Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2022-11-01 Szkoła Podstawowa Nr 72 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im.Mikołaja Kopernika
Fundacja Piotra Reissa Ul. Źródlana 19/1, 60-642 Poznań:

najem hali sportowej

wartość: 308,48 PLN
2022-10-15 Szkoła Podstawowa Nr 72 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im.Mikołaja Kopernika
Poznański Klub Niesłyszących „TON” 60-702 Poznań ul. Głogowska 27/2:

najem hali sportowej

wartość: 308,48 PLN
2022-10-14 Szkoła Podstawowa Nr 72 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im.Mikołaja Kopernika
RIO Grzegorz Kapczyński, 61-362 Poznań, ul. Forteczna 47/1:

Remont i modernizacja bloku sportowego - modernizacja instalacji wentylacyjnej w hali basenowej 

wartość: 116850 PLN
2022-10-10 Szkoła Podstawowa Nr 72 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im.Mikołaja Kopernika
MRcom Monika Nowicka, 60-511 Poznań, ul. Szamarzewskiego 31/19:

przygotowanie, montaż i obróbka wykończeniowa drzwi przeciwpożarowych w hali sportowej

wartość: 15120 PLN
2022-09-24 Szkoła Podstawowa Nr 72 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im.Mikołaja Kopernika
PŁYWAK 60-391 Poznań, ul. Swoboda 68a/7:

najem basenu

wartość: 265,86 PLN
2022-09-22 Szkoła Podstawowa Nr 72 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im.Mikołaja Kopernika
Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rembertowska 44,46,48, 60-143 Poznań:

najem sali lekcyjnej w celu przeprowadzenia zebrania Wspólnoty

wartość: 280,00 PLN
2022-09-20 Szkoła Podstawowa Nr 72 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im.Mikołaja Kopernika
AQUA INFINITUS Anita Łabęska ul. Poznańska 63B/2, 62-051 Wiry:

najem basenu

wartość: 265,86 PLN
2022-09-19 Szkoła Podstawowa Nr 72 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im.Mikołaja Kopernika
MAESTRO Elżbieta Grodzka-Kubiak 62-064 Plewiska, ul. Miodowa 14:

najem basenu

wartość: 265,86 PLN
2022-09-18 Szkoła Podstawowa Nr 72 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im.Mikołaja Kopernika
AQUA SPORT Monika Andruszka-Oleksa 61-601 Poznań, ul. Zmartwychwstańców 4/9:

najem basenu

wartość: 265,86 PLN
2022-09-17 Szkoła Podstawowa Nr 72 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im.Mikołaja Kopernika
Paweł Jaeschke ul. Krucza 12/2, 62-023 Koninko:

najem basenu - 1/2

wartość: 132,93 PLN
2022-09-15 Szkoła Podstawowa Nr 72 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im.Mikołaja Kopernika
MRcom Monika Nowicka, 60-511 Poznań, ul. Szamarzewskiego 31/19:

Remont i modernizacja bloku sportowego - remont łazienrk nr 5 i 10

wartość: 43200 PLN
2022-09-12 Szkoła Podstawowa Nr 72 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im.Mikołaja Kopernika
MRcom Monika Nowicka, 60-511 Poznań, ul. Szamarzewskiego 31/19:

Remont i modernizacja bloku sportowego - remont klatki schodowej

wartość: 27000 PLN
2022-09-12 Szkoła Podstawowa Nr 72 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im.Mikołaja Kopernika
MRcom Monika Nowicka, 60-511 Poznań, ul. Szamarzewskiego 31/19:

Remont i modernizacja bloku sportowego - malowanie sali do aerobiku

wartość: 6264 PLN
2022-09-12 Szkoła Podstawowa Nr 72 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im.Mikołaja Kopernika
Fundacja International School of Poznan 60-147 Poznań, ul. Taczanowskiego 18:

najem basenu

wartość: 265,86 PLN
2022-09-06 Szkoła Podstawowa Nr 72 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im.Mikołaja Kopernika
MPK w Poznaniu Sp. z o.o. ul. Głogowska 121/133, 60-244 Poznań:

najem hali sportowej

wartość: 26.136 PLN
2022-09-01 Szkoła Podstawowa Nr 72 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im.Mikołaja Kopernika
Fundacja na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu:

najem torów pływackich na basenie sportowym Pływalni Krytej Chwiałka w celu przeprowadzenia zajęć upowszechniania pływania dla dzieci szkół podstawowych z terenu miasta Poznania

wartość: 90 PLN
2022-09-01 Szkoła Podstawowa Nr 72 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im.Mikołaja Kopernika
LUQRECJA Jarosław Balcerek 60-161 Poznań, ul. Newtona 2:

Umowa na prowadzenie prowadzenie działalności gastronomicznej 

wartość: 1694,55 PLN
2022-08-26 Szkoła Podstawowa Nr 72 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im.Mikołaja Kopernika
Andrzej Samolczyk, 61-533 Poznań, ul. Spychalskiego 28/5:

Nadzór inwestorski nad prowadzeniem robót budowlanych w części sportowej

wartość: 1230 PLN
2022-08-25 Szkoła Podstawowa Nr 72 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im.Mikołaja Kopernika
MRcom Monika Nowicka, 60-511 Poznań, ul. Szamarzewskiego 31/19:

Remont i modernizacja bloku sportowego - malowanie hali sportowej

wartość: 63612 PLN
2022-08-02 Szkoła Podstawowa Nr 72 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im.Mikołaja Kopernika
LINEARIC Paweł Borkowicz, 51-141 Wrocław, ul. Chrzanowskiego 62:

Remont i modernizacja bloku sportowego - nagłośnienie hali sportowej

wartość: 51660 PLN
2022-08-02 Szkoła Podstawowa Nr 72 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im.Mikołaja Kopernika
VISION LIGHTING Sp. z o.o., 44-335 Jastrzębie Zdrój:

Remont i modernizacja bloku sportowego - oświetlenie hali sportowej i basenu

wartość: 98277 PLN
2022-08-02 Szkoła Podstawowa Nr 72 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im.Mikołaja Kopernika
SPORTPLUS.PL, 32-400 Myślenice, ul. Słowackiego 75A:

Remont i modernizacja bloku sportowego - trybuny

wartość: 538247.94 PLN
2022-07-29 Szkoła Podstawowa Nr 72 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im.Mikołaja Kopernika
BUDCONCEPT Sp. z o.o., 62-050 Mosina, Zieleniec 5:

Remont i modernizacja bloku sportowego - wymiana pomp basenowych

wartość: 27914,85 PLN
2022-07-01 Szkoła Podstawowa Nr 72 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im.Mikołaja Kopernika
Gabinet Lekarski Grażyny Michałek ul. Maja 47, 61-728 Poznań:

Umowa o świadczenia medyczne wg cennika usług medycznych

wartość: 0 PLN
2022-06-09 Szkoła Podstawowa Nr 72 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im.Mikołaja Kopernika
Veolia Energia Poznań S.A. ul. Energetyczna 3, 61-016 Poznań:

Usługa zarządzania energią, stawka wg umowy z UM

wartość: 0 PLN
2022-04-20 Szkoła Podstawowa Nr 72 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im.Mikołaja Kopernika
OSK "GALANT" Janina Walkowiak os. Bolesława Chrobrego 20 G /175, 60-681 Poznań:

najem sali lekcyjnej w celu przeprowadzenia kursu na prawo jazdy

wartość: 62,73 PLN
2022-01-17 Szkoła Podstawowa Nr 72 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im.Mikołaja Kopernika
TechCleans Sp. z o.o., 4-140 Włoszakowice, ul. Bogusławskiego 22:

Dostawa i montaż urządzenia Systemu JMS-2 do neutralizacji bakterii z gatunku Legionella w obiegu ciepłej wody

wartość: 15990 PLN
2022-01-17 Szkoła Podstawowa Nr 72 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im.Mikołaja Kopernika
TMP s.c. M.Idaszak T.Stochniałek ul. Starowiejska 8 Poznań:

wdrożenie programu Majątek WEB, spis wyposażenia, porównanie zapisów z dostępnymi dokumentami, znakowanie kodami kreskowym

wartość: 35000 PLN
2022-01-03 Szkoła Podstawowa Nr 72 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im.Mikołaja Kopernika
TMP s.c. M.Idaszak T.Stochniałek ul. Starowiejska 8 Poznań:

Umowa opieki serwisowej 

wartość: 975 PLN
2022-01-03 Szkoła Podstawowa Nr 72 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im.Mikołaja Kopernika
ALPHA Tomasz Zaremba ul. Miętowa 14 Skórzewo:

Umowa na szkolenie z ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji

wartość: 1800 PLN
2022-01-03 Szkoła Podstawowa Nr 72 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im.Mikołaja Kopernika
Przemko Olech Przemysław Tomasz Promnice 62-005 ul. Leśna 54:

Umowa o świadczenie usługi z zakresu dozoru BHP

wartość: 250 PLN
2022-01-02 Szkoła Podstawowa Nr 72 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im.Mikołaja Kopernika
ATC SOLUTIONS Sp. z o.o. ul. Kamienicka 11, 60-164 Poznań:

najem sali lekcyjnej w celu przeprowadzenia szkoleń

wartość: 200,00 PLN
2021-10-05 Szkoła Podstawowa Nr 72 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im.Mikołaja Kopernika
Veolia Energia Poznań S.A. ul. Energetyczna 3, 61-016 Poznań:

umowa kompleksowa dostarczania ciepła, opłata na podstawie taryfy i zużycia

wartość: 0 PLN
2021-07-01 Szkoła Podstawowa Nr 72 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im.Mikołaja Kopernika
OSK BEST BART Bartosz Gbiorczyk na: ul. Szkolna 35K lok. 2, 62-090 Rokietnica:

Najem sali lekcyjnej w celu przeprowadzenia kursu prawa jazdy

wartość: 35 PLN
2021-06-24 Szkoła Podstawowa Nr 72 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im.Mikołaja Kopernika
REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o. Warszawa ul. Zawodzie 18:

Umowa przystąpienia do programu "Zbieraj z klasą"

wartość: 0 PLN
2021-04-01 Szkoła Podstawowa Nr 72 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im.Mikołaja Kopernika
AQUANET S.A. ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań:

Umowa na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych systemem kanalizacji deszczowej, rozliczenie na podstawie stawki ceny i ilości odprowadzanych wód opadowych

wartość: 0 PLN
2020-07-06 Szkoła Podstawowa Nr 72 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im.Mikołaja Kopernika
Fregata Swimming sp. z o. o. 61-028 Poznań, ul. Termalna 1:

najem basenu

wartość: 230,42 PLN
2020-02-20 Szkoła Podstawowa Nr 72 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im.Mikołaja Kopernika
Wolters Kluwer Sp. z o.o. ul. Przyokopowa 33 01-208 Warszawa:

Umowa licencyjna dot. korzystania z oprogramowania wersji offline z linii "Progman"

wartość: 3667,86 PLN
2019-10-15 Szkoła Podstawowa Nr 72 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im.Mikołaja Kopernika
Danka Polska S.A. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Fosa 31, 02-768 Warszawa:

dzierżawa i serwis urządzeń - opłata wg cennika w umowie

wartość: 0 PLN
2019-09-25 Szkoła Podstawowa Nr 72 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im.Mikołaja Kopernika
Fundacja na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu:

program upowszechniania nauki pływania dla dzieci szkół podstawowych z terenu Miasta Poznania

wartość: 185 PLN
2019-05-16 Szkoła Podstawowa Nr 72 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im.Mikołaja Kopernika
REHA BŁOCH Jacek Błoch ul. Michała Lermontowa 3 60-461 Poznań:

Umowa konserwacji paltformy dla osób niepełnosprawnych

wartość: 230 PLN
2017-11-29 Szkoła Podstawowa Nr 72 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im.Mikołaja Kopernika
Danka Polska S.A. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Fosa 31, 02-768 Warszawa:

dzierżawa i serwis urządzeń - opłata wg cennika w umowie

wartość: 0 PLN