Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2019-06-27 Zespół Szkół Budownictwa Nr 1
STOLARSTWO EUGENIUSZ GĄSIOREK:

Wykonanie, dostawa i montaż drzwi drewnianych wewnętrznych w sieni budynku.

wartość: 22632 PLN
2019-06-12 Zespół Szkół Budownictwa Nr 1
"STYLBUD" Piotr Marszewski:

Wykonanie zabezpieczenia stropu pod parkingiem w budynku szkoły.

wartość: 6691,20 PLN
2019-05-23 Zespół Szkół Budownictwa Nr 1
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe Komplex-Dom Tadeusz Zmyślony:

Wykonanie drzwi z drewna sosnowego o wymiarach: 1560x2240 wraz z mo (0.00)

wartość: 9680,10 PLN
2019-05-21 Zespół Szkół Budownictwa Nr 1
"STYLBUD" Piotr Marszewski:

Wykonanie bieżących prac remontowych w obrębie korytarza na parterze polegających na usunięciu usterek po pracach elektrycznych oraz malowanie ścian i sufitów.

wartość: 16092,16 PLN
2019-04-25 Zespół Szkół Budownictwa Nr 1
"STYLBUD" Piotr Marszewski:

Wykonanie remontu bieżącego sieni wejściowej od ulicy Rybaki w budynku Zespołu Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu

wartość: 56800,99 PLN
2019-03-27 Zespół Szkół Budownictwa Nr 1
MAGOD ŁUKASZ KAROLAK:

ZAKUP KRZESEŁ

wartość: 3770,00 PLN
2019-02-28 Zespół Szkół Budownictwa Nr 1
TMP s.c. M. Idaszak T. Stochniałek:

Zakup zestawów komputerowych do przeprowadzania egzaminu zawodowego - 16 sztuk jednostek centralnych wraz z monitorami

wartość: 33000 PLN