Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2019-07-26 Szkoła Podstawowa Nr 62 im. gen. Stanisława Taczaka
Empiria Duo:

Aktualizacja Statutu Szkoły Podstawowej nr 62

wartość: 861,00 PLN
2019-07-03 Szkoła Podstawowa Nr 62 im. gen. Stanisława Taczaka
Concept Trade Biuro Handlowo - Usługowe:

Modernizacja infrastruktury sportowo - rekreacyjnej, malowanie pomieszczeń

wartość: 413762,58 PLN
2019-06-20 Szkoła Podstawowa Nr 62 im. gen. Stanisława Taczaka
MARBUD – firma budowlana:

Remont dachu Sali gimnastycznej

wartość: 59548 PLN
2019-05-10 Szkoła Podstawowa Nr 62 im. gen. Stanisława Taczaka
Pracownia AJDIJA:

Usługa w formie działań przy udzielaniu zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: modernizację infrastruktury sportowo - rekreacyjnej oraz malowanie pomieszczeń w SP 62

wartość: 7380 PLN
2019-05-10 Szkoła Podstawowa Nr 62 im. gen. Stanisława Taczaka
Locobox Sp. z o.o.:

Dostawa i montaż szafek szkolnych

wartość: 57872,02 PLN
2018-10-15 Szkoła Podstawowa Nr 62 im. gen. Stanisława Taczaka
MARBUD:

Remont kanalizacji zewnętrznej

wartość: 34620,00 PLN
2018-07-31 Szkoła Podstawowa Nr 62 im. gen. Stanisława Taczaka
TMP s.c.:

Wykonanie sieci komputerowej 

wartość: 16989,99 PLN
2018-07-24 Szkoła Podstawowa Nr 62 im. gen. Stanisława Taczaka
TMP s.c.:

Dostawa sprzętu komputerowego zgodnie z złożona ofertą i specyfikacją istotnych warunków zamówień 

wartość: 164075,62 PLN
2018-07-02 Szkoła Podstawowa Nr 62 im. gen. Stanisława Taczaka
MARBUD:

Remont kanalizacji zewnętrznej

wartość: 21000,00 PLN
2018-07-02 Szkoła Podstawowa Nr 62 im. gen. Stanisława Taczaka
MARBUD:

Remont parkietu sali gimnastycznej

wartość: 58000,00 PLN
2018-06-08 Szkoła Podstawowa Nr 62 im. gen. Stanisława Taczaka
Pracownia AJDIJA:

Opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego pn. dostawa sprzętu komputerowego

wartość: 3690,00 PLN
2018-03-23 Szkoła Podstawowa Nr 62 im. gen. Stanisława Taczaka
Autorska Pracownia Małgorzata Śniadek:

Uszczegółowienie koncepcji rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 62 w Poznaniu wraz z przekazaniem praw autorskich oraz nadzorem autorskim nad realizacja prac projektowych nad projektem budowalnym realizowanym przez inny podmiot

wartość: 67035,00 PLN
2018-01-04 Szkoła Podstawowa Nr 62 im. gen. Stanisława Taczaka
Wolters Kluwer sp z o.o.:

Użytkowanie programów: finansowego, kadrowego, płacowego

wartość: 2364 PLN
2017-10-25 Szkoła Podstawowa Nr 62 im. gen. Stanisława Taczaka
Autorska Pracownia Małgorzata Śniadek:

Koncepcja rozbudowy SP 62 wraz z opinia konstrukcyjną istniejących fundamentów oraz badanie nośności gruntów

wartość: 18000 PLN
2017-08-31 Szkoła Podstawowa Nr 62 im. gen. Stanisława Taczaka
TMP s.c.:

Dostawa 38 szt. Kompletów składających się ze stolika komputerowego i krzesła 

wartość: 17994,90 PLN
2017-06-01 Szkoła Podstawowa Nr 62 im. gen. Stanisława Taczaka
Usługi inżynierskie W. Wiącek:

Nadzór inwestorski nad pracami: wymiana drzwi w sali gimnastycznej, i remont parkingu w SP 62

wartość: 730,62 PLN
2017-06-01 Szkoła Podstawowa Nr 62 im. gen. Stanisława Taczaka
FHU Darba:

Remont  parkingu na terenie SP 62

wartość: 33990,17 PLN
2017-06-01 Szkoła Podstawowa Nr 62 im. gen. Stanisława Taczaka
FHU Darba:

Wymiana drzwi w sali gimnastycznej

wartość: 14700,00 PLN
2017-03-07 Szkoła Podstawowa Nr 62 im. gen. Stanisława Taczaka
Termoenergy:

Opracowanie audytu energetycznego budynku SP 62

wartość: 7995,00 PLN
2017-03-01 Szkoła Podstawowa Nr 62 im. gen. Stanisława Taczaka
Osoba fizyczna:

