Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2021-04-01 XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego
Pracownia AJDIJA:

Pomocnicze działania polegające na zapewnieniu wsparcia dla działań zakupowych przy udzielaniu zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji

wartość: 3.936 PLN
2021-03-01 XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego
Pracownia Projektowa Bartosz Regulski:

Projekt remont pomieszczeń szkolnych i bufetu XXXVIII Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Poznaniu

wartość: 27.628 PLN
2021-01-01 XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego
KOMPADA Paweł Jarus:

NA ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

wartość: 600,00 PLN
2020-12-31 XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego
Monitoring Wielkopolski Sp. Z o.o.:

Monitorowanie Lokalnego Systemu Alarmowego LSA

wartość: 738,00 PLN
2020-12-23 XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego
ELECTRO Arkadiusz Bogielczyk:

Wymianan instalacji elektrycznej w pomieszczeniu archiwum oraz konserwatora w budynku 38DLO przy ul. Drzymały 4/6

wartość: 5202,00 PLN
2020-12-09 XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego
Zakład Budowlano-Instalacyjny Jarosław Janowiecki:

Usunięcie awarii centralnego ogrzewania w bloku C w budynku szkoły 38LO

wartość: 3793,36 PLN
2020-12-07 XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego
INST- WAT Spółka z o.o. Wykonastwo sieci i instalacji elektr.:

Usunięcie awarii instalacji elektrycznej w budynku szkoły 38LO

wartość: 4855,06 PLN
2020-12-04 XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego
Jerzy Stasiak:

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad pracami  wymiany rur spustowych remontowymi w budynku  XXXVIII Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu ptzy ul. Drzymały 4/6

wartość: 312,15 PLN
2020-12-04 XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego
TIP TOP Robert Ratajczak:

Wymiana rur spustowych w budynku przy ul. Drzymały 4/6 

wartość: 19157,00 PLN
2020-12-01 XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego
INST- WAT Spółka z o.o. Wykonastwo sieci i instalacji elektr.:

Wymiana  instalacji elektrycznej wraz z oprawami i osprzętem w sali 7A 38 LO w Poznaniu przy ul. Drzymały 4/6

wartość: 6063,44 PLN
2020-10-14 XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego
GOSCO S.C:

Wymiana stolarki drzwiowej w budynku przy ul. Drzymały 4/6

wartość: 19704,60 PLN
2020-09-15 XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego
Zakład Budowlano-Instalacyjny Jarosław Janowiecki:

Wymiana instalacji wod-kan wraz z wymianą urzązdeń sanitarnych 0 biały montaż w budynku 38 LO Poznań

wartość: 12542,64 PLN
2020-09-15 XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego
TIP TOP Robert Ratajczak:

Remont posadzki w budynku XXXVIII Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Drzymały 4/6

wartość: 20000,00 PLN
2020-08-18 XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego
Wizja Net Sp. z .o.o.::

Umowa utrzymania dziennika elektronicznego

wartość: 2850,00 PLN
2020-08-12 XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego
TIP TOP Robert Ratajczak:

Remont pomieszczeń oraz wymiana instalacji elektrycznej i IT w budynku XXXVIII Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Drzymały 4/6

wartość: 6719,65 PLN
2020-08-03 XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego
,,KAROLINA" Usługi BHP Karolina Gwóźdź-Silska:

Świadczenie usług BHP i PPOŻ

wartość: 553,50 PLN
2020-07-27 XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego
AJ ANNA JANIK:

Montaż torów ścian mobilnych w budynku XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Drzymały 4/6

wartość: 39443,64 PLN
2020-07-20 XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego
TIP TOP Robert Ratajcza:

Remont  sanitariatów  w budynku XXXVIII Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Drzymały 4/6

wartość: 69999,30 PLN
2020-07-16 XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego
Studio projektowo-realizacyjne ,,CONTUR":

