Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2021-10-13 Dom Pomocy Społecznej
HFM GROUP M.HALEC SPÓŁKA JAWNA UL.LESZCZYŃSKA 50, 60-113 POZNAŃ:

Modernizacja pomieszczeń wewnętrznych oraz części zewnętrznych budynku Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Konarskiego 11/13.

wartość: 202072,35 PLN
2021-10-13 Dom Pomocy Społecznej
EKORS INŻYNIERIA ŚRODOWISKA ROMAN SALACH, UL. ŁOZOWA 27, 61-466 POZNAŃ:

Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania -Modernizacja pomieszczeń wewnętrznych oraz części zewnętrznych budynku Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Konarskiego 11/13 - cz. II "Modernizacja pomieszczeń wewnętrznych oraz części zewnętrznych budynku Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Konarskiego 11/13"

wartość: 5658,00 PLN
2021-09-28 Dom Pomocy Społecznej
PAG PROFESJONALNE WYPOSAŻENIE GASTRONOMICZNE, JANA STYKI 3, 64-920 PIŁA:

Zakup bemaru jezdnego, jednokomorowego na 3GN w ilości 2 sztuk dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego 11/13 w Poznaniu.

wartość: 8213,94 PLN
2021-09-16 Dom Pomocy Społecznej
"HFM GROUP" - M. HALEC SPÓŁKA JAWNA, UL.LESZCZYŃSKA 50, 60-113 POZNAŃ:

Wykonanie zadania:  " Modernizacja pomieszczeń wewnętrznych oraz terenów utwardzonych z kostki brukowej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Konarskiego 11/13"

wartość: 412294,79 PLN
2021-09-15 Dom Pomocy Społecznej
EKORS INŻYNIERIA ŚRODOWISKA ROMAN SALACH, UL. ŁOZOWA 27, 61-466 POZNAŃ:

Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania " Modernizacja pomieszczeń wewnętrznych, a także części zewnętrznej budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego 11/13 w Poznaniu -  część I : Modernizacja pmieszczeń wewnętrznych oraz terenów utwardzonych z kostki brukowej".

wartość: 12300,00 PLN
2021-09-01 Dom Pomocy Społecznej
ROMAN SALACH EKORS INŻYNIERIA ŚRODOWISKOWA UL. ŁOZOWA 27, 61-466 POZNAŃ:

Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania " Modernizacja pomieszczeń wewnętrznych, a także części zewnętrznej budynku Oddziału Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zamenhofa 142a w Poznaniu

wartość: 9840,00 PLN
2021-09-01 Dom Pomocy Społecznej
PRO MAKE Przemysław Michalewicz:

Modernizacja pomieszczeń wenętrznych, a także części zewnętrznej budynku Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Zamenhofa 142a w Poznaniu

wartość: 297029,76 PLN
2021-08-02 Dom Pomocy Społecznej
JCS s.c. UL. GRUNWALDZKA 519E, LOK.12, PLEWISKA:

Przedmiotem umowy jest prowadzenie szkoleń okresowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych,administracyjno-biurowych i robotniczych w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiegho 11/13 w Poznaniu i Oddziale DPS przy ul. Zamenhofa 142a w Poznaniu

wartość: 4000,00 PLN
2021-07-13 Dom Pomocy Społecznej
ROMAN SALACH EKORS INŻYNIERIA ŚRODOWISKOWA UL. ŁOZOWA 27, 61-466 POZNAŃ:

Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie zadania modernizacji budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego 11/13 w Poznaniu

wartość: 8000,00 PLN
2021-07-13 Dom Pomocy Społecznej
ZAKŁAD TAPICERSKI LECH MIECZNIK UL.ŻABIKOWSKA 47, 62-030 LUBOŃ:

Wymiana tapicerki,szlifowanie i lakierowanie 13 foteli w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego 11/13 w Poznaniu

wartość: 5500,30 PLN
2021-07-13 Dom Pomocy Społecznej
LEROY-MERLIN POLSKA SP.ZOO UL. TARGOWA 72 03-734 WARSZAWA:

Współpraca stron w zakresie sprzedaży towarów oraz realizacji zamówień i dostaw towarów znajdujących się w asortymencie Leroy-Merlin

wartość: 10000,00 PLN
2021-07-08 Dom Pomocy Społecznej
MADEN-INMED SP. Z O.O. UL.WENEDÓW 2, 75-847 KOSZALIN:

Centralka Komfort Plus typ29101 do systemu przywoławczego w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego 11/13 w Poznaniu

wartość: 2384,97 PLN
2021-06-23 Dom Pomocy Społecznej
MISTRZ KOMINIARSKI MODERNIZACJA KOMINÓW LESZEK FALARZ UL.JADWIGI JĘDRZEJOWSKIEJ 6, 43-100 TYCHY:

Umowa na wykonanie w roku 2021 przeglądów i kontroli szczelności urządzeń i instalacji gazowych oraz przewodów kominowych wraz z wykonaniem usług kominiarskich polegających na okresowym czyszczeniu przewodów spalinowych i wentylacyjnych w budynkach Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego 11/13 w Poznaniu i Oddziale DPS przy ul. Zamenhofa 142a w Poznaniu.

wartość: 2952,00 PLN
2021-06-07 Dom Pomocy Społecznej
FUNDACJA CZERWONE NOSKI KLOWN W SZPITALU UL.STANIEWICKA 14/101, 03-310 WARSZAWA:

Realizowanie przez Fundację wizyt klownów w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konarskeigo 11/13 w Poznaniu i wykonywanie przez nich działań mających na celu poprawę stanu psychicznego podopiecznych w formie rozmów, humoru, śmiechu i radości.

wartość: 0,00 PLN
2021-05-21 Dom Pomocy Społecznej
BHP-BEJMA MAŁGORZATA BEJMA-ANDRZEJEWSKA UL.URODZAJNA 7,61-312 POZNAŃ:

Sukcesywna dostawa odzieży i obuwia zawodowego dla personelu medycznego i pomocniczego dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego 11/13 w Poznaniu oraz Oddziału DPS przy ul. Zamenhofa 142a w Poznaniu.

wartość: 19995,84 PLN
2021-05-19 Dom Pomocy Społecznej
R.S.KLIMA RENATA SZYMCZAK,KRZYSZTOF DUTKOWIAK UL.GRUNWALDZKA 157/1, 60-113 POZNAŃ NIP: 7792247977:

Przegląd i konserwacja wentylacji mechanicznej i klimatyzatorów w obiekcie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego 11/13 w Poznaniu i Oddziale DPS przy ul. Zamenhofa 142a w Poznaniu.

wartość: 8965,00 PLN
2021-05-07 Dom Pomocy Społecznej
ZAKŁAD OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ "IZPOL" IZABELLA PŁOTKOWIAK UL.LUKRECJUSZA 21, 60-461 POZNAŃ:

Wykonanie w roku 2021 okresowego rocznego przeglądu gaśnic i hydrantów oraz wykonanie próby ciśnieniowej weży hydrantowych w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego 11/13 w Poznaniu i Oddziale DPS przy ul. Zamenhofa 142a w Poznaniu.

wartość: 868,00 PLN
2021-04-28 Dom Pomocy Społecznej
PRYZMAT POZNAŃ SP. Z O.O., UL.GROCHOWSKA 45a, 60-277 POZNAŃ:

Dostawa tonerów i tuszy do Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego 11/13 w Poznaniu i Oddziału DPS przy ul. Zamenhofa 142a w Poznaniu.

wartość: 7969,17 PLN
2021-04-12 Dom Pomocy Społecznej
"RODAN" SP. Z O.O., UL GÓRECKA 17, 60-201 POZNAŃ:

Zakup wraz z dostawą artykułów biurowych do Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Konarskiego 11/13 oraz Oddziału DPS ul. Zamenhofa 142a w Poznaniu

wartość: 7256,07 PLN
2021-04-02 Dom Pomocy Społecznej
BIURO OBSŁUGI TECHNICZNEJ I BHP JAN PIWIŃSKI, UL. MACIEJA PALACZA99 M 1,60-723 POZNAŃ:

Przedmiotem umowy jest wykonanie w roku 2021 kontroli stanu technicznego budynku Domu Pomocy Spolecznej w Poznaniu, przy ul. Konarskiego 11/13 oraz Oddziale DPS ul. Zamenhofa 142a w Poznaniu  wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem oraz wykonaniem kontroli stanu technicznego obiektów małej architektury i placów zabaw, opisanych w zestawienu okresowych kontroli budowlanych

wartość: 2460,00 PLN
2021-04-01 Dom Pomocy Społecznej
AQUANET S.A. UL.DOLNA WILDA 126, 61-492 POZNAŃ:

Usługi w zakresie odprowadzania wód opadowych systemem kanalizacji deszczowej z nieruchomości Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego 11/13 w Poznaniu i nieruchomości Oddziału Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zamenhofa 142a w Poznaniu

wartość: 45745,17 PLN
2021-04-01 Dom Pomocy Społecznej
AQUANET S.A. UL.DOLNA WILDA 126, 61-492 POZNAŃ:

Umowa dotyczy usług odprowadzania wód opadowych systemem kanalizacji deszczowej oraz zasady rozliczania należności za te usługi w odnieiseniu do nieruchomości położonej w Poznaniu ,Domu Pomocy Społecznej ul. Konarskiego 11/13 oraz Domu Pomocy Społecznej ul. Zamenhofa 142a w Poznaniu

wartość: 45771,84 PLN
2021-03-24 Dom Pomocy Społecznej
MEDEX SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA, UL. NAWOJKI 6/9, 30-072 KRAKÓW:

Umowa obejmuje sprzedaż wraz z dostawą do Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Konarskiego 11/13 oraz Oddziału DPS ul. Zamenhofa 142a w Poznaniu pieluchomajtek dla dorosłych, majtek mobilnych,wkładek urologicznych i podkładów jednorazowych

wartość: 8000,00 PLN
2021-03-24 Dom Pomocy Społecznej
PPHU "CITO" SP. Z O.O. UL. 28 CZERWCA 1956r. 390 segment E, 61-441 POZNAŃ:

Umowa obejmuje sprzedaż wraz z dostawą do Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Konarskiego 11/13 oraz Oddziału DPS ul. Zamenhofa 142a w Poznaniu pieluchomajtek dla dorosłych, majtek mobilnych, wkładek urologicznych oraz podkładów jednorazowych

wartość: 16100, PLN
2021-03-24 Dom Pomocy Społecznej
PPHU "CITO" SP. Z O.O. UL. 28 CZERWCA 1956r. 390 segment E, 61-441 POZNAŃ:

