Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2023-09-15 V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej
ROBERT RATAJCZAK "TIPTOP" ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY:

Wykonanie wymiany płytek lastrykowych na schodach pomieszczenia gospodarczego, które jest wynajmowane

wartość: 8000,00 PLN
2023-08-09 V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej
Agencja Detektywistyczna i Ochrony JOKER sp. z o.o.:

Rozbudowa lokalnego systemu zabezpieczeń w V LO

wartość: 10990,05 PLN
2023-08-07 V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej
ROBERT RATAJCZAK "TIPTOP" ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY:

Wstawienie okna w ścianie zewnętrznej zaplecza w sali 26

wartość: 3695,23 PLN
2023-07-26 V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej
ROBERT RATAJCZAK "TIPTOP" ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY:

Wykonanie wymiany wykładziny podłogowej w sali 213

wartość: 23577,92 PLN
2023-07-03 V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej
BUD-BOR Piotr Borkowski:

Wymiana lamp w salach lekcyjnych i pomieszczeniach szkoły na panele LED
o wymiarach 120*30 oraz 60*60

wartość: 56500,00 PLN
2023-04-14 V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej
Agencja Detektywistyczna i Ochrony JOKER sp. z o.o.:

Rozbudowa lokalnego systgemu zabezpieczenia w V LO

wartość: 7872,00 PLN
2023-04-03 V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej
Agencja Detektywistyczna i Ochrony JOKER sp. z o.o.:

Rozbudowa lokalnego systemu zabezpieczenia mienia w obiekcie zlokalizowanym w V LO

wartość: 4428,00 PLN
2023-03-13 V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej
ROBERT RATAJCZAK "TIPTOP" ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY:

Przekształcenie 2 pomieszczeń w kompleks sanitarny:

            a) wyburzeniu ścian działowych,

            b) wymiana płytek ceramicznych na podłodze,

            c) wykonaniu 3 kabin WC,

            d) zamontowanie umywalek,

            e) położeniu nowej instalacji elektrycznej,

            f) położeniu nowej instalacji sanitarnej,

            g) położeniu nowej instalacji CO

            h) wyłożeniu płytkami ścian,

            i) malowaniu całości pomieszczenia,

            j) posprzątanie i wywiezienie gruzu

wartość: 75000,00 PLN
2023-01-12 V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej
ROBERT RATAJCZAK "TIPTOP" ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY:

Wykonanie wymiany instalacji centralnego ogrzewania V LO - etap trzeci:

a) zabezpieczenie podłóg przed uszkodzeniami w salach, gdzie będą wykonywane prace,

b) wymiana pionów instalacji centralnego ogrzewania,

c) wymiana grzejników,

d) dobre zabezpieczenie podłogi,

e) prace wykończeniowe - sprawdzenie szczelności, estetyka ścian, prace porządkowe.

f) sprawdzenie szczelności i uruchomienie ogrzewania

wartość: 100000,00 PLN
2022-12-13 V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej
Agencja Detektywistyczna i Ochrony JOKER sp. z o.o.:

Montaz lokalnego systermu zabezpieczenia mienia w V LO

wartość: 40792,95 PLN
2022-01-12 V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej
ROBERT RATAJCZAK "TIPTOP" ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY:
  1. Wykonanie wymiany instalacji centralnego ogrzewania V LO - etap drugi:

a) zabezpieczenie podłóg przed uszkodzeniami w salach, gdzie będą wykonywane prace,b) wymiana pionów instalacji centralnego ogrzewania,c) wymiana grzejników,d) dobre zabezpieczenie podłogi,e) prace wykończeniowe - sprawdzenie szczelności, estetyka ścian, prace porządkowe.f) sprawdzenie szczelności i uruchomienie ogrzewania

wartość: 80000,00 PLN
2021-12-14 V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej
ROBERT RATAJCZAK "TIPTOP" ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY:

wykonanie malowania holu na parterze budynku szkoły i biblioteki

wartość: 11000,00 PLN
2021-10-14 V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej
ORLIK SERWIS MARIUSZ BOROWSKI:

Regeneracja boiska do gry w koszykówkę (613 m2) - ORLIK 2012

wartość: 46500,00 PLN
2021-08-27 V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej
ROBERT RATAJCZAK "TIPTOP" ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY:

Demontaż zewnętrznych krat w oknach

wartość: 6000,00 PLN
2021-08-09 V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej
ROBERT RATAJCZAK "TIPTOP" ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY:

wykonanie remontu pomieszczeń po wymianie instalacji centralnego ogrzewania

wartość: 25000,00 PLN
2021-08-09 V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej
LED-LUME Alicja Rosłan-Gozdecka:

Wymiana 20 opraw oświetleniowych na boisku ORLIK 2012 przy V LO im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu

wartość: 35424,00 PLN
2021-03-30 V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej
ROBERT RATAJCZAK "TIPTOP" ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY:

wykonanie wymiany instalacji centralnego ogrzewania V LO - I etap

wartość: 50000,00 PLN
2021-03-29 V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej
ROBERT ORACZ PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "MAYROB":

wykonanie szafy zgodnie z przekazanym projektem oraz troje drzwiczek w pokoju nauczycoielskim WF oraz w sekretariacie

wartość: 3000,00 PLN
2020-10-30 V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej
ROBERT RATAJCZAK "TIPTOP" ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY:

wykonanie malowania sufitu i ścian w magazynach, biurze trenera osiedlowego oraz elewacji budynku socjalnego ORLIK 2012

wartość: 10000 PLN
2020-09-25 V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej
ROBERT RATAJCZAK "TIPTOP" ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY:

wykonanie remontu w sali nr 18 V LO:

a) skrobanie i szpachlowanie ścian i sufitu,

b) obudowanie płytami gips-karton instalacji CO oraz ściany od strony północnej,

c) malowanie  sufitu (biały) i ścian (NCS2005-Y50R), parapetu oraz osłon (NCS1005-Y50R),

d) wymiana grzejników,

e) wymiana lamp,

f) wymiana wykładziny podłogowej (4800-14),

g) wymiana drzwi wejściowych do sali,

h) utylizacja wszystkich usuniętych elementów

wartość: 31000 PLN
2020-09-21 V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej
ROBERT RATAJCZAK "TIPTOP" ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY:

wykonanie malowania sufitu i ścian w szatniach, holu i WC w pomieszczeniach budynku socjalnego ORLIK 2012

wartość: 4100,00 PLN
2020-09-18 V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej
ORLIK SERWIS MARIUSZ BOROWSKI:

wymiana siatek (piłkołapu) oraz naprawa murawy na boisku sportowym ORLIK 2012, polegającym na:

a) naprawa nawierzchni trawiastej:

- granulat gumowy SBR czarny - 50 kg

- trawa zielona - 2x3 m

- linia biała 5mb

- lepiszcze wiążące - 10l

- podkład fliselinowy - 10 mb

b) wymiana siatek:

- siatka polipropylenowa PP - Wielkość oczka 10x10cm. Grubość 5mm.

- siatka sznurkowa bezwęzłowa obszyta i wzmocniona, kolor zielony  - 2 siatki 18x6m

- zapinki siatki - 300 szt.,

            c) odnowienie linii na boisku poliuretanowym do piłki siatkowej (białe) - 80 m

wartość: 5900,00 PLN
2020-08-05 V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej
ROBERT RATAJCZAK "TIPTOP" ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY:

wykonanie malowania sufitu i ścian w sali gimnastycznej V LO po remoncie instalacji oświetleniowej:

a) zabezpieczenie podłogi przed uszkodzeniami,

b) dobór farby zmniejszającej dźwięki akustyczne po odbiciu piłką,

c) malowanie  sufitu i ścian oraz osłon okien od strony południowej,

d) lakierowanie drabinek,

e) utrzymanie czystości wraz z ochroną podłogi sali,

wartość: 37705,15 PLN
2020-06-26 V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej
ROBERT RATAJCZAK "TIPTOP" ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY:

wykonanie nowej instalacji elektrycznej ora wymiana źródeł światła w sali gimnastycznej V LOa) demontaż instalacji elektrycznej wraz z lampami,b) osadzenie nowej rozdzielni elektrycznej,c) instalacja nowego oświetlenia,d) montaż opraw oświetleniowych wraz z siatkami ochronnymi,e) wywiezienie zbędnego gruzu,f) utrzymanie czystości wraz z ochroną podłogi

wartość: 42294,85 PLN
2020-02-17 V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej
ROBERT RATAJCZAK "TIPTOP" ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY:

Wykonanie nowej nawierzchni parkingu od strony ul. Zmartwychwstańców na terenie V LO, zgodnie z kosztorysem inwestorskim

wartość: 43774,81 PLN
2019-11-13 V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej
ZAKŁAD BLACHARSKO - DEKARSKI, MEISNER MIECZYSŁAW:

Naprawa dachu - w tym wymiana rynien w budynku socjalnym ORLIK 2012

wartość: 7989,32 PLN
2019-10-23 V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej
ROBERT RATAJCZAK "TIPTOP" ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY,:

