Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2018-10-23 Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Romualda Traugutta w Poznaniu
INEA:

USŁUGI TELEKOMUNILACYJNE- DOSTĘP DO SIECI INTERNET

PŁATNE MIESIĘCZNIE

wartość: 290,00 PLN
3
2018-09-01 Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Romualda Traugutta w Poznaniu
TMP S.C. M. IDASZAK T. STOCHNIAŁEK:

WYKONYWANIE ZADAŃ IOD

PŁATNE MIESIĘCZNIE

wartość: 492,00 PLN
2
2018-01-02 Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Romualda Traugutta w Poznaniu
BHP-PPOŻ CONSULTING:

OBSŁUGA BHP SZKOŁY

PŁATNE MIESIĘCZNIE

wartość: 170,00 PLN
1
2012-09-18 Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Romualda Traugutta w Poznaniu
SOLID GROUP Sp. z o.o.Sp.k.:

konserwacja i serwis systemu sygnalizacji włamania i napadu

wartość: 250,00 PLN
2012-04-11 Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Romualda Traugutta w Poznaniu
SOLID GROUP Sp. z o.o.Sp.k:

monitoring

wartość: 50,00 PLN
2010-04-01 Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Romualda Traugutta w Poznaniu
AQUANET:

odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych do kanalizacji ogólnospławnej

wartość: zgodnie z wystawianą fakturą

wartość: 0,00 PLN