Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2022-07-04 Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego
Zdzisław Kaczmarek:

Nadzór inwestorski nad prowadzeniem robót budowlanych związanych z remontem sanitariatów uczniowskich w  budynku Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu.

wartość: 4000 PLN
2022-07-04 Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego
P.H.U.P. Elbram:

Remont sanitariatów uczniowskich w budynku Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu, ul. Raszyńska 48, 60-135 Poznań.

wartość: 149305,41 PLN
2022-07-01 Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego
Zdzisław Kaczmarek:

Nadzór inwestorski nad prowadzeniem robót budowlanych związanych z remontem pomieszczeń biurowych.

wartość: 2400 PLN
2022-06-20 Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego
Firma Ogólnobudowlana Krissmajster:

Remont pomieszczeń biurowych w budynku Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych, ul. Raszyńska 48,  60-135 Poznań.

wartość: 82195,63 PLN
2021-10-13 Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego
P. H. U. P. Elbram Jacek Nowak:

Remont schodów zewnetrznych do budynku szkoły (wejście boczne).

wartość: 21525 PLN
2021-06-29 Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego
Plenerbud Grzegorczyk Sp. j.:

Naprawa istniejącego podłoża asfaltowego i wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na terenie Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych przy ul. Raszyńskiej 48 w Poznaniu.

wartość: 109745,57 PLN
2021-06-21 Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego
Wysoko Kamil Karolak:

Wycinka 9 drzew, frezowanie 15 pni.

wartość: 14106,74 PLN
2021-04-01 Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego
Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe SOLFATER:

Remont nawierzchni chodników na terenie nieruchomości Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu.

wartość: 15922,26 PLN
2021-03-01 Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego
Bulhorn Communications:

Produkcja filmu promocyjnego.

wartość: 3690 PLN
2020-12-08 Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego
TODO Usługi Instalacyjno-Budowlane, 61-341 Poznań ul. Wolbromska 19:

Awaryjna wymiana instalacji centralnego ogrzewania w kanałach pod salą gimnastyczną wraz z podejściami do grzejników, wymianą zaworów grzejnikowych i towarzyszącymi pracami budowlanymi.

wartość: 39999,99 PLN
2020-11-13 Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego
Paweł Grochowski 63-024 Krzykosy, ul. Okrężna 20:

1.Montaż automatycznego systemu nawadniania terenów zielonych przed budynkiem szkoły.

2.Demontaż i utlizacja zużytych płytek  chodnikowych i przygotowanie  terenu do nasadzeń.

wartość: 10000,00 PLN
2020-10-29 Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego
Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe SOLFATER:

Remont nawierzchni chodników na terenie nieruchomości Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych, ul. Raszyńska 48.

wartość: 46095,80 PLN
2020-09-21 Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego
P.H.U.P. Elbram Jacek Nowak:

Remont Pomiesczenia w budynku Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych

wartość: 5499,99 PLN
2020-08-24 Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego
InFiTu Sławomir Jaszczak:

Szkolenie z Office365 (Teams, Office online) dla pracowników Zespołu Szkół Budowlano-Drzewqnych

wartość: 1750 PLN
2020-08-14 Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego
Zakład Ogólnobudowlany Andrzej Batkowski:

Remont pomiesczeń biurowych - gabinet nr 4 i 6 w budynku Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych ul. Raszyńska 48, 60-135 Poznań

wartość: 13790 PLN
2020-08-14 Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego
Finisz F.P.H.U Danuta Pawełczyk:

Montaż kolcy zabezpieczających przed ptakami na parapetach okiennych i gzymsach międzypiętrowych usytułowaanych na ścianie głównego budynku szkoły od strony ul. Raszyńskiej.

wartość: 14048,08 PLN
2020-06-17 Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego
Zdzisław Kaczmarek:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzaniem robót budowlanych związanych z malowaniem hali w budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych, ul. Świerkowa 10, 61-472 Poznań.

wartość: 2000 PLN
2020-06-17 Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego
ARMOKS-BUD Paweł Skomra:

Wykonanie robót budowlanych z zakresu malowania hali w budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych na ul. Świerkowej 10, 61-472 Poznań w ramach projektu "Rozwijamy skrzydła kariery - podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu".

