Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2019-12-16 Dom Pomocy Społecznej
ZGO Nowa Jarocin:

Kompleksowe usługi pralnicze  dla Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. ugory 18/20

wartość: 46789,2 PLN
2019-12-10 Dom Pomocy Społecznej
Zakład Usług Remontowo - Budowlanych Arkada:

Położenie kostki brukowej przed Domem Pomocy Społecznej przy ul. Ugory 18/20 w Poznaniu

wartość: 129999 PLN
2019-12-03 Dom Pomocy Społecznej
Serafin Cube Adrian Sutkowski:

Bezprzewodowy spersonalizowany system przyzywowy w budynku B1 i B2 w DPS ul. Ugory 18/20

wartość: 58279,86 PLN
2019-11-25 Dom Pomocy Społecznej
MRW - chłodnictwo Marcin Wicher:

Montaż klimatyzatorów w budynkach B1 i B2 Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Ugory 18/20

wartość: 147354 PLN
2019-11-07 Dom Pomocy Społecznej
Zakład Usług Remontowo - Budowlanych Rem - Bud Michał Michalski:

Modernizacja łazienki na II piętrze wraz z wykonaniem pionów wod - kan oraz rozbiórka i demntaż łazienki II piętro

wartość: 86928,63 PLN
2019-10-07 Dom Pomocy Społecznej
Jamed s.c. Gniezno:

8 nowych łóżek rehabilitacyjnych z materacami przeciwodleżynowymi

wartość: 25600 PLN
2019-09-26 Dom Pomocy Społecznej
PBS DIT Ryszard Przybył:

Dokumnetacja do przygotowania przetargu nieograniczonego na zadanie pn. położenie kostki brukowej

wartość: 6150 PLN
2019-09-02 Dom Pomocy Społecznej
Zakład Technicznych Usług Budowlanych Budo - Obsługa:

Pełnienie w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi i elektrycznymi przy realizacji inwestycji "Modernizacja dachu i instalacji doprowadzającej wodę deszczową rwaz z modernizacją instalacji odgromowej budynek B1 DPS ul Ugory 18/20

wartość: 25830 PLN
2019-09-02 Dom Pomocy Społecznej
Zakład Usług Remontowo - Budowlanych Arkada:

Modernizacja dachu i instalacji odprowadzającej wodę deszczową wraz z modernizacją instalacji odgromowej (budynek B1) Domu Pomocy Społęcznej w Poznaniu przy ul. Ugory 18/20

wartość: 941576,26 PLN
2019-08-21 Dom Pomocy Społecznej
ITTI sp z o.o.:

Dostawa systemu "Rejestr leków" wraz z licencją, szkolenie oraz swiadczenie uslug wsparcia

wartość: 4797 PLN
2019-07-19 Dom Pomocy Społecznej
Zakłąd Technicznych Usług Budowlanych Budo - Obsługa:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji modernizacja balkonów i tarasów

wartość: 13500 PLN
2019-07-19 Dom Pomocy Społecznej
Zakład Usług Remontowo - Budowlanych Arkada:

Modernizacja balkonów i tarasów w budynku B1 Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Ugory 18/20

wartość: 650864,30 PLN
2019-06-25 Dom Pomocy Społecznej
APX Architekci:

Dokumentacja do przetargu nieograniczonego "Modernizacja dachu i instalacji odprowadzajacej wodę deszczową"

wartość: 35670 PLN
2019-06-04 Dom Pomocy Społecznej
Meridian's sp. z o.o.:

Przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Spoecznej w Poznaniu przy ul. Ugory 18/20

wartość: 459148,00 PLN
2019-06-03 Dom Pomocy Społecznej
Poradnia Medycyny Pracy "Stare Miasto" poznań:

Badania wstępne, okresowe i kontrolne na rzecz pracowników oraz kandydatów do pracy

wartość: 3500 PLN
2019-05-21 Dom Pomocy Społecznej
Zakład Technicznych Usług Budowlanych Budo - Obsługa:

Przedmiar i kosztorys onwestorski na remont nawierzchni przed budynkiem DPS

wartość: 851,16 PLN
2019-05-21 Dom Pomocy Społecznej
Ikaria sp. z o.o:

Oprogramowanie antywirusowe na 16 stanowisk

wartość: 647,36 PLN
2019-05-21 Dom Pomocy Społecznej
Zakłąd Technicznych Usług Budowlanych Budo - Obsługa:

Opracowanie zakresu robót i kosztorysu na usunięcie szkód w pokryciu dachu spowodowanych przez wichurę

wartość: 851,16 PLN
2019-05-20 Dom Pomocy Społecznej
APX Architekci:

Dokumentacja do przetargu na zadania modernizacja balkonów i tarasów

wartość: 25830 PLN
2019-05-20 Dom Pomocy Społecznej
Ecomiles sp. z.o.o.:

Usługa sprzątania i porządkowania wszelkich pomieszczeń oraz innych obszarów w DPS w Poznaniu przy ul. Ugory 18/20

wartość: 49101,6 PLN
2019-05-06 Dom Pomocy Społecznej
Serafin - usługi przeciwpożarowe:

Przegląd roczny systemu sygnalizacji pożaru w budynku B1 i B2 w DPS ul. Ugory 18/20 w Poznaniu i konserwacja cetrali sysytemu wraz z lementami współpracującymi

wartość: 7400 PLN
2019-04-29 Dom Pomocy Społecznej
Meridian's sp. z o.o.:

Przygotowani i dostawa całodziennego wyżywienia dla mieszkańców DPS ul. Ugory 18/20 w Poznaniu

wartość: 64083,2 PLN
2019-03-22 Dom Pomocy Społecznej
Poczta Polska sp. z o.o.:

Uslugi powszechne w obrocie krajowym i zagranicznym

wartość: 1800 PLN
2019-03-13 Dom Pomocy Społecznej
PHU Budziński Paweł:

Modernizacja bram wjzadowych i wykonanie dodatkowej furtki do DPS

wartość: 43050 PLN
2019-02-08 Dom Pomocy Społecznej
ALMAR SYSTEMY ALARMOWE:

WYKONANIE MONITORINGU WIZYJNEGO W  BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W POZNANIU UL. UGORY 18/20

wartość: 72385,40 PLN
2019-01-30 Dom Pomocy Społecznej
FIRMA MONEX:

Komnserwacja systemu przywoławczego w budynku Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Ugory 18/20

wartość: 5170 PLN
2019-01-28 Dom Pomocy Społecznej
GARMON PRESS S.A.:

Systematyczne dostarczanie tytułów prasowych

wartość: 3811 PLN
2019-01-22 Dom Pomocy Społecznej
FHU GREGOREX:

Przegląd i wymiana wkładów oczyszczjaących wodę w urządzeniu do filtrowania wody

wartość: 442,76 PLN
2019-01-22 Dom Pomocy Społecznej
LASER ŁUKASZ PIETRZYK:

Dzierżawa urządzenia Ricoh

wartość: 2952 PLN
2019-01-11 Dom Pomocy Społecznej
PHU "ŻAR PLUS":

Przegląd i konserwacja gaśnic i hydrantów w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. ugory 18/20

wartość: 603,93 PLN
2019-01-07 Dom Pomocy Społecznej
VEOLIA ENERGIA POZNAŃ:

Dostawa ciepłą z sieci ciepłowniczej

wartość: 274007 PLN
2019-01-04 Dom Pomocy Społecznej
AQUANET POZNAŃ S.A.:

Dostarczanie wody i odbiór ścieków

wartość: 43000 PLN
2019-01-04 Dom Pomocy Społecznej
TELETECHNIKA:

Stałą konserwacja centrali telefonicznej oraz wewnętrznej sieci telefonicznej i aparatów telefonicznych w budynkach DPS

wartość: 6000 PLN
2019-01-03 Dom Pomocy Społecznej
CENTERMED Poznań sp. z o.o.:

Usługi i świadczenia zdrowotne dla pracowników DPS

wartość: 3723 PLN
2019-01-02 Dom Pomocy Społecznej
PHUT ULTEX:

Odbiór i wywóz odpadów medycznych

wartość: 1080 PLN
2018-12-31 Dom Pomocy Społecznej
FPUH WATRA:

Transmisja alarmów pożarowych II stopnia do odpowiedniego terytorialnie COAP oraz sygnałów uszkodzeniowych do COSU

wartość: 5003,64 PLN
2018-12-31 Dom Pomocy Społecznej
VIRAL MEDIA:

Bieżąca obsługa informatyczna

wartość: 9600 PLN
2018-12-28 Dom Pomocy Społecznej
VERTICAL:

Konserwcja i obsuga serwisowa urzadzeń transortu bliskiego

wartość: 5616 PLN
2018-12-28 Dom Pomocy Społecznej
INTERNET PLUS:

Kompleksowa opieka nad stroną internetową dpsugory.pl

wartość: 2642,04 PLN
2018-12-23 Dom Pomocy Społecznej
ZGO-NOWA SP. Z O.O.:

Kompleksowe usługi pralnicze

wartość: 55200 PLN
2018-10-15 Dom Pomocy Społecznej
Zakład Usług Remontowo- Budowlanych ARKADA:

Umowa zawarta w wyniku postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na "Rozbudowę budynku Domu Pomocy Społecznej o szyb dźwigu do przewozu sanitarnego mieszkańców w Poznaniu przy ul. Ugory 18/20", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

wartość: 568746,98 PLN
2018-06-25 Dom Pomocy Społecznej
Aspen Res sp. z o.o.:

Przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia dla Mieszkańców DPS w okresie od 01.7.2018 dp 31.12.2018 r.