Naprawa oświetlenie w budynku socjalnym ORLIK 2012

wartość: 3556,26 PLN
2019-10-16 V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej
ROBERT RATAJCZAK "TIPTOP" ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY,:

Usunięcie awarii instalacji ciepłej wody

wartość: 3572,23 PLN
2019-08-16 V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej
ORLIK SERWIS MARIUSZ BOROWSKI:

Czyszczenie i konserwacja boisk - Orlika 2012, wielofunkcyjnego i piłkarskiego.

wartość: 1750,00 PLN
2019-08-13 V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej
KMT SERWIS TOMASZ KOWALCZYK, MARCIN KOWALCZYK S.C.:

Zakup, transport i montaż paneli ogrodzeniowych na boisku Orlik 2012

wartość: 4500,00 PLN
2019-02-21 V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej
ROBERT RATAJCZAK "TIPTOP" ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY,:

Doprowadzenie instalacji wodnej (zimnej oraz ciepłej) i odpływowej wraz z zainstalowaniem umywalki z szafką w pomieszczeniu socjalnym dla nauczycieli WF zgodnie z kosztorysem inwestorskim.

wartość: 4605,80 PLN
2019-02-04 V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej
ROBERT RATAJCZAK "TIPTOP" ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY,:

Remontu sali 25 - gabinetu pielęgniarskiego zgodnie z przedstawionym kosztorysem.

wartość: 3629,83 PLN
2019-01-15 V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej
AMB PARKIETY PLUS BARBARA KALISKA:

Odrestaurowanie podestów sal lekcyjnych 115 i 117 o łącznej powierzchni 40 m².

wartość: 2637,12 PLN
2018-12-10 V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej
ROBERT RATAJCZAK "TIPTOP" ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY,:

usunięcie grzyba w szatni i ubytków w płytek w kabinie prysznicowej w pomieszczeniu socjalnym przy boisku ORLIK 2012, zgodnie z kosztorysem inwestorskim

wartość: 610,00 PLN
2018-12-05 V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej
ROBERT RATAJCZAK "TIPTOP" ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY,:

zaprojektowanie i wykonanie podłoża z kostki poz-bruk na terenie V LO.

wartość: 2831,67 PLN
2018-12-05 V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej
SIATKOLAND Jolanta Krupińska, Krzysztof Krupiński spółka jawna:

Wykonanie parkingu rowerowego przy V LO, polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu ogrodzenia z siatki z bramką wejściową zamykaną na klucz wraz z materiałem

wartość: 4551,00 PLN
2018-08-13 V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej
KMT SERWIS TOMASZ KOWALCZYK, MARCIN KOWALCZYK S.C:

Zakup i montaż elementów tablic do boiska koszykówki

wartość: 7140,00 PLN
2018-08-12 V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej
ORLIK SERWIS MARIUSZ BOROWSKI:

Aneks, zgodnym postanowieniem stron, wprowadza do umowy nr 4/U/2018 - zakup granulatu, bowiem ten, który posiadaliśmy nie nadawał sie do użytku

wartość: 1200,00 PLN
2018-08-03 V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej
ORLIK SERWIS MARIUSZ BOROWSKI:

Czyszczenie i konserwacja boisk - Orlika 2012, wielofunkcyjnego i piłkarskiego

wartość: 4650,00 PLN
2018-08-01 V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej
ROBERT RATAJCZAK "TIPTOP" ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY:

Strony zgodnie postanawiają dokonać zmian w treści umowy nr 3/U/2018 zawartej w dniu 25.06.2018r  w Poznaniu, której przedmiotem jest "Remontu sali do zajęć baletowych zgodnie z przedstawionym kosztorysem" - poszerzenie prac, które wyszły w trakcie realizacji zadania.

wartość: 10000,00 PLN
2018-06-25 V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej
DRAKAN JAKUB BERWID:

pełnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzeniem robót budowlanych związanych z remontem sali do zajęć baletowych na terenie V LO

wartość: 3000,00 PLN
2018-06-25 V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej
ROBERT RATAJCZAK "TIPTOP" ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY:

Remontu sali do zajęć baletowych zgodnie z przedstawionym kosztorysem.

wartość: 62000,00 PLN
2018-03-27 V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej
DRAKAN JAKUB BERWID:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzeniem robót budowlanych

wartość: 1230,00 PLN
2018-03-27 V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej
ROBERT RATAJCZAK "TIPTOP" ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY:

Przekształcenie pomieszczenia w kompleks sanitarny zgodnie z projektem (drugi etap)zgodnie z kosztorysem inwestorskim

wartość: 78725,95 PLN