Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2023-03-11 Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy
dhosting.pl:

Odnowienie domenty zss101.pl

wartość: 134,07 PLN
2023-03-11 Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy
dhosting.pl:

Elastyczny Web Hosting

wartość: 367,77 PLN
2023-03-10 Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy
Anna Olszewska-Szymnaowska Pracownia AJDIJA Węgierskie:

Pomocnicze działania polegające na zapewnieniu wsparcia dla działań zakupowych - zamówienie w trybie podstawowym bez negocjacji Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkoły oraz odwożenie.

wartość: 3075 PLN
2023-02-20 Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy
Zakład Zagospodarowania Odpadó w Poznaniu sp. z o.o.:

wynajem pojemników do selektywnego zbierania odpadów bidegrawalnych - 4 sztuki - pojemniki 400 litrów

wartość: 45 PLN
2023-01-03 Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy
Wolters Kluwer Polska Sp. z o o.:

Programy: kadry, płace, przelwey, zlecone, biblioteka szkolna.

wartość: 573,06 PLN
2023-01-02 Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy
Aquanet Spółka Akcyjna:

Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

wartość: 0 PLN
2022-12-30 Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy
Andrzej Politowicz Auto-Service:

Dowożenie niepełnosprawnych uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 101 w Poznaniu do szkoły i placówek oraz odwozenie po skończonych zajęciach szkolnych do domu wraz z zapenieniem opieki uczniom w trakcie transportu.

wartość: 478170,00 PLN
2022-12-29 Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy
Ewa Agacińska Panda BHP:

Nadzór i doradztwo w zakresie BHP

wartość: 615 PLN
2022-12-27 Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy
Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu:

Bilet okresowy na krtę PEKĘ FIRMA

wartość: 1281,00 PLN
2022-12-27 Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy
T-Mobile:

Magenta Biznes (karta podstawowa) i Magenta Biznes Internet (LTE, Internet SSD 30 Mb/s)

wartość: 75 PLN
2022-12-07 Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy
Olimpia Konwój Sp. z o.o. ul. Klin 17/1 60-602 Poznań:

całodobowe monitoriowanie sygnałów lokalnych systemu alarmu "włamania i napadu"

wartość: 159,90 PLN
2022-12-05 Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy
REHA BŁOCH JACEK BŁOCH,:

Dostarczanie wody i konserwacja urzadzenia.

wartość: 356,70 PLN
2022-10-03 Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy
Wolters Kluwer Polska Sp. z o o.:

Aktualizacja programów: kady, płace, przelewy, zlecone, biblioteka szkolna.

wartość: 573,12 PLN
2022-09-19 Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy
Andrzej Politowicz Auto-Service:

Dowóz i odwóz uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 101 w Poznaniu

wartość: 55400,00 PLN
2022-09-05 Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy
Pyrka Michał Poszwiński u. Folwarczna 38 D Poznań:

Świdczenie usług, polegających na prowowaniu zdrowych nawyków żywieniowych oraz dorczania posiłków na potrzeby ucznió i kasdy ZSS nr 101 w Poznaniu.zupa 3 złII danie 12 złśniadanie 3 zł

wartość: 0 PLN
2022-06-13 Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy
Librus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.:

Licencja na Plan Kompleksowy w Okresie Licencjonowania (dla liczby Uczniów: 140)

wartość: 4261,00 PLN
2022-02-22 Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy
Poznański Ośrodek Medycyny Pracy "Medical" - prowdzacy Bartłomiej Kopaczewski Praktyka Lekarska:

Kompleksowe wykonywanie świdczeń medycznych związanych z medycyną pracy.

wartość: 0 PLN
2022-02-02 Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy
dhosting.pl - reprezentowany przez Rafał Kuśmider:

Opłata za odnowienie domeny zss101.pl

wartość: 97,17 PLN
2022-02-02 Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy
dhosting.pl - reprezentowany przez Rafał Kuśmider:

Opłata za hosting strony WWW i poczty elektronicznej.

wartość: 295.20 PLN
2022-01-01 Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy
Zakład Gospodarowania Odpadami w Poznaniu sp. z o.o.:

Dzierżawa 4 pojemników 400 litrów - 4 sztuki

wartość: 2231,10 PLN
2021-12-30 Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy
Andrzej Politowicz Auto-Service:

Dowożenie uczniów ZSS nr 101 do szkoły oraz odwozenie po skończonych zajęciach.

wartość: 489.888 PLN
2021-12-29 Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy
Panda BHP Ewa Agacińska:

Nadzór i konsultacje w zakresie BHP.

wartość: 430.50 PLN
2021-12-20 Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy
Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu:

PEKA FIRMA - 1 sztuka - Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna

wartość: 1.281 PLN
2021-12-03 Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy
Lech Styl Agnieszka Łech:

Wykonanie drzwi ewakuacyjnych między salą sportową a świetlicą.

wartość: 11857.20 PLN
2021-12-02 Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy
Lech Styl Agnieszka Łech:

Remont pokoju nauczycielskiego.

wartość: 23351.55 PLN
2021-11-23 Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy
Lech Styl Agnieszka Łech:

