Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2017-04-28 Szkoła Podstawowa Nr 55 im. Jurija Gagarina
Osoba fizyczna:

Licencja na System w Okresie Licencjonowania w Wariancie SYSTEMA.

wartość: 2134,00 PLN
2017-01-09 Szkoła Podstawowa Nr 55 im. Jurija Gagarina
Osoba fizyczna:

Pełnienie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji ABI

wartość: 2196 PLN
2017-01-04 Szkoła Podstawowa Nr 55 im. Jurija Gagarina
Osoba fizyczna:

Prowadzenie zajęć dodatkowych z muzykoterapii

wartość: 1549,26 PLN
2016-11-14 Szkoła Podstawowa Nr 55 im. Jurija Gagarina
Osoba fizyczna:

Dostęp do serwera wirtualnego wraz z licencją na użytkowanie oprogramowania e-Świadectwa

wartość: 300,00 PLN
2016-09-21 Szkoła Podstawowa Nr 55 im. Jurija Gagarina
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie zajęc dodatkowych z muzykoterapii.

wartość: 1305,46 PLN
2016-04-28 Szkoła Podstawowa Nr 55 im. Jurija Gagarina
Osoba fizyczna:

Licencja na korzystanie z Systemu w Wariancie SYSTEMA

wartość: 2262,00 PLN
2016-02-02 Szkoła Podstawowa Nr 55 im. Jurija Gagarina
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie zajęć z muzykoterapii

wartość: 2062,60 PLN
2016-01-07 Szkoła Podstawowa Nr 55 im. Jurija Gagarina
Osoba fizyczna:

Funkcja administratora bezpieczeństwa ABI.

wartość: 2196 PLN