Dokumentacja projektowa ,,Koncepcja architektoniczna zagospodarowania terenu obiektów sporotwych wraz z koncepcją przykrycia boiska sportowego w formie hali sportowej" w Poznaniu przy ul. Drzymały 4/6

wartość: 20899,99 PLN
2020-07-13 XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego
FET Sp. z o.o.:

Rozbudowa systemu monitoringu w budynku XXXVIII Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcacego przy ul. Drzymały 4/6

wartość: 2859,38 PLN
2020-07-13 XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego
BIT Biuro Informacji Technicznej Włodzimierz Sobański:

demontaz i montaż zestawów interaktywnych w remontowanych salach lekcyjnych XXXVIII

wartość: 2936,00 PLN
2020-07-01 XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego
Jerzy Stasiak:

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad pracami remontowymi pomieszczen XXXVIII Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu ptzy ul. Drzymały 4/6

wartość: 3800,00 PLN
2020-07-01 XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego
Paweł Byczyński:

Pełnienie obowiązków inspektora nadzorun budowlanego z branży elektrycznej w budynku przy ul. Drzymały 4/6 w Poznaniu.

wartość: 1600,00 PLN
2020-07-01 XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego
TIP TOP Robert Ratajczak::

Remont pomieszczeń oraz wymiana instalacji elektrycznej i IT w budynku XXXVIII Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Drzymały 4/6

wartość: 150000,00 PLN
2020-04-06 XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego
,,TOPCO" Design & Investment Group Tomasz Płóciennik:

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa instalacji w bloku B oraz łazienki w bloku C w budynku szkolnym przy ul. Drzymały 4/6 w Poznaniu

wartość: 25264,20 PLN
2020-01-02 XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego
Monitoring Wielkopolski Sp. Z o.o.:

Monitorowanie Lokalnego Systemu Alarmowego LSA

wartość: 738,00 PLN
2020-01-01 XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego
KOMPADA Paweł Jarus:

ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

wartość: 738,00 PLN
2019-12-10 XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego
Monitoring Wielkopolski Sp. Z o.o.:

Usługa monitorowania Lokalnego Systemu Alarmowego LSA

wartość: 50,00 PLN
2019-12-09 XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego
Wizja Net Sp. z .o.o.:

Umowa utrzymania dziennika elektronicznego

wartość: 2750,00 PLN
2019-11-29 XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego
All-Instal Instalacje Sanitarne Adam Lalasz:

Opracowanie projektu instalacji hydrantowej

wartość: 7999,99 PLN
2019-11-29 XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego
Usługi Elektryczne Daniel Sęk:

Usługa rozbudowy sieci IT

wartość: 29965,51 PLN
2019-10-31 XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego
TIP TOP Robert Ratajczak:

Malowanie sali gimnstycznej ora zpace wykonczeniowe w holu szkoły

wartość: 50038,97 PLN
2019-10-10 XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego
Usługi Elektryczne Daniel Sęk:

Usługa rozbudowy instalacji telefonicznej i sieci monitroingu.

wartość: 31526,70 PLN
2019-10-03 XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego
Jerzy Stasiak:

Pełnienie obowiązków nad pracami remontowymi pomieszczeń

wartość: 1754,00 PLN
2019-10-03 XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego
TIP - TOP Zakład Ogólnobudowlany Robert Ratajczak:

Modernizacja Sali gimnastycznej - wymiana nawierzchni i remont instalacji elektrycznej  w budynku XXXVIII Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego  przy ul. Drzymały 4/6

wartość: 99999,00 PLN
2019-09-17 XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego
AQUANET S.A.:

Dostawa wody z urządzeń zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzenia ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. 

wartość: 0,00 PLN
2019-08-30 XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego
GOSCO Leszek Witecki, Bogdan Kaźmierczak:

Wymiana stolarki drzwiowej w budynku Szkoły przy  ul.  Drzymały 4/6

wartość: 31171,89 PLN
2019-08-20 XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego
Polska Wytwórnia Papierów Wartoświowych S.A.:

Podpis Certyfikowany CUZ Sigillum

wartość: 216,48 PLN
2019-08-20 XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.:

