Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2019-01-02 Szkoła Podstawowa Nr 38
ALPHA Tomasz Zaremba:

Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych

wartość: 246,00 PLN
2019-01-02 Szkoła Podstawowa Nr 38
ServiceTag Alina Winkel ,61-685 Poznań, os. Przyjaźni 10/16:

Pełnienie funkcji Administratora Systemu Informatycznego.

wartość: 250,00 PLN
2018-05-16 Szkoła Podstawowa Nr 38
Herbud Poznań Sp z o.o. 60-461 Poznań, ul.Teokryta 8:

Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego lekkiej sali gimnastycznej z zadaszeniem namiotowym wraz z zapleczem oraz pomieszczeń byłego składu opału w budynku szkoły

wartość: 23985,00 PLN
2018-01-02 Szkoła Podstawowa Nr 38
Andrema P.W. Andrzej Jaskólski:

Pełnienie funkcji Administratora Systemu Informatycznego

wartość: 307,50 PLN
2018-01-02 Szkoła Podstawowa Nr 38
ALPHA Tomasz Zaremba:

Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych

wartość: 246,00 PLN
2017-11-09 Szkoła Podstawowa Nr 38
PCSS, 61-704 Poznań, ul Noskowskiego 12/14:

Świadczenie na rzecz Abonenta usługi symetrycznego dostępu do sieci Internet o maksymalnej przepływości 50 Mbit/s

wartość: 184,50 PLN
2017-07-07 Szkoła Podstawowa Nr 38
RED-BUD Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane 61-654 Poznan, ul Zagrodnicza 31:

Wykonanie robót budowlanych

wartość: 19227,36 PLN
2017-06-05 Szkoła Podstawowa Nr 38
ERPOBUD 61-696 Poznań, ul. Serbska 10b/9:

Wykonanie kosztorysu inwestorskiego i pełnienie nadzoru inwestorskiego do prac remontowych w szkole.

wartość: 738,00 PLN
2017-04-06 Szkoła Podstawowa Nr 38
ANDREMA P.W. Andrzej Jaskólski:

Pełnienie funkcji Administratora Systemów Informatycznych.

wartość: 246,00 PLN
2017-03-06 Szkoła Podstawowa Nr 38
ALPHA Tomasz Zaremba:

Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych

wartość: 246,00 PLN
2017-01-02 Szkoła Podstawowa Nr 38
osoba fizyczna:

Prowadzenie w oddziale przedszkolnym dodatkowych zajęć rytmiki.

wartość: 1000,00 PLN
2017-01-02 Szkoła Podstawowa Nr 38
osoba fizyczna:

Wykonanie autorskich warsztatów- ceramika w w oddziale przedszkolnym

wartość: 1200,00 PLN