Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2022-01-03 Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 106
KRAKWIN Spółka Cywilna:

aplikacja PABS

wartość: 2361,98 PLN
2022-01-03 Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 106
TMP s.c. M. Idaszak T, Stochniałek:

umowa opieki serwisowej

wartość: 4150,00 PLN
2022-01-03 Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 106
TMP s.c.:

umowa opieki serwisowej systemu monitoringu wizyjnego

wartość: 1188,00 PLN
2021-12-17 Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 106
WizjaNet Sp. z o.o.:

umowa utrzymania dziennika elektronicznego

wartość: 1150,00 PLN
2021-12-14 Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 106
WOLTERS KLUWER S.A:

usługa serwisowa programów kadrowo- płacowych, księgowych

wartość: 1927,00 PLN
2021-03-22 Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 106
GLOBAL TEACHERS Sp. z o.o. Warszawa:

dostęp do platformu Szkolna 24.pl

wartość: 1200,00 PLN
2021-03-03 Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 106
WizjaNet Sp. z o.o.:

umowa utrzymania dziennika elektronicznego

wartość: 825,00 PLN
2021-01-04 Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 106
TMP s.c. M.Idaszak T. Stochniałek:

umowa opieki serwisowej

wartość: 3990,00 PLN
2021-01-04 Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 106
TMP s.c. M.Idaszak T. Stochniałek:

umowa opieki serwisowej systemu monitoringu wizyjnego

wartość: 1188,00 PLN
2020-12-29 Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 106
WOLTERS KLUWER S.A:

usługa serwisowa programów kadrowo - płacowych, księgowych

wartość: 1852,38 PLN
2020-06-16 Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 106
Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A w Warszawie:

odnowienie kwalifikowanego certyfikatu

wartość: 195,57 PLN
2020-04-01 Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 106
TMP s.c. M.Idaszak T. Stochniałek:

opieka serwisowa systemu monitoringu wizyjnego

wartość: 891,00 PLN
2020-03-09 Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 106
WizjaNet Sp. z o.o.:

utrzymanie dziennika elektronicznego

wartość: 1300,00 PLN
2020-01-02 Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 106
TMP s.c. M.Idaszak T. Stochniałek:

opieka serwisowa informatyczna

wartość: 3660,00 PLN
2019-12-27 Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 106
WOLTERS KLUWER S.A:

usługa serwisowa programów kadrowo - płacowych, księgowych

wartość: 2383,76 PLN
2019-04-01 Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 106
TMP s.c. M.Idaszak T.Stochniałek:

usługi w zakresie IOD

wartość: 2767,50 PLN
2019-03-20 Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 106
WizjaNet Sp.z o.o.:

umowa utrzymania dziennika elektronicznego

wartość: 1250,00 PLN
2019-01-02 Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 106
TMP s.c. M.Idaszak T.Stochniałek:

opieka serwisowa - informatyczna

wartość: 2760,00 PLN
2019-01-01 Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 106
TMP s.c. M.Idaszak T.Stochniałek:

usługa w zakresie IOD

wartość: 955,50 PLN
2018-11-28 Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 106
WOLTERS KLUWER S.A:

usługa serwisowa programów kadrowo - płacowych, księgowych

wartość: 1859,76 PLN
2018-09-01 Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 106
TMP s.c. M.Idaszak T.Stochniałek:

swiadczenie usług IOD

wartość: 1230,00 PLN
2018-03-26 Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 106
WizjaNet Sp. z o. o:

umowa utrzymania dziennika elektronicznego

wartość: 1500,00 PLN
2018-01-02 Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 106
TMP s.c. M.Idaszak T. Stochniałek:

opieka serwisowa informatyczna

wartość: 2214,00 PLN
2017-04-07 Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 106
WizjaNet Sp. z o.o.:

utrzymanie dziennika elektronicznego

wartość: 1690,00 PLN
2017-01-02 Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 106
TMP s.c M.Idaszak, T. Stochniałek:

opieka serwisowa informatyczna

wartość: 2214,00 PLN
2017-01-01 Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 106
KRAKFIN Spółka Cywilna:

dostep do aplikacji PABS

wartość: 1951,00 PLN
2016-11-18 Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 106
WOLTERS KLUWER S.A.:

serwis programu wyposażenie

wartość: 1239,84 PLN
2016-04-06 Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 106
CWS -boco Polska Sp. z o.o.:

najem i serwis mat wejściowych

wartość: 879,16 PLN
2016-01-02 Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 106
WOLTERS KLUWER S.A.:

usługa serwisowa programów kadrowo, płacowo, księgowych

wartość: 9077,40 PLN
2016-01-02 Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 106
TMP s.c M.Idaszak, T. Stochniałek:

opieka serwisowa informatyczna

wartość: 2214,00 PLN
2014-09-24 Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 106
Konica Minolta:

wynajem kserokopiarki - cena dotyczy jednej kopii

wartość: 0,055 PLN
2014-01-07 Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 106
Orange Polska S A:

usługi telekomunikacyjne, internet

wartość: 400.00 PLN