Podpis elektroniczny

wartość: 322,26 PLN
2019-08-19 XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego
BIT Biuro Informacji Technicznej Włodzimierz Sobański:

Usługa demontażu, podłączenia i uruchomienia w 11 salach lekcyjnych systemów interaktywnych z ul. Małoszyńskiej  na ul. Drzymały  4/6

wartość: 13171,11 PLN
2019-08-05 XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego
WizjaNet Sp. z o.o.:

Dziennik Elektroniczny

wartość: 2250,00 PLN
2019-08-01 XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego
Jerzy Stasiak:

Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru nad pracami remontowymi pomieszczeń XXXVIII Dwujezycznego Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu przy ul. Drzymały 4/6

wartość: 995,00 PLN
2019-08-01 XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego
TIP - TOP Zakład Ogólnobudowlany Robert Ratajczak:

Remont holu głównego wraz z zejściem do Sali gimnastycznej w budynku Szkoły XXXVIII Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu ul.  Drzymały 4/6

wartość: 71279,50 PLN
2019-07-30 XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego
Paweł i Piotr Adamski, Pawlak sp.j.:

Wykonanie i dostawa 5 biurek nauczycielskich  do sali lekcyjnej  dla XXXVIII Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego  w budynku  przy ul. Drzymały  4/6

wartość: 10547,25 PLN
2019-07-29 XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego
FABRYKA MEBLI SZKOLNYCH:

Dostawa 15 stolików uczniowskich 1os. i 30 stolików uczniowskich 2 os. do sal lekcyjnych  dla XXXVIII Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego  w budynku  przy ul. Drzymały  4/6

wartość: 8955,00 PLN
2019-07-12 XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego
BIT Biuro Informacji Technicznej Włodzimierz Sobański:

Dostawa 4 komputerów i 4 monitorów  do sal lekcyjnych  dla XXXVIII Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego  w budynku  przy ul. Drzymały  4/6

wartość: 10340,00 PLN
2019-07-08 XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego
Paweł Byczyński:

Inspektor Nadzoru budowlanego z branży elektrycznej. 

wartość: 1968,00 PLN
2019-07-01 XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego
ENERGO - INWEST - PROJEKT:

Wykonanie  Projektu wykonawczego instalacji elektrycznej w  budynku Szkoły  przy ul. Drzymały 4/6" 

wartość: 5999,94 PLN
2019-06-27 XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego
ASKO ANDRZEJ MUSIAŁ WOJCIECH RADZIEJEWSKI SPÓŁKA JAWNA:

usługa demontażu, przewiezienia, montażu i przerobienia mebli  z ul. Małoszyńskiej 38 na ul. Drzymały  4/6

wartość: 13470,00 PLN
2019-06-26 XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego
KAMIŃSCY FIRMA TRANSPORTOWO - USŁUGOWA:

Usługa transportowa - przewóz wyposażenia Szkoły z ul. Małoszyńskiej  na ul. Drzymały  4/6

wartość: 15990,00 PLN
2019-06-12 XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego
BIT Biuro Informacji Technicznej Włodzimierz Sobański:

Dostawa i montaż 6 zestawów interaktywnych do sal lekcyjnych  dla XXXVIII Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego  w budynku  przy ul. Drzymały  4/6

wartość: 47970,00 PLN
2019-05-23 XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego
Zuzanna Dolna:

Wsparcia organizacji pracy Komisji Rekrutacyjnej

wartość: 0,00 PLN
2019-05-14 XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego
PPH KAMIR Kazimierz Piątkowski:

Dostawa i montaż pracowni chemicznej dla XXXVIII Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego  w budynku  przy ul. Drzymały  4/6

wartość: 28592,33 PLN
2019-04-08 XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego
Pracownia Projektowa Bartosz Regulski:

Wykonanie projektu wnętrz budynku szkolnego przy ulicy Drzymały w Poznaniu.

wartość: 5200,00 PLN
2019-04-08 XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego
Paweł i Piotr Adamski, Pawlak sp.j.:

Dostawa i montaż szafy do sali lekcyjnej  dla XXXVIII Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego  w budynku  przy ul. Drzymały  4/6

wartość: 1959,39 PLN
2019-03-01 XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego
Joanna Kic-Drgas:

Prowadzenia szkolenia ,,Język specjalistyczny - warsztaty dla nauczycieli" 

wartość: 138,00 PLN
2019-03-01 XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego
Ewa Pawleta:

Prowadzenia zajęć z projektu ,,Oswoić Innego" 

wartość: 1053,00 PLN
2019-03-01 XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego
Przemysław Pela:

Prowadzenia zajęć z projektu ,,The Power of Math"

wartość: 840,00 PLN
2019-03-01 XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego
Miłosz Piękny:

Prowadzenia zajęć z projektu ,,Chemiczna Żywność"

wartość: 385,00 PLN
2019-03-01 XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego
Ewelina Kubacka-Jankowska:

Prowadzenia zajęć z projektu ,,Chemiczna Żywność"

wartość: 385,00 PLN
2019-01-02 XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ Poznań::

Świadczenie usług profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników

wartość: 0,00 PLN
2019-01-02 XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego
Krzysztof Maciejewski:

Prowadzenie zajęć muzyczno-wokalnych

wartość: 0,00 PLN
2019-01-02 XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego
Tomasz Ziółek:

Sprawowanie funkcji inspektora ds. BHP

wartość: 280,00 PLN
2019-01-02 XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego
KRAKFIN s.c.:

Przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji PABS

wartość: 0,00 PLN
2018-11-02 XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego
ROBI Sp. z o.o. , Sp. k.:

Dostawa i montaż wykładzin PCV i dywanowych wraz z przygotowaniem podłoża. Demontaż starej wykładziny w dwóch salach w budynku szkolnym przy ul. Drzymały  4/6

wartość: 17240,73 PLN
2018-11-02 XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego
Jerzy Stasiak:

Inspektor |Nadzoru 

wartość: 671,99 PLN
2018-10-31 XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego
INST – WAT Spółka z o.o. Wykonawstwo sieci i instalacji elektr.:

Remont pomieszczeń XXXVIII Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu przy ul. Drzymały 4/6. Montaż opraw oświetleniowych

wartość: 11364,46 PLN
2018-10-01 XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego
GOTOMAL P.H.U Jan Furmankiewicz:

Remont pomieszczeń XXXVIII Dwujęzycznego Liceum  Ogólnokształcącego w Poznaniu przy ul. Drzymały 4/6.

wartość: 2589,53 PLN
2018-09-06 XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego
ROBI Sp. z o.o. , Sp. k.:

Dostawa i montaż wykładzin PCV i dywanowych wraz z przygotowaniem podłoża. Demontaż starej wykładziny w dwóch salach w budynku szkolnym przy ul. Drzymały  4/6

wartość: 41199,65 PLN
2018-08-01 XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego
INST – WAT Spółka z o.o. Wykonawstwo sieci i instalacji elektr.:

Remont pomieszczeń XXXVIII Dwujęzycznego Liceum  Ogólnokształcącego w Poznaniu przy ul. Drzymały 4/6. Montaż opraw oświetleniowych

wartość: 21622,96 PLN
2018-07-30 XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ENERGO - WITT" Adam Witt:

Inspektor Nadzoru 

wartość: 2460,00 PLN
2018-07-19 XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego
GOTOMAL P.H.U Jan Furmankiewicz:

Remont pomieszczeń XXXVIII Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu - przy ul. Drzymały 4/6

wartość: 82200,00 PLN
2018-07-13 XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego
Jerzy Stasiak:

Inspektor Nadzoru 

wartość: 1233,00 PLN
2018-07-02 XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego
Pracownia Projektowa Bartosz Regulski:

Projekt wnętrz budynku szkolnego przy ul. Drzymały w Poznaniu. 

