Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2016-09-26 XII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie
osoba fizyczna:

zajęcia z młodzieżą

wartość: 630,00 PLN
2016-09-26 XII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie
osoba fizyczna:

zajęcia z młodzieżą

wartość: 630,00 PLN
2016-04-12 XII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie
osoba fizyczna:

szkolenie rady pedagogicznej

wartość: 584 PLN
2016-03-07 XII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie
osoba fizyczna:

prowadzenie zajęć dodatkowych

wartość: 1260,00 PLN