Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2021-10-01 Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego
HYDRO-LUX Marcin Polus:

eksploatacja zlecona kotłowni gazowej

wartość: 7183,20 PLN
2021-10-01 Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego
Sławomir Strączek:

nadzór inspektorski

wartość: 2460,00 PLN
2021-10-01 Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego
Firma Remontowo-Budowlana Tomasz Michalski:

malowanie korytarz szkolnych

wartość: 38442,40 PLN
2021-09-29 Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego
Sławomir Strączek:

nadzór inspektorski

wartość: 2460,00 PLN
2021-09-29 Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego
Concept trade BH-U Rafał Miszczak:

remont wielofunkcyjnego boiska sportowego

wartość: 157626,94 PLN
2021-08-24 Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego
Sławomir Strączek:

nadzór inspektorski nad remontem sali 06

wartość: 2460,00 PLN
2021-08-24 Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego
SOL-FA Budownictwo Sp. z o.o.:

prace remontowe sali 06 - rozbiórka posadzek betonowych, odbicie tynków wewnętrznych, odgrzybienie powierzchni ścian, izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe, położenie nowej posadzki, uzupełnienie tynków, malowanie, wymiana gniazd, styczników, opraw oświetleniowych, stolarki drzwiowej

wartość: 24938,07 PLN
2021-06-29 Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego
Sławomir Strączek:

pełnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzeniem prac remontowych instalacji odprowadzającej wody opadowe i izolacji termicznej i przeciwwodnej ścian fundamentowych - etap II.

wartość: 5000,00 PLN
2021-06-16 Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego
STALREM:

montaż stolarki drzwiowej - sale lekcyjne

wartość: 10298,79 PLN
2021-06-08 Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego
Roletkowo Leszek Rutkowski:

wykonanie i montaż rolet okiennych w salach lekcyjnych, pomieszczeniach pracowniczych

wartość: 4287,60 PLN
2021-05-29 Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego
HYDRO-LUX Marcin Polus:

prace remontowe instalacji odprowadzającej wody opadowe i izolacji termicznej oraz przeciwwodnej ścian fundamentowych - etap II.

wartość: 135601,42 PLN
2021-03-18 Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego
STALREM:

montaż stolarki drzwiowej - sale lekcyjne

wartość: 10276,16 PLN
2020-12-04 Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego
HYDRO-LUX marcin Polus:

wymiana systemu detekcji gazu

wartość: 9972,84 PLN
2020-12-04 Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego
Sławomir Strączek:

nadzór inspektorski - prace remontowe dachu.

wartość: 2460,00 PLN
2020-12-04 Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego
Usługi Dekarskie Mariusz Kulpiński:

prace remontowe dachu nad pomieszczeniami sekretariatu i sal lekcyjnych

wartość: 47443,01 PLN
2020-10-09 Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego
HYDRO-LUX marcin Polus:

usunięcie awarii systemu grzewczego

wartość: 8124,15 PLN
2020-02-17 Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego
ELEKTROKOM Jacek Jąder:
  1. Montaż okablowania i rzutników w salach lekcyjnych 101, 103, 104.
  2. Demontaż rozdzielnicy szkoleniowej oraz zabezpieczenie OK x 25A w pomieszczeniu zaplecza sali 05. 
  3. Zabezpieczenie istniejącej oprawy w sali gimnastycznej.
  4. Montaż uchwytu odgromowego i regulacja kamery zewnętrznej - to zadanie w ramach gwarancji.
wartość: 4352,97 PLN
2019-12-09 Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego
Meble Tomasz Kaczmarek:

Wykonanie zabudowy meblowej w gabinecie pedagoga i psychologa.

wartość: 21094,50 PLN
2019-10-17 Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego
ELEKTROKOM Jacek Jąder:

modernizacja monitoringu wizyjnego

wartość: 10842,45 PLN
2019-10-01 Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego
Firma Hydro-lux Marcin Polus:

dozór kotłowni gazowej

wartość: 492,00 PLN
2019-08-30 Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego
Firma Hydro-lux Marcin Polus:

REMONT INSTALACJI ODPROWADZAJACEJ WODY OPADOWE, IZOLACJI TERMICZNEJ I PRZECIWWODNEJ ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH BUDYNKU

wartość: 126889,43 PLN
2019-08-30 Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego
Sławomir Strączek:

nadzór inspektorski prac remontowych ścian fundamentowych budynku

wartość: 1845,00 PLN
2019-08-22 Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego
Sławomir Strączek:

przegląd stanu technicznego budynku, ekspertyzy, kosztorysy.

wartość: 1230,00 PLN
2019-07-15 Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego
EKOPLANT System:

Przegląd i uruchomienie automatycznego systemu nawadniania terenów zielonych na terenie szkoły.

wartość: 897,90 PLN
2019-07-08 Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego
ELECTROKOM Jacek Jąder:

Wymiana instalavcji elektrycznej w sali lekcyjnej.

wartość: 2987,12 PLN
2019-06-24 Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego
EL.BRAM Krzysztof Dziel:

Naprawa napędu bramy wjazdowej na boisko szkolne.

wartość: 307,50 PLN
2019-05-28 Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego
ELECTROKOM Jacek Jąder:

przegląd instalacji elektrycznej i odgromowej w całym budynku

wartość: 9348,00 PLN
2019-05-23 Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego
ELECTROKOM Jacek Jąder:

wykonanie zasilania, prac instalatorskich, pomiarów w sali lekcyjnej pod kątem przystosowania do pracowni informatycznych przedmiotów zawodowych.

wartość: 3266,88 PLN
2019-05-22 Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego
Firma Hydro-lux Marcin Polus:

naprawa istalacji kanalizacyjnej w łazience uczniowskiej

wartość: 1845,00 PLN
2018-12-17 Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego
SOL-FA Budownictwo Sławomir Strączek:

nadzór inspektora

wartość: 1230,00 PLN
2018-12-17 Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego
Firma Hydro-lux Marcin Polus:

remont pomieszczeń sanitarnych

wartość: 40400 PLN
2018-10-31 Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego
Firma Hydro-lux Marcin Polus:

wymiana uszkodzonego regulatora głównego sterowania centralnym ogrzewaniem.

wartość: 2214 PLN
2018-10-30 Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego
Firma ELEKTROKOM Jacek Jąder:

Usunięcie uszkodzenia instalacji elektrycznej, wymiana uszkodzonych źródeł światła.

wartość: 1584,24 PLN
2018-10-11 Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego
Firma ELEKTROKOM Jacek Jąder:

Wykonanie instalacji elektrycznej natynkowejw rurkach elektroinstalacyjnych - zasilanie pojemnościowego ogrzewacza wody w piwnicy.

wartość: 683,88 PLN
2018-10-05 Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego
Firma Hydro-lux Marcin Polus:

Przygotowanie instalacji wody ciepłej i zimnej do montażu podgrzewacza elektrycznego oraz montaż i uruchomienie podgrzewacza.

wartość: 1635,90 PLN
2018-08-30 Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego
Firma Hydro-lux Marcin Polus:

Montaż jednostki zewnętrznej na elewacji budynku i jednostki wewnętrznej w pomieszczeniu serwerowni.

wartość: 3982,13 PLN
2018-08-21 Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego
Sławomir Strączek:

Przegląd stanu technicznego budynku, sporządzenie ekspertyz, sporządzenie wykazu zakresu prac remontowych na podstawie ekspertyz, przygotowanie kosztorysów, przygotowanie ekspertyzy do wniosku o audyt termoizolacyjny, sporządzenie raportu o stanie technicznym budynku

wartość: 1230,00 PLN
2018-08-03 Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego
Sławomir Strączek:

pełnienie nadzoru inwestorskiego

wartość: 1230,00 PLN
2018-08-03 Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego
Firma Hydro-lux Marcin Polus:

remont łazienki nauczycielskiej

wartość: 10810,30 PLN
2018-07-09 Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego
ELEKTRO Technika Jacek Górny:

Pomiary rezystancji izolacji obwodów trójfazowych, pomiary rezystancji obwodów jednofazowych na terenie całej szkoły oraz prace na sali gimnastycznej obejmujące wymianę źródła światła i poprawienie mocowania siatek.

wartość: 5804,37 PLN
2018-04-27 Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego
Sławomir Strączek:

nadzór inspektorski - prace remontowe dachu

wartość: 1230,00 PLN
2018-04-27 Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego
Usługi dekarskie Mariusz Kulpiński:

prace remontowe dachu nad szatnią

wartość: 53182,74 PLN
2018-01-29 Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego
Pracownia Haftów Artystycznych Jolanta Czajka:

Wykonanie sztandaru szkoły wraz z elementami dodatkowymi wyposażenia.

wartość: 5800 PLN
2017-11-27 Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego
Firma Hydro-lux Marcin Polus:

Kompleksowy remony łazienki uczniowskiej.

wartość: 30000 PLN
2017-11-20 Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego
MIKA DACH Michał Śliwiński:

Uszczelnienie, uzupełnienie pokrycia papowego przy kominach na dachu głównym budynku wraz z olistwowaniem.

wartość: 3444,0 PLN
2017-10-23 Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego
MIKA DACH Michał Śliwiński:

prace remontowo-zabezpieczające

wartość: 3874,5 PLN
2017-09-06 Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego
Firma Hydro-lux Marcin Polus:

Naprawa awarii - niedrożność pionu w łazience uczniowskiej i nauczycielskiej.

wartość: 1657,79 PLN
2017-09-04 Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego
Firma Hydro-lux Marcin Polus:

Naprawa awarii odcinka rurociagu wody użytkowej w przyziemiu.

wartość: 3995,09 PLN
2017-09-01 Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego
Firma Hydro-lux Marcin Polus:

naprawa awarii - rury, grzejnik na parterze.