Umowa obejmuje sprzedaż wraz z dostawą materiałów medycznych jednorazowego użytku do Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Konarskiego 11/13 oraz Oddziału DPS ul. Zamenhofa 142a w Poznaniu

wartość: 13245,54 PLN
2021-03-11 Dom Pomocy Społecznej
Usługi Pogrzebowe FURNER ART UL. WOŹNA 13A, 61-777 POZNAŃ:

Organizacja usługi pogrzebowej w tym: trumna dla zmarłego, tabliczka na trumnę, krzyż i tabliczka z wypisem, przwóz ciała do przechowalni i na cmentarz, przechowanie zwłok oraz ceremonia pogrzebowa.

wartość: 4000,00 PLN
2021-03-11 Dom Pomocy Społecznej
UNITECHNIKA S.A. UL.SZAMOTULSKA 59B, 60-566 POZNAŃ:

Przedmiotem umowy jest dostawa dwóch fabrycznie nowych myjni-dezynfektorów dla Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Konarskiego 11/13 i Oddziału DPS ul. Zamenhofa 142a w Poznaniu. Umowa obejmuje dostawę,rozładunek,motaż, uruchomienie ,przeszkolenie użytkowników z zakresu obsługi urządzeń oraz pięcioletni serwis gwarancyjny

wartość: 49636,80 PLN
2021-03-10 Dom Pomocy Społecznej
MEDICOR-POL ZAKŁAD TECHNIKI MEDYCZNEJ SP.Z O.O., UL. KILIŃSKIEGO 233, 93-133 ŁÓDŹ:

Dostawa wózka do przewozu  zwłok GOLEM ZH dla Oddziału Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Zamenhofa 142a.

wartość: 13640,00 PLN
2021-03-08 Dom Pomocy Społecznej
ROSMEDICA SP. Z O.O. UL. DĄBROWSZCZAKÓW 26, 62-020 SWARZĘDZ:

Umowa dotyczy sprzedaży i dostawy leków  do Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu ul. Konarskiego 11/13 i Oddziału Domu Pomocy Społecznej ul. Zamenhofa 142a w Poznaniu

wartość: 5308,00 PLN
2021-03-03 Dom Pomocy Społecznej
AQUANET S.A. UL.DOLNA WILDA 126, 61-492 POZNAŃ:

Umowa na dostawy wody z urządzenia zaopatrzenia w wodę odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Spółkę Aquanet i zasady rozliczania należności za usługi bedące jej przedmiotem w odniesieniu do nieruchomości położonej w Poznań ul. Konarskiego 11/13 (woda i ścieki) , Poznań ul. Zamenhofa 142a (woda i ścieki)

wartość: 93345,00 PLN
2021-02-11 Dom Pomocy Społecznej
KONSORCJUM: PUH MARTINA CATERING SP. Z O.O, PPHU EKSPORT-IMPORT "MARTINA" WALCZAK MIROSŁAW:

Przedmiotem umowy jest przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Konarskiego 11/13 i Oddziału Domu Pomocy Społecznej ul. Zamenhofa 142a w Poznaniu

wartość: 995956,40 PLN
2021-02-01 Dom Pomocy Społecznej
KONSORCJUM: PUH MARTINA CATERING SP. Z O.O, PPHU EKSPORT-IMPORT "MARTINA" WALCZAK MIROSŁAW:

Przedmiotem umowy jest przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Konarskiego 11/13 i Oddziału Domu Pomocy Społecznej ul. Zamenhofa 142a w Poznaniu

wartość: 38090,08 PLN
2021-02-01 Dom Pomocy Społecznej
"MEDSPAL" ROBERT LEMBICZ, UL.KWIATOWA 57, 62-002 SUCHY LAS:

Przedmiotem umowy jest odbiór,transport i utylizacja odpadów medycznych,przeterminowanych leków,zużytych urządzeń elektrycznych,tonerów,tuszy,lamp fluorescencyjnych wytwarzanych przez Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Konarskiego 11/13 i Oddział Domu Pomocy Społecznej ul.Zamenhofa 142a w Poznaniu

wartość: 7248,65 PLN
2021-02-01 Dom Pomocy Społecznej
MICHAŁ MIRECKI MIDEL, UL. STRZESZYŃSKA 33, 60-479 POZNAŃ:

Przedmiotem umowy jest zakup wraz z dostawą chemii gospodarczej, preparatów dezynfekcyjnych, papieru toaletowego i artykułów toaletowych dla Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Konarskiego 11/13 i Oddziału Domu Pomocy Społecznej ul.Zamenhofa 142a w Poznaniu

wartość: 146553,78 PLN
2021-01-13 Dom Pomocy Społecznej
PIF-PAF S.C. A. CZAPLICKA P. PAWLACZYK, UL.W. ENGESTRÖMA 24/4, 60-571 P-ń:

Serwis urządzeń monitoringu-ochrony przed szkodnikami obiektu Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Konarskiego 11/13 i Oddziału Domu Pomocy Społecznej  przy ul. Zamenhofa 142a w Poznaniu

wartość: 9151,20 PLN
2021-01-12 Dom Pomocy Społecznej
KRZYSZTOF WELC "PPHU CAR WIND" UL.STEFANA OKRZEI 34, 61-406 POZNAŃ:

Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń dźwigowych (platform dla niepełnosprawnych) zamontowanych w samochodach osobowych Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Konarskiego 11/13 

wartość: 3200,00 PLN
2020-12-31 Dom Pomocy Społecznej
DBL POZNAŃ WYNAJEM ODZIEŻY ROBOCZEJ, UL. ŚW. WINCENTEGO 12, 61-003 POZNAŃ:

Przedmiotem umowy jest usługa oddania do używania mat wejściowych do pomieszczeń oraz zapewnienie ich regularnej wymiany w Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu,ul.Konarskiego 11/13 oraz w Oddziale Domu Pomocy Społecznej ul. Zamenhofa 142a w Poznaniu

wartość: 2488,68 PLN
2020-12-31 Dom Pomocy Społecznej
JANUSZ PLENZLER "JALP" ZAKŁAD INSTALACJI CIEPLNYCH, UL. SANDOMIERSKA NR 43A, 61-351 POZNAŃ:

Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi w zakresie obsługi i konserwacji węzłów cieplnych, znajdujących się w budynku Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, ul.Konarskiego 11/13 oraz w Oddziale Domu Pomocy Społecznej ul. Zamenhofa 142a w Poznaniu

wartość: 14760,00 PLN
2020-12-30 Dom Pomocy Społecznej
FPHU "WATRA" BUCHWALD&PŁÓCINICZAK SPÓŁKA JAWNA , UL. KOŚCIELNA 14, 64-100 LESZNO:

Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi polegającej na monitorowaniu alarmów z systemu alarmów pożarowych w Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu , ul. Konarskiego 11/13

wartość: 4551,00 PLN
2020-12-30 Dom Pomocy Społecznej
GRANIMEX W.GRANOPS SP.J., UL. KAMIENNA 7,61-423 POZNAŃ:

Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi w zakresie obsługi serwisowej dwóch urządzeń do eliminowania bakterii Legionella z instalacji ciepłej wody użytkowej, użytkowanych w Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu ul. Konarskiego 11/13 oraz budynku Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu ul. Zamenhofa 142a

wartość: 10320,00 PLN
2020-12-30 Dom Pomocy Społecznej
RYSZARD KRZYŻANIAK, P.H.U. MONEX RYSZARD KRZYŻANIAK, UL.SIKORSKIEGO 13B/1, 64-400 MIĘDZYCHÓD:

Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi konserwacji sieci telefonicznej, aparatów telefonicznych oraz centrali telefonicznej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, ul. Konarskiego 11/13 oraz w Oddziale Domu Pomocy Społecznej ul. Zamenhofa w Poznaniu

wartość: 9000,00 PLN
2020-12-30 Dom Pomocy Społecznej
PIOTR HAUSMANN, HFS POLSKA PIOTR HAUSMANN, UL.MARII SZEMBEKOWEJ 28,63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI:

Przedmiotem umowy jest przegląd instalacji sygnalizacji pożarowej w budynku Oddziału Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu ,ul.Zamenhofa 142a

wartość: 11400,00 PLN
2020-12-30 Dom Pomocy Społecznej
RYSZARD KRZYŻANIAK, P.H.U. MONEX RYSZARD KRZYŻANIAK, UL.SIKORSKIEGO 13B/1, 64-400 MIĘDZYCHÓD:

Przedmiotem umowy jest wykonywanie usługi przeglądu serwisowego sentralki systemu przywoławczego warz z elementami współpracującymi (lampki sygnalizacji przywołań, przyciski przywoławczo-odwoławcze, przyciski pociągane w WC i pomieszczeniach gospodarczych, gniazdaprzycisku, zasilacz systemu przywołania) znajdującymi się w Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu ul. Konarskiego 11/13 oraz Oddziału Domu Pomocy Społecznej ul.Zamenhofa 142a w Poznaniu

wartość: 12000,00 PLN
2020-12-30 Dom Pomocy Społecznej
RYSZARD KRZYŻANIAK, P.H.U. MONEX RYSZARD KRZYŻANIAK, UL.SIKORSKIEGO 13B/1, 64-400 MIĘDZYCHÓD:

Przedmiotem umowy jest usluga przeglądu instalacji sygnalizacji pożaru w budynku Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, ul. Konarskiego 11/13

wartość: 10800,00 PLN
2020-12-30 Dom Pomocy Społecznej
ROBERT WOŹNIAK ,RW LIFT ROBERT WOŹNIAK, UL. KONARZEWSKIEGO 25C LOK.33,62-030 LUBOŃ:

Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń dźwigowych zlokalizowanych w Domu Pomocy Społecznej ul.Konarskiego 11/13 w Poznaniu i Oddziału Domu Pomocy Społecznej ul. Zamenhofa 142a w Poznaniu

wartość: 11340,00 PLN
2020-12-29 Dom Pomocy Społecznej
GARMOND PRESS S.A., UL. LUBICZ 3, 31-034 KRAKÓW:

Przedmiotem umowy jest sprzedaż i systematyczne dostarczanie tytułów prasowych dla Domu Pomocy Społecznej ul. Konarskiego 11/13 w Poznaniu i Oddziału Domu Pomocy Społecznej ul. Zamenhofa 142a

wartość: 9316,84 PLN
2020-12-23 Dom Pomocy Społecznej
VEOLIA ENERGIA S.A. UL.ENERGETYCZNA 3, 61-016 POZNAŃ:

