Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2019-02-18 Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Stefana Batorego
ARMOKS-BUD Paweł Skomra:

zabudowa rur, malowanie ścian w części korytarza i w lazience chłopiecej na parterze

wartość: 3575,35 PLN
2018-12-10 Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Stefana Batorego
Instalatorstwo Sanitarne. Ogrzewanie gazowe Henryk Guzik:

Remont instalacji wodno kanalizacyjnej (jeden pion) w sanitariatach dziewczęcych

wartość: 6218,88 PLN
2018-12-04 Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Stefana Batorego
ARMOKS-BUD Paweł Skomra:

Modernizacja toalety chłopięcej

wartość: 32579,98 PLN
2018-08-20 Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Stefana Batorego
"KRISTOL" Krystian Żmudzki:

Modernizacja łazienki chłopięcej na II piętrze - zabudowa WC

wartość: 3075,00 PLN
2018-07-20 Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Stefana Batorego
Zakład Elektroinstalacyjny Maciej Madajczak:

Wymiana lamp oświetleniowych w sali lekcyjnej

wartość: 2300,00 PLN
2018-07-09 Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Stefana Batorego
Instalatorstwo Sanitarne. Ogrzewanie gazowe Henryk Guzik:

Remont instalacji wodno kanalizacyjnej wraz z urzadzeniami w sanitariatach chłopięcych na I i II piętrze

wartość: 24207,20 PLN
2018-07-02 Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Stefana Batorego
Zakład Sztukatorski Jakub Łech:

Modernizacja sali lekcyjnej nr 14

wartość: 15491,55 PLN
2018-03-01 Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Stefana Batorego
Alton Piotr Łuczak:

Naprawa podłogi w sali gimnastycznej

wartość: 3483,36 PLN
2018-02-01 Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Stefana Batorego
Zakład Sztukatorski Jakub Łech:

Naprawa części instalacji wod-kan

wartość: 2091,00 PLN
2017-03-31 Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Stefana Batorego
osoba fizyczna:

Program przeciwdziałania problemom społecznym dotyczącym alkoholizmu, narkomanii i przemocy wśród dzieci i młodzieży - Klub Rozmaitości

wartość: 600 PLN
2017-03-31 Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Stefana Batorego
osoba fizyczna:

Program przeciwdziałania problemom społecznym dotyczącym alkoholizmu, narkomanii i przemocy wśród dzieci i młodzieży - Klub Rozmaitości

wartość: 600 PLN
2017-03-31 Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Stefana Batorego
osoba fizyczna:

Program przeciwdziałania problemom społecznym dotyczącym alkoholizmu, narkomanii i przemocy wśród dzieci i młodzieży - Klub Rozmaitości

wartość: 600 PLN
2017-03-31 Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Stefana Batorego
osoba fizyczna:

Program przeciwdziałania problemom społecznym dotyczącym alkoholizmu, narkomanii i przemocy wśród dzieci i młodzieży - Klub Rozmaitości

wartość: 960 PLN
2017-03-31 Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Stefana Batorego
osoba fizyczna:

Program przeciwdziałania problemom społecznym dotyczącym alkoholizmu, narkomanii i przemocy wśród dzieci i młodzieży - Klub Rozmaitości

wartość: 600 PLN
2017-03-31 Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Stefana Batorego
osoba fizyczna:

Program przeciwdziałania problemom społecznym dotyczącym alkoholizmu, narkomanii i przemocy wśród dzieci i młodzieży - Klub Rozmaitości

wartość: 600 PLN
2017-03-31 Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Stefana Batorego
osoba fizyczna:

Program przeciwdziałania problemom społecznym dotyczącym alkoholizmu, narkomanii i przemocy wśród dzieci i młodzieży - Klub Rozmaitości

wartość: 600 PLN
2017-03-08 Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Stefana Batorego
osoba fizyczna:

Zajęcia Matematyczno - przyrodnicze; Poznajemy ciekawe zakątki naszego miasta i okolic

wartość: 588,00 PLN
2017-03-08 Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Stefana Batorego
osoba fizyczna:

Zajęcia matematyczno-przyrodnicze; Zajęcia prozdrowotne - żyjmy zdrowo kolorowo

wartość: 588,00 PLN
2017-01-25 Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Stefana Batorego
osoba fizyczna:

Zajęcia rytmiki w oddziałach przedszkolnych

wartość: 2177,95 PLN
2017-01-04 Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Stefana Batorego
ALPHA Tomasz Zaremba:

Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz doradztwo w zakresie kontroli zarządczej

wartość: 2196,00 PLN
2017-01-02 Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Stefana Batorego
Progress:

Nadzór bhp

wartość: 2400,00 PLN
2017-01-02 Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Stefana Batorego
Prywatny Gabinet Lekarski w Poznaniu:

Wykonanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników SP20

wartość: 0,00 PLN
2016-12-30 Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Stefana Batorego
Agencja Detektywistyczna i Ochrony Joker Sp. z o.o.:

monitoring

wartość: 738 PLN
2016-10-06 Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Stefana Batorego
Usługi Sportowo-Rekreacyjne Bartosz Woźniak:

Prowadzenie zajęć nauki i doskonalenie pływania dla uczniów SP20 w okresie 06.10.2016-08.06.2017

wartość: 5555,00 PLN
2016-09-26 Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Stefana Batorego
Termy Maltańskie Sp. z o.o.:

Udostępnienie torów na basenie rozgrzewkowym i olimpijskim

wartość: 4875,00 PLN
2016-09-20 Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Stefana Batorego
"Habura-Tour" Leszek Gramza:

Przewóz dzieci na pływalnię w okresie 6 października 2016-08 czerwca 2017

wartość: 29760 PLN
2016-09-01 Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Stefana Batorego
Adam Napierała:

serwis komputerów w okresie 01/09/2016-31/08/2017

wartość: 4428 PLN
2016-08-01 Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Stefana Batorego
Wolters Kluwer S.A.:

Aktualizacja oprogramowania finansowo-księgowego

wartość: 1638,36 PLN
2016-07-29 Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Stefana Batorego
Librus Sp. z o.o.:

Licencja na użytkowanie systemu Librus Synergia

wartość: 3378 PLN
2014-03-12 Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Stefana Batorego
PGNiG Sp. z o.o.:

Dostarczanie paliwa gazowego

wartość: 0,00 PLN
2014-01-15 Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Stefana Batorego
Aquator Sp. z o.o.:

Dostawa wody, dzierżawa dystrybutora i dozownika

wartość: 2081,16 PLN
2013-12-10 Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Stefana Batorego
Orange Polska S.A.:

Świadczenie usług telekomunikacyjnych

wartość: 1970,54 PLN
2012-06-05 Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Stefana Batorego
Netia S.A.:

Świadczenie usług telekomunikacyjnych

wartość: 0,00 PLN
2012-05-14 Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Stefana Batorego
Inea S.A.:

Usługi telekomunikacyjne

wartość: 590,40 PLN
2012-02-29 Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Stefana Batorego
Enea Operator Sp. z o.o.:

dystrybucja energii elektrycznej

wartość: 0,00 PLN
2009-10-28 Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Stefana Batorego
Miasto Poznań Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu:

Świadczenie usługi odprowadzania ścieków opadowych i rozopowych do kanalizacji deszczowej Miasta Poznania

wartość: 0,00 PLN
2008-01-30 Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Stefana Batorego
Aquanet S.A.:

dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków

wartość: 0,00 PLN
2004-06-01 Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Stefana Batorego
Veolia Energia Poznań S.A.:

Sprzedaż ciepła

wartość: 0,00 PLN