Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2019-08-19 Szkoła Podstawowa Nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich
Joanna Łuczak:

Pełnienie funkcji wychowawcy na półkolonii dofinansowywanej z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania.

wartość: 1337,25 PLN
2019-08-19 Szkoła Podstawowa Nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich
Anna Hoffmann:

Pełnienie funkcji kierownika na półkolonii dofinansowywanej z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania.

wartość: 1337,25 PLN
2019-07-01 Szkoła Podstawowa Nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich
Joanna Kruszczyńska:

Pełnienie funkcji wychowawcy na półkolonii dofinansowywanej z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania.

wartość: 1337,25 PLN
2019-07-01 Szkoła Podstawowa Nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich
Anna Żurowska:

Pełnienie funkcji kierownika na półkolonii dofinansowywanej z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania.

wartość: 1337,25 PLN
2019-06-24 Szkoła Podstawowa Nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich
Ewelina Macurek:

Pełnienie funkcji wychowawcy na półkolonii dofinansowywanej z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania.

wartość: 1337,25 PLN
2019-06-24 Szkoła Podstawowa Nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich
Anna Żurowska:

Pełnienie funkcji Kierownika na półkolonii dofinansowywanej z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania.

wartość: 1337,25 PLN
2019-06-24 Szkoła Podstawowa Nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich
Maciej Walkowiak:

Pełnienie funkcji wychowawcy na półkolonii dofinansowywanej z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania.

wartość: 1337,25 PLN
2019-06-24 Szkoła Podstawowa Nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich
Joanna Kruszczyńska:

Pełnienie funkcji wychowawcy na półkolonii dofinansowywanej z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania.

wartość: 1337,25 PLN
2019-02-07 Szkoła Podstawowa Nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich
Tomasz Fellenberg:

Instalacja oprogramowania na 25 nowych komputerach w pracowni informatycznej w sali 106 oraz usunięciu i wyczyszczeniu dysków starych jednostek w tej samej pracowni informatycznej.

wartość: 1200 PLN
2019-02-07 Szkoła Podstawowa Nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich
Joanna Antkowiak:

Zajęcia "Jaką twarz ma szacunek" zgodnie z Zarządzeniem nr 34/2018 Dyrektora Wydziału Oświaty Urzędu MIasta Poznania.

wartość: 500 PLN
2019-02-07 Szkoła Podstawowa Nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich
Karolina Niemier:

Zajęcia "Jaką twarz ma szacunek" zgodnie z Zarządzeniem nr 34/2018 Dyrektora Wydziału Oświaty Urzędu MIasta Poznania.

wartość: 500 PLN
2019-02-07 Szkoła Podstawowa Nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich
Paulina Zajdel:

Zajęcia "Angielski na co dzień" zgodnie z zarządzeniem nr 34/2018 Dyrektora Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania

wartość: 840 PLN
2019-02-07 Szkoła Podstawowa Nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich
Bogumiła Sekida:

Zajęcia "Artystyczne podróże małe i duże" zgodnie z Zarządzeniem nr 34/2018 Dyrektora Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania

wartość: 840 PLN
2019-02-07 Szkoła Podstawowa Nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich
Anna Żurowska:

Zajęcia sportowe zgodnie z Zarządzenie nr 32/2018 Dyrektora Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania

wartość: 1167 PLN
2019-02-07 Szkoła Podstawowa Nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich
Danuta Majcher:

Zajęcia sportowe zgodnie z Zarządzeniem nr 32/2018 dyrektora Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania

wartość: 1167 PLN
2019-01-07 Szkoła Podstawowa Nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich
Danuta Majcher:

Zajęcia z piłki nożnej dla chłopców z oddziału przedszkolnego.

wartość: 874 PLN
2019-01-07 Szkoła Podstawowa Nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich
Anna Żurowska:

Zajęcia ruchowe z elementami tanecznymi dla dziewczynek w oddziale przedszkolnym.

wartość: 874 PLN
2018-03-01 Szkoła Podstawowa Nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich
Macurek Ewelina:

Zajęcia "SCIENCE" zgodnie z Zarządzeniem nr 69/2018/P  Prezydenta Miasta Poznania z dnia 30 stycznia 2018 roku

wartość: 526,50 PLN
2018-03-01 Szkoła Podstawowa Nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich
Piórkowska Sylwia:

Zajęcia "SCIENCE" zgodnie z Zarządzeniem nr 69/2018/P  Prezydenta Miasta Poznania z dnia 30 stycznia 2018 roku

wartość: 526,50 PLN
2018-03-01 Szkoła Podstawowa Nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich
Witkowicz Paulina:

Zajęcia "Projekt przyrodniczy SCIENCE dla klas VI i VII" zgodnie z Zarządzeniem nr 69/2018/P  Prezydenta Miasta Poznania z dnia 30 stycznia 2018 roku

wartość: 209,00 PLN
2018-03-01 Szkoła Podstawowa Nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich
Jasińska Dominika:

Zajęcia "Projekt przyrodniczy SCIENCE dla klas VI i VII" zgodnie z Zarządzeniem nr 69/2018/P  Prezydenta Miasta Poznania z dnia 30 stycznia 2018 roku

wartość: 209,00 PLN
2018-03-01 Szkoła Podstawowa Nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich
Żurowska Anna:

Prowadzenie zajęć sportowych - Zarządzenie nr 22/2017 Dyrektora Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania  z dnia 30 listopada 2017 roku.

wartość: 2054,00 PLN
2018-03-01 Szkoła Podstawowa Nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich
Majcher Danuta:

Prowadzenie zajęć sportowych - Zarządzenie nr 22/2017 Dyrektora Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania  z dnia 30 listopada 2017 roku.

wartość: 2054,00 PLN
2017-10-23 Szkoła Podstawowa Nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich
Marta Kukieła:

Zajęcia "Maluch stawiają na zdrowie" - konkurs na zajęcia dodatkowe zgodnie z zarządzeniem 697/2017/P Prezydenta Miasta Poznania

wartość: 409,50 PLN
2017-10-23 Szkoła Podstawowa Nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich
Joanna Kruszczyńska:

Zajęcia "Maluch stawiają na zdrowie" - konkurs na zajęcia dodatkowe zgodnie z zarządzeniem 697/2017/P Prezydenta Miasta Poznania

wartość: 409,50 PLN
2017-10-23 Szkoła Podstawowa Nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich
Bogumiła Sekida:

Zajęcia "Pastelowy świat" - konkurs na zajęcia dodatkowe zgodnie z zarządzeniem 697/2017/P Prezydenta Miasta Poznania

wartość: 1255 PLN
2017-09-19 Szkoła Podstawowa Nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich
Arleta Jankowska:

Sprzątanie wyznaczonych pomieszczeń.

wartość: 300,00 PLN
2017-09-11 Szkoła Podstawowa Nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich
Danuta Majcher:

Przeprowadzenie zajęć ruchowych z elementami tanecznymi dla dziewczynek w oddziale przedszkolnym.

wartość: 644,00 PLN
2017-09-01 Szkoła Podstawowa Nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich
Paulina Zajdel:

Koordynator merytoryczny projektu w ramach programu Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne pt. MMA or Magic Maths Around time.

wartość: 19200,00 PLN
2017-04-01 Szkoła Podstawowa Nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich
Joanna Purtak:

Nadzór nad skazynymi odbywającymi karę w postaci prac społeczno-użytecznych.

wartość: 772,20 PLN
2017-03-08 Szkoła Podstawowa Nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich
Alina Wiśniewska:

Sprzątanie dodatkowego rejonu.

wartość: 800,00 PLN
2017-03-08 Szkoła Podstawowa Nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich
Robert Kielma:

Sprzątanie wyznaczonego rejonu.

wartość: 800,00 PLN
2017-03-08 Szkoła Podstawowa Nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich
Bogumiła Sekida:

Zajęcia "Pastelowy świat" - konkurs na zajęcia dodatkowe zgodnie z zarządzeniem 78/2017/P Prezydenta Miasta Poznania

wartość: 665,00 PLN
2017-03-08 Szkoła Podstawowa Nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich
Marta Kukieła:

Zajęcia "Maluch stawiają na zdrowie" - konkurs na zajęcia dodatkowe zgodnie z zarządzeniem 78/2017/P Prezydenta Miasta Poznania

wartość: 332,50 PLN
2017-03-08 Szkoła Podstawowa Nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich
Joanna Kruszczyńska:

Zajęcia "Maluch stawiają na zdrowie" - konkurs na zajęcia dodatkowe zgodnie z zarządzeniem 78/2017/P Prezydenta Miasta Poznania

wartość: 332,50 PLN
2016-12-01 Szkoła Podstawowa Nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich
Garstkiewicz Halina:

Sprzątanie wyznaczonych pomieszczeń szkolnych.

wartość: 1380,00 PLN
2016-12-01 Szkoła Podstawowa Nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich
Halina Garstkiewicz:

Sprzątanie danego obszaru.

wartość: 1380,00 PLN
2016-10-03 Szkoła Podstawowa Nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich
Kruszczyńska Joanna:

Zajęcia "Maluchy stawiają na zdrowie" zgodnie z Zarządzeniem Nr 664/2016/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 12 września 2016 roku

wartość: 212,50 PLN
2016-10-03 Szkoła Podstawowa Nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich
Sekida Bogumiła:

Zajęcia "Pastelowy Świat"  zgodnie z Zarządzeniem Nr 664/2016/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 12 września 2016 roku

wartość: 425,00 PLN
2016-04-01 Szkoła Podstawowa Nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich
Purtak Joanna:

Położenie linii telefonicznych w sali 203, zarobienie gniazd RJ-45, wykonanie testów łączności gniazdo-switch.

wartość: 550,16 PLN
2016-04-01 Szkoła Podstawowa Nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich
Joanna Purtak:

Nadzór nad skazaynymi odbywającymi karę w postaci prac społeczno-użytecznych w Szkole Podstawowej nr 77 w Poznaniu

wartość: 1029,60 PLN
2016-02-15 Szkoła Podstawowa Nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich
Przybylska Magdalena:

Zajęcia kółko szachowe "Przygoda z szachami" zgodnie z Zarządzeniem Nr 48/2016/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 18 stycznia 2016 roku

wartość: 840,00 PLN
2016-02-15 Szkoła Podstawowa Nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich
Sekida Bogumiła:

Zajęcia "Artystyczne podróże małe i duże" zgodnie z Zarządzeniem Nr 48/2016/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 18 stycznia 2016 roku

wartość: 840,00 PLN
2016-02-15 Szkoła Podstawowa Nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich
Kulesza Magdalena:

Projekt Teatromaniacy dla klas II i III zgodnie z Zarządzeniem Nr 48/2016/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 18 stycznia 2016 roku

wartość: 840,00 PLN
2015-01-02 Szkoła Podstawowa Nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich
Brocka Dorota:

Zajęcia z języka angielskiego w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 77 w Poznaniu

wartość: 1453,50 PLN
2014-10-31 Szkoła Podstawowa Nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich
Brocka Dorota:

Zajęcia z języka angielskiego w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej na 77 w Poznaniu

wartość: 969,00 PLN
2011-03-01 Szkoła Podstawowa Nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich
Czyż Izabela:

Koło matematyczne KANGUR - klasa 5a i 5b

wartość: 106,40 PLN
2011-03-01 Szkoła Podstawowa Nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich
Garczarek Ewa:

"Kółko recytatorskie" - klasa 5a

wartość: 276,64 PLN
2011-03-01 Szkoła Podstawowa Nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich
Grześkowiak Violetta:

"Kółko plastyczne" - klasa 3a i 3b

wartość: 212,80 PLN
2011-03-01 Szkoła Podstawowa Nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich
Januszkiewicz Kinga:

"Kółko teatralne"

wartość: 255,36 PLN
2011-03-01 Szkoła Podstawowa Nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich
Żuraw Aldona:

Kółko matematyczne "Kangurek" klasa 3a i 3b

wartość: 106,40 PLN
2011-01-31 Szkoła Podstawowa Nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich
Hnatyk Henryk:

Zajęcia sportowo-rekreacyjne "Akcja zima"

wartość: 1200,00 PLN
2011-01-31 Szkoła Podstawowa Nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich
Mielnik Jacek:

Zajęcia z informatyki - "Akcja zima"

wartość: 600,00 PLN