Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2018-08-17 Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi
RIWANUS Ryszrd Iwanus:

pełnienie nadzoru inwestorskiego

wartość: 650 PLN
2018-08-17 Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi
RIWANUS Ryszrd Iwanus:

pełnienie nadzoru inwestorskiego

wartość: 3711,00 PLN
2018-08-17 Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi
Wod-Kan Jan Instalatorstwo Jan Doba:

modernizacja instalacji  wod-kan, zabezpieczenie budynku przed zalewaniem wodami deszczowymi, wykonanie nowej instalacji wod-kan w 2 pracowniach

wartość: 213174,01 PLN
2018-08-16 Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi
Wod-Kan Jan Instalatorstwo Jan Doba:

wymiana instalacji hydrantowej i modernizacja p.poż w seg sportowym

wartość: 31017,69 PLN
2018-07-26 Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi
AJDIJA Anna Olszewska-Szymanowska:

przygotowanie materiałów przetargowych

wartość: 4428 PLN
2018-07-17 Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi
OKLAND Sp. J. Krzysztof Pawłowski, Dariusz Jujeczko:

modernizacja instalacji p.poż w budynku szkoły

wartość: 80000,01 PLN
2018-06-28 Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi
PPHU ROMAR Roman Chajec, Mariusz Przech s.c:

remont holu

wartość: 493997 PLN
2018-06-22 Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi
RIWANUS Ryszrd Iwanus:

pełnienie nadzoru inwestorskiego

wartość: 4500 PLN
2018-06-22 Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi
RIWANUS Ryszrd Iwanus:

pełnienie nadzoru inwestorskiego

wartość: 1000 PLN
2018-06-22 Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi
OKLAND Sp. J. Krzysztof Pawłowski, Dariusz Jujeczko:

modernizacja p. poż w budynku szkoły

wartość: 262463,16 PLN
2018-06-22 Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi
PPHU TEL-POŻ-SYSTEM Iskra SP. z o.o.:

wymiana instalacji hydrantowej i modernizacja instalacji p.poż w budynku szkoły

wartość: 113778,49 PLN
2018-06-22 Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi
RIWANUS Ryszrd Iwanus:

pełnienie nadzoru inwestorskiego

wartość: 5000 PLN
2018-05-15 Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi
RIWANUS Ryszrd Iwanus:

pełnienie nadzoru inwestorskiego

wartość: 500 PLN
2018-05-15 Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi
Zaklad Instalacji i Pomiarow Elektrycznych Marcin Leonarczyk:

wymiana rozdzielni elektrycznych i oświetlenia na korytarzach szkolnych

wartość: 33053,83 PLN
2018-04-16 Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi
Wod-Kan Jan Instalatorstwo Jan Doba:

wymiana zaworów i 2 sztuk drzwi w toalecie

wartość: 6984,26 PLN
2018-03-30 Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi
AJDIJA Anna Olszewska-Szymanowska:

przygotowanie materiałów przetargowych

wartość: 9840 PLN
2017-12-20 Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi
PPHU ROMAR Roman Chajec, Mariusz Przech:

remont sali lekcyjnej - wymiana instalacji elektrycznej i wykładziny

wartość: 13405,10 PLN
2017-12-14 Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi
Wod-Kan Jan Instalatorstwo Jan Doba:

wymiana płytek ściennych w toalecie seg.A

wartość: 21115,74 PLN
2017-12-14 Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi
PPHU ROMAR Roman Chajec, Mariusz Przech:

remont sali lekcyjnej-prace malarskie

wartość: 10024,94 PLN
2017-11-28 Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi
Wod-Kan Jan Instalatorstwo Jan Doba:

demontaż i montaż instalacji wodnokanalizacyjnej w toalecie w seg. A

wartość: 19900,00 PLN
2017-11-20 Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi
Wod-Kan Jan Instalatorstwo Jan Doba:

tynkowanie i malowanie ściany szatni po zalaniu

wartość: 2498,00 PLN
2017-11-06 Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi
Wod-Kan Jan Instalatorstwo Jan Doba:

osuszenie szatni i piwnicy

wartość: 4100,00 PLN
2017-10-06 Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi
Wod-Kan Jan Instalatorstwo Jan Doba:

usunięcie awarii w pionach sanitariatów  seg. B

wartość: 7900,00 PLN
2017-07-06 Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi
Marek Mnich Zakład Ogólnobudowlany Specjalizacja Instalacja Elektryczna:

remont instalacji elektrycznej w salach lekcyjnych

wartość: 10000,00 PLN
2017-07-04 Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi
PPHU ROMAR:

remont sal dydaktycznych

wartość: 48453,06 PLN
2017-07-04 Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi
Marek Mnich Zakład Ogólnobudowlany Specjalizacja Instalacja Elektryczna:

remont instalacji elektrycznej w budynku szkoły

wartość: 12540,77 PLN
2017-07-04 Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi
RIWANUS Ryszard Iwanus:

pełnienie nadzoru inwestorskiego

wartość: 459,00 PLN
2017-07-04 Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi
RIWANUS Ryszard Iwanus:

pełnienie nadzoru inwestorskiego

wartość: 1472,00 PLN
2017-06-26 Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi
KRISTOL Krystian Żmudzki:

renowacja obudowy grzejników w holu szkoły

wartość: 18450,00 PLN
2017-06-20 Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi
PPHU ROMAR:

wymiana instalacji wodnokanalizacyjnej w budynku szkoły

wartość: 17004,41 PLN
2017-06-20 Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi
RIWANUS Ryszard Iwanus:

pełnienie nadzoru inwestorskiego

wartość: 495,00 PLN
2017-05-31 Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi
osoba fizyczna:

przygotowanie materiałów przetargowych

wartość: 1000,00 PLN
2017-04-25 Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi
osoba fizyczna:

przygotowanie materiałów przetargowych

wartość: 2000,00 PLN
2017-04-12 Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi
LIBRUS Sp. z o.o.:

użytkowanie systemu informatycznego e-ekretariat

wartość: 1300,00 PLN
2017-04-07 Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi
Zakład Instalacji i Pomiarów Elektrycznych Marcin Leonarczyk:

naprawa oświetlenia w budynku, naprawa oświetlenia na Zespole Boisk Sportowych

wartość: 8923,29 PLN
2017-02-17 Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi
LIBRUS Sp. z o.o.:

użytkowanie systemu Librus

wartość: 4418,00 PLN
2017-01-03 Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi
ALPHA Tomasz Zaremba:

doradztwo w zakresie kontroli zarządczej

wartość: 1476,00 PLN
2017-01-02 Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi
osoba fizyczna:

wykonanie czynności inspektora BHP

wartość: 3600,00 PLN
2017-01-02 Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi
MD SERWIS S.C.:

najem i obsługa serwisowa kserokopiarek

wartość: 0,00 PLN
2017-01-02 Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi
TMP s.c M. Idaszak, T. Stochniałek:

opieka serwisowa nad sprzętem komputerowym

wartość: 3542,40 PLN
2017-01-01 Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi
Prywatny Gabinet Lekarski Jarosław Pach:

badania okresowe pracowników

wartość: 0,00 PLN
2017-01-01 Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi
P.H.U. SOBTECH Piotr Sobisiak:

konserwacja systemu monitoringu

wartość: 1722,00 PLN
2017-01-01 Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi
Kamila Drewniak KS KLIMHURT:

Przeglądy techniczne systemu wentylacji na sali gimnastycznej

wartość: 6642,00 PLN
2016-12-05 Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi
Zakład Ogólnobudowlany Marek Mnich:

remont instalacji oświetlenia w salach dydaktycznych wymiana rozdzielni elekrycznej

wartość: 25000,00 PLN
2016-11-16 Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi
osoba fizyczna:

przygotowanie materiałów przetargowych

wartość: 1500,00 PLN
2016-11-03 Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi
WOLTERS KLUWER S.A:

aktualizacja programów komputerowych

wartość: 8736,60 PLN
2016-07-18 Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych TECHNUS Sp. z o.o:

Wymiana instalacji elektrycznej oświetlenia w salach lekcyjnych oraz wymiana rozdzielni elektrycznej w budynku szkoły.