Remont w pomieszczeniach magazynowych - po zalaniu.

wartość: 21.800 PLN
2021-11-02 Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy
Firma Handlowo-Usługowa "Darba":

Wymiana drzwi 5 sztuk: 3 sztuki wejście od strony rzemieśnika, 1 sztuka wejście od cieplika, 1 sztuka wejście do magazynu.

wartość: 21.400 PLN
2021-11-02 Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy
Lech Styl Agnieszka Łech:

Remont dwóch łazienek jednostanowsikowych w budynku A. Parter szkoły.

wartość: 47.600 PLN
2021-11-02 Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy
Lech Styl Agnieszka Łech:

Wymiana podłogi w dwóch salach lekcyjnych, każda 50m.

wartość: 22.140 PLN
2021-10-25 Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy
Mariusz Porada Usługi Elektryczne:

Wymiana 6 lamp zewnętrznych, oświetlajacych teren szkoły wraz z mechanizmem zmierzchowym.

wartość: 5874.20 PLN
2021-10-18 Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy
EKORS Inżynieria Środowiskowa Roman Salach:

Projekt budwolany, przedmiar robót, kosztorysy inwestroskie, specyfikacje techniczne wykonania obrotu robót - dokumentacja realizacji prac remontowych - przebudowa boiska szkolnego oraz placu szkoły.

wartość: 68,880 PLN
2021-08-31 Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy
Andrzej Politowicz Auto-Service:

Dowożenie uczniów ZSS nr 101 do szkoły oraz odwożenie po skończonych zajęciach.

wartość: 288400.37 PLN
2021-06-15 Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy
Librus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.:

Licencja na System w Okresie Licencjonowania w Wariancie ALTUM (dla liczby Uczniów: 140)

wartość: 3096,00 PLN
2021-05-24 Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy
Sani-Tech Piotr Puk:

Usunięcie awari kanalizacji - budynek część B

wartość: 40.000 PLN
2021-04-30 Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy
Olimpia Konwój Sp. z o.o. ul. Klin 17/1 60-602 Poznań:

monitorwanie przez Olimpię syganłów lokalnego systemu alarmu włamania inapadu za pomocą nadanika GPRS

wartość: 159,90 PLN
2021-02-22 Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy
Lech Styl Agnieszka Łech:

Remont dachu w części szkolnej B.

wartość: 50.000 PLN
2021-02-10 Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy
dhosting.pl - reprezentowany przez Rafał Kuśmider:

Opłata za odnowienie domeny zss101.pl

wartość: 97.17 PLN
2021-02-10 Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy
dhosting.pl - reprezentowany przez:

Opłata za hostig strony WWW i poczty elektronicznej.

wartość: 246 PLN
2020-12-29 Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy
Panda BHP Ewa Agacińska:

Nadzór i doradztwo w zakresie BHP.

wartość: 430.50 PLN
2020-11-16 Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy
Lech Styl Agnieszka Łech:

Remont klasopracowni - sala infomatyczna.

wartość: 20147.40 PLN
2020-09-03 Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy
Lech Styl Agnieszka Łech:

Remont podłogi w swietlicy szkolnej.

wartość: 21439.40 PLN
2020-05-28 Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy
Lech Styl Agnieszka Łech:

Remont łazienki na parterze, łazienki na piętrze, pokoju socjalnego dla nauczycieli wychowania fizycznego - budynek C.

wartość: 49.200 PLN
2020-02-27 Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy
dhosting.pl - reprezentowany przez Rafał Kuśmider:

Opłata za odnowienie domeny zss101.pl

wartość: 97,17 PLN
2020-02-12 Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy
P.H.U. "Eland" Andrzej Kuśniarek:

Zakup i ulożenie glośników w budnyku szkolnym.

wartość: 2.214 PLN
2020-02-11 Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy
dhosting.pl - reprezentowany przez:

Opłata za hosting strony WWW i poczty elektornicznej.

wartość: 209.10 PLN
2020-02-11 Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy
P.H.U. "Eland" Andrzej Kuśniarek:

Demntaż starego systmeu dzwonków, zakup i montaż nowych (cichych) dzwonków wraz z podłaczeniem do elektronicznej woźnej.

wartość: 4243.50 PLN
2020-01-13 Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy
Firma Handlowo-Usługowa "Darba":

Wymiana dwóch szyb zespolonych w sali nr 13.

wartość: 738 PLN
2020-01-02 Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy
"Mastek" Maciej Stelmach Śrem:

Opieka serwizowa nad siecią informatyczną. Wsparcie w zakresie IT. Opłaty zgodnie z wykonąną usługą.

wartość: 0 PLN
2019-12-23 Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy
Panda BHP Ewa Agacińska:

Nadzór i doradztwo w zakresie BHP.

wartość: 430.50 PLN
2019-12-06 Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy
Prace Wysokościowe:

PRZYCIĘCIE WSKAZANYCH, SUCHYCH, ZAGRAŻAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW GAŁĘZI NA TERENIE PLACÓWKI.

wartość: 3.690 PLN
2019-11-22 Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy
"MOSTEK" Maciej Stelmach:

Zakup, dostawa i montaż sprzętku komputerowego.

