Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2024-05-06 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
KOMBIT GRoup Sp. z o.o.:

dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby POSUM

wartość: 143911,38 PLN
2024-04-17 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Infobox Sp. z o.o. S. K. A.:

dostawa systemu kolejkowego w Poradniach POSUM

wartość: 103805,11 PLN
2024-04-16 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
MW AUTO Sp. zo.o.:

dostawa samochodu elektrycznego na potrzeby POSUM

wartość: 188805,00 PLN
2024-04-10 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Siemens Sp. z o.o.:

dostawa serwera BMS z niezbędnymi licencjami bez monitorów wraz dostawą licencji migracyjnej oraz oprogramowaniem

wartość: 93044,58 PLN
2024-04-02 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Ever Cleaning Sp. z o.o.:

usługa sprzątania

wartość: 632366,67 PLN
2024-04-02 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Topcon Sp. z o.o.:

zakup sprzętu i wyposażenia medycznego dla Poradni Okulistycznej

wartość: 270549,99 PLN
2024-03-21 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
BTL Polska Sp. z o.o.:

dostawa rejestratorów holterowskich wraz z oprogramowaniem

wartość: 70000,00 PLN
2024-03-19 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
NETMED Joanna Kraińska:

dostawa fotela ginekologicznego oraz podnośnika dla niepełnosprawnych

wartość: 52759,76 PLN
2024-03-17 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Security Emporio Sp. z o.o.:

ochrona budynku

wartość: 612439,63 PLN
2024-02-13 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Advertis Sp. z o.o., sp.k.:

uporządkowanie informacji wizualnej POSUM

wartość: 30627 PLN
2024-01-30 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „GAMATRONIC” Zbigniew Dec:

Świadczenia z zakresu medycyny pracy

wartość: 0,00 PLN
2024-01-29 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
ESSI Sebastian Sitnicki:

usługa niszczenia dokumentacji niearchiwalnej

wartość: 7616,16 PLN
2024-01-23 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
„GAMATRONIC” Zbigniew Dec, Władysław Czarnecki Spółka Jawna:

Świadczenia z zakresu medycyny pracy

wartość: 0,00 PLN
2024-01-22 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym:

usługa prania

wartość: 6150,00 PLN
2024-01-22 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2:

Świadczenia z zakresu medycyny pracy

wartość: 0,00 PLN
2024-01-19 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
POLAR SPA Sp. z o.o.:

Świadczenia z zakresu medycyny pracy

wartość: 0,00 PLN
2024-01-09 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Robertus Hasert - LOGI-SOLVE:

Świadczenia z zakresu medycyny pracy

wartość: 0,00 PLN
2024-01-02 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Miasto Poznań Dom Pomocy Społecznej ul.Ugory:

Świadczenia z zakresu medycyny pracy

wartość: 0,00 PLN
2024-01-01 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
DIAGNOSTYKA CONSILIO POZNAŃ Sp. z o.o.:

Świadczenia z zakresu badań patomorfologicznych

wartość: 0,00 PLN
2024-01-01 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Escalar Sp. z o.o.:

Usługa doradztwa i wsparcia

wartość: 42000,00 PLN
2024-01-01 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda”:

Świadczenia z zakresu medycyny pracy

wartość: 0,00 PLN
2024-01-01 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
MEDIGROUP Spółka z o.o.:

Świadczenia z zakresu usług medycznych

wartość: 0,00 PLN
2024-01-01 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
lek. med. Stanisław Łazowski:

Badania histopatologiczne i cytologiczne

wartość: 0,00 PLN
2024-01-01 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Miasto Poznań, Zarząd Dróg Miejskich:

Świadczenia z zakresu medycyny pracy

wartość: 0,00 PLN
2023-12-29 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Kancelaria Radców Prawnych "Sokołowski Zdrojewski Ścibisz Radcy Prawni":

prowadzenie spraw sądowych

wartość: 59040,00 PLN
2023-12-27 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Multicom s.c. Sławomir Pakula, Jan Jankowski:

konserwacja i serwis sieci telefonicznej w POSUM

wartość: 36309,60 PLN
2023-12-27 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Siemens Sp. z o.o.:

serwis systemu SSP

wartość: 108486 PLN
2023-12-27 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Siemens Sp. z o.o.:

Serwis systemów zarządzania energią (HVAC)

wartość: 55350 PLN
2023-12-20 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Kancelaria Radcy Prawnego prof. dr hab. Moniki Urbaniak:

pomoc prawna

wartość: 73800 PLN
2023-12-19 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Kancelaria Radców Prawnych "Sokołowski Zdrojewski Ścibisz Radcy Prawni":

pomoc prawna

wartość: 154980,00 PLN
2023-12-19 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Kancelaria Radc�w Prawnych "Soko?owski Zdrojewski ?cibisz Radcy Prawni":

pomoc prawna

wartość: 154980,00 PLN
2023-12-19 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Kancelaria Radców Prawnych "Sokołowski Zdrojewski Ścibisz Radcy Prawni":

obsługa Platformy Zakupowej

wartość: 26568,00 PLN
2023-12-15 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Adam Dymek Zakład Usługowy "ODUM":

doradztwo z zakresu ochrony środowiska

wartość: 5781,00 PLN
2023-12-15 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Rodo.pl z o.o. sp. k.:

wykonanie usług w zakresie ochrony danych osobowych

wartość: 60000 PLN
2023-12-15 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Rodo.pl z o.o. sp. k.:

wykonanie audytu w zakresie ochrony danych osobowych

wartość: 15000 PLN
2023-12-12 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
"Świderski i Świderski Radcowie Prawni" s.p.:

pomoc prawna

wartość: 125533,00 PLN
2023-11-30 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
TRECOM Spółka Akcyjna:

Dostawa monitora multimedialnego, wideobaru do wideokonferencji oraz statywu do monitora multimedialnego

wartość: 27010,80 PLN
2023-11-30 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Axence Sp. z o.o. Sp. j.:

Dostawa oprogramowania do monitorowania komputerów, sieci, urządzeń sieciowych oraz zarządzania sprzętem informatycznym

wartość: 38470,46 PLN
2023-11-24 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
MAXTO ITS Sp. z o.o.:

dostawa serwera do zarządzania kopiami zapasowymi oraz biblioteki taśmowej

wartość: 100245 PLN
2023-10-06 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Rodo.pl Sp. z o.o.:

przeprowadzenie audytu KRI

wartość: 12300 PLN
2023-10-06 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
adfather:

usługa marketingowa

wartość: 17220 PLN
2023-08-31 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Energa Obrót S.A.:

sprzedaż energii elektrycznej na 2025 rok

wartość: 782731,27 PLN
2023-08-31 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Energa Obrót S.A.:

sprzedaż energii elektrycznej na 2024 rok

wartość: 820146,36 PLN
2023-08-31 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Kriomedpol Sp. z o.o.:

zakup urządzenia do krioterapii

wartość: 25272 PLN
2023-08-25 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
LuxPR Public Relations Sp. z o.o.:

Doradztwo w zakresie przystąpienia do organizacji Global Green and Health Hospitals.

wartość: 51660 PLN
2023-08-21 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Siemens Sp. z o.o.:

Serwis systemów zarządzania energią (HVAC)

wartość: 40590 PLN
2023-08-09 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
VEMAT Automaty Żywnościowe:

Najem pomieszczeń

wartość: 7380 PLN
2023-08-01 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Anna Gabryniewska-Nowak:

Najem pomieszczeń

wartość: 15084,68 PLN
2023-07-25 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
COIG S.A.:

Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów

wartość: 67650 PLN
2023-07-19 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Szpital Wojewódzki w Poznaniu:

Rehabilitacja kardiologiczna po zawale mięśnia sercowego

wartość: 1956000 PLN
2023-07-18 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
ATS Analizy Testy Szkolenia Sp. z o.o.:

Kontrola fizycznych parametrów urządzeń radiologicznych

wartość: 29520 PLN
2023-07-17 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
EuroClean Polska Sp. z o.o.:

obsługa techniczna systemu dezynfekcji wody

wartość: 3690 PLN
2023-07-07 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Siemens Sp. z o.o.:

Serwis systemu SSP

wartość: 42309,54 PLN
2023-07-07 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Wielkopolska Dystrybucja Wody Sp. z o.o.:

Dostawa dystrybutorów wody

wartość: 525,83 PLN
2023-06-30 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
INFO-PAT Sp. z o.o.:

Badania patomorfologiczne

wartość: 12200 PLN
2023-06-20 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
FUJIFILM POLAND Sp. z o.o.:

Dostawa aparatu RTG do radiografii cyfrowej

wartość: 848607,84 PLN
2023-06-15 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Escalar Sp. z o.o.:

Usługa doradztwa i wsparcia

wartość: 18500 PLN
2023-05-26 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.:

odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych

wartość: 6,20 PLN
2023-05-10 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
PUH Rebust Robert Celebański:

wykonanie mebli w pomieszczeniach administracyjnych

wartość: 5400 PLN
2023-04-28 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Kancelaria Radców Prawnych "Sokołowski Zdrojewski Ścibisz Radcy Prawni":

pomoc przy postępowaniu sądowym w sprawie powództwa przeciw POSUM - MedFinanse (rata 37-44)

wartość: 10578 PLN
2023-04-25 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego:

Transport sanitarny

wartość: 0 PLN
2023-04-17 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Miasto Poznań:

obsługa grupy zakupowej

wartość: 154,78 PLN
2023-04-03 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Szpital Miejski im. Franciszka Raszei:

Sterylizacja narzędzi

wartość: 0 PLN
2023-04-01 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Ever Cleaning Sp. z o.o.:

usługa sprzątania

wartość: 574003,26 PLN
2023-03-30 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
PUH Rebust Robert Celebański:

wykonanie mebli w poradniach POSUM

wartość: 2200 PLN
2023-03-20 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
LIFT - UP Windy Dariusz Stanicki:

Konserwacja dźwigów

wartość: 31680 PLN
2023-03-15 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Escalar Sp. z o.o.:

Usługa doradztwa i wsparcia

wartość: 10332,00 PLN
2023-03-15 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Security Emporio Sp z o.o.:

ochrona budynku

wartość: 303221,17 PLN
2023-03-09 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.:

serwis LEX

wartość: 7217,64 PLN
2023-03-01 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Kancelaria Radców Prawnych "Sokołowski Zdrojewski Ścibisz Radcy Prawni":

obsługa Platformy Zakupowej

wartość: 20146,56 PLN
2023-02-16 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
ESSI Sebastian Sitnicki:

usługa niszczenia dokumentacji niearchiwalnej

wartość: 4398,48 PLN
2023-02-07 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
PUH Rebust Robert Celebański:

wykonanie mebli w poradniach POSUM

wartość: 7400 PLN
2023-01-17 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakłądem Opiekuńczo-Leczniczym:

usługa prania

wartość: 0 PLN
2023-01-01 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Adam Dymek Zakłąd Usługowy "ODUM":

doradztwo z zakresu ochrony środowiska

wartość: 5781,00 PLN
2022-12-28 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Kancelaria Radców Prawnych "Sokołowski Zdrojewski Ścibisz Radcy Prawni":

pomoc prawna

wartość: 126000 PLN
2022-12-21 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Kancelaria Radcy Prawnego prof. dr hab. Moniki Urbaniak:

pomoc prawna

wartość: 60000 PLN
2022-12-21 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
"Świderski i Świderski Radcowie Prawni" s.p.:

pomoc prawna

wartość: 119556 PLN
2022-12-07 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Enea S.A.:

sprzedaż energii elektrycznej

wartość: 1636,9 PLN
2022-10-31 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
MS PRODUCT Michał Stańczuk:

wycena świadczeń dot. odpraw emerytalno-rentowych i nagród jubileuszowych

wartość: 650 PLN
2022-10-31 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Kancelaria Radców Prawnych "Sokołowski Zdrojewski Ścibisz Radcy Prawni":

pomoc przy postępowaniu sądowym w sprawie powództwa przeciw POSUM

wartość: 9000 PLN
2022-10-18 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
BTL Polska Sp. z o.o.:

dostawa aparatu do masażu uciskowego

wartość: 19319,04 PLN
2022-10-12 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
P.H.U. Technomex Sp. z o.o.:

dostawa wyposażenia dl Zakładu Fizjoterapii oraz Dziennego Oddziału Rehabilitacji

wartość: 38170,8 PLN
2022-10-07 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Meden - Inmed Sp. z o.o.:

Wyposażenie dla Dziennego Oddziału Rehabilitacji oraz dla Dziennego Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej

wartość: 48255,15 PLN
2022-10-07 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
EMTEL Śliwa Spółka Komandytowa:

dostawa 2 szt. defibrylatorów

wartość: 50000,04 PLN
2022-10-06 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Margot Medical Sp. z o.o.:

dostawa rejestratorów holterowskich

wartość: 34800 PLN
2022-10-03 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Elecpol Sp. z o.o.:

dostawa aparatu EKG, bieżni rehabilitacyjnych (2 szt.), stanowiska diagnostycznego

wartość: 64692 PLN
2022-10-03 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Hotel Edison Sp. z o.o.:

szkolenie dla pracowników POSUM

wartość: 16893 PLN
2022-09-12 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Kancelaria Radców Prawnych "Sokołowski Zdrojewski Ścibisz Radcy Prawni":

pomoc przy postępowaniach sądowych

wartość: 4500 PLN
2022-08-25 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Morele.net Sp. z o.o.:

Dostawa zasilaczy

wartość: 32358,84 PLN
2022-08-25 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Morele.net Sp. z o.o.:

Dostawa przełączników sieciowych

wartość: 27189,15 PLN
2022-08-25 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Morele.net Sp. z o.o.:

Dostawa monitorów

wartość: 22769,76 PLN
2022-08-25 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Morele.net Sp. z o.o.:

Dostawa laptopów

wartość: 165179,16 PLN
2022-08-25 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa Cezal Lublin Sp. z o.o.:

Dostawa 20 szt. dozowników do dezynfekcji

wartość: 55104 PLN
2022-08-22 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Electra Marcin Marciniak:

Dostawa 5 szt. lamp bakteriobójczych

wartość: 64575 PLN
2022-08-04 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Storage IT Sp. z o.o.:

dostawa serwera plików z zainstalowanymi nośnikami

wartość: 48037,65 PLN
2022-08-03 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
LASER - Łukasz Pietrzyk:

dostawa drukarek

wartość: 44270,16 PLN
2022-08-02 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Synektik S.A.:

Dostawa duplikatora płyt CD/DVD

wartość: 82235 PLN
2022-08-01 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
ATS Analizy Testy Szkolenia Sp. z o.o.:

Kontrola fizycznych parametrów urządzeń radiologicznych

wartość: 1230 PLN
2022-07-28 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Siemens Sp. z o.o.:

Serwis systemów zarządzania energią (HVAC)

wartość: 42276 PLN
2022-07-13 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Medinco Sp. z o.o.:

Dostawa aparatu USG na potrzeby Poradni Chirurgii Naczyniowej

wartość: 174000 PLN