wartość: 430014,32 PLN
2018-03-22 Dom Pomocy Społecznej
MM Cars Wrocław spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Karkonoska 50, 53-015 Wrocław:

Umowa zawarta w wyniku postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego "Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego, który będzie wykorzystywany na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Ugory 18/20", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

wartość: 160850 PLN
2018-03-05 Dom Pomocy Społecznej
ZAKŁAD TECHNICZNY USŁUG BUDOWLANYCH BUDO-OBSŁUGA:

Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego  na zadanie rozbudowy budynku DPS w Poznaniu o szyb dźwigu do przewozu sanitarnego Mieszkańców

wartość: 1549,8 PLN
2017-01-17 Dom Pomocy Społecznej
Transport Robert Góral:

Usługi w zakresie przewozu mieszkańców zgodnie z zapotrzebowaniami.

wartość: 0 PLN
2017-01-02 Dom Pomocy Społecznej
Internet Plus Poznań:

Kompleksowa opieka nad stroną internetową dpsugory.pl

wartość: 2199,24 PLN
2016-12-31 Dom Pomocy Społecznej
Zakład Elektromechaniki Dźwigowej Suchy Las:

Konserwacja urządzeń dźwigowych

wartość: 2332,8 PLN
2016-12-31 Dom Pomocy Społecznej
Elektromechanika Dźwigowa Jacek Raczkowski sp. z o.o.:

Konserwacja urządzeń dźwigowych

wartość: 2592 PLN
2016-12-30 Dom Pomocy Społecznej
Firma Vertical Gniezno:

Konserwacja i obsługa serwisowa urządzeń transportu bliskiego

wartość: 1166,4 PLN
2016-12-27 Dom Pomocy Społecznej
F.P.U.H. WATRA sp. z o.o. Poznań:

Usługa bezzwłocznej transmisji alarmów pożarowych II stopnia do odpowiedniego terytorialnie COAP zainstalowanego w KM Państwowej Straży Pożarnej, CMOS oraz sygnałów uszkodzeniowych do COSU Operatora

wartość: 5003,64 PLN
2016-11-22 Dom Pomocy Społecznej
PHU Montex Ryszard Krzyżaniak Międzychód:

Ułożenie nowej instalacjisygnalizacji pożaru w budynku B1 Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Ugory 18/20

wartość: 92130,00 PLN
2016-10-26 Dom Pomocy Społecznej
Alfa - system sp. z o.o.:

Projekt instalacji sygnalizacji pożaru budynku B1 Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Ugory 18/20

wartość: 3000,00 PLN
2016-10-05 Dom Pomocy Społecznej
Zakład Uslug Remontowo - Budowlanych Arkada:

Roboty dodatkowe w przedmiocie remont balkonów i tarasów w Domu Pomocy Społecznej ul. Ugory 18/20  - budynek B1

wartość: 26802,08 PLN
2016-08-30 Dom Pomocy Społecznej
Zakład Uslug Remontowo - Budowlanych Arkada:

Remont balkonów i tarasów w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory 18/20 w Poznaniu - budynek B1

wartość: 478000,18 PLN
2016-08-30 Dom Pomocy Społecznej
Zakład Technicznych Usług Budowlanych Budo-Obsługa:

Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

wartość: 9850,00 PLN
2016-07-11 Dom Pomocy Społecznej
Zakład Uslug Remontowo - Budowlanych Arkada:

Remont 12 pokoi mieszkalnych w Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Ugory 18/20

wartość: 59785,34 PLN
2016-07-11 Dom Pomocy Społecznej
Zakład Technicznych Usług Budowlanych Budo-Obsługa:

Pełnienie funkcji inspektora nadzrou inwestorskiego dla robót budowanych w ramach remontu 12 pokoi mieszkalnych w Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Ugory 18/20

wartość: 1200,00 PLN
2016-07-11 Dom Pomocy Społecznej
Zakład Uslug Remontowo - Budowlanych Arkada:

Modernizacja holu na poziomie -3,40, modernizacja holu na poziomie 3,40 w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory 18/20 w Poznaniu - budynek nr 18.

wartość: 9924,78 PLN
2016-07-11 Dom Pomocy Społecznej
Zakład Technicznych Usług Budowlanych Budo-Obsługa:

Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach modernizacji holu w budynku nr 18 DPS

wartość: 200,00 PLN
2016-01-04 Dom Pomocy Społecznej
Laser Łukasz Pietrzyk:

Dzierżawa urządzenia Ricoh MP 2851

wartość: 2400,00 PLN
2016-01-04 Dom Pomocy Społecznej
Internet Plus:

Usluga kompleksowej opieki nad stroną internetową.

wartość: 1788,00 PLN
2015-12-31 Dom Pomocy Społecznej
Firma TELETECHNIKA:

Stała konserwacja cetrali telefonicznej wraz z siecią wewnętrzną i aparatami telefonicznymi

wartość: 3720,00 PLN