wartość: 25994.82 PLN
2019-11-19 Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy
Lech Styl Agnieszka Łech:

Przebudowa toalety dla niepełnosprawnych dziewcząt.

wartość: 69115 PLN
2019-11-19 Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy
Lech Styl Agnieszka Łech:

Remont i przebudowa zaplecza sanitarnego dla personelu.

wartość: 33.825 PLN
2019-11-19 Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy
Lech Styl Agnieszka Łech:

Przebudowa sali na salę doświadczania świata.

wartość: 27.060 PLN
2019-10-30 Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe KOWALSKI Aleksander Kowalski:

Wykonanie bramy głównej - wprowadzajacej na boisko szkolne - po uszkodzeniu.

wartość: 8885.52 PLN
2019-10-30 Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy
Lech Styl Agnieszka Łech:

Wykonanie sufitu podwieszanego w holu szkoły typu OWA ok. 84.

wartość: 6991.87 PLN
2019-10-30 Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy
Lech Styl Agnieszka Łech:

Wykonanie remontu korytarza (wejście od strony boiska) - dyżurka szkolna.

wartość: 15.600 PLN
2019-10-17 Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy
"ROBRA" Piotr Różański:

Wykonanie i montaż drzwi przesuwnych - łazienka chłopców - parter

wartość: 2460 PLN
2019-09-25 Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy
Fundacja na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego i Eugeniusza Piaseckiego:

Dopłata do wynajmu basenu oraz usługi instruktorskiej. Program upowszechniania nauki pływania dla dzieci szkół podstawowych z terenu Miasta Poznania

wartość: 0 PLN
2019-09-25 Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy
Przedsiębiosrstwo Sanitarne Ogrzewania i Gazowe Henryk Guzik:

Usunięcie awarii ciepłej i zimnej wody w kuchni szkolnej (wymiana rur).

wartość: 799.50 PLN
2019-07-10 Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy
Firma Handlowo-Usługowa "Darba":

Wymiana szyby zespolonej w pokoju nauczycielskim (środkowa).

wartość: 756.45 PLN
2019-06-28 Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy
"MUTRONIC" Maciej Koperski:

Instalacja domofonów (dwa wejścia do szkoły oraz świetlica), paneli na breloki, zamków elektrycznych, zwór, programowanie pilotów, ułożenie instalacji.

wartość: 4644.38 PLN
2019-06-17 Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy
Lech Styl Agnieszka Łech:

Awaryjna naprawa spekań ścian szczytowych budynku.

wartość: 22843.53 PLN
2019-06-17 Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy
Lech Styl Agnieszka Łech:

Awaryna naprawa odpadajacego tynku zewnętrznego z gzymsu budynku.

wartość: 3.075 PLN
2019-06-17 Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy
Lech Styl Agnieszka Łech:

Przebudowa ubikacji dla niepełnosprawnych chłopców - partek szkoły.

wartość: 63.000 PLN
2019-06-12 Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy
Hasztagmeble Przemysław Cisielski:

Wykonanie zabudowy z drzwiami przesuwnymi - sala do integracji sensorycznej.

wartość: 3.300 PLN
2019-06-01 Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy
Eden The Water&Coffee Company:

Dostawa wody dla pracowników placówki. Pakiet 4 Maximus

wartość: 106.40 PLN
2019-05-30 Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy
P.H.U. "Eland" Andrzej Kuśniarek:

Wykonanie instalacji elektrycznej natynkowej, rozbudowanie rozdzielni elektrycznej, montaz gniaz w pomieszczeniach: skretraiat, gabinet dyrektora, gabinet wicedyrektora.

wartość: 3985.20 PLN
2019-02-26 Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy
Lech Styl Agnieszka Łech:

Naprawa tynku pęknieć ściany wewnętrznej (sla nr 38).

wartość: 700 PLN
2019-02-19 Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy
P.H.U. "Eland" Andrzej Kuśniarek:

Zasilanie kuchenki elektrycznej 230/400 V - sala nr 12.

wartość: 1494,45 PLN
2019-02-12 Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy
P.H.U. "Eland" Andrzej Kuśniarek:

Wymiana włączników/tablicy oświetleniowej - sala gimnastyczna.

wartość: 1002.45 PLN
2019-01-02 Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy
Lekarz specjalista medycyny pracy Małgorzata Iwanow:

Usługi lekarskie w zakresie medycyny pracy. Zgodnie z cennikiem usługi.

wartość: 0 PLN
2018-12-10 Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy
Lech Styl Agnieszka Łech:

Remeont sali do integracji sensorycznej.

wartość: 18360.74 PLN
2018-09-01 Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy
Pielegniarski Ośrodek Medycyny Szkolnej "Zdrowa Szkoła" Maria Kilińska:

Oddanie w bezpłatne używanie pomieszczenia - gabinetu profilaktycznej opieki zdrowtnej i pomocy przedlekarskiej.

wartość: 0 PLN
2011-07-28 Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy
Reha Błoch Jacek Błochul. Lermontowa 3 60-461 Poznań:

Miesięczna usługa konserwacyjna.

wartość: 319.80 PLN