wartość: 9200,00 PLN
2018-06-14 XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego
Stanisław Śiudziński:

Aranżacja przestrzeni w Parku przy ul. Grunwaldzkiej 250 na potrzeby VIII Festynu Rodzinnego

wartość: 1400,00 PLN
2018-06-06 XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego
Mirosław Suliga:

Przygotowanie autorskich aranżacji - opracowań utworów na skład wokalno-instrumentalny. Prezentacja na Festynie Rodzinnym

wartość: 5500,00 PLN
2018-03-05 XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ Poznań:

Świadczenie usług profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników

wartość: 48,00 PLN
2018-02-13 XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego
POLKOMTEL Sp. z o.o.:

Usługi internetowe

wartość: 29,99 PLN
2018-02-13 XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego
POLKOMTEL Sp. z o.o.:

Usługi telekomunikacyjne

wartość: 97,17 PLN
2018-02-13 XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego
POLKOMTEL Sp. z o.o.:

Usługi telekomunikacyjne

wartość: 84,87 PLN
2018-01-22 XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego
Ewa Katarzyna Pietralik:

Przygotowanie wystawy fotograficznej

wartość: 1326,40 PLN
2018-01-02 XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego
ALPHA Tomasz Zaręba:

Pełnienie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji oraz pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, doradztwo z kontroli zarządczej. 

wartość: 307,50 PLN
2018-01-02 XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego
Centrum Oświatowo-Wydawnicze ,,PROMOTOR":

Przygotowanie i prowadzenie kółka matematycznego ,,Lingwistyka matematyczna"

wartość: 85,00 PLN
2018-01-02 XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego
Tomasz Ziółek:

Sprawowanie funkcji ds. BHP

wartość: 280,00 PLN
2017-09-27 XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego
Polska Wytwórnia papierów Wartościowych Sp. z o.o.:

Podpis elektroniczny

wartość: 158,67 PLN
2017-09-01 XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego
WizjaNet Sp. z o.o.:

Dziennik Elelktroniczny

wartość: 2250,00 PLN
2017-09-01 XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego
VULCAN Sp. z o.o.:

Program MOL NET+

wartość: 835,99 PLN
2017-09-01 XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego
,,KRAKFIN" S.c.:

Przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji PABS

wartość: 1951,00 PLN
2017-08-02 XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego
Archem Piotr Morszner:

Wytypowanie i przygotowanie dokumentacji do brakowania,Archiwizacja dokumentacji GimnazjumSporządzenie spisów zdawczo-dobiorczych archiwizowanej dokumentacji

wartość: 2500,00 PLN
2017-06-09 XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego
Mirtech Sp. z o.o.:

przebudowa hali sportowej na terenie Gimnazjum nr 58

wartość: 948961.64 PLN
2016-09-15 XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego
Hemet Sp. z o.o.:

Wymiana nawierzchni z odświeżeniem ścian w hali sportowej

wartość: 249819.86 PLN
2016-08-18 XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego
GOSCO.SC.:

Dostawa i montaż drzwi stalowych płaszczowych pełnych ppoż.

wartość: 6134.85 PLN
2016-08-01 XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego
PHU STOL - Janusz Skalski:

Prace remontowo - wykończeniowe w ali szkolnej

wartość: 29658.00 PLN
2016-08-01 XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego
INST - WAT Spółka z o.o.:

Wymianan instalacji elektrycznej w auli szkolnej

wartość: 6595,00 PLN
2016-08-01 XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ENERGO - WITT" Adam Witt:

Inspektor Nadzoru

wartość: 369,00 PLN
2016-07-04 XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego
Jerzy Stasiak:

Inspektor Nadzoru

wartość: 500,00 PLN
2016-06-28 XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego
JUL -DOM:

II etap budowy i modernizacji zespołu obiektów sportowych

wartość: 54993.30 PLN
2016-04-18 XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego
JUL-DOM:

Budowa i modernizacja zespołu obiektów sportowych

wartość: 403809.00 PLN