Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2021-09-01 XXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Terapeutycznymi im.Jana Pawła II
Medica:

Najem sali lakcyjnej o powierzchni 54 m2 na prowadzenie kursów masażu.

wartość: 45,00 PLN
2021-09-01 XXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Terapeutycznymi im.Jana Pawła II
Szkoła Podstawowa Montessori International Scchool:

Umowa najmu  4 sal dydaktycznych wraz z korytarzem i toaletą na III piętrze budynku szkolnego.

wartość: 5043,00 PLN
2021-08-03 XXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Terapeutycznymi im.Jana Pawła II
MARBUD:

Remont dachu budynku szkoły.

wartość: 90000,00 PLN
2021-08-02 XXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Terapeutycznymi im.Jana Pawła II
TMP s.c. M.Idaszak T. Stochniałek:

Umowa opieki serwisowej oraz sprawowanie opieki nas sprzętem komputerowym.

wartość: 516,60 PLN
2021-06-02 XXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Terapeutycznymi im.Jana Pawła II
Jacek Nowak VDO F.P.H.U.:

Najem korytarza budynku szkolnego o powierzchni 1,2 m2 w celu ustawienia automatu do przekąsek i napojów.

wartość: 120,36 PLN
2020-09-09 XXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Terapeutycznymi im.Jana Pawła II
Akademia MIłości:

wynajem stołowki szkolnej w celu prowadzenia zajęć , wartszatów dla par. Spotkania co 2 tygodnie

wartość: 50,00 PLN
2020-09-01 XXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Terapeutycznymi im.Jana Pawła II
Szkoła Karate:

wynajem sali gimanstycznej na zajęcia karate

wartość: 40,00 PLN
2020-08-28 XXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Terapeutycznymi im.Jana Pawła II
Montessori:

wynajem sal lekcyjnych na III piętrze, udostęonienie boiska i sali gimnastycznej

wartość: 4551,00 PLN
2020-08-26 XXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Terapeutycznymi im.Jana Pawła II
MEDICA Akademia Rozwoju Zawodowego:

Wynajem sali lekcyjnej w celu prowadzenia zajęć z masażu.

wartość: 30,75 PLN
2020-08-25 XXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Terapeutycznymi im.Jana Pawła II
TMP:

wdrożenie programu Majątek, spis wyposażenia należącego do szkoły, znakowania kodami kreskowymi

wartość: 36900 PLN
0
2020-06-30 XXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Terapeutycznymi im.Jana Pawła II
LIbrus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.:

Świadczenie usług i rozwiązań

wartość: 1539,00 PLN
2020-06-18 XXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Terapeutycznymi im.Jana Pawła II
GOAP:

przystąpienie do zorganizowanego przez Związek MIędzygminny "Gospodarka odpadami Aglomeracji Poznańskiej" systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i odbieranie odpadów komunalnych powstałych powstałych na wyżej wymienionej nieruchomości

wartość: 0,0 PLN
1
2020-02-27 XXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Terapeutycznymi im.Jana Pawła II
Wspólnota Mieszkaniowa:

Wynajem stołówki.

wartość: 40,00 PLN
2020-01-31 XXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Terapeutycznymi im.Jana Pawła II
Jacek Nowak VDO F.P.H.U:

Wynajem korytarza budynku szkolnego o powierzchni 1,2 m2 w celu ustawienia auyomatu do przekąsek i napojów.

wartość: 120,36 PLN
2020-01-09 XXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Terapeutycznymi im.Jana Pawła II
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Sp ZOZ Poznań:

Świadczenie usług profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników, wykonywanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych.

wartość: 0,0 PLN
2
2020-01-02 XXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Terapeutycznymi im.Jana Pawła II
Firma MI-KU:

Wynajem pomiszczenia kuchennego w celu przygotowywania posiłków.

wartość: 1664,74 PLN