wartość: 910,20 PLN
2017-08-23 Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego
Elektrotechnika Jacek Górny:

wykonanie naprawy uziomów

wartość: 4157,40 PLN
2017-07-06 Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego
SOL-FA Budownictwo Sławomir Strączek:

pełnienie nadzoru inwestorskiego

wartość: 1230 PLN
2017-07-06 Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego
MIKA DACH Michał Śliwiński:

prace remontowe dachu nad salą gimnastyczną

wartość: 38314,50 PLN
2017-06-19 Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego
ARCHIMAG Firma usług Archiwizacyjnych Aleksandra Handkiewicz - Kupka:

prace archiwizacyjne

wartość: 4105,50 PLN
2017-04-03 Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego
Elektrotechnika Jacek Górny:

przegląd 5 -letni instalacji elektrycznej, naprawa usterek

wartość: 3462,45 PLN
2017-03-30 Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego
Firma DORAN, Andrzej Barski:

montaż rolet w salach lekcyjnych

wartość: 3760,00 PLN
2017-03-15 Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego
Elektrotechnika Jacek Górny:

pomiary i badanie instalacji elektrycznej w zakresie: rezystancji izolacji obw. 3 faz., rezystancji izolacji obw. 1 faz., rezystancji uziemień instalacji odgromowej.

wartość: 4482,12 PLN
2017-02-27 Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego
Firma DORAN, Andrzej Barski:

montaż rolet w salach lekcyjnych

wartość: 3520 PLN
2017-02-20 Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego
Firma ELEKTROKOM Jacek Jąder:

wymiana plafonów na holach, montaż lamp w bibliotece.

wartość: 3557,16 PLN
2017-02-17 Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego
Firma Hydro-lux Marcin Polus:

montaż dodatkowego zlewozmywaka w barku szkolnym,

wartość: 3108,21 PLN
2017-02-10 Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego
Firma DORAN, Andrzej Barski:

wykonanie i montaż rolet w salach lekcyjnych

wartość: 3760,00 PLN
2017-02-04 Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego
Firma ELEKTROKOM Jacek Jąder:

Wymiana oświetlenia, bieżące naprawy instalacji elektrycznej.

wartość: 2378,82 PLN
2017-02-03 Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego
Firma Hydro-lux Marcin Polus:

Modernizacja systemu wentylacji w pomioeszczeniach prysznicowych, sanitariatach, modernizacja instalacji wody ciepłej.

wartość: 9181,95 PLN
2017-01-03 Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego
Firma DORAN, Andrzej Barski:

montaż rolet w salach lekcyjnych.

wartość: 3760,00 PLN
2016-12-06 Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego
Firma DORAN, Andrzej Barski:

Wykonanie i montaż rolet w dwóch salach lekcyjnych.

wartość: 3760,00 PLN
2016-12-01 Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego
Firma Hydro-lux Marcin Polus:

wykonanie naprawy kanalizacji WC w zakresie określonym w protokole awarii i konieczności.

wartość: 5608,80 PLN
2016-12-01 Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego
Firma Hydro-lux Marcin Polus:

wykonanie naprawy instalacji c.o. w zakresie określonym w protokole awarii i konieczności.

wartość: 3873,27 PLN
2016-11-07 Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego
Firma DORAN, Andrzej Barski:

Rolety w kasetach do dwóch sal lekcyjnych wraz z montażem.

wartość: 3760,00 PLN
2016-10-10 Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego
Mika Dach Michał Śliwiński:

prace dekarskie w związku z nieszczelnością dachu budynku szkoły.

wartość: 4077,45 PLN
2016-10-07 Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego
Firma Ogólnobudowlana, Marcin Giernacki:

Wykonanie i montaż parapetu granitowego, okiennego wewnętrznego na korytarzu oraz dwóch granitowych płyt zabezpieczających na korytarzu.

wartość: 1024,00 PLN
2016-10-03 Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego
Firma DORAN, Andrzej Barski:

Rolety w kasetach na dwie sale lekcyjne wraz z montażem.

wartość: 3760,00 PLN
2016-09-12 Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego
Firma Handlowo-Usługowa, Maria Hulińska:

Wykonanie i montaż okna na korytarzu.

wartość: 2066,40 PLN
2016-06-30 Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego
P.H.U TIME Agnieszka Magierska:

Wykonanie i montaż mebli szkolnych.

wartość: 5535,00 PLN
2016-06-14 Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Stimulus" s.c. Wioleta Urbańska:

Prace malarskie korytarzy.

wartość: 15000,01 PLN
2016-05-23 Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego
ProData Sp. z o.o.:

Zakup i dostawa 4 komputerów i oprogramowania oraz drukarki.

wartość: 10879,35 PLN
2016-04-04 Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego
Hydro-lux Antoni Polus:

wykonanie stalowej konstrukcji, montaż konstrukcji, zabudowa centrali wentylacyjnej, montaż drzwiczek rewizyjnych

wartość: 3075,00 PLN
2016-02-15 Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego
Hydro-lux Antoni Polus:

dostawa, montaż i uruchomienie centrali wentylacyjnej w pomieszczeniach siłowni i szatni w ZSE Nr 1

wartość: 34132,00 PLN