Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2017-03-01 Szkoła Podstawowa Nr 23 im. gen. Józefa Bema
osoba fizyczna:

prowadzenie zajęć szkonego teatrzyku "MINKA"

wartość: 665 PLN
2017-01-30 Szkoła Podstawowa Nr 23 im. gen. Józefa Bema
osoba fizyczna:

zajęcia prowadzone z dziećmi w ramach "Akcji zima"

wartość: 560 PLN
2017-01-30 Szkoła Podstawowa Nr 23 im. gen. Józefa Bema
osoba fizyczna:

zajęcia prowadzone z dziećmi w ramach "Akcji zima"

wartość: 560 PLN
2017-01-30 Szkoła Podstawowa Nr 23 im. gen. Józefa Bema
osoba fizyczna:

zajęcia prowadzone z dziećmi w ramach "Akcji zima"

wartość: 560 PLN
2016-10-03 Szkoła Podstawowa Nr 23 im. gen. Józefa Bema
osoba fizyczna:

prowadzenie zajęć dodatkowych w ramach programu chóru szkolnego "MOZAIKA"

wartość: 569 PLN
2016-05-04 Szkoła Podstawowa Nr 23 im. gen. Józefa Bema
osoba fizyczna:

prowadzenie warsztatów z rodzicami i nauczycielami w ramach programu Erasmus +

wartość: 621,60 PLN
2016-05-04 Szkoła Podstawowa Nr 23 im. gen. Józefa Bema
osoba fizyczna:

Prowadzenie warsztatów z dziećmi w ramach Erasmus+. Opracowanie ankiet.

wartość: 1243,20 PLN
2016-03-08 Szkoła Podstawowa Nr 23 im. gen. Józefa Bema
osoba fizyczna:

prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej

wartość: 840 PLN
2016-03-08 Szkoła Podstawowa Nr 23 im. gen. Józefa Bema
osoba fizyczna:

prowadzenie zajęć Koła Teatralnego w klasach I-III

wartość: 420 PLN
2016-03-08 Szkoła Podstawowa Nr 23 im. gen. Józefa Bema
osoba fizyczna:

prowadzenie zajęć Koła Teatralnego w klasach I-III

wartość: 840 PLN
2016-03-08 Szkoła Podstawowa Nr 23 im. gen. Józefa Bema
osoba fizyczna:

prowadzenie zajęć szkolnego teatrzyku "MINKA"

wartość: 840 PLN
2016-03-08 Szkoła Podstawowa Nr 23 im. gen. Józefa Bema
osoba fizyczna:

prowadzenie zajęć chóru szkolnego "MOZAIKA".

wartość: 840 PLN
2016-03-01 Szkoła Podstawowa Nr 23 im. gen. Józefa Bema
osoba fizyczna:

Lokalizacja usterki linii telefonicznych. Zerowanie bufora rozmów w centralce telefonicznej.

wartość: 180 PLN
2016-01-18 Szkoła Podstawowa Nr 23 im. gen. Józefa Bema
osoba fizyczna:

zajęcia z dziećmi prowadzone w czasie ferii zimowych w ramach " Akcja zima "

wartość: 800 PLN
2016-01-18 Szkoła Podstawowa Nr 23 im. gen. Józefa Bema
osoba fizyczna:

zajęcia z dziećmi prowadzone w czasie ferii zimowych w ramach " Akcja zima "

wartość: 800 PLN
2016-01-18 Szkoła Podstawowa Nr 23 im. gen. Józefa Bema
osoba fizyczna:

zajęcia z dziećmi prowadzone w czasie ferii zimowych w ramach " Akcja zima "

wartość: 800 PLN
2014-02-01 Szkoła Podstawowa Nr 23 im. gen. Józefa Bema
Poradnia Medycyny Pracy "Jeżyce":

wykonywanie badań profilaktycznych na rzecz pracowników

wartość: 0 PLN