Prowadzenie zajęć profilaktycznych w ramach prowadzenia programu profilaktyki uzależnień i rozwoju umiejętności społecznych

wartość: 330 PLN
2017-03-01 Szkoła Podstawowa Nr 62 im. gen. Stanisława Taczaka
Osoba fizyczna:

Prowadzenie zajęć profilaktycznych w ramach prowadzenia programu profilaktyki uzależnień i rozwoju umiejętności społecznych

wartość: 810 PLN
2017-03-01 Szkoła Podstawowa Nr 62 im. gen. Stanisława Taczaka
Osoba fizyczna:

Prowadzenie zajęć profilaktycznych w ramach prowadzenia programu profilaktyki uzależnień i rozwoju umiejętności społecznych

wartość: 270 PLN
2017-03-01 Szkoła Podstawowa Nr 62 im. gen. Stanisława Taczaka
Osoba fizyczna:

Prowadzenie zajęć profilaktycznych w ramach prowadzenia programu profilaktyki uzależnień i rozwoju umiejętności społecznych

wartość: 540 PLN
2017-03-01 Szkoła Podstawowa Nr 62 im. gen. Stanisława Taczaka
Osoba fizyczna:

Prowadzenie zajęć profilaktycznych w ramach prowadzenia programu profilaktyki uzależnień i rozwoju umiejętności społecznych

wartość: 540 PLN
2017-03-01 Szkoła Podstawowa Nr 62 im. gen. Stanisława Taczaka
Osoba fizyczna:

Prowadzenie zajęć profilaktycznych w ramach prowadzenia programu profilaktyki uzależnień i rozwoju umiejętności społecznych

wartość: 330 PLN
2017-03-01 Szkoła Podstawowa Nr 62 im. gen. Stanisława Taczaka
Osoba fizyczna:

Prowadzenie zajęć profilaktycznych w ramach prowadzenia programu profilaktyki uzależnień i rozwoju umiejętności społecznych

wartość: 870 PLN
2017-03-01 Szkoła Podstawowa Nr 62 im. gen. Stanisława Taczaka
Osoba fizyczna:

Prowadzenie zajęć profilaktycznych w ramach prowadzenia programu profilaktyki uzależnień i rozwoju umiejętności społecznych

wartość: 870 PLN
2017-02-23 Szkoła Podstawowa Nr 62 im. gen. Stanisława Taczaka
Librus spółka z o.o.:

Użytkowanie rozwiązania Librus - Synergia

wartość: 3572,00 PLN
2017-02-23 Szkoła Podstawowa Nr 62 im. gen. Stanisława Taczaka
Librus spółka z o.o.:

Użytkowanie elektronicznej aplikacji świadectw

wartość: 420,00 PLN
2017-01-31 Szkoła Podstawowa Nr 62 im. gen. Stanisława Taczaka
4zone.pl:

Opieka i konserwacja sprawności telewizji dozorowej

wartość: 597,00 PLN
2017-01-09 Szkoła Podstawowa Nr 62 im. gen. Stanisława Taczaka
Alpfa:

Pełnienie funkcji ABI w SP 62

wartość: 2196,00 PLN
2017-01-02 Szkoła Podstawowa Nr 62 im. gen. Stanisława Taczaka
TPM sc M. Idaszak, T. Stochniałek:

Opieka serwisowa nad sprzętem komputerowym

wartość: 7200,00 PLN
2016-12-16 Szkoła Podstawowa Nr 62 im. gen. Stanisława Taczaka
Wolters Kluwer:

Licencja programów komputerowych

wartość: 2292,00 PLN
2016-12-08 Szkoła Podstawowa Nr 62 im. gen. Stanisława Taczaka
Orange Polska S.A:

Udostępnienie nieruchomości w celu poprowadzenia instalacji światłowodowej

wartość: 0,00 PLN
2016-12-05 Szkoła Podstawowa Nr 62 im. gen. Stanisława Taczaka
Marbud - Firma budowlana:

Modernizacja dachu wraz z dociepleniem

wartość: 34580,00 PLN
2016-07-04 Szkoła Podstawowa Nr 62 im. gen. Stanisława Taczaka
Concept Trade:

Wykonanie "rewitalizacji ogólnodostępnych boisk sportowych na terenie SP 62"

wartość: 515370,00 PLN
2016-05-24 Szkoła Podstawowa Nr 62 im. gen. Stanisława Taczaka
Osoba fizyczna:

Opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego pn. "rewitalizacja ogólnodostępnych boisk sportowych na terenie SP 62"

wartość: 2500,00 PLN
2016-04-20 Szkoła Podstawowa Nr 62 im. gen. Stanisława Taczaka
Inwestor-Ekspert:

Modernizacja dachu wraz z dociepleniem budynku dydaktycznego

wartość: 44570,00 PLN
2016-03-08 Szkoła Podstawowa Nr 62 im. gen. Stanisława Taczaka
Librus Spółka z o.o.:

Użytkowanie rozwiązania Librus - Basic

wartość: 3077,00 PLN