Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2017-01-17 Szkoła Podstawowa nr 27 im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu
Tip-Top Zakład Ogólnobudowlany Ratajczak Robert:

Wymiana stolarki okiennej na nowe okna PCV

wartość: 36000,00 PLN
2017-01-02 Szkoła Podstawowa nr 27 im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu
osoba prywatna:

Sprzątanie pomieszczeń po wynajmach 13 zł/godzinę

wartość: 0 PLN
2017-01-02 Szkoła Podstawowa nr 27 im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu
osoba prywatna:

Zajęcia z gimnastyki artystycznej.

wartość: 546 PLN
2016-12-01 Szkoła Podstawowa nr 27 im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu
osoba prywatna:

Sprzątanie pomieszczeń po wynajmach

wartość: 528 PLN
2016-11-10 Szkoła Podstawowa nr 27 im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu
Librus Sp. z o.o. Katowice:

dostęp do serwera wirtualnego i licencja na użytkowanie oprogramowania e-świadectwa

wartość: 1651,00 PLN
2016-11-02 Szkoła Podstawowa nr 27 im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu
osoba prywatna:

Sprzątanie pomieszczeń po wynajmach

wartość: 720 PLN
2016-10-13 Szkoła Podstawowa nr 27 im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu
Tip-Top Zakład Ogólnobudowlany Ratajczak Robert:

Wymiana wykładzin na nowe wykładziny PCV w pomieszczeniach dydaktycznych placówki

wartość: 19000,00 PLN
2016-10-13 Szkoła Podstawowa nr 27 im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu
Tip-Top Zakład Ogólnobudowlany Ratajczak Robert:

Wymiana okien na nowe okna PCV

wartość: 30000,00 PLN
2016-10-03 Szkoła Podstawowa nr 27 im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu
osoba prywatna:

Sprzątanie pomieszczeń po wynajmach

wartość: 720 PLN
2016-09-07 Szkoła Podstawowa nr 27 im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu
Librus Sp. z o.o. Katowice:

licencja na System  w wariancie basis

wartość: 1323,00 PLN
2016-09-02 Szkoła Podstawowa nr 27 im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu
osoba prywatna:

Zajęcia z piłki nożnej dla SP

wartość: 1200 PLN
2016-09-01 Szkoła Podstawowa nr 27 im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu
osoba prywatna:

Sprzątanie pomieszczeń po wynajmach

wartość: 540 PLN
2016-06-01 Szkoła Podstawowa nr 27 im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu
osoba prywatna:

Sprzątanie pomieszczeń po wynajmach

wartość: 648 PLN
2016-05-06 Szkoła Podstawowa nr 27 im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu
osoba prywatna:

Sprzątanie pomieszczeń po wynajmach

wartość: 684 PLN
2016-04-28 Szkoła Podstawowa nr 27 im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu
Tip-Top Zakład Ogólnobudowlany Ratajczak Robert:

Remont poszycia dachowego ma powierzchni sali gimnastycznej

wartość: 37900,00 PLN
2016-04-01 Szkoła Podstawowa nr 27 im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu
osoba prywatna:

Sprzątanie pomieszczeń po wynajmach

wartość: 684 PLN
2016-03-01 Szkoła Podstawowa nr 27 im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu
osoba prywatna:

Sprzątanie pomieszczeń po wynajmach

wartość: 684 PLN
2016-02-12 Szkoła Podstawowa nr 27 im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu
Wolters Kluwer SAv Warszawa:

licencyjna na użytkowanie programów admin. i księgowość

wartość: 231,24 PLN
2016-02-01 Szkoła Podstawowa nr 27 im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu
osoba prywatna:

Sprzątanie pomieszczeń po wynajmach

wartość: 756 PLN
2016-02-01 Szkoła Podstawowa nr 27 im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu
osoba prywatna:

Zajęcia poza lekcyjne z piłki nożnej "Klasa Patronacka WZPN" dla klasy II SP.

wartość: 1467,2 PLN
2016-02-01 Szkoła Podstawowa nr 27 im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu
osoba prywatna:

Zajęcia poza lekcyjne z piłki nożnej "Klasa Patronacka WZPN" dla klasy III SP.

wartość: 2932,8 PLN
2016-01-07 Szkoła Podstawowa nr 27 im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu
ALPHA Tomasz Zaremba Poznań:

koordynator ds. kontroli zarzadczej

wartość: 492 PLN
2016-01-04 Szkoła Podstawowa nr 27 im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu
"OgniochronII" Mikołaj Geisler:

koordynacja zadań bhp w szkole

wartość: 300,00 PLN
2016-01-04 Szkoła Podstawowa nr 27 im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu
osoba prywatna:

Zajęcia z gimnastyki artystycznej.

wartość: 2508 PLN
2016-01-04 Szkoła Podstawowa nr 27 im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu
osoba prywatna:

Sprzątanie pomieszczeń po wynajmach

wartość: 684 PLN
2015-12-17 Szkoła Podstawowa nr 27 im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu
Ryszard Pietrzak "Servis-Security" Ochrona Osób i Mienia Poznań:

okresowe przeglądy konserwacyjne systemów alarmowych

wartość: 492 PLN
2015-12-17 Szkoła Podstawowa nr 27 im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu
Ryszard Pietrzak "Servis-Security" Ochrona Osób i Mienia Poznań:

monitorowanie obiektu- miesięczne opł.

wartość: 246 PLN
2015-09-15 Szkoła Podstawowa nr 27 im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu
Librus Sp. z o.o. Katowice:

licencja na korzystanie z Systemu w wariancie Basis

wartość: 1279,00 PLN
2015-08-01 Szkoła Podstawowa nr 27 im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu
Akamed Anna Sabok-Rzepka, Krzysztof Rzepka sp.j Poznań:

badania profilaktyczne:okresowe,wstępne kontrolne pracowników,bad.labor., bad.sanep.-20,-zl, okul.,laryng.-30,-zł,med.pracy 28,-zł

wartość: 0 PLN
2015-01-01 Szkoła Podstawowa nr 27 im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu
SC Krakfin":

przetwarzanie danych aplikacji "Pabs"

wartość: 0 PLN
2015-01-01 Szkoła Podstawowa nr 27 im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu
Zakład Usług Techniczno-Elektronicznych SC Poznań:

serwis systemu komputerowego, systemu dozoru wizyjnego..

wartość: 356,70 PLN