Umowa na dostarczanie ciepła do obiektu Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Konarskiego 11/13 i Oddziału Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zamenhofa 142a w Poznaniu

wartość: 279344,00 PLN
2020-12-22 Dom Pomocy Społecznej
POSUM AL.SOLIDARNOŚCI 36, 61-696 POZNAŃ:

Przedmiotem umowy jest świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy wraz z badaniami diagnostycznymi i konsultacjami specjalistycznymi dla kandydatów do pracy i pracowników Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Konarskiego 11/13 i Oddziału Domu Pomocy Społecznej ul. Zamenhofa 142a w Poznaniu

wartość: 9999,00 PLN
2020-12-17 Dom Pomocy Społecznej
PPHU "CITO" SP. Z O.O. UL. 28 CZERWCA 1956r. 390 segment E, 61-441 POZNAŃ:

Zakup łóżek z materacami

wartość: 5184,00 PLN
2020-12-11 Dom Pomocy Społecznej
ITTI SP Z O.O. UL. RUBIEŻ 46,61-612 POZNAŃ:

Przedmiotem umowy jest świadczenie usług wsparcia utrzymania Systemu "Rejestr Leków" 

wartość: 3321,00 PLN
2020-12-11 Dom Pomocy Społecznej
PPHU "CITO" SP. Z O.O. UL. 28 CZERWCA 1956r. 390 segment E, 61-441 POZNAŃ:

Zamówienia na łóżka,materace,szafki przyłóżkowe

wartość: 49064,76 PLN
2020-12-11 Dom Pomocy Społecznej
MALTEXIM SP. Z O.O. UL.SMOLUCHOWSKIEGO 9,60-179 POZNAŃ:

Zamówienie na:pościele, ręczniki, prześcieradła,kołdry,poduszki i tkaninę podgumowaną

wartość: 37555,00 PLN
2020-12-04 Dom Pomocy Społecznej
ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU , UL. MATEJKI 59:

Zakup doładowania 4 kart PEKA na potrzeby Domu Pomocy  Społecznej ul. Konarskiego 11/13 w Poznaniu oraz dla Oddziału DPS ul. Zamenhofa 142a w Poznaniu

wartość: 5638,00 PLN
2020-12-04 Dom Pomocy Społecznej
FABRYKA MEBLI BIUROWYCH MARO SP. Z O.O. UL.ŁABIANOWSKA 100, 62-052 KAMIONKI:

Zakup szafy biurowej dla Domu Pomocy Społecznej ul. Konarskiego 11/13 w Poznaniu

wartość: 1341,72 PLN
2020-12-01 Dom Pomocy Społecznej
SOLID GROUP. SP. Z O.O. SP.K., UL.POSTĘPU 17, 02-676 WARSZAWA:

Przedmiotem umowy jest monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego oraz podejmowanie interwencji w obiekcie Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, ul Zamenhofa 142a

wartość: 1180,80 PLN
2020-12-01 Dom Pomocy Społecznej
SOLID GROUP. SP. Z O.O. SP.K., UL.POSTĘPU 17, 02-676 WARSZAWA:

Przedmiotem umowy jest monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego oraz podejmowanie interwencji w obiekcie Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, ul.Konarskiego 11/13

wartość: 1180,80 PLN
2020-11-17 Dom Pomocy Społecznej
UNITECHNIKA S.A. UL.SZAMOTULSKA 59B, 60-566 POZNAŃ:

Zakup wraz z dostawą Dezynfektora parowego Polti Sani System Business Cimex Eradicator  dla Domu Pomocy Społecznej ul. Konarskiego 11/13 w Poznaniu

wartość: 3321,00 PLN
2020-11-13 Dom Pomocy Społecznej
PROMITEL SP. Z O.O. Sp.k, ul. FELIKSA BOCHEŃSKIEGO 99, 40-816 KATOWICE:

Zakup wraz z dostawą terminali termowizyjnych K1TA70MI-T 9 (2 sztuki) do Domu Pomocy Społecznej ul. Konarskiego 11/13 w Poznaniu oraz Oddziału DPS ul. Zamenhofa 142a w Poznaniu

wartość: 15854,70 PLN
2020-11-12 Dom Pomocy Społecznej
PPHU "CITO" SP.Z O.O. UL.28 CZERWCA 1956 r. 390 segment E, 61-441 Poznań:

Zakup wraz z dostawą Lamp bakteriobójczych Sterilion Flow 723W (4 sztuki) i mat dezynfekcyjnych, antybakteryjnych (19 sztuk) dla Domu Pomocy Społecznej ul. Konarskiego 11/13 w Poznaniu i Oddziału DPS ul. Zamenhofa 142a w Poznaniu.

wartość: 8031,90 PLN
2020-11-06 Dom Pomocy Społecznej
"HFM GROUP" - M. HALEC SPÓŁKA JAWNA, UL.LESZCZYŃSKA 50, 60-113 POZNAŃ:

Remont łazienki w Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, ul. Konarskiego 11/13

wartość: 34020,00 PLN
2020-11-06 Dom Pomocy Społecznej
EKORS INŻYNIERIA ŚRODOWISKA ROMAN SALACH, UL. ŁOZOWA 27, 61-466 POZNAŃ:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.:"Remont łazienki w Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Konarskiego 11/13"

wartość: 1845,00 PLN
2020-11-06 Dom Pomocy Społecznej
PROKA SP. Z O.O. UL ORZECHOWA 3, 72-010 PRZĘSOCIN, NIP 852-260-62-20:

Zakup wraz z dotawą Oczyszczaczy powietrza Welltec APH600D9 (5 sztuk) i Oczyszczaczy powietrza Welltec APH1000D (3 sztuki) dla Domu Pomocy Społecznej ul. Konarskiego 11/13 w Poznaniu i Oddziału DPS ul. Zamenhofa 142a w Poznaniu

wartość: 24580,00 PLN
2020-11-06 Dom Pomocy Społecznej
PPHU "CITO" SP. Z O.O. UL. 28 CZERWCA 1956r. 390 segment E, 61-441 POZNAŃ:

Zakup wraz z dostwaą Koncentratów tlenu przenosnych marki Philips Everflo (4 sztuki) dla Domu Pomocy Społecznej ul. Konarskiego 11/13 w Poznaniu oraz Oddziału DPS ul. Zamenhofa 142a w Poznaniu

wartość: 27600,00 PLN
2020-11-06 Dom Pomocy Społecznej
UNITECHNIKA S.A. UL.SZAMOTULSKA 59B, 60-566 POZNAŃ:

Zakup wraz z dostawą Dezynfektorów parowych Polti Sani System Business Cimex Eradicactor (2 sztuki) dla Domu Pomocy Społecznej ul.Konarskiego 11/13 w Poznaniu i Oddziału DPS ul. Zamenhofa 142a w Poznaniu

wartość: 7626,00 PLN
2020-11-04 Dom Pomocy Społecznej
PPHU "CITO" SP. Z O.O. UL. 28 CZERWCA 1956r. 390 segment E, 61-441 POZNAŃ:

Zakup wraz z dostawą środków ochrony osobistej zapobiegających zakażeniu wirusem SARS-Co V-2 do Domu Pomocy Społecznej ul. Konarskiego 11/13 w Poznaniu i Oddziału DPS ul. Zamenhofa 142a w Poznaniu

wartość: 156324,00 PLN
2020-11-03 Dom Pomocy Społecznej
DARIUSZ PAŚKO 8 PIĘTRO UL. JUTRZENKA 4a/21, 60-373 POZNAŃ:

Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie, wykonanie i publikacja (umieszczenie na serwerze Wykonawcy) oraz obsługa techniczna strony www.dpskonarskiego.pl 

wartość: 9750,00 PLN
2020-11-03 Dom Pomocy Społecznej
ATRIUM KOMPUTER STUDIO UL.GŁOGOWSKA 179,181,60-121 POZNAŃ:

Zakup sprzętu komputerowego wraz z konfiguracją

wartość: 10162,00 PLN
2020-11-02 Dom Pomocy Społecznej
PPHU "CITO" SP. Z O.O. UL. 28 CZERWCA 1956r. 390 segment E, 61-441 POZNAŃ:

Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowych urządzeń medycznych dla Domu Pomocy Społecznej ul. Konarskiego 11/13 w Poznaniu oraz Oddziału DPS ul. Zamenhofa 142a w Poznaniu

wartość: 78706,50 PLN
2020-10-28 Dom Pomocy Społecznej
DIAGNOSTYKA SP. Z O.O. UL. PROF.M.ŻYCZKOWSKIEGO 16,31-864 KRAKÓW:

Przedmiotem umowy jest wykonywanie testów molekularnych diagnostycznych w kierunku obecności wirusa SARS-Co V-2 (wymaz z nosogardzieli/gardła) metodą RT-PCR dla 144 pracowników Domu Pomocy Społecznej ul. Konarskiego 11/13 w Poznaniu oraz Oddziału DPS ul. Zamenhofa 142a w Poznaniu

wartość: 47376,00 PLN
2020-10-12 Dom Pomocy Społecznej
NEURO-OPTIMAL SP. Z O.O. UL. ŻURAWIA 26,62-002 ZŁOTNIKI:

Zakup wraz z dostawą do siedziby Domu Pomocy Społecznej ul. Konarskiego 11/13 w Poznaniu i Oddziału DPS Zamenhofa 142 a w Poznaniu "Przesiewowe testy immunologiczne, wykrywające IgM,IgG do profesjonalnego wykorzystania u pacjentów z objawami grypopochodnymi lub w celu wykrycia "cichych nosicieli"

wartość: 867,00 PLN
2020-10-08 Dom Pomocy Społecznej
MEDICUS SP. Z O.O. SKA UL.BROWARNA 21, 43-100 TYCHY:

Zakup wraz z dostawą ochraniaczy na obuwie, czepków

wartość: 2214,00 PLN
2020-10-08 Dom Pomocy Społecznej
MICHAŁ MIRECKI "MIDEL", OS. WICHROWE WZGÓRZE 13/82 61-675 POZNAŃ:

Zakup wraz z dostawą płynów dezynfekcyjnych

wartość: 17884,80 PLN
2020-09-23 Dom Pomocy Społecznej
PPHU "CITO" SP. Z O.O. UL. 28 CZERWCA 1956r. 390 segment E, 61-441 POZNAŃ:

Zakup wraz z dostawą środków ochrony osobistej zapobiegających zakażeniu wirusem SARS-CoV-2

wartość: 10199,52 PLN
2020-09-21 Dom Pomocy Społecznej
PPHU "CITO" SP. Z O.O. UL. 28 CZERWCA 1956r. 390 segment E, 61-441 POZNAŃ:

Zakup wraz z dostawą środków ochrony osobistej zapobegających zakażeniu wirusem SARS- CoV-2

wartość: 42770,69 PLN
2020-09-17 Dom Pomocy Społecznej
EKORS INŻYNIERIA ŚRODOWISKA ROMAN SALACH, UL. ŁOZOWA 27, 61-466 POZNAŃ:

Wykonanie zgodnie z art.62 ust. 1 pkt 1 lit. a i b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, okresowej kontroli stanu technicznego budynku Domuy Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Konarskiego 11/13 oraz budynku Oddziału Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Zamenhofa 142a

wartość: 2829,00 PLN
2020-08-03 Dom Pomocy Społecznej
EKORS INŻYNIERIA ŚRODOWISKOWA ROMAN SALACH, UL. ŁOZOWA 27, 61-466 POZNAŃ:

Opracowanie dokumentacji technicznej na realizację robót budowlanych, które będą wykonywane na terenie Domu Pomocy Społecznej ,przy ul. Konarskiego 11/13 oraz na terenie Oddziału Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Zamenhofa 142a

wartość: 22140,00 PLN
2020-07-15 Dom Pomocy Społecznej
TEMAL PRZEMYSŁAW JUŁGA, UL.POCZTOWA 1/10, 85-068 BYDGOSZCZ:

Wykonanie zgodnie z art.62 ust.1 pkt 2 ustway z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowalne okresowej kontroli stanu technicznego oraz wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej i ogromowej w obiekcie Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Konarskiego 11/13 oraz Oddziale Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Zamenhofa 142a

wartość: 8118,00 PLN
2020-07-08 Dom Pomocy Społecznej
ZAKŁAD KOMINIARSKI ,MARCIN WAWRZYNIAK, 60-338 POZNAŃ, UL.PORANEK 21a/10:

Przeprowadzenie okresowego przeglądu kominów wentylacyjnych zgodnie z Prawem budowlanym, w obiekcie Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Konarskiego 11/13 oraz Oddziale Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Zamenhofa 142a

wartość: 2091,00 PLN
2020-07-03 Dom Pomocy Społecznej
BHP-BEJMA MAŁGORZATA BEJMA-ANDRZEJEWSKA UL.URODZAJNA 7,61-312 POZNAŃ:

Sukcesywna dostawa odzieży i obuwia zawodowego dla personelu medycznego i pomocniczego do siedziby Domu Pomocy Społecznej ul.Konarskiego 11/13, 61-114 Poznań oraz Oddziału DPS ul. Zamenhofa 142a w Poznaniu

wartość: 18525,06 PLN
2020-06-02 Dom Pomocy Społecznej
ROMAN BUTKA-DAŃDA ROBUD-KADRY I PŁACE ,NHP I P.POŻ, UL.GRANICZNA 1A,62-030 LUBOŃ:

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń okresowych w dziedzinie BHP dla osób kierujących pracownikami, dla pracowników administracyjno-biurowych, dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

wartość: 2620,00 PLN
2020-03-19 Dom Pomocy Społecznej
PRYZMAT POZNAŃ SP. Z O.O., UL.GROCHOWSKA 45a, 60-277 POZNAŃ:

Zakup wraz  z dostawą tonerów

wartość: 5000,00 PLN
2020-03-17 Dom Pomocy Społecznej
J.T.P. GROCHOLEWSKI , DATKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA, UL .MARCELIŃSKA 96B/lok 214, 60-324 POZNAŃ:

Zakup wraz z dostawą artykułów biurowych

wartość: 10818,24 PLN
2020-02-27 Dom Pomocy Społecznej
PPHU "CITO" SP.Z O.O. UL.28 CZERWCA 1956 r. 390 segment E, 61-441 Poznań:

Zakup wraz z dostawą materiałów medycznych jednorazowego użytku

wartość: 45939,93 PLN
2020-02-18 Dom Pomocy Społecznej
MICHAŁ MIRECKI MIDEL, OSIEDLE WICHROWE WZGÓRZE 13/82, 61-675 POZNAŃ:

Zakup wraz z dostawą chemii gospodarczej, preparatów dezynfekcyjnych, papieru toaletowego i artykułów toaletowych

wartość: 123311,68 PLN
2020-02-07 Dom Pomocy Społecznej
DEZYNFEKCJA,DEZYNSEKCJA DERATYZACJA "PIF-PAF" S.C UL. WAWRZYŃCA ENGESTRÖMA 24/4,60-571 POZNAŃ:

Serwis urządzeń do moniktoringu ochrony przed szkodnikami obiektu DPS  w Poznaniu Konarskiego 11/13 i oddziału Zamenhofa 142a

wartość: 8388,60 PLN
2020-02-07 Dom Pomocy Społecznej
Wielkopolska Grupa Aptekarska Sp. z o.o.,Poznań, Grupa Aptekarska Czerniewicz Sp.J.,Poznań:

Zakup leków i dostawa do Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Konarskiego 11/13 oraz Oddziału Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Zamenhofa 142a

wartość: 40000,00 PLN
2020-01-24 Dom Pomocy Społecznej
MEDSPAL Robert Lembicz, ul. Kwiatowa 57, 62-002 Suchy Las:

Odbiór,transport i utylizacja odpadów medycznych, przeterminowanych leków, zużytych urządzeń elektrycznych,tonerów,tuszy,lamp fluorescencyjnych wytwarzanych przez Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu , przy ul. Konarskiego 11/13 oraz Oddział Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Zamenhofa 142a

wartość: 5000,00 PLN
2020-01-21 Dom Pomocy Społecznej
Przed. Prod.-Handl.-Usług. CITO Sp. z o.o., ul. 28 czerwca 1956r. 390 segment E, 61-441 Poznań:

Dostawa pieluchomajtek dla dorosłych, majtek mobilnych, wkładek urologicznych i podkładów jednorazowych do Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Konarskiego 11/13 oraz Oddziału Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Zamenhofa 142a

wartość: 22500,00 PLN
2020-01-21 Dom Pomocy Społecznej
Przed.Wielobranżowe MEDEX R.Sznyterman,J.Sznyterman Sp.z o.o. Sp.k.,ul.Nawojki 6/9,30-072 Kraków:

Dostarczanie pieluchomajtek dla dorosłych, majtek mobilnych, wkładek urologicznych oraz podkładów jednorazowych do Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Konarskiego 11/13 oraz Oddziału Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Zamenhofa 142a

wartość: 8500,00 PLN
2019-12-31 Dom Pomocy Społecznej
P.H.U. Monex Ryszard Krzyżaniak, ul. Sikorskiego 13B/1, 64-400 Międzychód:

Konserwacja sieci telefonicznej , aparatów telefonicznych oraz centrali telefonicznej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Konarskiego 11/13 oraz Oddziale Domu Pomocy Społęcznej w Poznaniu, przy ul. Zamenhofa 142a

wartość: 9000,00 PLN
2019-12-31 Dom Pomocy Społecznej
P.H.U. Monex Ryszard Krzyżaniak, ul. Sikorskiego 13B/1, 64-400 Międzychód:

Usługa przeglądu serwisowego centralki systemu przywoławczego wraz z elementami wpółpracującymi, znajdującymi się w budynku Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Konarskiego 11/13 orz w Oddziale Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Zamenhofa 142a

wartość: 12000,00 PLN
2019-12-31 Dom Pomocy Społecznej
P.H.U. Monex Ryszard Krzyżaniak, ul. Sikorskiego 13B/1, 64-400 Międzychód:

Przegląd instalacji sygnalizacji pożaru w budynku Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Konarskiego 11/13

wartość: 10800,00 PLN
2019-12-31 Dom Pomocy Społecznej
HFS POLSKA Piotr Hausmann, ul. Marii Szembekowej 28, 63-400 Ostrów Wielkopolski:

Przegląd instalacji sygnalizacji pożaru w budynku Oddziału Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Zamenhofa 142a

wartość: 11400,00 PLN
2019-12-31 Dom Pomocy Społecznej
Janusz Plenzler JALP Zakład Instalacji Cieplnych:

Obsługa i konserwacja węzłów cieplnych ,znajdujących się w budynku Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Konarskiego 11/13 oraz Oddziale Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, ul. Zamenhofa 142a

wartość: 14760,00 PLN
2019-12-31 Dom Pomocy Społecznej
RW LIFT Robert Woźniak, ul. Konarzewskiego 25C lok. 33, 62-030 Luboń:

Obsługa i konserwacja urządzeń dźwigowych zlokalizwoanych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Konarskiego 11/13 oraz w budynku Oddziału Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Zamenhofa 142a

wartość: 11340,00 PLN
2019-12-31 Dom Pomocy Społecznej
Granimex W. Granops sp.j. , ul. Kamienna 7, 61-423 Poznań:

Obsługa serwisowa dwóch urządzeń do eliminowania bakterii Legionella w instalacji ciepłej wody użytkowej, użytkowanych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Konarskiego 11/13 oraz w budynku Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Zamenhofa 142a

wartość: 10320,00 PLN
2019-12-31 Dom Pomocy Społecznej
Krzysztof Welc PPHU CAR WIND, ul. Stefana Okrzei 34, 61-046 Poznań:

Obsługa i konserwacja urządzeń dźwigowych  (platform dla niepełnosprawnych) zamontowanych w samochodach osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu , przy ul.Konarskiego 11/13 

wartość: 3200,00 PLN
2019-12-31 Dom Pomocy Społecznej
DBL Poznań Wynajem Odzieży Roboczej Sp. z o.o. , ul. św. Wincentego 12, 61-003 Poznań:

Oddanie do używania mat wejściowych do pomieszczeń oraz zapewnienie ich regularnej wymiany w Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Konarskiego 11/13 oraz Oddziału Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Zamenhofa 142a

wartość: 2296,80 PLN
2019-12-31 Dom Pomocy Społecznej
Firma Prod.-Usług.-Hand. WATRA Buchwald & Płóciniczak Spółka Jawna, ul. Kościelna 14,64-100 Leszno:

Bezzwłoczna transmisja alarmów pożarowych II stopnia do odpowiedniego terytorialnie Cenrtum Odbiorczego Alarmów Pożarowych. Przedmiot umowy dotyczy Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Konarskiego 11/13 

wartość: 4428,00 PLN
2019-12-23 Dom Pomocy Społecznej
GASTRO Irena Dzwonnik-Krystman, ul. Mieszka I 5/35, 97-300 Piotrków Trybunalski:

Przygotowanie i dostawa codziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego 11/13 w Poznaniu i Oddziału Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zamenhofa 142a w Poznaniu

wartość: 1101028,00 PLN