Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2022-12-28 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Kancelaria Radców Prawnych "Sokołowski Zdrojewski Ścibisz Radcy Prawni":

pomoc prawna

wartość: 126000 PLN
2022-12-21 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Kancelaria Radcy Prawnego prof. dr hab. Moniki Urbaniak:

pomoc prawna

wartość: 60000 PLN
2022-12-21 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
"Świderski i Świderski Radcowie Prawni" s.p.:

pomoc prawna

wartość: 119556 PLN
2022-12-07 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Enea S.A.:

sprzedaż energii elektrycznej

wartość: 1636,9 PLN
2022-10-18 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
BTL Polska Sp. z o.o.:

dostawa aparatu do masażu uciskowego

wartość: 19319,04 PLN
2022-10-12 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
P.H.U. Technomex Sp. z o.o.:

dostawa wyposażenia dl Zakładu Fizjoterapii oraz Dziennego Oddziału Rehabilitacji

wartość: 38170,8 PLN
2022-10-07 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Meden - Inmed Sp. z o.o.:

Wyposażenie dla Dziennego Oddziału Rehabilitacji oraz dla Dziennego Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej

wartość: 48255,15 PLN
2022-10-07 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
EMTEL Śliwa Spółka Komandytowa:

dostawa 2 szt. defibrylatorów

wartość: 50000,04 PLN
2022-10-06 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Margot Medical Sp. z o.o.:

dostawa rejestratorów holterowskich

wartość: 34800 PLN
2022-10-03 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Elecpol Sp. z o.o.:

dostawa aparatu EKG, bieżni rehabilitacyjnych (2 szt.), stanowiska diagnostycznego

wartość: 64692 PLN
2022-10-03 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Hotel Edison Sp. z o.o.:

szkolenie dla pracowników POSUM

wartość: 16893 PLN
2022-09-12 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Kancelaria Radców Prawnych "Sokołowski Zdrojewski Ścibisz Radcy Prawni":

pomoc przy postępowaniach sądowych

wartość: 4500 PLN
2022-08-25 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Morele.net Sp. z o.o.:

Dostawa zasilaczy

wartość: 32358,84 PLN
2022-08-25 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Morele.net Sp. z o.o.:

Dostawa przełączników sieciowych

wartość: 27189,15 PLN
2022-08-25 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Morele.net Sp. z o.o.:

Dostawa monitorów

wartość: 22769,76 PLN
2022-08-25 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Morele.net Sp. z o.o.:

Dostawa laptopów

wartość: 165179,16 PLN
2022-08-25 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa Cezal Lublin Sp. z o.o.:

Dostawa 20 szt. dozowników do dezynfekcji

wartość: 55104 PLN
2022-08-22 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Electra Marcin Marciniak:

Dostawa 5 szt. lamp bakteriobójczych

wartość: 64575 PLN
2022-08-04 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Storage IT Sp. z o.o.:

dostawa serwera plików z zainstalowanymi nośnikami

wartość: 48037,65 PLN
2022-08-03 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
LASER - Łukasz Pietrzyk:

dostawa drukarek

wartość: 44270,16 PLN
2022-08-02 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Synektik S.A.:

Dostawa duplikatora płyt CD/DVD

wartość: 82235 PLN
2022-08-01 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
ATS Analizy Testy Szkolenia Sp. z o.o.:

Kontrola fizycznych parametrów urządzeń radiologicznych

wartość: 1230 PLN
2022-07-28 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Siemens Sp. z o.o.:

Serwis systemów zarządzania energią (HVAC)

wartość: 42276 PLN
2022-07-13 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Medinco Sp. z o.o.:

Dostawa aparatu USB na potrzeby Poradni Chirurgii Naczyniowej

wartość: 174000 PLN
2022-07-12 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
COplus Sp. z o.o.:

Udzielenie dostępu do aplikacji CO+

wartość: 11660,4 PLN
2022-07-04 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Rafał Kowalczyk - RAF-INFO:

Zdalne wsparcie kadry lekarskiej w zakresie informatycznym

wartość: 3000 PLN
2022-06-29 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Meditech X-Ray Sp. z o.o.:

Dostawa aparatów do dekontaminacji pomieszczeń

wartość: 103000 PLN
2022-06-27 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Open Nexus Sp. z o.o.:

korzystanie z usług Open Nexus - Platforma Zakupowa

wartość: 6691,2 PLN
2022-06-14 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
J.P. PROJEKT - BIP Sp. z o.o.:

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

wartość: 6150 PLN
2022-06-13 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Medinco Sp. z o.o.:

Dostawa aparatu USG dla Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

wartość: 155919 PLN
2022-06-13 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Medinco Sp. z o.o.:

Dostawa aparatu USG na potrzeby Poradni Chirurgii Dziecięcej

wartość: 169203 PLN
2022-06-13 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Medinco Sp. z o.o.:

Dostawa aparatu USG na potrzeby lekarza POZ

wartość: 155919 PLN
2022-06-13 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Medinco Sp. z o.o.:

Dostawa aparatu USG na potrzeby Poradni Endokrynologicznej

wartość: 469950 PLN
2022-06-13 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Medinco Sp. z o.o.:

Dostawa aparatu USG na potrzeby Poradni Urologicznej

wartość: 198579 PLN
2022-06-13 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Medinco Sp. z o.o.:

Dostawa 2 szt. elektrokardiografu na potrzeby Poradni Kardiologicznej

wartość: 436968 PLN
2022-06-09 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Elecpol Sp. z o.o.:

Dostawa sprzętu, aparatury pomiarowej

wartość: 7182 PLN
2022-06-09 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Ab-Med. Hurtownia Farmaceutyczna:

Dostawa wyrobów do dezynfekcji i jednorazowego użytku

wartość: 10270,44 PLN
2022-06-07 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
BTL Polska Sp. z o.o.:

Dostawa aparatów EKG

wartość: 50600,00 PLN
2022-05-24 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Zakład utylizacji Odpadów Sp. z o.o.:

Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych

wartość: 5,7 PLN
2022-04-08 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
LASER - Łukasz Pietrzyk:

Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych

wartość: 540 PLN
2022-04-03 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Szpital Miejski im. Franciszka Raszei:

Sterylizacja wielorazowego sprzętu

wartość: 100 PLN
2022-03-25 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
DGP Clean Partner Sp. z o.o.:

Utrzymanie czystości w budynku POSUM

wartość: 520107,72 PLN
2022-03-04 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Kancelaria Radców Prawnych "Sokołowski Zdrojewski Ścibisz Radcy Prawni":

pomoc prawna przy postępowaniach sądowych prowadzonych przeciwko POSUM

wartość: 21700 PLN
2022-03-01 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Kancelaria Doradcza Rafał Piotr Janiszewski:

Doradztwo w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych

wartość: 130000 PLN
2022-02-28 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Kancelaria Radców Prawnych "Sokołowski Zdrojewski Ścibisz Radcy Prawni":

pomoc prawna przy postępowaniach sądowych z powództwa POSUM

wartość: 9600 PLN
2022-02-23 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Security Emporio Sp. z o.o.:

usługa ochrony mienia

wartość: 259422,35 PLN
2022-02-16 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
ESSI Sebastian Sitnicki:

Usługa niszczenia dokumentacji niearchiwalnej

wartość: 3576 PLN
2022-02-02 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Miasto Poznań:

Obsługa grupy zakupowej

wartość: 110 PLN
2022-02-01 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
MPGM S.A.:

Świadczenie usług interwencyjnych przez Pogotowie Techniczne MPGM S.A. w Poznaniu

wartość: 575,55 PLN
2022-01-25 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
PZU S.A.:

Ubezpieczenie majątku

wartość: 0 PLN
2022-01-17 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Veolia Energia Poznań S.A.:

dostarczanie ciepła

wartość: 0 PLN
2022-01-04 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
rkbud Rafał Kulesza:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego / doradcy technicznego

wartość: 6150,00 PLN
2022-01-03 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym:

Usługa prania

wartość: 0 PLN
2022-01-01 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Kancelaria Radcy Prawnego prof. dr hab. Moniki Urbaniak:

pomoc prawna

wartość: 60000 PLN
2021-08-16 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Siemens Healthcare Sp. z o.o. w Warszawie:

postępowanie na dostawę mammografu cyfrowego

wartość: 745572,58 PLN
2021-03-01 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
LASER Łukasz Pietrzyk:

Dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego (kserokopiarko-drukarki) Canon iR1643i

wartość: 2160,00 PLN
2021-01-27 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Konsorcjum: Spółdzielnia DOZÓR w Gnieźnie, Biuro Ochrony A-Z:

usługa ochrony osób i mienia POSUM

wartość: 257998,88 PLN
2021-01-25 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
DGP CLEAN Partner Sp. z o.o.:

usługa w zakresie kompleksowego utrzymania czystości w budynku POSUM

wartość: 538863,00 PLN
2021-01-12 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
LASER Łukasz Pietrzyk:

dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego (kserokopiarko-drukarki)

wartość: 360,00 PLN
2021-01-01 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Multicom s.c. Sławomir Pakuła, Jan Jankowski:

konserwacja i opieka (serwis, gotowość 8h) nad centralą i infrastrukturą telefoniczną w POSUM

wartość: 22140,00 PLN
2021-01-01 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych P.J. Sowisło & Topolewski Spółka Komandytowo - Akcyjna:

obsługa prawna

wartość: 154980,00 PLN
2020-11-27 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
MEDINCO Polska Sp.z o.o.:

dostawa ultrasonografu

wartość: 195000,00 PLN
2020-11-04 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Dr Eryk SA:

Udostępnienie przez Usługodawcę Systemu dr Eryk Kardio w modelu SaaS (Software as a Service) do hybrydowej telerehabilitacji kardiologicznej

wartość: 147799,44 PLN
2020-08-03 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Anna Gabryniewska Położna; ul. Czeremchowa; Poznań:

Najem pomieszczeń

wartość: 738,00 PLN
2020-07-09 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
ATS Analizy Testy Szkolenia Sp. z o.o.; ul. Przemysłowa 7; 63-600 Kępno:

Wykonanie czynności z zakresu kontroli parametrów urządzeń RTG

wartość: 13284,00 PLN
2020-07-01 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniw. Med. im. K. Marcinkowskiego:

Badania laboratoryjne

wartość: 0 PLN
-
2020-07-01 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
DGP Clean Partners Sp. z o.o.:

Świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania czystości w budynku POSUM

wartość: 290233,44 PLN
2020-07-01 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
LASER Łukasz Pietrzyk; ul. Łódzka 114 Witobel; 62-060 Stęszew:

Dzierżawa kserokopiarki Canon IR-ADV C325 III

wartość: 9288,00 PLN
2020-07-01 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
LASER Łukasz Pietrzyk; ul. Łódzka 114 Witobel; 62-060 Stęszew:

Dzierżawa kserokopiarki Minolta Bizhub 287

wartość: 7200,00 PLN
2020-06-30 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Specjalistyczny Gabinet Lekarski Stanisław Łazowski:

Wykonywanie badań histopatologicznych i cytologicznych

wartość: 0 PLN
-
2020-06-30 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Medigroup Sp. z o.o.:

Usługi w zakresie okulistycznych badań diagnostycznych AF, OCT, USG oka

wartość: 0 PLN
-
2020-06-30 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Doradztwo i Usługi Medyczne Urszula Górska-Kurdelska:

Transport pacjenta

wartość: 0 PLN
-
2020-06-26 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu im. Karola Marcinkowskiego:

Badania diagnostyczne, konsultacje lekarskie

wartość: 0 PLN
-
2020-04-16 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
LIFT UP - WINDY Dariusz Stanicki; ul. Piątkowska 94/3C; 60-649 Poznań:

Stała konserwacja dźwigów z napędem elektrycznym - szt. 4

wartość: 38966.40 PLN
2020-04-03 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Szpital Miejski im. Fr. Raszei; ul.Mickiewicza 2; Poznań:

Sterylizacja Narzędzi

wartość: 100 PLN
2020-04-01 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
KAMSOFT S.A.; ul. 1 Maja 133; 40-235 Katowice:

Świadczenie usługi Stałego Serwisu Eksploatacyjnego w zakresie obsługi zintegrowanych systemów informatycznych.

wartość: 52200,00 PLN
2020-03-06 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
RKBUD Rafał Kulesza:

Wykonanie okresowego przeglądu instalacji elektrycznej i piorunochronnej

wartość: 22755,00 PLN
2020-03-06 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
J.P. PROJEKT Jacek Podyma:

Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

wartość: 4305,00 PLN
2020-01-31 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
KAMSOFT S.A.; ul. 1 Maja 133; 40-235 Katowice:

Świadczenie usługi Stałego Serwisu Eksploatacyjnego w zakresie obsługi zintegrowanych systemów informatycznych.

wartość: 18000,00 PLN
2020-01-30 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Security Emporio Sp. z o.o., Sp. K. - lider konsorcjum:

Usługa ochrony osób i mienia Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych

wartość: 254476,57 PLN
2020-01-23 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Konsorcjum DGP Clean Partner Sp. z o.o.:

Świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania czystości w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznych Usług Medycznych

wartość: 471994,10 PLN
2020-01-20 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
MS PRODUCT Michał Stańczuk:

Wycena rezerw - świadczeń dotyczących odpraw emerytalno-rentowych oraz nagród jubileuszowych

wartość: 799,50 PLN
2020-01-01 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia; ul. Szwajcarska 3; Poznań:

pranie bielizny i odzieży ochronnej

wartość: 3800,00 PLN
2019-12-01 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
KAMSOFT S.A.; ul. 1 Maja 133; 40-235 Katowice:

Świadczenie usługi Stałego Serwisu Eksploatacyjnego w zakresie obsługi zintegrowanych systemów informatycznych.

wartość: 4500,00 PLN
2019-11-29 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
MEDINCO Polska sp. z o.o. Sp. K.:

dostawa sprzętu medycznego dla poradni POSUM

wartość: 354000 PLN
2019-11-29 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
EMTEL Śliwa sp. K.:

dostawa sprzętu medycznego dla poradni POSUM

wartość: 32011,2 PLN
2019-11-29 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
COMED S.C. Krzysztof Pilarski, Wojciech Grunwald:

dostawa sprzętu medycznego dla poradni POSUM

wartość: 42000 PLN
2019-11-29 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
OPTOTECH MEDICAL sp. z o.o. Sp. K.:

dostawa sprzętu medycznego dla poradni POSUM

wartość: 48627 PLN
2019-11-29 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
ELECTRA SERVICE Marcin Marciniak:

dostawa sprzętu medycznego dla poradni POSUM

wartość: 124194,21 PLN
2019-11-29 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
MARGOT MEDICAL sp. z o.o.:

dostawa sprzętu medycznego dla poradni POSUM

wartość: 85050,01 PLN
2019-11-29 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
ASPEL S.A.:

dostawa sprzętu medycznego dla poradni POSUM

wartość: 50894,97 PLN
2019-08-02 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji Andrzej Dłutkowski:

Usługa doradcy technicznego

wartość: 147600 PLN
2019-05-31 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.; ul. Sulańska 11; 62-510 Konin:

odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych

wartość: 14000,00 PLN
2019-05-31 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera UM im. Karola Marcinkowskiego:

badania radiologiczne

wartość: 0,00 PLN
-
2019-05-29 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia:

badania radiologiczne

wartość: 4934,00 PLN
-
2019-05-10 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Althea Polska Sp. z o.o.:

Wykonywanie okresowych przeglądów serwisowych tomografu komputerowego CT Optima 520 wraz ze stacją AW oraz strzykawką Nemoto Kyorindo.

wartość: 23616,00 PLN
2019-05-02 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Kamsoft S.A.:

Umowa na świadczenie usługi stałego serwisu eksploatacyjnego.

wartość: 43500,00 PLN
2019-01-31 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Konsorcjum: DGP Clean Partner – lider, Seban, 7 MG, DGP Provider:

Świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania czystości w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznych Usług Medycznych

wartość: 434119,35 PLN
2019-01-31 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Konsorcjum: Ekotrade - Lider, Ekotrade Ochrona, Agopol-Ekotrade, Silesia Ekotrade:

Ochrona osób i mienia POSUM

wartość: 258655,42 PLN
2019-01-30 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu:

USG u dzieci

wartość: 1900,00 PLN
-