Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2020-05-22 Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego
Domatus Z. Kowalak i wspólnicy Sp. j:

Wymiana stolarki okiennej w hali budynku warsztatów szkolnych.

wartość: 58859,55 PLN
2020-03-09 Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego
AS SERVIS ANDRZEJ SMELKA, ul. Słodyńska 25 A:

Wymiana i uruchomienie automatyki węzła cieplnego w budynku Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych.

wartość: 4920 PLN
2019-07-12 Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego
Zdzisław Kaczmarek:

Pełnienie Nadzoru inwestorskiego nad prowadzeniem robót budowlanych związanych z wykonaniem izolacji pionowej ścian piwnicznych wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu, ul. Raszyńska 48

wartość: 2400 PLN
2019-07-12 Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego
P.H.U.P Elbram Jacek Nowak:

Wykonanie izolacji pionowej ścian piwnicznych wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu, ul. Raszyńska 48.

wartość: 81925,82 PLN
2019-07-02 Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego
Zdzisław Kaczmarek:

Nadzór inwestorski nad prowadzeniem robót budowlanych związanych z częściową wymianą rynien z rurami spustowymi w budynku  Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu.

wartość: 500 PLN
2019-07-02 Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego
Zakład Ogólnobudowlany Mariusz Czyż:

Częściowa wymiana rynien z rurami spustowymi w budynku Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu, ul. Raszyńska 48

wartość: 33095,07 PLN
2018-10-10 Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego
Zdzisław Kaczmarek:

Pełnienie nodzoru inwestorskiego nad prowadzeniem robót budowlanych związanych z remontem pokrycia dachowego budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu, ul. Świerkowa 10.

wartość: 1968 PLN
2018-10-10 Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego
Zakład Ogólnobudowlany Mariusz Czyż:

Remont pokrycia dachowego budynku warsztatów Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu, ul. Świerkowa 10.

wartość: 80978,99 PLN
2018-08-10 Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego
Zakład Ogólnobudowlany Tomasz Kuchta:

Remont toalety pracowniczej.

wartość: 21072,11 PLN
2018-04-11 Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego
Paweł Grochowski, 62-024 Krzykosy:

Wycinka dwóch drzew (wierzba biała i topola kanadyjska) na terenie warsztatów szkolnych, oraz wywóz do Zakładu Lasów Poznańskich powstałych odpadów.

wartość: 5700 PLN
2017-12-12 Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego
Nadzory i Kosztorysowanie Zdzisław Kaczmarek:

Nadzór inwestorski.

wartość: 565,80 PLN
2017-12-12 Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego
Nadzory i Kosztorysowanie Zdzisław Kaczmarek:

Nadzór inwestorski.

wartość: 565,80 PLN
2017-12-12 Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego
Zakład Ogólnobudowlany Andrzej Batkowski:

Remont pomiesczeń na terenie Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu.

wartość: 9348,00 PLN
2017-10-27 Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego
Paweł Grochowski, 62-024 Krzykosy:

Cięcie korygyujące i sanitarne drzew.

wartość: 6000 PLN
2017-08-18 Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego
Biuro Obsługi Budownictwa Kazimierz Symko:

Nadzór inwestorski

wartość: 600 PLN
2017-08-18 Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego
ELEKTRO-SERVICE, Rogozińska 8A/1, 62-085 Skoki:

Remont tynku gzymsu i filarów międzyokiennych na poziomie +2 ściany południowo-zachodniej.

wartość: 5890 PLN
2017-08-01 Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego
Zakład Ogólnobudowlany Tomasz Kuchta:

Remont zaplecza socjalnego, szatni i wc przy pokoju nauczycielskim na terenie Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych

wartość: 24099,60 PLN
2017-06-30 Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego
ELEKTRO-SERVICE, Rogozińska 8A/1, 62-085 Skoki:

Remont dwóch sal dydaktycznych w budynku Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych.

wartość: 27000 PLN