Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2021-08-16 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Siemens Healthcare Sp. z o.o. w Warszawie:

postępowanie na dostawę mammografu cyfrowego

wartość: 745572,58 PLN
2021-03-01 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
LASER Łukasz Pietrzyk:

Dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego (kserokopiarko-drukarki) Canon iR1643i

wartość: 2160,00 PLN
2021-01-27 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Konsorcjum: Spółdzielnia DOZÓR w Gnieźnie, Biuro Ochrony A-Z:

usługa ochrony osób i mienia POSUM

wartość: 257998,88 PLN
2021-01-25 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
DGP CLEAN Partner Sp. z o.o.:

usługa w zakresie kompleksowego utrzymania czystości w budynku POSUM

wartość: 538863,00 PLN
2021-01-12 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
LASER Łukasz Pietrzyk:

dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego (kserokopiarko-drukarki)

wartość: 360,00 PLN
2021-01-01 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Multicom s.c. Sławomir Pakuła, Jan Jankowski:

konserwacja i opieka (serwis, gotowość 8h) nad centralą i infrastrukturą telefoniczną w POSUM

wartość: 22140,00 PLN
2021-01-01 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych P.J. Sowisło & Topolewski Spółka Komandytowo - Akcyjna:

obsługa prawna

wartość: 154980,00 PLN
2020-11-27 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
MEDINCO Polska Sp.z o.o.:

dostawa ultrasonografu

wartość: 195000,00 PLN
2020-11-04 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Dr Eryk SA:

Udostępnienie przez Usługodawcę Systemu dr Eryk Kardio w modelu SaaS (Software as a Service) do hybrydowej telerehabilitacji kardiologicznej

wartość: 147799,44 PLN
2020-08-03 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Anna Gabryniewska Położna; ul. Czeremchowa; Poznań:

Najem pomieszczeń

wartość: 738,00 PLN
2020-07-09 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
ATS Analizy Testy Szkolenia Sp. z o.o.; ul. Przemysłowa 7; 63-600 Kępno:

Wykonanie czynności z zakresu kontroli parametrów urządzeń RTG

wartość: 13284,00 PLN
2020-07-01 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniw. Med. im. K. Marcinkowskiego:

Badania laboratoryjne

wartość: 0 PLN
-
2020-07-01 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
DGP Clean Partners Sp. z o.o.:

Świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania czystości w budynku POSUM

wartość: 290233,44 PLN
2020-07-01 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
LASER Łukasz Pietrzyk; ul. Łódzka 114 Witobel; 62-060 Stęszew:

Dzierżawa kserokopiarki Canon IR-ADV C325 III

wartość: 9288,00 PLN
2020-07-01 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
LASER Łukasz Pietrzyk; ul. Łódzka 114 Witobel; 62-060 Stęszew:

Dzierżawa kserokopiarki Minolta Bizhub 287

wartość: 7200,00 PLN
2020-06-30 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Specjalistyczny Gabinet Lekarski Stanisław Łazowski:

Wykonywanie badań histopatologicznych i cytologicznych

wartość: 0 PLN
-
2020-06-30 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Medigroup Sp. z o.o.:

Usługi w zakresie okulistycznych badań diagnostycznych AF, OCT, USG oka

wartość: 0 PLN
-
2020-06-30 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Doradztwo i Usługi Medyczne Urszula Górska-Kurdelska:

Transport pacjenta

wartość: 0 PLN
-
2020-06-26 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu im. Karola Marcinkowskiego:

Badania diagnostyczne, konsultacje lekarskie

wartość: 0 PLN
-
2020-04-16 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
LIFT UP - WINDY Dariusz Stanicki; ul. Piątkowska 94/3C; 60-649 Poznań:

Stała konserwacja dźwigów z napędem elektrycznym - szt. 4

wartość: 38966.40 PLN
2020-04-03 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Szpital Miejski im. Fr. Raszei; ul.Mickiewicza 2; Poznań:

Sterylizacja Narzędzi

wartość: 100 PLN
2020-04-01 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
KAMSOFT S.A.; ul. 1 Maja 133; 40-235 Katowice:

Świadczenie usługi Stałego Serwisu Eksploatacyjnego w zakresie obsługi zintegrowanych systemów informatycznych.

wartość: 52200,00 PLN
2020-03-06 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
RKBUD Rafał Kulesza:

Wykonanie okresowego przeglądu instalacji elektrycznej i piorunochronnej

wartość: 22755,00 PLN
2020-03-06 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
J.P. PROJEKT Jacek Podyma:

Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

wartość: 4305,00 PLN
2020-01-31 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
KAMSOFT S.A.; ul. 1 Maja 133; 40-235 Katowice:

Świadczenie usługi Stałego Serwisu Eksploatacyjnego w zakresie obsługi zintegrowanych systemów informatycznych.

wartość: 18000,00 PLN
2020-01-30 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Security Emporio Sp. z o.o., Sp. K. - lider konsorcjum:

Usługa ochrony osób i mienia Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych

wartość: 254476,57 PLN
2020-01-23 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Konsorcjum DGP Clean Partner Sp. z o.o.:

Świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania czystości w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznych Usług Medycznych

wartość: 471994,10 PLN
2020-01-20 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
MS PRODUCT Michał Stańczuk:

Wycena rezerw - świadczeń dotyczących odpraw emerytalno-rentowych oraz nagród jubileuszowych

wartość: 799,50 PLN
2020-01-01 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia; ul. Szwajcarska 3; Poznań:

pranie bielizny i odzieży ochronnej

wartość: 3800,00 PLN
2019-12-01 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
KAMSOFT S.A.; ul. 1 Maja 133; 40-235 Katowice:

Świadczenie usługi Stałego Serwisu Eksploatacyjnego w zakresie obsługi zintegrowanych systemów informatycznych.

wartość: 4500,00 PLN
2019-11-29 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
MEDINCO Polska sp. z o.o. Sp. K.:

dostawa sprzętu medycznego dla poradni POSUM

wartość: 354000 PLN
2019-11-29 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
EMTEL Śliwa sp. K.:

dostawa sprzętu medycznego dla poradni POSUM

wartość: 32011,2 PLN
2019-11-29 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
COMED S.C. Krzysztof Pilarski, Wojciech Grunwald:

dostawa sprzętu medycznego dla poradni POSUM

wartość: 42000 PLN
2019-11-29 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
OPTOTECH MEDICAL sp. z o.o. Sp. K.:

dostawa sprzętu medycznego dla poradni POSUM

wartość: 48627 PLN
2019-11-29 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
ELECTRA SERVICE Marcin Marciniak:

dostawa sprzętu medycznego dla poradni POSUM

wartość: 124194,21 PLN
2019-11-29 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
MARGOT MEDICAL sp. z o.o.:

dostawa sprzętu medycznego dla poradni POSUM

wartość: 85050,01 PLN
2019-11-29 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
ASPEL S.A.:

dostawa sprzętu medycznego dla poradni POSUM

wartość: 50894,97 PLN
2019-08-02 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji Andrzej Dłutkowski:

Usługa doradcy technicznego

wartość: 147600 PLN
2019-05-31 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.; ul. Sulańska 11; 62-510 Konin:

odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych

wartość: 14000,00 PLN
2019-05-31 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera UM im. Karola Marcinkowskiego:

badania radiologiczne

wartość: 0,00 PLN
-
2019-05-29 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia:

badania radiologiczne

wartość: 4934,00 PLN
-
2019-05-10 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Althea Polska Sp. z o.o.:

Wykonywanie okresowych przeglądów serwisowych tomografu komputerowego CT Optima 520 wraz ze stacją AW oraz strzykawką Nemoto Kyorindo.

wartość: 23616,00 PLN
2019-05-02 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Kamsoft S.A.:

Umowa na świadczenie usługi stałego serwisu eksploatacyjnego.

wartość: 43500,00 PLN
2019-01-31 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Konsorcjum: DGP Clean Partner – lider, Seban, 7 MG, DGP Provider:

Świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania czystości w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznych Usług Medycznych

wartość: 434119,35 PLN
2019-01-31 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Konsorcjum: Ekotrade - Lider, Ekotrade Ochrona, Agopol-Ekotrade, Silesia Ekotrade:

Ochrona osób i mienia POSUM

wartość: 258655,42 PLN
2019-01-30 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu:

USG u dzieci

wartość: 1900,00 PLN
-
2019-01-30 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.:

Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej POSUM

wartość: 364441,05 PLN
2019-01-02 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
EEG Zielińska Krystyna:

Wynajem urządzenia EEG MEA-09 SN 060211HGR produkcji Medex-Tech Trade Corporation

wartość: 6000,00 PLN
2019-01-02 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu:

badania przesiewowe  - oceny ryzyka wystąpienia genetycznych wad płodu test podwójny 8-13 tc. (PAAP-A, BHCG-wolne), test potrójny 14-22 tc. (total HCG, AFP, Estriol wolny)  - inwazyjne badania prenatalne (amniopunkcja, kordocenteza)

wartość: 0,00 PLN
-
2019-01-02 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Przedsiębiorstwo Usługowe "Archiwum JP" s.c.Piotr Lityński Jacek Szerbart:

opracowanie i uporządkowanie dokumentacji

wartość: 1722 PLN
2019-01-01 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Świderski i Świderski Radcowie Prawni spółka partnerska:

umowa zlecenie obsługi prawnej

wartość: 110700,00 PLN
-
2019-01-01 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Kancelaria Radcy Prawnego dr hab. Monika Urbaniak:

świadczenie pomocy prawnej

wartość: 5000 PLN
-
2018-12-21 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych P.J. Sowisło & Topolewski:

świadczenie pomocy prawnej

wartość: 10000 PLN
-
2018-12-21 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych P.J.Sowisło&Topolewski spółka komandytowo-akcyjna:

Świadczenie pomocy prawnej  w zakresie bieżącej działalności.

wartość: 147600 PLN
-
2018-12-14 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych P.J. Sowisło & Topolewski Spółka:

umowa o zastępstwo procesowe

wartość: 2000,00 PLN
-
2018-12-14 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Escalar Sp. z o.o.:

świadczenie usług doradztwa i wsparcia w zakresie współpracy z NFZ

wartość: 95940,00 PLN
-
2018-12-04 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Orange Polska Spółka Akcyjna:

Świadczenie usług telekomunikacyjnych

wartość: 21000,00 PLN
2018-11-23 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Orange Polska Spółka Akcyjna:

Świadczenie usług telekomunikacyjnych.

wartość: 1800,00 PLN
2018-11-13 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
POL-TAX sp. z o.o.:

badanie sprawozdań finansowych za lata obrotowe 2018, 2019, 2020

wartość: 20991,87 PLN
2018-11-02 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Instytut Medycyny Pracy im. prof.dr med. J. Nofera Zakład Ochrony Radiologicznej w Łodzi:

Prowadzenie pomiarów dawek indywidualnych osób zawodowo narażonych na działanie promieniowania fotonowego.

wartość: 30,00 PLN
2018-10-16 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Enea S.A.:

umowa na zakup energii elektrycznej

wartość: 380.300 PLN
2018-02-01 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Medim sp. z o.o.:

Zakup zestawu laparoskopowego dla pracowni urologicznej

wartość: 432011,30 PLN
2017-09-12 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
SMIF Grupa Doradcza:

Usługa doradcza menagera projektu

wartość: 151290 PLN
2017-03-27 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Perfekt - Bud Jan Wichman:

Przedmiotem umowy jest:

Zaprojektowanie i wykonanie "na gotowo" dwóch gabinetów specjalistycznych na kondygnacji parteru budynku B POSUM (obecnie powierzchni komunikacji zespołu gabinetów specjalistycznych);

Zaprojektowanie i wykonanie "na gotowo" oraz dostosowanie gabinetów Pracowni Endoskopowej oraz pomieszczeń Szpitala Chirurgii Jednodniowej do konkretnych rozwiązań przyłączeniowych i wymogów technicznych uruchomienia sprzętu medycznego uzyskanego w użytkowanie w wyniku rozstrzygnięć postępowania przetargowego nr POSUM/ZPpn/3/2017 oraz POSUM/ZPpn/4/2017.

    Zadaniem Wykonawcy jest dostosowanie w/w pomieszczeń w uzgodnieniu z Zamawiającym i     dostawcą sprzętu medycznego w celu pełnego wykorzystania możliwości technicznych i funkcjonalności sprzętowej oraz wykonanie aktualizacji dokumentacji wykonawczej i  powykonawczej oraz uzyskanie pozytywnych odbiorów;

    W zakresie zlecenia Wykonawca dokona wszelkiej staranności w jej realizacji, uzyskując na każdym   etapie wykonawczym i projektowym zgodność z założeniami technologii medycznej przewidywanej do wykonywania w danym pomieszczeniu (lub ich grupach) oraz wykonanie wszystkich innych prac projektowych i instalacyjno - budowlanych niezbędnych dla prawidłowego użytkowania przez Zamawiającego dostosowywanych powierzchni pomieszczeń, a zawłaszcza wynikających z uwarunkowań normatywno prawnych i potrzebnych na uzyskanie stosownych akceptacji, opinii i pozwoleń, w tym pozwolenia na użytkowanie.

wartość: 99367,33 PLN
2017-03-20 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
PERFEKT-BUD Jan Wichman:

Wykonanie systemu monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego w POSUM

wartość: 149800 PLN
2016-08-22 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
TOM-TYNK Tomasz Garguliński:
  1. zaprojektowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym systemu regałów przesuwnych dla dwóch  archiwów POSUM pomieszczeń powstałych po wykonaniu przebudowy i remontu przyziemia budynku B POSUM  tj.: powstałych z połączenia i wydzielenia pomieszczeń B-1.08 i B-1.09 oraz B-1.11 i B-1.12 (oznaczenia zgodnie z inwentaryzacją przed modernizacją stanowiącą załącznik graficzny "Rys przyziemie inwentaryzacja"). Modernizacja pomieszczeń zgodnie z dokumentacją projektową branża architektura "Rys PRZYZIEMIE KONCEPCJA_branża_architektura_20.05.2016_pdf" i Rys PRZYZIEMIE KONCEPCJA _ branża_ architektura _20.05.2016_dwg" stanowiąca załączniki postępowania;
  2. Wykonanie dostaw i montażu zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją wykonawczą;
  3. Dokonanie uruchomienia i niezbędnych regulacji. Zamawiający oczekuje, że w wyniku realizacji dostaw i  montażu uzyska powierzchnię magazynową o łącznej długości półek i regałów systemowych do  1200 mb dla obu zmodernizowanych pomieszczeń łącznie.
wartość: 149600 PLN
2016-08-22 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Pro-Interior sp. z o.o.:

"Dokończenie realizacji lamp na nieruchomości przy Al. Solidarności 36 w Poznaniu"

wartość: 149800 PLN
2016-08-22 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Perfekt-Bud Jan Wichman:

Remont i przebudowa chodnika przed budynkiem C POSUM od strony Rylejewa i wykonanie tam 3 miejsc postojowych dla pojazdów Pogotowia Ratunkowego;

Remont i przebudowa chodnika wzdłuż w/w budynku od strony drogi dojazdowej wewnętrznej prowadzącej do bramy dostaw Castoramy; wykonanie pozycji 1 i 2 z kostki betonowej szarej na podbudowie betonowej - wymagana nośność chodnika i miejsc postojowych - 10 ton.

Przebudowa i remont w uzgodnieniu z Zamawiającym chodów wejściowych do budynku C POSUM od strony w/w drogi wewnętrznej wraz z dostawą i montażem poręczy i balustrad spełniających stosowne wymogi oraz dostawą i montażem zadaszenia całości zgodnie z zrealizowanym zadaszeniem wejścia głównego do POSUM. Wejście od strony drogi wewnętrznej musi być wyposażone w oświetlenie zewnętrzne zgodnie z wymogami.

wartość: 97908 PLN
2016-08-11 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Usługi Budowlane "KOSBUD" Michał Kosmowski:

Realizacja instalacyjno-budowlana pełnobranżowego projektu budowlanego "Przebudowa i remont II piętra budynku A POSUM - Szpital Jednodniowy" wraz z wykonaniem pełnobranżowej dokumentacji wykonawczej jako kolejnego etapu realizacji Koncepcji Architektonicznej przebudowy i rowoju POSUM w Poznaniu"

wartość: 3738500 PLN
2016-06-03 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Stolłok:

Wykonanie odbojników naściennych

wartość: 10515,55 PLN
2016-05-31 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Wartabud sp. z o.o.:

nadzór inwestorski

wartość: 57195 PLN
2016-05-17 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
PRO-INVEST Dariusz Śniadek:

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczeń II pietra budynku A POSUM na Oddział Chirurgii Jednego Dnia

wartość: 153750,00 PLN
2016-05-06 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
PRO-INTERIOR sp. z o.o.:

Roboty budowlane pn.: "Zaprojektowanie i wykonanie robót instalacyjno - budowlanych stanowiących kolejne etapy realizacji Koncepcji Architektonicznej przebudowy i rozwoju POSUM w Poznaniu (modernizacja przyziemia budynku B, modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem na Pracownię Badań Endoskopowych oraz modernizacją pomieszczeń budynku c) wraz z zaprojektowaniem, wykonaniem uruchomieniem systemu zarządzania energią dla budynku C POSUM oraz zaprojektowaniem i wykonaniem termomodernizacji budynku C oraz osiągnięciem, utrzymaniem i zagwarantowaniem efektu energetycznego i ekologicznego termomodernizacji"

wartość: 3239326 PLN
2016-04-04 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Perfekt-Bud Jan Wichman:

Wykonanie remontu bitumicznego pokrycia dachowego (papowego) dachu na stropie  wentylowanym Budynku C POSUM o powierzchni łącznej nie mniejszej niż 660 m2

wartość: 146124 PLN
2014-09-15 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Zakład Odzieżowy "Odum" s.c. Adam Dymek, Dariusz Polzin; ul. Mostowa 9; 64-800 Chodzież:

Stała obsługa w zakresie realizacji obowiązków związanych z ochroną środowiska

wartość: 4920,00 PLN