Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2019-07-04 Zakład Opiekuńczo - Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Smartinvest Obsługa Inwestycji Maciej Bonikowski ul. Armii Krajowej 16/6 64-100 Leszno:

Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla zadania inwestycyjnego przy przebudowie i rozbudowie ZOLiRM o dodatkowe skrzydło wraz z budową niezbędnej infrastruktury

wartość: 296573,20 PLN
2019-05-21 Zakład Opiekuńczo - Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Klima Art-Bis Hibernus Kamil Kmiecik ul. Wiśniowa 42, 62-081 Przeźmierowo:

Dostawa i montaż nowego klimatyzatora oraz demontaż i ponowny montaż klimatyzatora używanego w ZOLiRM

wartość: 8378,00 PLN
2019-04-08 Zakład Opiekuńczo - Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
VOL SYSTEM Sp. z o.o.:

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i programów komputerowych (3 pakiety)

wartość: 264319,62 PLN
2018-09-03 Zakład Opiekuńczo - Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Zakład Budowlany MIRBUD ul. Czarnkowska 13a/1 Rogoźna:

Modernizacja ZOLiRM przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu

wartość: 115799,31 PLN
2017-10-11 Zakład Opiekuńczo - Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojciech Korpik:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Wykonanie nawierzchni na terenie ZOLiRM przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu

wartość: 2902,80 PLN
2017-10-11 Zakład Opiekuńczo - Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dekado Sp. z o.o.ul. Waryńskiego 15a Września:

Wykonanie nawierzchni na terenie ZOLiRM przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu - I etap

wartość: 313558,17 PLN
2017-07-25 Zakład Opiekuńczo - Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Spółka Projektowania Architektonicznego Sadowski Sadowska Sp. z o.o. Sp. K. ul. Podlaska 13,Poznań:

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i rozbudowy ZOLiRM o dodatkowe skrzydło przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu

wartość: 4999774,00 PLN
2017-03-23 Zakład Opiekuńczo - Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Elecpol Sp. z o.o. ul. Łużycka 34 A 61-614 Poznań:

Dostawa fabrycznie nowego sprzętu rehabilitacyjnego i mebli medycznych dla ZOLiRM przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu - pakiet nr 6

wartość: 21492,00 PLN
2017-03-21 Zakład Opiekuńczo - Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Zakład Pracy Chronionej Metalowiec Sp. z o.o. ul. Fabryczna 2, 46-100 Namysłów:

Dostawa fabrycznie nowego sprzętu rehabilitacyjnego i mebli medycznych dla ZOLiRM przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu - pakiet nr 11

wartość: 58320,00 PLN
2017-03-21 Zakład Opiekuńczo - Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Lubuskie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Romar" Roman Marciniak:

Dostawa fabrycznie nowego sprzętu rehabilitacyjnego i mebli medycznych dla ZOLiRM przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu - pakiet nr 8, 10 i 12.

wartość: 6960,23 PLN
2017-03-21 Zakład Opiekuńczo - Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Has-Med Sp. z o.o. ul. Młyńska 20, 43-300 Bielsko-Biała:

Dostawa fabrycznie nowego sprzętu rehabilitacyjnego i mebli medycznych dla ZOLiRM przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu - pakiet nr 7

wartość: 19640,64 PLN
2017-03-21 Zakład Opiekuńczo - Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Meden-Inmed Sp. z o.o. ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin:

Dostawa fabrycznie nowego sprzętu rehabilitacjnego i mebli medycznych dla ZOLiRM przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu - pakiet nr 3, 9, 14 i 15

wartość: 26734,01 PLN
2017-03-21 Zakład Opiekuńczo - Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Rafo-Med Rafał Szymczak os. Lecha 67/1 61-296 Poznań:

Dostawa fabrycznie nowego sprzętu rehabilitacyjnego i mebli medycznych dla ZOLiRM przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu - pakiet nr 2, 4 i 5

wartość: 34797,60 PLN
2017-03-21 Zakład Opiekuńczo - Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Spółka Projektowania Architektonicznego Sadowski Sadowska Sp. z o.o. Sp. K.:

Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na wymianę istniejącej nawierzchni zewnętrznej ciągów pieszo-jezdnych na nawierzchnię z kostki brukowej w ZOLiRM przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu

wartość: 9999,90 PLN
2016-11-18 Zakład Opiekuńczo - Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Metalowiec Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej ul. Fabryczna 2, Namysłów:

Dostawa fabrycznie nowych  łóżek rehabilitacyjnych dla ZOLiRM przy ul. Mogileńskiej 42 

wartość: 22842,00 PLN
2016-11-15 Zakład Opiekuńczo - Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Metalowiec Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej ul. Fabryczna 2, Namysłów:

Dostawa fabrycznie nowych łożek rehabilitacyjnych dla ZOLiRM przy ul. Mogileńskiej 42 wraz z wniesieneim, montażem, uruchmieniem i szkoleniem personelu

wartość: 106596,00 PLN