Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2020-11-27 Szkoła Podstawowa Nr 46 im. Marii Dąbrowskiej
Usługi techniczne Ryszard Berwald:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

wartość: 1200,00 PLN
2020-11-27 Szkoła Podstawowa Nr 46 im. Marii Dąbrowskiej
Matejko Development Sp. z o.o.:

Remont boiska do piłki ręcznej.

wartość: 134925,00 PLN
2020-09-04 Szkoła Podstawowa Nr 46 im. Marii Dąbrowskiej
Usługi techniczne Ryszard Berwald:

Opracowanie projektu technicznego na remont boiska do piłki ręcznej

wartość: 2000,00 PLN
2020-07-15 Szkoła Podstawowa Nr 46 im. Marii Dąbrowskiej
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe JDS Jacek Siekierski:

Remont sali lekcyjnej

wartość: 39300,00 PLN
2020-06-20 Szkoła Podstawowa Nr 46 im. Marii Dąbrowskiej
Usługi techniczne Ryszard Berwald:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzeniem robót budowlanych w sali lekcyjnej

wartość: 700,00 PLN
2020-02-14 Szkoła Podstawowa Nr 46 im. Marii Dąbrowskiej
Biuro Ochrony Sezam-System Sp. z o.o.:

Montaz i uruchomienie 3 kamer

wartość: 13926,06 PLN
2020-01-24 Szkoła Podstawowa Nr 46 im. Marii Dąbrowskiej
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe JDS Jacek Siekierski:

Remont holu

wartość: 16438,34 PLN
2019-12-02 Szkoła Podstawowa Nr 46 im. Marii Dąbrowskiej
Constructo Sp. z o.o. sp.k.:

Remont holu głównego

wartość: 21864,50 PLN
2019-11-05 Szkoła Podstawowa Nr 46 im. Marii Dąbrowskiej
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe JDS Jacek Siekierski:

Drobne prace remontowe na terenie szkoły

wartość: 4000,00 PLN
2019-10-25 Szkoła Podstawowa Nr 46 im. Marii Dąbrowskiej
INSTEC Olszewski Grzegorz:

Dostosowanie wysokości zaworów odcinających hydrantów wewnętrznych instalacji wodociągowej przeciwpożarowej budynku szkoły

wartość: 1230,00 PLN
2019-10-25 Szkoła Podstawowa Nr 46 im. Marii Dąbrowskiej
Pollroll Bramy Rolety:

Montaż rolet zewnętrznych we wnęce okiennej

wartość: 4612,50 PLN
2019-10-18 Szkoła Podstawowa Nr 46 im. Marii Dąbrowskiej
Constructo Sp. z o.o. sp.k.:

Wymiana 2 okien na sali gimnastycznej na skrzydło uchylne, montaż zasilania do mechanizmów otwierająchych okna na dwóch bokach sali, montaż 3 elektrycznych mechanizmów otwierających okna.

wartość: 15000,00 PLN
2019-09-30 Szkoła Podstawowa Nr 46 im. Marii Dąbrowskiej
Rafał Olejniczak:

Prowadzenie zajęć z Robotyki "Budowa i programowanie robotów".

wartość: 1053,00 PLN
2019-09-24 Szkoła Podstawowa Nr 46 im. Marii Dąbrowskiej
Constructo Sp. z o.o. sp.k.:

Remont sali gimnastycznej w budynku szkoły.

wartość: 40083,52 PLN
2019-09-04 Szkoła Podstawowa Nr 46 im. Marii Dąbrowskiej
ELMAX SERWIS Jarosław Weiss:

Wykonanie instalacji p.poż. w budynku szkoły

wartość: 80800,00 PLN
2019-06-28 Szkoła Podstawowa Nr 46 im. Marii Dąbrowskiej
Zakład Usługowo-Handlowy Przemysław Walter:

Wykonanie projektu instalacji oświetlenia ewakuacyjnego i wyłącznika głównego p.poż.

wartość: 6396,00 PLN
2019-06-24 Szkoła Podstawowa Nr 46 im. Marii Dąbrowskiej
Monika Nowotna-Deptuła:

Opieka nad ucznimi podczas półkolonii.

wartość: 1352,00 PLN
2019-06-24 Szkoła Podstawowa Nr 46 im. Marii Dąbrowskiej
Iwona Leśniewska:

Opieka nad uczniami podczas półkolonii.

wartość: 1352,00 PLN
2019-06-24 Szkoła Podstawowa Nr 46 im. Marii Dąbrowskiej
Agnieszka Szaj:

Opieka nad uczniami podaczas półkolonii.

wartość: 1352,00 PLN
2019-06-24 Szkoła Podstawowa Nr 46 im. Marii Dąbrowskiej
Joanna Boguszyńska:

Opieka nad uczniami podczas półkolonii.

wartość: 1352,00 PLN
2019-04-15 Szkoła Podstawowa Nr 46 im. Marii Dąbrowskiej
Anna Bartkowiak HARBART PROJEKT:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji roboty budowlanej polgającej na usunieciu awarii kanalizacji

wartość: 922,50 PLN
2019-04-15 Szkoła Podstawowa Nr 46 im. Marii Dąbrowskiej
WODAN Andrzej Szypura:

Usunięcie awarii kanalizacji

wartość: 25830,00 PLN
2019-02-25 Szkoła Podstawowa Nr 46 im. Marii Dąbrowskiej
CONRES Szymon Ciszak:

Zakup sprzętu komputerowego.

wartość: 24400,00 PLN
2019-02-11 Szkoła Podstawowa Nr 46 im. Marii Dąbrowskiej
ART-BUD Roboty Ogólnobudowlane Nowoczesne Aranżacje Wnętrz inż. Artur Przybylski:

Modernizacja budynku szkoły w ramach zadania SP46/007

wartość: 128271,70 PLN