Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2017-03-13 Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Stanisława Staszica
Marcelina Westphal:

Umowa-zlecenie na przeprowadzenie 48 godzin w ramach spotkań z rodzicami "Pozytywne Rodzicielstwo", warsztatów rozwijania umiejętności społeczno-emocjonalnych dla kl. I-III oraz IV-VI "Ja i inni".

wartość: 1440,00 PLN
2017-03-13 Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Stanisława Staszica
Ewa Perzyńska-Wabińska:

Umowa-zlecenie na przeprowadzenie 48 godzin w ramach Klubu Wspierania Twórczości kl. IV-VI, Ortograffiti kl. IV-VI, zajęć rozwijających umiejętności społeczno-emocjonalne kl. I-III, Pozytywnego Rodzicielstwa.

wartość: 1440,00 PLN
2017-01-02 Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Stanisława Staszica
Katarzyna Czuk:

Umowa-zlecenie na 141 godzin zajęć pozalekcyjnych z zakresu koszykówki (MUKS) oraz turniejów z nimi związanych.

wartość: 4077,72 PLN