Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2023-01-24 Dom Pomocy Społecznej
AQUANET S.A.:

Dostawa wody z urządzeń zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych

wartość: 77400 PLN
2023-01-03 Dom Pomocy Społecznej
F.H.U. "Gregorex" Grzegorz Tomczak:

Wykonanie przeglądów konserwacyjnych wraz z wymianą wkładów oczyszczających wodę w urządzeniu do filtrowania wody metodą "reverse osmosis" typ RO6

wartość: 548,82 PLN
2023-01-02 Dom Pomocy Społecznej
F.P.U.H. WATRA Sp. z o.o.:

Usługa transmisji alarmów pożarowych II stopnia do COAP oraz konserwacja urządzeń wchodzących w skład systemu transmisji alarmów pożarowych oraz sygnałów uszkodzeniowych

wartość: 5627,04 PLN
2023-01-02 Dom Pomocy Społecznej
"Garmond Press" S.A.:

Systematyczne dostarczanie tytułów prasowych

wartość: 6601,84 PLN
2023-01-02 Dom Pomocy Społecznej
P.H.U.T. "ULTEX" Mariusz Talarski:

Odbiór i transport odpadów medycznych i niebezpiecznych

wartość: 972 PLN
2023-01-02 Dom Pomocy Społecznej
Pralnia Luboń Sp. z o.o. Sp. K.:

Kompleksowe usługi pralnicze dla DPS Ugory

wartość: 81180 PLN
2023-01-02 Dom Pomocy Społecznej
Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy dla pracowników DPS Ugory

wartość: 8000 PLN
2023-01-02 Dom Pomocy Społecznej
Serafin – Usługi Przeciwpożarowe Dawid Sutkowski:

Konserwacja systemu przywoławczego w Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Ugory 18/20

wartość: 8118 PLN
2023-01-02 Dom Pomocy Społecznej
Serafin – Usługi Przeciwpożarowe Dawid Sutkowski:

Wykonanie przeglądu rocznego systemu ppoż oraz konserwacji centrali systemu ppoż wraz z elementami współpracującymi w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory 18/20 w Poznaniu

wartość: 14268 PLN
2023-01-02 Dom Pomocy Społecznej
ITTI Sp. z o.o.:

Wsparcie utrzymania systemu "Rejestr Leków" dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory 18/20 w Poznaniu

wartość: 3690 PLN
2023-01-02 Dom Pomocy Społecznej
Łukasz Pietrzyk LASER:

Dzierżawa urządzeń wielofukcyjnych (drukowanie, kopiowanie, skanowanie)

wartość: 7380 PLN
2023-01-02 Dom Pomocy Społecznej
Piotr Sobisiak "SOBTECH" PHU:

Konserwacja centrali telefonicznej wraz z telefoniczną siecią wewnętrzną i telefonicznymi urządzeniami końcowymi w budynkach Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory 18/20 w Poznaniu

wartość: 5166 PLN
2023-01-02 Dom Pomocy Społecznej
Piotr Sobisiak "SOBTECH" PHU:

Zapewnienie ciągłości pracy oraz wykonywanie stałej konserwacji systemu telewizji dozorowej w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory 18/20 w Poznaniu

wartość: 6642 PLN
2023-01-02 Dom Pomocy Społecznej
Crisma – Krzysztof Maj:

Kompleksowa obsługa informatyczna

wartość: 14760 PLN
2023-01-02 Dom Pomocy Społecznej
Dariusz Stanicki "LIFT UP - WINDY":

Konserwacja i obsługa serwisowa urządzeń transportu bliskiego

wartość: 12632,10 PLN
2022-11-02 Dom Pomocy Społecznej
Firma Ogólnobudowlana Remigiusz Malczyk:

Montaż odbojnic ściennych oraz ochronnych narożników w ciągach komunikacyjnych na poziomie 0,0 w budynku B1 DPS Ugory

wartość: 24685,01 PLN
2022-09-30 Dom Pomocy Społecznej
„ORGBUD-SERWIS” Sp. z o. o.:

Opracowanie opinii w zakresie sprawdzenia stanu konstrukcji stalowej dźwigarów i dachu nad pomieszczeniem stołówki w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory 18/20 w Poznaniu

wartość: 4551,00 PLN
2022-09-21 Dom Pomocy Społecznej
„ORGBUD-SERWIS” Sp. z o. o.:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizowanym przedsięwzięciem malowania ciągów komunikacyjnych na poziomach -2,7 i -5,4

wartość: 1370,06 PLN
2022-09-06 Dom Pomocy Społecznej
Firma Ogólnobudowlana Remigiusz Malczyk:

Malowanie ciągów komunikacyjnych na poziomach -2,7 i -5,4 w budynku B1 Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory 18/20 w Poznaniu

wartość: 91337,59 PLN
2022-08-10 Dom Pomocy Społecznej
Crisma – Krzysztof Maj:

Wykonanie strony internetowej DPS Ugory

wartość: 3500,00 PLN
2022-08-01 Dom Pomocy Społecznej
"ORGBUD-SERWIS" Sp. z o. o.:

Wykonanie opinii określającej szacunkowe koszty przeprowadzenia remontu instalacji sanitarnej oraz elektrycznej oraz opracowania dokumentacji projektowej dla budynku B1 ul. Ugory 18/20 w Poznaniu

wartość: 17835,00 PLN
2022-06-23 Dom Pomocy Społecznej
Universum Spółdzielnia Pracy:

Wykonywanie usług pogrzebowych dla podopiecznych DPS Ugory

wartość: 20000,00 PLN
2022-06-22 Dom Pomocy Społecznej
Doradztwo Techniczne Piotr Nowacki Hydromaster:

Sporządzenie ekspertyzy budowlanej dot. wskazania przyczyn zawilgocenia murów kondygnacji piwnicznej DPS z okresleniem zakresu i kolejności wykonania koniecznych robót.

wartość: 15129,00 PLN
2022-05-01 Dom Pomocy Społecznej
Orange Polska S.A.:

Świuadczenia usług ISDN - usługi telefoniczne

wartość: 1387,44 PLN
2022-05-01 Dom Pomocy Społecznej
Orange Polska S.A.:

Świadczenie usługi ISDN - usługi telefoniczne

wartość: 1387,44 PLN
2022-05-01 Dom Pomocy Społecznej
Orange Polska S.A.:

Świadczenie usługi ISDN - usługi telefoniczne

wartość: 2479,68 PLN
2022-03-15 Dom Pomocy Społecznej
Meridian's Sp. z o.o.:

Przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory 18/20

wartość: 1079426,00 PLN
2022-02-10 Dom Pomocy Społecznej
PPHU Eksport-Import „MARTINA” Walczak Mirosław:

Przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory 18/20

wartość: 35544,96 PLN
2022-01-24 Dom Pomocy Społecznej
AQUANET S.A.:

Dostawa wody z urządzeń zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych

wartość: 45000 PLN
2022-01-05 Dom Pomocy Społecznej
VERTICAL Tomasz Pilarski:

Konserwacja i obsługa serwisowa urządzeń transportu bliskiego

wartość: 10018,44 PLN
2022-01-04 Dom Pomocy Społecznej
FPUH WATRA Buchwald & Płóciniczak Spółka Jawna:

Usługa transmisji alarmów pożarowych II stopnia do COAP oraz konserwacja urządzeń wchodzących w skład systemu transmisji alarmów pożarowych oraz sygnałów uszkodzeniowych

wartość: 5126,64 PLN
2022-01-04 Dom Pomocy Społecznej
F.H.U. Gregorex Grzegorz Tomczak:

Wykonanie przeglądów konserwacyjnych wraz z wymianą wkładów oczyszczających wodę w urządzeniu do filtrowania wody metodą "reverse osmosis" typ RO6

wartość: 490,26 PLN
2022-01-03 Dom Pomocy Społecznej
Veolia Energia Poznań S.A.:

Kompleksowe dostarczanie ciepła (OWU) do obiektów DPS Ugory

wartość: 295705,73 PLN
2022-01-03 Dom Pomocy Społecznej
LASER Łukasz Pietrzyk:

Dzxierżawa urządzenia wielofukcyjnego (drukowanie, kopiowanie, skanowanie)

wartość: 2952 PLN
2021-12-30 Dom Pomocy Społecznej
PPHU Eksport-Import MARTINA Walczak Mirosław:

Usługa przygotowania i dostawy całodziennego wyżywienia dla mieszkańców DPS Ugory

wartość: 138948,48 PLN
2021-12-30 Dom Pomocy Społecznej
Garmond Press S.A.:

Systematyczne dostarczanie prasy

wartość: 6000,00 PLN
2021-12-28 Dom Pomocy Społecznej
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ Poznań:

Świadczenie usług profilaktycznej opieki medycznej dla pracowników DPS Ugory

wartość: 5300 PLN
2021-12-20 Dom Pomocy Społecznej
P.H.U.T. „ULTEX” Mariusz Talarski:

Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych i niebezpiecznych

wartość: 800,00 PLN
2021-12-13 Dom Pomocy Społecznej
ITTI Sp. z o.o.:

Wsparcie utrzymania systemu "Rejestr Leków" dla Domu Pomocy Społęcznej przy ul. Ugory 18/20 w Poznaniu

wartość: 3321,00 PLN
2021-10-27 Dom Pomocy Społecznej
Firma Ogólnobudowlana Łukasz Zieliński:

Malowanie ciągów komunikacyjnych w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory 18/20 w Poznaniu

wartość: 115830,00 PLN
2021-10-21 Dom Pomocy Społecznej
Blacharstwo Dekarstwo Wiesław Osuch:

Wymiana świetlików w dachu budynku B1 (20) Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory 18/20 w Poznaniu

wartość: 36999,00 PLN
2021-10-20 Dom Pomocy Społecznej
ALMAR Mariusz Nejmański:

Świadczenie usług serwisu technicznego celem zapewnienia ciągłości pracy systemu monitoringu wizyjnego w systemie telewizji dozorowej w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory 18/20 w Poznaniu

wartość: 7380,00 PLN
2021-10-20 Dom Pomocy Społecznej
ALMAR Mariusz Nejmański:

Konserwacja centrali telefonicznej SILCAN MAC 64000 wraz z siecią wewnętrzną i aparatami telefonicznymi w budynkach Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory 18/20 w Poznaniu

wartość: 6000,00 PLN
2021-10-20 Dom Pomocy Społecznej
Serafin Usługi Przeciwpożarowe Dawid Sutkowski:

Wykonanie przeglądu rocznego systemu ppoż oraz konserwacji centrali systemu ppoż wraz z elementami współpracującymi w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory 18/20 w Poznaniu

wartość: 13350,00 PLN
2021-10-20 Dom Pomocy Społecznej
Serafin Usługi Przeciwpożarowe Dawid Sutkowski:

Konserwacja systemu przywoławczego w Domu PomoCy Społecznej w Poznaniu przy ul. Ugory 18/20

wartość: 7200,00 PLN
2021-10-14 Dom Pomocy Społecznej
PPHU Sławomir Mazurek:

Zakup środków czystości

wartość: 58725,74 PLN
2021-10-14 Dom Pomocy Społecznej
ZGO-NOVA Sp. z o.o.:

Świadczenie kompleksowych usług pralniczych

wartość: 55055,00 PLN
2021-10-05 Dom Pomocy Społecznej
VIRAL MEDIA Radosław Dudziak:

Obsługa informatyczna DPS Ugory

wartość: 9000,00 PLN
2021-07-16 Dom Pomocy Społecznej
ZAKŁAD TECHNICZNYCH USŁUG BUDOWLANYCH BUDO-OBSŁUGA:

Nadzór budowlany w przedmiocie - modernizacja windy wraz z remontem sieci elektrycznej zasilającej

wartość: 10350 PLN
2021-07-16 Dom Pomocy Społecznej
ZAKŁAD USŁUG REMONTOWO BUFOWLANYCH ARKADA:

Modernizacja windy w budynku DPS wraz z remontem sieci elektrycznej

wartość: 429946 PLN
2021-03-25 Dom Pomocy Społecznej
MISTONE SP. Z O.O.:

Opracowanie projektu modernizacji windy

wartość: 20500 PLN
2021-03-18 Dom Pomocy Społecznej
NIEPUBLICZNY ZOZ "CENTRUM MEDYCYNY PRACY":

Wykonywanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników

wartość: 8500 PLN
2021-02-11 Dom Pomocy Społecznej
Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe MARTINA CATERING sp. z o.o.:

Przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Ugory 18/20

wartość: 771598,72 PLN
2021-02-02 Dom Pomocy Społecznej
Windserwice:

Konserwacja dźwigu osobowego Q1000 kg w budynku przy ul Ugory 18

wartość: 2492,8 PLN
2021-02-01 Dom Pomocy Społecznej
Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe MARTINA CATERING sp. z o.o.:

Przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Dpmu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Ugory 18/20

wartość: 28000 PLN
2021-01-29 Dom Pomocy Społecznej
Zgo - Nowa sp. z o.o:

Kompleksowe usługi pralnicze dla Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Ugory 18/20

wartość: 46789,2 PLN
2021-01-29 Dom Pomocy Społecznej
PHUT Ultex Luboń:

Odbiór i transport odpadów medycznych

wartość: 600 PLN
2021-01-22 Dom Pomocy Społecznej
Aquanet Poznań:

Dostawa wody z urządze n zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych

wartość: 39000 PLN
2021-01-15 Dom Pomocy Społecznej
Laser Łukasz Pietrzyk:

Dzierżawa urządzenia Ricoh MP 2851

wartość: 2952 PLN
2021-01-13 Dom Pomocy Społecznej
Meridians sp. z o.o.:

Przygotowanie i dostawa wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Ugory 18/20

wartość: 77000 PLN
2021-01-12 Dom Pomocy Społecznej
FHU Gregorex Grzegorz Tomczak:

Konserwacja oraz wymiana wkładów oczyszczających wodę w urządzeniu do filtrowania wody w aneksie kuchennym w budynku DPS przy ul. Ugory 18/20

wartość: 490,26 PLN
2021-01-11 Dom Pomocy Społecznej
Serafin - usługi przeciwpożarowe:

Przegląd roczny systemu pożaru oraz konserwacja centrali systemu przeciwpożarowego wraz z elementami współpracującymi w b udynku B1 i B2 Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Ugory 18/20

wartość: 12150 PLN
2021-01-11 Dom Pomocy Społecznej
Serafin - usługi przeciwpożarowe:

Przegląd serwisowy centralki i systemu przywoławczego wraz z elementami współpracującymi w b udynku B1 i B2 Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Ugory 18/20

wartość: 7200 PLN
2021-01-07 Dom Pomocy Społecznej
Almar Mariusz Nejmański:

Konserwacja centrali telefoniczenj z wewnętzrną siecią i aparatami telefonicznymi

wartość: 500 PLN
2021-01-07 Dom Pomocy Społecznej
Almar Mariusz Nejmański:

Serwis techniczny systemu monitoringu wizyjnego

wartość: 7380 PLN
2020-12-09 Dom Pomocy Społecznej
Veolia Energia Poznań:

Dostarczanie ciepła do obiektó odbiorcy przyłączonych do sieci cieplowniczej lub innych urządzeń dostawcy

wartość: 260000 PLN
2020-03-10 Dom Pomocy Społecznej
Meridans sp. z o.o.:

Przygotowanie i dostarczanie całodziennego wyżywienia dla mieszkańców DPS w Poznaniu przy ul. Ugory 18/20

wartość: 696700,8 PLN
2020-03-10 Dom Pomocy Społecznej
Firma Ogólnobudowlana Łukasz Zieliński:

Przegląd 5 letni budynków DPS B1 i B2

wartość: 6000 PLN
2020-03-06 Dom Pomocy Społecznej
Zakład Uslug Remontowo - Budowlanych REM BUD:

Prace remontowe i wykończeniowe w łazience III piętro budynku B1

wartość: 41762,78 PLN
2020-02-03 Dom Pomocy Społecznej
Meridans sp. z o.o.:

Przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia dla mieszkańców DPS w Poznaniu przy ul. Ugory 18/20

wartość: 59948 PLN
2020-01-23 Dom Pomocy Społecznej
Laser Łukasz Pietrzyk:

Dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego

wartość: 2952 PLN
2020-01-23 Dom Pomocy Społecznej
Almar Mariusz Nejmański:

Usługi serwisu technicznego monitoringu

wartość: 5172 PLN
2020-01-23 Dom Pomocy Społecznej
Windserwice Poznań:

Konserwacja dźwigu osobowego w budynku przy ul. Ugory 18

wartość: 2332,8 PLN
2020-01-09 Dom Pomocy Społecznej
Garmond Press:

Systematyczna dostawa prasy

wartość: 5200 PLN
2020-01-09 Dom Pomocy Społecznej
Serafin - usługi przeciwpożarowe:

Konserwacja systemu przywołąwczego w budynkach B1 i B2 oraz bezprzewodowego systemu przyzywowego

wartość: 5520 PLN
2020-01-09 Dom Pomocy Społecznej
Serafin - usługi przeciwpożarowe:

Przegląd roczny systemu p.poż i konserwacja systemu p.poż. wraz z elemenatmi współpracującymi

wartość: 5000 PLN
2020-01-07 Dom Pomocy Społecznej
FHU Gregorex:

Przegląd konserwacyjny i wymiana wkładów oczyszczającychc wodę w urzadzeniu do filtrowania wody

wartość: 490,26 PLN
2020-01-07 Dom Pomocy Społecznej
Poradnia Medycyny Pracy Stare Miasto:

Usługi profilaktyczne tj. badania wstępne, okresowee, kontrolne na rezcz pracowników i kandydatów do pracy

wartość: 6800 PLN
2019-12-29 Dom Pomocy Społecznej
Vertical:

Konserwacja i obsługa serwisowa urządzeń transportu bliskiego

wartość: 6346,8 PLN
2019-12-24 Dom Pomocy Społecznej
FPUH Watra:

Bezzwłoczna transmisja alarmów pożarowych II stopnia oraz sygnałów uszkodzeniowych

wartość: 5003,64 PLN
2019-12-20 Dom Pomocy Społecznej
ITTI sp. z.o.:

Wsparcie utrzymania systemu "Rejestr leków"

wartość: 3321 PLN
2019-12-17 Dom Pomocy Społecznej
Viral Media:

Bieżaca obsługa informatyczna

wartość: 9000 PLN
2019-12-16 Dom Pomocy Społecznej
ZGO Nowa Jarocin:

Kompleksowe usługi pralnicze  dla Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. ugory 18/20

wartość: 46789,2 PLN
2019-12-11 Dom Pomocy Społecznej
Teletechnika:

Konserwacja centrali telefonicznej wraz z siecią wewnętrzną i aparatami telefonicznymi

wartość: 6000 PLN
2019-12-10 Dom Pomocy Społecznej
Zakład Usług Remontowo - Budowlanych Arkada:

Położenie kostki brukowej przed Domem Pomocy Społecznej przy ul. Ugory 18/20 w Poznaniu

wartość: 129999 PLN
2019-12-03 Dom Pomocy Społecznej
Serafin Cube Adrian Sutkowski:

Bezprzewodowy spersonalizowany system przyzywowy w budynku B1 i B2 w DPS ul. Ugory 18/20

wartość: 58279,86 PLN
2019-11-25 Dom Pomocy Społecznej
MRW - chłodnictwo Marcin Wicher:

Montaż klimatyzatorów w budynkach B1 i B2 Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Ugory 18/20

wartość: 147354 PLN
2019-11-07 Dom Pomocy Społecznej
Zakład Usług Remontowo - Budowlanych Rem - Bud Michał Michalski:

Modernizacja łazienki na II piętrze wraz z wykonaniem pionów wod - kan oraz rozbiórka i demntaż łazienki II piętro

wartość: 86928,63 PLN
2019-10-07 Dom Pomocy Społecznej
Jamed s.c. Gniezno:

8 nowych łóżek rehabilitacyjnych z materacami przeciwodleżynowymi

wartość: 25600 PLN
2019-09-26 Dom Pomocy Społecznej
PBS DIT Ryszard Przybył:

Dokumnetacja do przygotowania przetargu nieograniczonego na zadanie pn. położenie kostki brukowej

wartość: 6150 PLN
2019-09-02 Dom Pomocy Społecznej
Zakład Technicznych Usług Budowlanych Budo - Obsługa:

Pełnienie w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi i elektrycznymi przy realizacji inwestycji "Modernizacja dachu i instalacji doprowadzającej wodę deszczową rwaz z modernizacją instalacji odgromowej budynek B1 DPS ul Ugory 18/20

wartość: 25830 PLN
2019-09-02 Dom Pomocy Społecznej
Zakład Usług Remontowo - Budowlanych Arkada:

Modernizacja dachu i instalacji odprowadzającej wodę deszczową wraz z modernizacją instalacji odgromowej (budynek B1) Domu Pomocy Społęcznej w Poznaniu przy ul. Ugory 18/20

wartość: 941576,26 PLN
2019-08-21 Dom Pomocy Społecznej
ITTI sp z o.o.:

Dostawa systemu "Rejestr leków" wraz z licencją, szkolenie oraz swiadczenie uslug wsparcia

wartość: 4797 PLN
2019-07-19 Dom Pomocy Społecznej
Zakłąd Technicznych Usług Budowlanych Budo - Obsługa:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji modernizacja balkonów i tarasów

wartość: 13500 PLN
2019-07-19 Dom Pomocy Społecznej
Zakład Usług Remontowo - Budowlanych Arkada:

Modernizacja balkonów i tarasów w budynku B1 Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Ugory 18/20

wartość: 650864,30 PLN
2019-06-25 Dom Pomocy Społecznej
APX Architekci:

Dokumentacja do przetargu nieograniczonego "Modernizacja dachu i instalacji odprowadzajacej wodę deszczową"

wartość: 35670 PLN
2019-06-04 Dom Pomocy Społecznej
Meridian's sp. z o.o.:

Przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Spoecznej w Poznaniu przy ul. Ugory 18/20

wartość: 459148,00 PLN
2019-06-03 Dom Pomocy Społecznej
Poradnia Medycyny Pracy "Stare Miasto" poznań:

Badania wstępne, okresowe i kontrolne na rzecz pracowników oraz kandydatów do pracy

wartość: 3500 PLN
2019-05-21 Dom Pomocy Społecznej
Zakład Technicznych Usług Budowlanych Budo - Obsługa:

Przedmiar i kosztorys onwestorski na remont nawierzchni przed budynkiem DPS

wartość: 851,16 PLN
2019-05-21 Dom Pomocy Społecznej
Ikaria sp. z o.o:

Oprogramowanie antywirusowe na 16 stanowisk

wartość: 647,36 PLN