wartość: 25505,56 PLN
2016-07-08 Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi
PPHU ROMAR Roman Chajec, Mariusz Przech:

wykonanie bieżących napraw wraz z wymianą instalacji elektrycznej w segmencie administarcyjnym budynku

wartość: 9717,00 PLN
2016-07-07 Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi
Zakład Ogólnobudowlany Marek Mnich:

modernizaja instalacji elektrycznej oświetlenia w salach gimnastycznych i klatkach schodowych,

wartość: 15600,00 PLN
2016-07-05 Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi
PPHU JARBUD Jarosław Leonarczyk:

wymiana i montaż elektrycznych sysytemów otwierania okien w salach gimnastycznych

wartość: 15000,00 PLN
2016-06-30 Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi
RIW-BUD Projektowanie i nadzór budowlany Ryszard Iwanus:

pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

wartość: 400 PLN
2016-05-11 Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi
Biuro Handlowe Agnieszka Klepaczewska:

naprawa nawierzchni placu zabaw

wartość: 6808,14 PLN
2016-05-04 Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi
DRO-MAR Marcin Dróżdż:

budowa zespołu boisk sportowych

wartość: 568804,72 PLN
2016-05-04 Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi
osoba fizyczna:

przygotowanie materiałów przetargowych

wartość: 1500,00 PLN
2016-05-04 Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi
Biuro Handlowe Agnieszka Klepaczewska:

naprawa nawierzchni placu zabaw

wartość: 12891,86 PLN
2016-05-04 Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych TECHNUS Sp. z o.o:

roboty elektryczne w budynku szkoły

wartość: 4494,44 PLN
2016-05-04 Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych TECHNUS Sp. z o.o:

Roboty sanitarne w budynku szkoły

wartość: 19551,15 PLN
2016-05-04 Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych TECHNUS Sp. z o.o:

Wykonanie remontu sal dydaktycznych w budynku szkoły

wartość: 61316,87 PLN
2016-04-01 Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi
PHU SOBTECH Piotr Sobisiak:

wykonanie monitoringu na terenie nowego zespołu boisk

wartość: 24938,34 PLN
2016-04-01 Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi
osoba fizyczna:

przygotowanie materiałów przetargowych - remonty

wartość: 1500,00 PLN
2016-04-01 Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi
osoba fizyczna:

przygotowanie materiałów przetargowych - budowa zespołu boisk

wartość: 2500,00 PLN
2016-04-01 Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi
RIW-BUD Projektowanie i nadzór budowlany Ryszard Iwanus:

pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

wartość: 300,00 PLN
2016-04-01 Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi
RIW-BUD Projektowanie i nadzór budowlany Ryszard Iwanus:

Funkcja inspektora nadzoru inwestorskiego.

wartość: 1679,00 PLN
2016-02-15 Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi
LIBRUS Sp. z o.o.:

wdrożenie i użytkowanie systemu Librus

wartość: 4792,00 PLN
2016-01-07 Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi
ALPHA Tomasz Zaremba:

doradztwo w zakresie kontorli zarządczej w szkole

wartość: 1476,00 PLN
2016-01-04 Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi
MD SERWIS s.c.:

umowa najmu oraz obsługi serwisowej kserokopiarki

wartość: 3000,00 PLN
2016-01-02 Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi
osoba fizyczna:

wykonanie czynności inspektora BHP

wartość: 3600 PLN
2016-01-02 Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi
Prywatny Gabinet Lekarski lek. med. Jarosław Pach MEDYCYNA PRACY:

badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników

wartość: 3000,00 PLN
2016-01-02 Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi
KS Klimhurt:

świadczenie usług konserwacyjnych i naprawczych systemu wentylacji mechanicznej w segmencie sportowym szkoły

wartość: 6642,00 PLN
2016-01-01 Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi
TMP s.c. M.Idaszak T.Stochniałek:

opieka serwisowa nad sprzętem komputerowym i oprogramowaniem

wartość: 3542,40 PLN
2016-01-01 Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi
P.H.U.SOBTECH Piotr Sobisiak:

świadczenie usług konserwacyjnych technicznych systemów zabezpieczeń

wartość: 1230,00 PLN