Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2021-02-15 Szkoła Podstawowa Nr 80 im. Kornela Makuszyńskiego
Mania Składania Paulina Zgierska:

sala lekcyjna

wartość: 70,00 PLN
2021-01-08 Szkoła Podstawowa Nr 80 im. Kornela Makuszyńskiego
Jacek Hajdasz, Ogólnopolska Szkółka Tańca i Dobrych Manier:

Warsztaty zimowe

wartość: 800,00 PLN
2020-09-14 Szkoła Podstawowa Nr 80 im. Kornela Makuszyńskiego
Klub Karate Tradycyjne ''Orzeł":

duża oraz mała sala gimnastyczna

wartość: 60,00 PLN
2020-09-14 Szkoła Podstawowa Nr 80 im. Kornela Makuszyńskiego
Pielęgniarski Ośrodek Medycyny Szkolnej "Childmed":

prowadzenie profilaktycznej opieki zdrowotnej- pielęgniarka

wartość: 0 PLN
2020-08-21 Szkoła Podstawowa Nr 80 im. Kornela Makuszyńskiego
Agencja Inwestycyjna Sp. z o.o.:

zebranie Wspólnoty Mieszkaniowej

wartość: 300 PLN
2020-08-04 Szkoła Podstawowa Nr 80 im. Kornela Makuszyńskiego
Agencja Inwestycyjna Sp. z o.o.:

zebranie Wspólnoty Mieszkaniowej

wartość: 200 PLN
2020-07-30 Szkoła Podstawowa Nr 80 im. Kornela Makuszyńskiego
Wspólnota Mieszkaniowa:

zebranie właścicieli Wspólnoty Mieszkaniowej

wartość: 200 PLN
2020-02-25 Szkoła Podstawowa Nr 80 im. Kornela Makuszyńskiego
FALO Nieruchomości:

zebranie właścicieli Wspólnoty Mieszkaniowej

wartość: 225,02 PLN
2019-11-21 Szkoła Podstawowa Nr 80 im. Kornela Makuszyńskiego
Elżbieta Grodzka:

spotkanie mieszkańców

wartość: 59,04 PLN
2019-11-20 Szkoła Podstawowa Nr 80 im. Kornela Makuszyńskiego
Baranowski Dariusz:

ćwiczenia ogólnorozwojowe

wartość: 86,10 PLN
2019-10-15 Szkoła Podstawowa Nr 80 im. Kornela Makuszyńskiego
Music&More:

zajęcia artystyczne

wartość: 826,56 PLN
2019-10-02 Szkoła Podstawowa Nr 80 im. Kornela Makuszyńskiego
Cztery Kropki Grażyna Waleszczyk:

zajęcia artystyczne dla dzieci

wartość: 157,44 PLN
2019-09-30 Szkoła Podstawowa Nr 80 im. Kornela Makuszyńskiego
FALO Nieruchomości:

zebranie właścicieli Wspólnoty Mieszkaniowej

wartość: 225,02 PLN
2019-09-27 Szkoła Podstawowa Nr 80 im. Kornela Makuszyńskiego
Jacek Hajdasz, Ogólnopolska Szkółka Tańca i Dobrych Manier:

zajęcia taneczne

wartość: 31,98 PLN
2019-09-11 Szkoła Podstawowa Nr 80 im. Kornela Makuszyńskiego
STUDIO SOGDANA:

ZAJĘCIA TANECZNE

REZYGNACJA 4.10.2019 ZAJĘCIA NIE ODBYŁY SIĘ

wartość: 0 PLN
2019-09-04 Szkoła Podstawowa Nr 80 im. Kornela Makuszyńskiego
Klub Karate Tradycyjne ''Orzeł":

karate

wartość: 678,96 PLN
2019-09-03 Szkoła Podstawowa Nr 80 im. Kornela Makuszyńskiego
PYSZOTY Izabela Wojdyła:

kuchnia i stołówka szkolna - catering

wartość: 916,81 PLN
2019-09-02 Szkoła Podstawowa Nr 80 im. Kornela Makuszyńskiego
Pielęgniarski Ośrodek Medycyny Szkolnej "Childmed":

prowadzenie profilaktycznej opieki zdrowotnej- pielęgniarka

wartość: 0 PLN
2019-09-01 Szkoła Podstawowa Nr 80 im. Kornela Makuszyńskiego
VENDY Piotr Tabor:

miejsce na automat sprzedający

wartość: 2199,98 PLN
2017-01-09 Szkoła Podstawowa Nr 80 im. Kornela Makuszyńskiego
"ALPHA" Tomasz Zaremba:

-pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Szkole Podstawowej nr 80 w Poznaniu
-doradztwo Zlecającemu w zakresie kontroli zarządczej

wartość: 492,00 PLN
1
2016-01-07 Szkoła Podstawowa Nr 80 im. Kornela Makuszyńskiego
"ALPHA" Tomasz Zaremba:

-pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Szkole Podstawowej nr 80 w Poznaniu
-doradztwo Zlecającemu w zakresie kontroli zarządczej

wartość: 492,00 PLN
1