Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2020-04-06 Szkoła Podstawowa Nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego
Michnowicz Staszewski Architekci:

Projekt remontu korytarzy i klatek schodowych w Szkole Podstawowej Nr 57

wartość: 12300 PLN
2020-03-01 Szkoła Podstawowa Nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego
TMP s.c. M. Idaszak T. Stochniałek:

umowa opieki serwisowej systemu monitoringu wizyjnego

wartość: 1000 PLN
2020-01-02 Szkoła Podstawowa Nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego
Berendsen Textile Serwice Sp z o.o:

usługa najmu i serwisu mat wejściowych

wartość: 1441,56 PLN
2020-01-02 Szkoła Podstawowa Nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego
TMP s.c. M. Idaszak T. Stochniałek:

umowa opieki serwisowej nad sprzętem i oprogramowaniem  komputerowym

wartość: 9471 PLN
2019-12-12 Szkoła Podstawowa Nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego
Parada Paweł Marciniak:

rozbudowa instalacji teletechnicznej

wartość: 4581,75 PLN
2019-12-01 Szkoła Podstawowa Nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego
F.H.U Radosław Kokociński:

modernizacja oświetlenia w szatniach w przyziemiu, instalacja oświetlenia w magazynie

wartość: 5225,93 PLN
2019-11-25 Szkoła Podstawowa Nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego
Solid Group Sp. z o.o. Sp.k.:

konserwacja systemu alarmowego

wartość: 369 PLN
2019-11-15 Szkoła Podstawowa Nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego
F.H.U Rados?aw Kokoci?ski:

,modernizacja oświetlenia w salach lekcyjnych104,107,204

wartość: 7947,79 PLN
2019-06-14 Szkoła Podstawowa Nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego
F.H.U Radosław Kokociński:

montaż sufitów podwieszanych wraz z okablowaniem elektrycznym i wymianą oświetlenia na energooszczędne LED - korytarz parter

wartość: 29000 PLN
2019-06-03 Szkoła Podstawowa Nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego
Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji:

Nadzór inwestorski na prowadzenie robót budowlanych

wartość: 1626 PLN
2019-05-08 Szkoła Podstawowa Nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego
MARBUD Firma Budowlana Mariusz Oleksy:

Usunięcie awarii kanalizacyjnej

wartość: 3075,87 PLN
2019-01-16 Szkoła Podstawowa Nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego
Stowarzyszenie Metropolia Poznań:

Udostępnienie sieci kablowej

wartość: 0 PLN
2019-01-02 Szkoła Podstawowa Nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego
Berendsen Textile Serwice Sp z o.o:

najem i serwisowanie mat wejściowych

wartość: 659,20 PLN
2018-12-31 Szkoła Podstawowa Nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego
Solid Group Sp z o.o.:

Monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego

wartość: 738 PLN
2018-12-31 Szkoła Podstawowa Nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego
Solid Group Sp z o.o.:

Konserwacja systemu alarmowego

wartość: 369 PLN
2018-11-30 Szkoła Podstawowa Nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego
Orange Polska S.A.:

umowao świadczenie usług telekomunikacyjnych

wartość: 1559,76 PLN
2018-08-22 Szkoła Podstawowa Nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego
Orange Polska Spółka Akcyjna:

Umowa światłowód

wartość: 1080 PLN
2018-08-20 Szkoła Podstawowa Nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego
Usługi Projektowo Wykonawcze Kazimierz Nowicki:

nadzór inwestorski nad prowadzeniem robót

wartość: 1230 PLN
2018-08-20 Szkoła Podstawowa Nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego
F.H.U Radosław Kokociński:

Remont instalacji elektrycznej etapII

wartość: 28640 PLN
2018-08-14 Szkoła Podstawowa Nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego
EMPIRIA DUO Sp. z o.o.:

Przeprowadzenie szkolenia w zakresie Kontroli Zarządczej

wartość: 600 PLN
2018-05-25 Szkoła Podstawowa Nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego
Wizjanet Sp z o.o.:

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

wartość: 2750 PLN
2018-04-09 Szkoła Podstawowa Nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego
Bruno Moto Sport Sp. z o.o.:

Usunięcie 6 drzew z terenu szkoły, wywóz drewna do Zakładu Lasów Poznańskich

wartość: 5832 PLN
2018-01-02 Szkoła Podstawowa Nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego
Progress:

Nadzór nad stanem p.poż, szkolenie pracowników w zakresie p.poż, przeprowadzenie symulacji na wypadek pożaru

wartość: 1584 PLN
2018-01-02 Szkoła Podstawowa Nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego
Berendsen Textile Service Sp. z o.o.:

Umowa najmu i serwisu mat wejściowych z zawieszeniem na okres lipiec sierpień

wartość: 3100 PLN
2018-01-01 Szkoła Podstawowa Nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego
Miasto Poznań ZDM:

odprowadzanie wód gruntowych

wartość: 9981 PLN
2017-12-28 Szkoła Podstawowa Nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego
Solid Group Sp. z o.o. Sp.k.:

Monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego oraz podejmowania interwencji

wartość: 664,20 PLN
2017-12-18 Szkoła Podstawowa Nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego
Bruno Moto Sport Sp. z o.o.:

ciecie sanitarne koron drzew, wywóz i utylizacja powstałych odpadów

wartość: 8284,43 PLN
2017-10-10 Szkoła Podstawowa Nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego
Bruno Moto Sport Sp. z o.o.:

Usunięcie powalonego drzewa

wartość: 860 PLN
2017-09-01 Szkoła Podstawowa Nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego
WizjaNet Sp. z o.o.:

Umowa utrzymania dziennika elektronicznego

wartość: 2750 PLN
2017-09-01 Szkoła Podstawowa Nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego
WizjaNet Sp. z o.o.:

Umowa okresla zakres i cel przetwarzania danych osobowych

wartość: 0 PLN
2017-09-01 Szkoła Podstawowa Nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego
Krakfin Spółka Cywilna:

Umowa o powierzenie danych osobowych zwiazanych z " Arkuszami organizacyjnymi szkół/placówek oświatowych na rok szkolny i Danymi osobowymi Szkoły Podstawowej nr 57"

wartość: 0 PLN
2017-03-03 Szkoła Podstawowa Nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego
Wolters Kluwer S.A.:

Umowa na aktualizację oprogramowania PROGMAN

wartość: 993,74 PLN
2017-02-23 Szkoła Podstawowa Nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego
Audytel S.A.:

Utrzymanie serwerów, zapewnienie pomocy technicznej uzytkownikom, utrzymania serwisu, dostęp do systemu Wizard.

wartość: 168,00 PLN
2017-01-18 Szkoła Podstawowa Nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego
Berendsen Textile Service Sp. z o.o.:

Wynajem i serwis mat wejściowych, z zawieszeniem miesięcy lipiec, sierpień.

wartość: 900,00 PLN
2017-01-02 Szkoła Podstawowa Nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego
PROGRESS:

Nadzór p-poż w siedzibie jednostki, szkolenie pracowników w zakresie p-poż, przeprowadzenie symulacji ewakuacji na wypadek pożaru.

wartość: 1464,00 PLN
2017-01-02 Szkoła Podstawowa Nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego
Firma "DELFIN" Andrzej i Danuta Pasik:

Prowadzenie zajeć z zakresu nauki pływania wraz z udostępnieniem pomieszczeń basenu kompielowego na rzecz uczniów szkoły.

wartość: 5612,00 PLN
2016-12-30 Szkoła Podstawowa Nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego
Centrum Medyczne Wola Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej:

Umowa na świadczenie usług medycznych (badań profilaktycznych i przeglądów sanitarnych)

wartość: 4000,00 PLN
2016-12-29 Szkoła Podstawowa Nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego
Solid Group Sp. z o.o. Sp.k:

Monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego oraz podejmowania interwencji

wartość: 664,20 PLN
2016-12-16 Szkoła Podstawowa Nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego
MARBUD FIRMA BUDOWLANA MARIUSZ OLEKSY:

Naprawa podłogi oraz prace elektryczno-malarskie.

wartość: 10297,88 PLN
2016-11-14 Szkoła Podstawowa Nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego
F.H.U. Radosław Kokociński:

Remont instalacji elektrycznej oświetlenia awaryjnego ciągów komunikacyjnych parter i I piętro.

wartość: 10000,00 PLN
2016-10-03 Szkoła Podstawowa Nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego
Orange Polska Spółka Akcyjna:

Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonia stacjonarna

wartość: 5067,40 PLN
2016-09-09 Szkoła Podstawowa Nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego
Orange Polska Spółka Akcyjna:

umowa o swiadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci mobilnej

wartość: 840,00 PLN
2016-08-16 Szkoła Podstawowa Nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego
WizjaNet Sp. z o. o.:

Umowa utrzymania dziennika elektronicznego.

wartość: 2460,00 PLN
2016-08-16 Szkoła Podstawowa Nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego
WizjaNet Sp. z o. o.:

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

wartość: 00,00 PLN
2016-07-01 Szkoła Podstawowa Nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego
Zakład Instalacji Sanitarnych c.o.-wod-kan-gaz Adam Stróżyk:

montaż i demontaż pompy w przepompowni ścieków szkoły wraz z pływakami.

wartość: 14002,32 PLN
2016-06-21 Szkoła Podstawowa Nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego
Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji Andrzej Dłutkowski:

Modernizacja pomieszczeń w starym budynku szkoły oraz zagospodarowanie terenu z wydzieleniem placu zabaw i boiska sportowego wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. Józefa Kostrzewskiego przy ulicy Leśnowolskiej 35 w Poznaniu

wartość: 17035,80 PLN
2016-06-10 Szkoła Podstawowa Nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego
REM-BUD Ryszard Grzebyszak, Genowefa Wiatrowska Spółka Jawna:

Modernizacja pomieszczeń w starym budynku szkoły oraz zagospodarowanie terenu z wydzieleniem placu zabaw i boiska sportowego wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. Józefa Kostrzewskiego przy ul. Leśnowolskiej 35 w Poznaniu zgodnie z przyjęta ofertą i specyfikacją SIWZ

wartość: 792132,45 PLN
2016-05-05 Szkoła Podstawowa Nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego
osoba fizyczna:

Opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia " modernizację pomieszczeń w starym budynku szkoły z wydzieleniem placu zabaw i boiska sportowego wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. Józefa Kostrzewskiego przy ulicy Lesnowolskiej 35 w Poznaniu"

wartość: 3000,00 PLN
2016-04-14 Szkoła Podstawowa Nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego
MARBUD FIRMA BUDOWLANA MARIUSZ OLEKSY:

Remont pomieszczeń

wartość: 44660,00 PLN
2016-03-29 Szkoła Podstawowa Nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego
Wolters Kluwer S.A.:

Umowa aktualizacyjna PROGMAN

wartość: 2842,43 PLN
2016-02-10 Szkoła Podstawowa Nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego
Firma "DELFIN" Andrzej i Danuta Pasik:

prowadzenie zajęć z zakresu nauki pływania z udostępnieniem basenu kąpielowego

wartość: 4465,00 PLN
2016-01-02 Szkoła Podstawowa Nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego
PROGRESS:

Nadzór stanu p.poż, szkolenie pracowników, przeprowadzenie symulacji ewakuacji.

wartość: 1464,00 PLN
2016-01-01 Szkoła Podstawowa Nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego
TMP s.c. M.Idaszak T. Stachowiak:

Umowa powierzenia przetwarzania  danych osobowych nr 1

wartość: 00,0 PLN
2016-01-01 Szkoła Podstawowa Nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego
TMP s.c. M.Idaszak T. Stachowiak:

Umowa usługi ABI

wartość: 2952,00 PLN
2016-01-01 Szkoła Podstawowa Nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego
Solid Group Sp. z o.o. Sp.k:

Monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego, podejmowanie interwencji.

wartość: 490,20 PLN
2015-12-22 Szkoła Podstawowa Nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.:

Umowa przyłaczenia do sieci gazowej.

wartość: 7463,50 PLN
2015-04-20 Szkoła Podstawowa Nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego
Poczta Polska Spółka Akcyjna:

Dotyczy świadczenia usług w obrocie krajowym i zagranicznym

wartość: 0 PLN
2015-04-20 Szkoła Podstawowa Nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego
Poczta Polska S.A.:

świadczenie usług powszechnych, nadanie ,odbiór przesyłek rejestrowanych zwracanych do nadawcy.

wartość: 00,00 PLN
2013-01-14 Szkoła Podstawowa Nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego
Miasto Poznań Zarząd Dróg Miejskich:

Umowa określa warunki świadczenia oraz zasady rozliczania należności za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej Miasta Poznania

wartość: 9981,06 PLN
2011-01-03 Szkoła Podstawowa Nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego
TMP s.c. M.Idaszak T. Stachowiak:

Opieka serwisowa nad sprzętem komputerowym i oprogramowaniem.

wartość: 3542,40 PLN