Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2020-02-07 Dom Pomocy Społecznej
Wielkopolska Grupa Aptekarska Sp. z o.o.,Poznań, Grupa Aptekarska Czerniewicz Sp.J.,Poznań:

Zakup leków i dostawa do Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Konarskiego 11/13 oraz Oddziału Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Zamenhofa 142a

wartość: 40000,00 PLN
2020-01-24 Dom Pomocy Społecznej
MEDSPAL Robert Lembicz, ul. Kwiatowa 57, 62-002 Suchy Las:

Odbiór,transport i utylizacja odpadów medycznych, przeterminowanych leków, zużytych urządzeń elektrycznych,tonerów,tuszy,lamp fluorescencyjnych wytwarzanych przez Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu , przy ul. Konarskiego 11/13 oraz Oddział Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Zamenhofa 142a

wartość: 5000,00 PLN
2020-01-21 Dom Pomocy Społecznej
Przed. Prod.-Handl.-Usług. CITO Sp. z o.o., ul. 28 czerwca 1956r. 390 segment E, 61-441 Poznań:

Dostawa pieluchomajtek dla dorosłych, majtek mobilnych, wkładek urologicznych i podkładów jednorazowych do Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Konarskiego 11/13 oraz Oddziału Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Zamenhofa 142a

wartość: 22500,00 PLN
2020-01-21 Dom Pomocy Społecznej
Przed.Wielobranżowe MEDEX R.Sznyterman,J.Sznyterman Sp.z o.o. Sp.k.,ul.Nawojki 6/9,30-072 Kraków:

Dostarczanie pieluchomajtek dla dorosłych, majtek mobilnych, wkładek urologicznych oraz podkładów jednorazowych do Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Konarskiego 11/13 oraz Oddziału Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Zamenhofa 142a

wartość: 8500,00 PLN
2019-12-31 Dom Pomocy Społecznej
P.H.U. Monex Ryszard Krzyżaniak, ul. Sikorskiego 13B/1, 64-400 Międzychód:

Konserwacja sieci telefonicznej , aparatów telefonicznych oraz centrali telefonicznej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Konarskiego 11/13 oraz Oddziale Domu Pomocy Społęcznej w Poznaniu, przy ul. Zamenhofa 142a

wartość: 9000,00 PLN
2019-12-31 Dom Pomocy Społecznej
P.H.U. Monex Ryszard Krzyżaniak, ul. Sikorskiego 13B/1, 64-400 Międzychód:

Usługa przeglądu serwisowego centralki systemu przywoławczego wraz z elementami wpółpracującymi, znajdującymi się w budynku Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Konarskiego 11/13 orz w Oddziale Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Zamenhofa 142a

wartość: 12000,00 PLN
2019-12-31 Dom Pomocy Społecznej
P.H.U. Monex Ryszard Krzyżaniak, ul. Sikorskiego 13B/1, 64-400 Międzychód:

Przegląd instalacji sygnalizacji pożaru w budynku Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Konarskiego 11/13

wartość: 10800,00 PLN
2019-12-31 Dom Pomocy Społecznej
HFS POLSKA Piotr Hausmann, ul. Marii Szembekowej 28, 63-400 Ostrów Wielkopolski:

Przegląd instalacji sygnalizacji pożaru w budynku Oddziału Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Zamenhofa 142a

wartość: 11400,00 PLN
2019-12-31 Dom Pomocy Społecznej
Janusz Plenzler JALP Zakład Instalacji Cieplnych:

Obsługa i konserwacja węzłów cieplnych ,znajdujących się w budynku Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Konarskiego 11/13 oraz Oddziale Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, ul. Zamenhofa 142a

wartość: 14760,00 PLN
2019-12-31 Dom Pomocy Społecznej
RW LIFT Robert Woźniak, ul. Konarzewskiego 25C lok. 33, 62-030 Luboń:

Obsługa i konserwacja urządzeń dźwigowych zlokalizwoanych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Konarskiego 11/13 oraz w budynku Oddziału Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Zamenhofa 142a

wartość: 11340,00 PLN
2019-12-31 Dom Pomocy Społecznej
Granimex W. Granops sp.j. , ul. Kamienna 7, 61-423 Poznań:

