Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2018-12-03 Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 13
OKNO-BROS Artur Brose:

Stolarka PVC drzwiowa wraz z montażem.

wartość: 10500,01 PLN
2018-11-05 Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 13
Zakład Ogólnobudowlany Specjalizacja Instalacja Elektryczna Marek Mnich:

Naprawa oświetlenia w salach lekcyjnych i na korytarzach w budynku szkoły.

wartość: 3620,31 PLN
2018-11-05 Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 13
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe " SOLIBART":

Dostawa i montaż siatek osłonowych.

wartość: 2337,00 PLN