wartość: 72570 PLN
2020-06-12 Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego
Zdzisław Kaczmarek:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzeniem  robót budowlanych związanych z wymianą stolarki okiennej w hali budynku warsztatów szkolnych ul. Świerkowa 10, 61-472 Poznań.

wartość: 1800 PLN
2020-05-22 Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego
Domatus Z. Kowalak i wspólnicy Sp. j:

Wymiana stolarki okiennej w hali budynku warsztatów szkolnych.

wartość: 58859,55 PLN
2020-03-09 Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego
AS SERVIS ANDRZEJ SMELKA, ul. Słodyńska 25 A:

Wymiana i uruchomienie automatyki węzła cieplnego w budynku Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych.

wartość: 4920 PLN
2019-07-12 Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego
Zdzisław Kaczmarek:

Pełnienie Nadzoru inwestorskiego nad prowadzeniem robót budowlanych związanych z wykonaniem izolacji pionowej ścian piwnicznych wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu, ul. Raszyńska 48

wartość: 2400 PLN
2019-07-12 Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego
P.H.U.P Elbram Jacek Nowak:

Wykonanie izolacji pionowej ścian piwnicznych wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu, ul. Raszyńska 48.

wartość: 81925,82 PLN
2019-07-02 Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego
Zdzisław Kaczmarek:

Nadzór inwestorski nad prowadzeniem robót budowlanych związanych z częściową wymianą rynien z rurami spustowymi w budynku  Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu.

wartość: 500 PLN
2019-07-02 Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego
Zakład Ogólnobudowlany Mariusz Czyż:

Częściowa wymiana rynien z rurami spustowymi w budynku Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu, ul. Raszyńska 48

wartość: 33095,07 PLN
2018-10-10 Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego
Zdzisław Kaczmarek:

Pełnienie nodzoru inwestorskiego nad prowadzeniem robót budowlanych związanych z remontem pokrycia dachowego budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu, ul. Świerkowa 10.

wartość: 1968 PLN
2018-10-10 Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego
Zakład Ogólnobudowlany Mariusz Czyż:

Remont pokrycia dachowego budynku warsztatów Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu, ul. Świerkowa 10.

wartość: 80978,99 PLN
2018-08-10 Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego
Zakład Ogólnobudowlany Tomasz Kuchta:

Remont toalety pracowniczej.

wartość: 21072,11 PLN
2018-04-11 Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego
Paweł Grochowski, 62-024 Krzykosy:

Wycinka dwóch drzew (wierzba biała i topola kanadyjska) na terenie warsztatów szkolnych, oraz wywóz do Zakładu Lasów Poznańskich powstałych odpadów.

wartość: 5700 PLN
2017-12-12 Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego
Nadzory i Kosztorysowanie Zdzisław Kaczmarek:

Nadzór inwestorski.

wartość: 565,80 PLN
2017-12-12 Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego
Nadzory i Kosztorysowanie Zdzisław Kaczmarek:

Nadzór inwestorski.

wartość: 565,80 PLN
2017-12-12 Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego
Zakład Ogólnobudowlany Andrzej Batkowski:

Remont pomiesczeń na terenie Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu.

wartość: 9348,00 PLN
2017-10-27 Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego
Paweł Grochowski, 62-024 Krzykosy:

Cięcie korygyujące i sanitarne drzew.

wartość: 6000 PLN
2017-08-18 Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego
Biuro Obsługi Budownictwa Kazimierz Symko:

Nadzór inwestorski

wartość: 600 PLN
2017-08-18 Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego
ELEKTRO-SERVICE, Rogozińska 8A/1, 62-085 Skoki:

Remont tynku gzymsu i filarów międzyokiennych na poziomie +2 ściany południowo-zachodniej.

wartość: 5890 PLN
2017-08-01 Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego
Zakład Ogólnobudowlany Tomasz Kuchta:

Remont zaplecza socjalnego, szatni i wc przy pokoju nauczycielskim na terenie Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych

wartość: 24099,60 PLN
2017-06-30 Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego
ELEKTRO-SERVICE, Rogozińska 8A/1, 62-085 Skoki:

Remont dwóch sal dydaktycznych w budynku Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych.

wartość: 27000 PLN