Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2022-05-10 Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im Józefa Wybickiego
Zakład Instalacyjno - Budowalny Jerzy Szarzyński 60-476 Poznań ul. Druskienicka 8/10:

Wykonanie instalacji przeciwpożarowej - ostatni etap 

wartość: 87941,95 PLN
2022-04-13 Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im Józefa Wybickiego
Edumax Dawid Dzierla:

Dostawa pomocy dydaktycznych w zakresie ClassVR wirtualne laboratorium przedmiotowe

wartość: 24500,50 PLN
2022-04-12 Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im Józefa Wybickiego
Brt-System Kinga Sosnowska:

Roboty dekarskie: położenie papyna odcinkach zalanych i pękniętych

wartość: 19090,83 PLN
2022-04-08 Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im Józefa Wybickiego
Zakład Remontowo Budowlany Tadeusz Kamiński:

Wymiana bramy oraz remont nawierzchni drogi wjazdowej na teren szkoły.

wartość: 86000,00 PLN
2021-11-15 Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im Józefa Wybickiego
Firma Specjalistyczne Czyszczenie Obiektów CLEAN UP Zbigniew Sekielski:

Czyszczenie rynien (300 mb) oraz rur spustowych (16 szt.).

wartość: 4083,60 PLN
2021-07-28 Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im Józefa Wybickiego
Usługi Remontowe Zbigniew Woźny:

Wykonanie prac remontowych, szpachlarsko - malarskich w sali gimnastycznej

wartość: 18000,00 PLN
2021-07-20 Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im Józefa Wybickiego
Klepka BUD Marcin Cieluch:

Cyklinowanie i lakierowanie parkietu w sali gimnastycznej

wartość: 25350,00 PLN
2021-07-12 Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im Józefa Wybickiego
Zakład Instalacyjno-Budowlany Jerzy Szarzyński:

Wykonanie prac budowlano-instalacyjnych dotyczących instalacji hydrantowej etap II 

wartość: 41420,30 PLN
2021-06-11 Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im Józefa Wybickiego
Firma Marciniak Kompleksowe Usługi Elektryczne:

Wymiana kabla zasilającego rozdzielnię sali 22

wartość: 3993,35 PLN
2021-05-10 Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im Józefa Wybickiego
Firma Marciniak Kompleksowe Usługi Elektryczne:

Montaż dodatkowych gniazd zasilających w sali 22

wartość: 2460,00 PLN
2021-04-23 Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im Józefa Wybickiego
Firma Marciniak Kompleksowe Usługi Elektryczne:

Wymiana oświetlenia zewnętrznego 2 szt. lamp na ścianie budynku szkoły w rejonie parkingu oraz przed wejściem głównym do szkoły.

wartość: 2398,50 PLN
2020-10-12 Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im Józefa Wybickiego
WW-SYSTECH Witold Wojciechowski:

Dostarczenie i montaż kamer

wartość: 5148,85 PLN
2020-10-01 Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im Józefa Wybickiego
Firma Marciniak Kompleksowe Usługi Elektryczne:

Wymiana i naprawa obwodów nocnego oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego w budynku 

wartość: 3000 PLN
2020-08-05 Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im Józefa Wybickiego
Usługi Remontowe Zbigniew Woźny:

Wykonanie prac remontowych: szpachalrsko - malarskich w harcówce, klastce schodowej i holu przed klatką schodową

wartość: 20150,00 PLN
2020-06-06 Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im Józefa Wybickiego
AA Studio Kombiko bis sp. z o.o.:

Wykonanie remontu schodów głównych wejściowych wraz z podestem i podjazdem

wartość: 24600 PLN
2020-04-06 Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im Józefa Wybickiego
Firma Marciniak Kompleksowe Usługi Elektryczne:

Wymiana rozdzielni elektrycznej wewnętrznej na parterze i na piętrze wraz z pracami instalacyjnymi

wartość: 4797,00 PLN
2020-03-04 Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im Józefa Wybickiego
PB Projekty Konsultacje Usługi Piotr Napierała:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego

wartość: 984,00 PLN
2020-01-02 Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im Józefa Wybickiego
WW-SYSTECH Witold Wojciechowski:

Dostarczenie i montaż zasilacza do kamer i szafki Rack 6U wraz z relokacją isteniejących urządzeń 

wartość: 3230,00 PLN
2017-05-02 Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im Józefa Wybickiego
Progress:

Usługi BHP

wartość: 200 PLN
2017-01-31 Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im Józefa Wybickiego
AUDYTEL S.A.:

Usługa aplikacji

wartość: 206,64 PLN
2017-01-30 Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im Józefa Wybickiego
Dzieciaki Adam Chełkowski:

Wynajme pomieszczenia

wartość: 750,00 PLN
2017-01-02 Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im Józefa Wybickiego
PHAROS Michał Zajdowicz:

Usługa na Administratora Bezpieczeństwa Informacji

wartość: 400 PLN
2017-01-02 Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im Józefa Wybickiego
Gabinet Stomatologiczny Barbara Cieśla:

Wynajem pomieszczenia

wartość: 795,60 PLN
2016-08-16 Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im Józefa Wybickiego
WizjaNet Sp. z o.o.:

Umowa na aplikację Dzienniczek Elektroniczny

wartość: 2460 PLN
2016-07-26 Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im Józefa Wybickiego
B.O.P MERPOL Poznański Osrodek Medycyny Pracy MEDICAL:

Usługa na prpowadzenie badań profilaktycznych

wartość: 0,00 PLN
2016-01-13 Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im Józefa Wybickiego
SalsaFit Paulina Sokół:

Wynajem sali gimnastycznej

wartość: 420 PLN
2016-01-12 Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im Józefa Wybickiego
Tomasz Hartwich:

Wynajem sali gimnaastycznej

wartość: 997,50 PLN
2015-12-07 Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im Józefa Wybickiego
VULCAN Sp. z o.o.:

Umowa na aplikację MOL NET+ Biblioteka

wartość: 570,52 PLN
2015-03-26 Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im Józefa Wybickiego
WizjaNet Sp. z o.o.:

Usługa na oprogramowanie systemów Księgowość, Kadry i Płace oraz Ewidencja Majątku

wartość: 1660,50 PLN