Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2021-02-05 Zespół Szkół Specjalnych Nr 103 im. Marii Grzegorzewskiej
Ochrona Juwentus-Bis spólka z o.o. Warszawa, ul. Poloneza 91:

ochrona parkingu

wartość: 300 PLN
2021-01-04 Zespół Szkół Specjalnych Nr 103 im. Marii Grzegorzewskiej
TMP s.c. M.Idaszek T.Stochniałek:

Opieka serwisowa

wartość: 344,40 PLN
2020-12-31 Zespół Szkół Specjalnych Nr 103 im. Marii Grzegorzewskiej
AS Politowicz, Paweł Politowicz, Dominika Politowicz-Narzekała Poznań, Ostrowska 532:

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych

wartość: 1256688 PLN
2020-12-21 Zespół Szkół Specjalnych Nr 103 im. Marii Grzegorzewskiej
SPORT PLUS Wojciech Gregorczuk:

Wykonanie nawierzchni poliuretanowej natryskowej

wartość: 29168,85 PLN
2020-08-11 Zespół Szkół Specjalnych Nr 103 im. Marii Grzegorzewskiej
Ponas Paula Chmielarz - Luboń, ul. Poprzeczna 12/2:

wykonanie nawierzchni wjazdu na parking

wartość: 12300 PLN
2020-08-07 Zespół Szkół Specjalnych Nr 103 im. Marii Grzegorzewskiej
F.H.U. Radosław Kokociński, Poznań ul. Słupska 10:

częściowa wymiana wykładzin, montaż sufitu podwieszanego na korytarzu

wartość: 29586,49 PLN
2020-08-07 Zespół Szkół Specjalnych Nr 103 im. Marii Grzegorzewskiej
F.H.U. Radosław Kokociński, Poznań ul. Słupska 10:

remont korytarza wraz z instalacją elektryczną

wartość: 70000 PLN
2020-08-01 Zespół Szkół Specjalnych Nr 103 im. Marii Grzegorzewskiej
S-Bud Budownictwo Specjalistyczne sp. z.o.o. Przeźmierowo, ul. Lipcowa 169:

renowacja/naprawa schodów

wartość: 4920 PLN
2020-07-20 Zespół Szkół Specjalnych Nr 103 im. Marii Grzegorzewskiej
Firmna Ogólnobudowlana D. Przybylski Skoki, ul. Antoniewska 5A:

remont pomieszczeń przeznaczonych na sale lekcyjne

wartość: 17244,60 PLN
2020-01-29 Zespół Szkół Specjalnych Nr 103 im. Marii Grzegorzewskiej
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ Poznań, ul. Solna 21:

świadczenie usług profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników

wartość: 0 PLN
2019-11-06 Zespół Szkół Specjalnych Nr 103 im. Marii Grzegorzewskiej
PERFECT SERWIS:

Nadzór i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych

wartość: 21420,00 PLN