Obsługa serwisowa dwóch urządzeń do eliminowania bakterii Legionella w instalacji ciepłej wody użytkowej, użytkowanych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Konarskiego 11/13 oraz w budynku Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Zamenhofa 142a

wartość: 10320,00 PLN
2019-12-31 Dom Pomocy Społecznej
Krzysztof Welc PPHU CAR WIND, ul. Stefana Okrzei 34, 61-046 Poznań:

Obsługa i konserwacja urządzeń dźwigowych  (platform dla niepełnosprawnych) zamontowanych w samochodach osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu , przy ul.Konarskiego 11/13 

wartość: 3200,00 PLN
2019-12-31 Dom Pomocy Społecznej
DBL Poznań Wynajem Odzieży Roboczej Sp. z o.o. , ul. św. Wincentego 12, 61-003 Poznań:

Oddanie do używania mat wejściowych do pomieszczeń oraz zapewnienie ich regularnej wymiany w Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Konarskiego 11/13 oraz Oddziału Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Zamenhofa 142a

wartość: 2296,80 PLN
2019-12-31 Dom Pomocy Społecznej
Firma Prod.-Usług.-Hand. WATRA Buchwald & Płóciniczak Spółka Jawna, ul. Kościelna 14,64-100 Leszno:

Bezzwłoczna transmisja alarmów pożarowych II stopnia do odpowiedniego terytorialnie Cenrtum Odbiorczego Alarmów Pożarowych. Przedmiot umowy dotyczy Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Konarskiego 11/13 

wartość: 4428,00 PLN
2019-12-23 Dom Pomocy Społecznej
GASTRO Irena Dzwonnik-Krystman, ul. Mieszka I 5/35, 97-300 Piotrków Trybunalski:

Przygotowanie i dostawa codziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego 11/13 w Poznaniu i Oddziału Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zamenhofa 142a w Poznaniu

wartość: 1101028,00 PLN
2019-12-20 Dom Pomocy Społecznej
ITTI Sp. z o.o., ul.Rubież 46, 61-612 Poznań:

Świadczenie usług wsparcia utrzymania Systemu REJESTR LEKÓW dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego 11/13 w Poznaniu oraz Oddziału Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Zamenhofa 142a

wartość: 3321,00 PLN
2019-12-20 Dom Pomocy Społecznej
Przedsiębiorstwo Prod.-Handl.-Usług. CITO Sp. z o.o.,ul.28 czerwca 1956r. 390 segment E,Poznań:

Montaż fabrycznie nowych łóżek rehabilitacyjnych oraz szafek przyłóżkowych dla Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Konarskiego 11/13 oraz Oddziału Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Zamenhofa 142a

wartość: 16146,00 PLN
2019-12-19 Dom Pomocy Społecznej
ZGO-NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Witaszyczki 1A, 63-200 Jarocin:

Wykonywanie usług pralniczych na rzecz  Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Konarskiego 11/13 oraz Oddziału Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Zamenhofa 142a

wartość: 80080,00 PLN
2019-12-19 Dom Pomocy Społecznej
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe CITO Sp. z o.o., ul.28 czerwca 1956r. 390 segment E:

Dostawa dwóch fabrycznie nowych podnośników transportowo-kąpielowych dla osób niepełnosprawnych o wadze 220 kg - 250 kg wraz z wyposażeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Konarskiego 11/13 oraz Oddziału Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Zamenhofa 142a

wartość: 38950,01 PLN
2019-12-18 Dom Pomocy Społecznej
Maltexim Sp. z o.o.z siedzibą w Poznaniu, ul. Smoluchowskiego 9,60-179 Poznań:

Zakup firan dla Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Konarskiego 11/13 oraz Oddziału Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Zamenhofa 142a

wartość: 30045,38 PLN
2019-12-16 Dom Pomocy Społecznej
Sklep internetowy RTV EURO AGD, Euro-Net Sp. z o.o., ul. Muszkieterów 15,Warszawa:

Zakup sprzętu RTV dla Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Konarskiego 11/13

wartość: 46367,68 PLN
2019-12-16 Dom Pomocy Społecznej
Casada Polska Sp.z o.o. ul. Słowińska 63, 66-400 Gorzów Wielkopolski:

Dostawa foteli masujących BETASONIC II BMS do Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Konarskiego 11/13 oraz Oddziału Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Zamenhofa 142a

wartość: 21000,00 PLN
2019-12-16 Dom Pomocy Społecznej
Danuta Teter NZOZ Centrum Medycyny Pracy, ul. Kórnicka 24, 61-141 Poznań:

Wykonywanie badań profilaktycznych tj.: wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników Zlececeniodawcy z jednoczesnym określeniem ich zdolności do pracy na stanowisku wymienionym w skierowaniu na badania

wartość: 9835,00 PLN
2019-12-16 Dom Pomocy Społecznej
GARMOND PRESS SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Lubicz 3, 31-034 Kraków:

Sprzedaż i systematyczne dostarczanie Odbiorcy przez Sprzedawcę tytułów prasowych określonych w formularzu ofertowym. Dostarczanie zamówionych tytułów do budynków Odbiorcy tj. Domu Pomocy Społecznej, ul.Konarskiego 11/13 oraz Oddziału Domu Pomocy Społecznej , przy ul. Zamenhofa 142a

wartość: 8617,42 PLN
2019-12-16 Dom Pomocy Społecznej
RAFAŁ WIDŁA BHF POLSKA, ul. Wrzesińska 6, 61-021 Poznań:

Dostawa maszyn czyszczących, wózków do sprzątania i wózków hotelowych dla Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Konarskiego 11/13 oraz Oddziału Domu Pomocy Społecznej , przy ul. Zamenhofa 142a

wartość: 56604,60 PLN
2019-12-13 Dom Pomocy Społecznej
NASZE ZDROWIE GL+ Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 165A, 60-322 Poznań:

Dostawa dwóch fabrycznie nowych podnośników transportowo-kąpielowych dla osób niepełnosprawnych AKS GOLIATH LEVICARE wraz z wyposażeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Konarskiego 11/13 oraz Oddziału Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Zamenhofa 142a

wartość: 33253,96 PLN
2019-12-12 Dom Pomocy Społecznej
MALTEXIM Sp. z o.o. , ul. Smoluchowskiego 9, 60-179 Poznań:

Dostawa pościeli, prześcieradeł i ręczników dla Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Konarskiego 11/13 oraz Oddziału Domu Pomocy Społecznej, przy ul. Zamenhofa 142a

wartość: 39875,37 PLN
2019-12-12 Dom Pomocy Społecznej
ATRIUM KOMPUTER STUDIO, ROMAN MICHALAK, ul. Głogowska 181, 60-121 Poznań:

Dostawa sprzętu komputerowego dla Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Konarskiego 11/13 oraz Oddziału Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Zamenhofa 142a

wartość: 40729,92 PLN
2019-12-06 Dom Pomocy Społecznej
MEDEN-INMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul.Wenedów 2,75-847 Koszalin:

Dostawa fabrycznie nowego sprzętu medycznego do rehabilitacji, rahabilitacji poznawczej i ruchowej wraz z bezterminową licencją dla Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Konarskiego 11/13 oraz Oddziału Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Zamenhofa 142a

wartość: 104669,28 PLN
2019-12-05 Dom Pomocy Społecznej
SOLID GROUP SP.z o.o. Sp.k., ul.Postępu 17, 02-676 Warszawa:

MONITOROWANIE SYGNAŁÓW LOKALNEGO SYSTEMU ALARMOWEGO W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W POZNANIU PRZY UL. ZAMENHOFA 142a

wartość: 1180,80 PLN
2019-12-05 Dom Pomocy Społecznej
SOLID GROUP SP.z o.o. Sp.k., ul.Postępu 17, 02-676 Warszawa:

MONITOROWANIE SYGNAŁÓW LOKALNEGO SYSTEMU ALARMOWEGO W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W POZNANIU PRZY UL. KONARSKIEGO 11/13

wartość: 1180,80 PLN
2019-12-04 Dom Pomocy Społecznej
Automatyka Klimatyzacja Wentylacja Dariusz Podsiadło,ul.Fabianowska 77AF lok. 2,62-064 Poznań:

Dostawa,montaż i uruchomienie nowych urządzeń klimatyzacyjnych w budynku Domu Pomocy Społecznej ,przy ul. Konarskiego 11/13 oraz Oddziału Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Zamenhofa 142a

wartość: 119310,00 PLN
2019-11-29 Dom Pomocy Społecznej
Zakład Usług Remontowych i Elektrotechnicznych Z.U.H. TAJDEL,ul. Warszawska 117,61-047 Poznań:

Naprawa oświetlenia awaryjnego w obiekcie Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Konarskiego 11/13 oraz Oddziale Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Zamenhofa 142a

wartość: 7264,55 PLN
2019-11-28 Dom Pomocy Społecznej
Audiostrefa.pl Michał Łuczak ,ul. Rogozińska 23, 62-085 Skoki:

Zakup sprzętu audio dla Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Konarskiego 11/13

wartość: 5556,00 PLN
2019-11-27 Dom Pomocy Społecznej
AQUANET S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań:

Umowa na dostawę wody i odprowadzanie ścieków w Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Konarskiego 11/13 oraz Oddziale Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Zamenhofa 142a

wartość: 98000,00 PLN
2019-11-26 Dom Pomocy Społecznej
ITTI Sp.z o.o. ul. Rubież 46, 61-612 Poznań:

Usługa wprowadzenia zmian do programu komputerowego REJESTR LEKÓW w Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Konarskiego 11/13

wartość: 1783,50 PLN
2019-11-14 Dom Pomocy Społecznej
ROMAN SALACH EKORS Inżynieria Środowiskowa ul.Sosnowa 21,62-070 Dopiewo:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Wykonanie instalacji wentylacji nawiewnej w trzech pomieszczeniach palarni w budynku Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Konarskiego 11/13

wartość: 1230,00 PLN
2019-11-14 Dom Pomocy Społecznej
R.S. KLIMA spółka cywilna Renata Szymczak, Krzysztof Dutkowiak ul. Grunwaldzka 157/1 60-113 Poznań:

Wykonanie instalacji wentylacyjnej nawiewnej w pomieszczeniach palarni w budynku Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Konarskiego 11/13

wartość: 19065 PLN
2019-11-13 Dom Pomocy Społecznej
Bruno Moto Sport Sp. z o.o. ul. Frezjowa 86,60-175 Poznań:

Wycięcie drzew na terenie nieruchomości Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu , przy ul.Konarskiego 11/13

wartość: 6396,00 PLN
2019-11-13 Dom Pomocy Społecznej
P.P.H.U. CITO Sp. z o.o. ul. 28 czerwca 1956 r. 390 seg. E Poznań:

Dostawa i uruchomienie fabrycznie nowych urządzeń rehabilitacyjnych i medycznych dla Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Konarskiego 11/13 oraz Oddziału Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zamenhofa 142a.

wartość: 49426,20 PLN
2019-11-07 Dom Pomocy Społecznej
GRANIMEX W.GRANOPS SP.J.,ul. Kamienna 7,61-423 Poznań:

Usługa badania wody w Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Konarskiego 11/13 oraz Oddziale Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Zamenhofa 142a

wartość: 897,90 PLN
2019-11-06 Dom Pomocy Społecznej
Z.U.H. Tajdel Zakład Usług Remontowych i Elektrotechnicznych, ul. Warszawska 117,61-047 Poznań:

Wykonanie odblokowania instalacji elektrycznej do wykonania wentylacji w pomieszczeniach palarni w obiekcie Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Konarskiego 11/13, oraz wymiana lamp sufitowych w dyżurce pielęgniarskiej w Oddziale Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Zamenhofa 142a

wartość: 7772,56 PLN
2019-11-05 Dom Pomocy Społecznej
P.H.U. Monex Ryszard Krzyżaniak, ul. Sikorskiego 13B/1, 64-400 Międzychód:

Wykonanie monitoringu IP CCTV oraz wykonanie montażu trzymaczy drzwiowych w Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Konarskiego 11/13

wartość: 16615,52 PLN
2019-11-05 Dom Pomocy Społecznej
P.H.U. Monex Ryszard Krzyżaniak, ul. Sikorskiego 13B/1, 64-400 Międzychód:

Wykonanie naprawy przyłącza telefonicznego oraz trzymaczy drzwiowych w Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Konarskiego 11/13

wartość: 8509,41 PLN
2019-11-05 Dom Pomocy Społecznej
Atrium Komputer Studio, ul. Głogowska 181, 60-121 Poznań:

Przedłużenie ochrony antywirusowej ESET w Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Konarskiego 11/13 

wartość: 3688,77 PLN
2019-10-29 Dom Pomocy Społecznej
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ŻAR plus Piotr Nowczyk ul. Szkolna 41 62-020 Swarzędz Łowęcin:

Badanie natężenia oświetlenia awaryjnego oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu w obiekcie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego 11/13 61-114 Poznań oraz Oddziale przy ul. Zamenhofa 142a w Poznaniu

wartość: 4059 PLN
2019-10-28 Dom Pomocy Społecznej
Dezynsekcja Deratyzacja Dezynfekcja PIF-PAF S.C. ul. Engestroma 24/4 60-571 Poznań:

Zakup i montaż urządzeń do monitoringu w obiekcie DPS ul. Konarskiego 11/13 i w Oddziale DPS ul. zamenhofa 142a przed szkodnikami oraz monitoring urządzeń w okresie 01.11.2019-31.12.2019

wartość: 3436,62 PLN
2019-10-25 Dom Pomocy Społecznej
R.S. KLIMA Renata Szymczak, Krzysztof Dutkowiak ul. Grunwaldzka 157/1 60-113 Poznań:

usługa przeprowadzenia przeglądu wentylacji mechanicznej oraz klimatyzatorów

wartość: 8603 PLN
2019-10-22 Dom Pomocy Społecznej
Akademia Nauki - Danuta Dziuba ul. Powstańców Wlkp. 14 63-100 Śrem:

Przeprowadzenie szkoleń grupowych wewnętrznych dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Konarskiego 11/13 oraz Oddziału Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Zamenhofa 142a

wartość: 3808 PLN
2019-10-18 Dom Pomocy Społecznej
Usługi tapicerskie Miętkiewicz Grzegorz os. Stare Żegrze 164 Poznań:

Usługa tapicerowania krzeseł wraz z wymianą gąbki i tkaniny obiciowej

wartość: 6240 PLN
2019-10-01 Dom Pomocy Społecznej
MC MEBLE Zakład Produkcji Mebli Tapicerowanych Marek Czerniak ul. Paderewskiego 50 62-020 Swarzędz:

Zakup mebli z przeznaczeniem do obiektu Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, ul. Konarskiego 11/13 61-114 Poznań

wartość: 10230 PLN
2019-09-17 Dom Pomocy Społecznej
Maltexim Sp. z o.o. ul. Smoluchowskiego 9 61-179 Poznań:

Zakup i dostawa podkładów podgumowanych

wartość: 1607,10 PLN
2019-09-17 Dom Pomocy Społecznej
Technica Group Sp. z o.o. Sp. k. ul. Miłosna 2 Ochaby Małe 43-430 Skoczów:

Zakup i dostawa naczyń stołowych

wartość: 5229,20 PLN
2019-09-17 Dom Pomocy Społecznej
ATRIUM Komputer Studio ul. Głogowska 181 60-121 Poznań:

Zakup i dostawa komputerów, monitorów, oprogramowania

wartość: 6756,06 PLN
2019-09-16 Dom Pomocy Społecznej
Roman Salach EKORS Inżynieria Środowiskowa Drwęsa ul. Sosnowa 21 62-070 Dopiewo:

Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: "remont łazienki w Oddziale Domu Pomocy Społecznej w poznaniu, przy ul. Zamenhofa 142a

wartość: 1845,00 PLN
2019-09-16 Dom Pomocy Społecznej
PRO-MAKE Przemysław Michalewicz 63-100 Śrem, Dąbrowa, ul. Grodzewska 74:

Wykonanie remontu łazienki w Oddziale Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Zamenhofa 142a

wartość: 48600,00 PLN
2019-09-05 Dom Pomocy Społecznej
Medx Monika Krajczek ul. Konwaliowa 9 62-070 Gołuski:

Dostawa łóżek rehabilitacyjnych, materacy i szafek przyłóżkowych

wartość: 9735 PLN
2019-09-05 Dom Pomocy Społecznej
Błażej Słomczewski Meble Ocalone Pracownia Meblarska ul. Dąbrowskiego 12 62-020 Swarzędz:

Usługa renowacji krzeseł wraz z wymianą gąbki i tkaniny obiciowej

wartość: 2400 PLN
2019-08-16 Dom Pomocy Społecznej
Panda BHP Ewa Agacińska ul. Ludmiły 32 61-054 Poznań:

Usługa opracowania kart oceny ryzyka zawodowego

wartość: 492 PLN
2019-08-16 Dom Pomocy Społecznej
AUDIOSTREFA.pl ul. Głogowska 22 60-243 Poznań:

Dostawa sprzętu nagłaśniającego

wartość: 3450 PLN
2019-07-10 Dom Pomocy Społecznej
EKORS Inżynieria Środowiskowa Roman Salach ul. Sosnowa 21 62-070 Drwęsa:

Opracowanie dokumentacji technicznej

wartość: 6420,60 PLN
2019-07-10 Dom Pomocy Społecznej
ALPOL AF Schober ul. Dolna Wilda 92a 61-501 Poznań:

Dostawa aparatu telefonicznego

wartość: 332 PLN
2019-07-02 Dom Pomocy Społecznej
Zakład Kominiarski Marcin Wawrzyniak, ul. Poranek 21A/10 60-338 Poznań:

Wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej przewodów konimowych i wentylacyjnych w budynkach użyteczności publicznej Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Konarskiego 11/13 oraz w Oddziale Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Zamenhofa 142a

wartość: 1900,00 PLN
2019-06-24 Dom Pomocy Społecznej
GASTRO Irena Dzwonnik-Krystman, 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Mieszka I 5/35:

Usługi polegające na przygotowaniu i dostawie posiłków wraz z napojami na imprezy okolicznosciowe organizowane dla mieszkanców Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego 11/13 w Poznaniu

wartość: 37110,00 PLN
2019-06-11 Dom Pomocy Społecznej
DANCOVER:

Dostawa namiotu imprezowego

wartość: 3944,58 PLN
2019-06-11 Dom Pomocy Społecznej
PLENERBUD GRZEGORCZYK Spółka Jawna, Kamionki ul. Wiklinowa 28, 62-023 Gądki:

Przeprowadzenie   robót  budowlanych  polegających na wykonaniu odwodnienia parkingu znajdującego się przy  skrzydle jadalnia / administracja oraz odtworzeniu nawierzchni parkingu na terenie Oddziału Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Zamenhofa 142a.

wartość: 269379,68 PLN
2019-06-10 Dom Pomocy Społecznej
Zakład Rzemieślniczy Instalatorstwo Sanitarne Ogrzewania i Gaz Jacek Świątek:

Okresowy przegląd instalacji gazowych

wartość: 604,80 PLN
2019-06-03 Dom Pomocy Społecznej
Usługi Pogrzebowe Dobrowolski - Hernes ul. Woźna 16 61-777 Poznań:

Organizacja usługi pogrzebowej w tym: trumna dla zmarłego, tabliczka na trumnę, krzyż i tabliczka z wypisem, przewóz ciała do przechowalni i na cmentarz oraz ceremonia pogrzebowa

wartość: 4000 PLN
2019-05-27 Dom Pomocy Społecznej
Panda BHP Ewa Agacińska ul. Ludmiły 32 61-054 Poznań:

Usługa badania ergonomii i natężenia oświetlenia dla 21 stanowisk pracy w Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Konarskiego 11/13 oraz Oddziału Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Zamenhofa 142a

wartość: 774,90 PLN
2019-05-17 Dom Pomocy Społecznej
ITTI Sp. z o.o. 61-612 Poznań, ul. Rubież 46:

Świadczenie usług wsparcia utrzymania systemu Rejestr leków oraz jednorazowa migracja oprogramowania systemu Rejestr Leków na serwer w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN, Poznańsjkim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym (PCSS)

wartość: 2071,16 PLN
2019-05-09 Dom Pomocy Społecznej
Usługi Pogrzebowe Dobrowolski - Hernes ul. Woźna 16 61-777 Poznań:

Usługa pogrzebowa

wartość: 4000 PLN
2019-04-29 Dom Pomocy Społecznej
Małgorzata Bejma-Andrzejewska BHP-BEJMA, ul. Urodzajna 7, 61-312 Poznań:

Dostawa odzieży i obuwia zawodowego dla personelu medycznego i pomocniczego.

wartość: 14905,50 PLN
2019-04-25 Dom Pomocy Społecznej
PHU Monex Ryszard Krzyżaniak ul. Sikorskiego 13B 1 64-400 Międzychód:

Naprawa sieci przywoławczej w pokojach kąpielowych na I i II pietrze w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego 11/13

wartość: 2880,49 PLN
2019-04-18 Dom Pomocy Społecznej
GASTRO Irena dzwonnik-Krystman, 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. mieszka I 5/35:

Najem pomieszczeń kuchennych wraz z wyposażeniem

wartość: 61633,89 PLN
2019-04-12 Dom Pomocy Społecznej
Firma szkoleniowo-konsultingowa Gendera-Duńska s.c. ul. Jaśminowa 11/2 Dąbrówka k/Poznania:

Przeprowadzenie szkoleń grupowych wewnętrznych dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Konarskiego 11/13 oraz Oddziału Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zamenhofa 142a

wartość: 3000 PLN
2019-04-12 Dom Pomocy Społecznej
EKORS Inżynieria Środowiskowa Roman Salach:

Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: "wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu odwodnienia parkingu w skrzydle jadalnia/administracja oraz odtworzeniu nawierzchni parkingu na terenie Odzdiału Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Zamenhofa 142a"

wartość: 12054,00 PLN
2019-04-04 Dom Pomocy Społecznej
HLS MAREK NIEDZIAŁKOWSKI, ul. Gostyńska 119/2, 60-103 Poznań:

Usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

wartość: 870,00 PLN
2019-03-27 Dom Pomocy Społecznej
ATRIUM Komputer Studio ul. Głogowska 181 60-121 Poznań:

Zakup i konfiguracja Router Switch

wartość: 1563 PLN
2019-03-12 Dom Pomocy Społecznej
Pryzmat Poznań sp. z o.o., ul. Mielżyńskiego 16/1, 61-725 Poznań:

Sukcesywna dostawa tonerów i tuszy

wartość: 6000,00 PLN
2019-03-01 Dom Pomocy Społecznej
J.T.P. Grocholewski, Datkiewicz Spółka Jawna, ul. Marcelińska 96b/214, 60-324 Poznań:

Sukcesywne dostawy artykułów biurowych

wartość: 11792,60 PLN
2019-03-01 Dom Pomocy Społecznej
Krzysztof Welc "PPHU CAR WIND" ul. Stefana Okrzei 34 61-406 Poznań:

Obsługa i konserwacji urządzeń dźwigowych (platform dla niepełnosprawnych) zamontowanych w samochodach osobowych

wartość: 2583,00 PLN
2019-02-27 Dom Pomocy Społecznej
Gastro Irena Dzwonnik -Krystman ul. Mieszka I-go 5/35 97-300 Piotrków Trybunalski:

Wykonanie usługi cateringowej - przygotowanie 270 posiłków

wartość: 11610 PLN
2019-02-26 Dom Pomocy Społecznej
Jacek Pawelczyk, Poznań:

Usługa przeprowadzenia szkoleń okresowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

wartość: 160,00 PLN
2019-02-20 Dom Pomocy Społecznej
ALTRO Żaneta Starbała ul. Berlinga 19 96-100 Skierniewice:

Zakup i dostawa drobnego sprzętu gospodarstwa domowego

wartość: 384,65 PLN
2019-02-20 Dom Pomocy Społecznej
Michał Mirecki MIDEL ul. Strzeszyńska 33 60-479 Poznań:

Dostawa chemii prefosjonalnej, chemii gospodarczej, preparatów dezynfekcyjnych, papieru toaletowego i artykułów toaletowych dla Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Konarskiego 11/13 oraz Oddziału Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Zamenhofa

wartość: 122770,66 PLN
2019-02-19 Dom Pomocy Społecznej
BRL CENTER-POLSKA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 60a, 54-613 Wrocław:

Dostawa leków dla Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Konarskiego 11/13 oraz Oddziału DPS przy ul. Zamenhofa 142a

wartość: 42000,00 PLN
2019-02-18 Dom Pomocy Społecznej
PPHU CITO Sp. z o.o., ul. 28 czerwca 1956 r 390 seg E, Poznań:

Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku do DPS ul. Konarskiego oraz Oddziału DPS przy ul. Zamenhofa

wartość: 41584,56 PLN
2019-02-07 Dom Pomocy Społecznej
MEDSPAL Robert Lembicz, ul Kwiatowa 57, 62-002 Suchy Las:

Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych oraz zużytych urządzeń elektrycznych, tonerów, tuszy i lamp fluorescencyjnych.

wartość: 5578,00 PLN
2019-02-04 Dom Pomocy Społecznej
Altom Sp. z o.o. Sp. k., ul. Roosevelta 116a 62-200 Gniezno:

Zakup i dostawa drobnego sprzętu gospodarstwa domowego

wartość: 1480,20 PLN
2019-02-01 Dom Pomocy Społecznej
DBL Poznań Wynajem Odzieży Roboczej Sp. z o.o., ul. św. Wincentego 12, 61-003 Poznań:

Usługa wynajmu, czyszczenia oraz wymiany mat wejściowych

wartość: 2296,80 PLN
2019-01-23 Dom Pomocy Społecznej
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MEDEX R. Sznyterman J. Sznyterman Sp. z o.o. Sp. K.:

Sukcesywana dostawa pieluchomajtek dla dorosłych, majtek mobilnych, wkładek urologicznych oraz podkładów jednorazowych w okresie do 31.12.2019 r.

wartość: 9000,00 PLN
2019-01-22 Dom Pomocy Społecznej
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe CITO Sp. z o.o., Poznań:

Sukcesywana dostawa pieluchomajtek dla dorosłych, majtek mobilnych, wkładek urologicznych oraz podkładów jednorazowych w okresie do 31.12.2019 r.

wartość: 20999,16 PLN
2019-01-15 Dom Pomocy Społecznej
Nadzory i Kosztorysowanie Zdzisław Kaczmarek, Poznań, os. B. Śmiałego 35a/5:

Wykonanie w roku 2019 kontroli stanu technicznego budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego 11/13 oraz budynku DPS przy ul. Zamenhofa 142a

wartość: 3874,50 PLN
2019-01-03 Dom Pomocy Społecznej
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ŻAR plus" Piotr Nowaczyk, ul. Szkolna 41, 62-020 Łowęcin:

Przegląd i konserwacja gaśnic i hydrantów w budynku DPS przy ul. Konarskiego 11/13 oraz w budynku Oddziału DPS przy ul. Zamenhofa 142a

wartość: 1177,11 PLN
2018-12-31 Dom Pomocy Społecznej
Veolia Energia Poznań S.A., ul. Energetyczna 3, 61-016 Poznań:

Dostawa energii cieplnej z sieci ciepłowniczej do obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego 11/13 w Poznaniu oraz Oddziału Domu Pomocy Społecznej, przy ul. Zamenhofa 142a

wartość: 269000 PLN
2018-12-27 Dom Pomocy Społecznej
HFS POLSKA Piotr Hausmann, ul. Marii Szembekowej 28, 63-400 Ostrów Wielkopolski:

Wykonywanie usług przeglądu instalacji sygnalizacji pożaru w budynku Oddziału Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Zamenhofa 142a

wartość: 11400 PLN
2018-12-27 Dom Pomocy Społecznej
Miasto Poznań - Zarząd Transportu Miejskiego, 60-770 Poznań, ul. Matejki 59:

Przejazdy komunikacją miejską

wartość: 4700,00 PLN
2018-12-27 Dom Pomocy Społecznej
Firma PUH WATRA Buchwald&Płóciniczak Sp.j., ul. Kościelna 14, 64-100 Leszno:

Usługa monitorowania i przyjmowania alarmów pożarowych i przekazywania ich do Państwowej Straży Pożarnej z obiektu DPS przy ul. Konarskiego

wartość: 4428,00 PLN
2018-12-20 Dom Pomocy Społecznej
AQUANET S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań:

Dostawa wody i odprowadzanie ścieków z obiektu DPS przy ul. Konarskiego 11/13 oraz z Oddziału DPS przy ul. Zamenhofa 142a

wartość: 99034,93 PLN
2018-12-20 Dom Pomocy Społecznej
Garmond Press Spółka akcyjna Ul. Lubicz 3 31-034 Kraków NIP 676-17-96-725:

Dostawa tytułów prasowych dla DPS przy ul. Konarskiego 11/13 oraz Oddziału DPS przy ul. Zamenhofa 142a

wartość: 13036,56 PLN