Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2017-05-02 Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im Józefa Wybickiego
Progress:

Usługi BHP

wartość: 200 PLN
2017-01-31 Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im Józefa Wybickiego
AUDYTEL S.A.:

Usługa aplikacji

wartość: 206,64 PLN
2017-01-02 Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im Józefa Wybickiego
PHAROS Michał Zajdowicz:

Usługa na Administratora Bezpieczeństwa Informacji

wartość: 400 PLN
2016-08-16 Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im Józefa Wybickiego
WizjaNet Sp. z o.o.:

Umowa na aplikację Dzienniczek Elektroniczny

wartość: 2460 PLN
2016-07-26 Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im Józefa Wybickiego
B.O.P MERPOL Poznański Osrodek Medycyny Pracy MEDICAL:

Usługa na prpowadzenie badań profilaktycznych

wartość: 0,00 PLN
2015-12-07 Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im Józefa Wybickiego
VULCAN Sp. z o.o.:

Umowa na aplikację MOL NET+ Biblioteka

wartość: 570,52 PLN
2015-03-26 Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im Józefa Wybickiego
WizjaNet Sp. z o.o.:

Usługa na oprogramowanie systemów Księgowość, Kadry i Płace oraz Ewidencja Majątku

wartość: 1660,50 PLN