Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2022-03-15 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
HENRY Izabela Stefaniak:

Sprzedaż i dostawa śrdków czystości.

wartość: 12496,70 PLN
2022-01-25 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
P.P.H.U. Tel-Poż-System Iskra Sp. z o.o.:

Przeglądy, naprawy sprzętu ppoż.

wartość: 2000,00 PLN
2022-01-05 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Aquanet:

Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

wartość: 000,00 PLN
2022-01-03 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Diagnostyka Sp. z o.o.:

Usługi laboratoryjne pracowników szkoły.

wartość: 2000,00 PLN
2022-01-03 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
PROGRESS:

Obsługa BHP.

wartość: 2880,00 PLN
2022-01-03 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
MA-RO Magdalena Frąckowiak:

Konserwacja instalacji elektrycznej.

wartość: 6000,00 PLN
2022-01-03 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
BHP-Bejma:

Wynajem mat wejściowych.

wartość: 718,20 PLN
2021-12-28 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Robican s.c. R. Jastrzębski i Wspólnicy:

Dzierżawa kopiarek.

wartość: 7000,00 PLN
2021-12-17 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
ALFA Wykładziny obiektowe:

Położenie wykładziny z tworzyw sztucznych.

wartość: 6493,50 PLN
2021-12-16 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Garmond Press S.A.:

Dostawa prasy i czasopism.

wartość: 4421,81 PLN
2021-12-15 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Agencja Detektywistyczna i Ochrony Joker Sp. z o.o.:

Monitorowanie sygnału alarmu i napadu.

wartość: 651,90 PLN
2021-10-27 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
PRO Klima Wojciech Lewandowski:

Montaż klimatyzacji.

wartość: 11000,00 PLN
2021-10-13 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Aqua Projekt Instoni Ewa Buczkowska:

Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej.

wartość: 11110,65 PLN
2021-09-22 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
PRO Klima Wojciech Lewandowski:

Montaż klimatyzacji.

wartość: 4400 PLN
2021-08-06 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Aqua Projekt Instoni Ewa Buczkowska:

przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej

wartość: 12610,40 PLN
2021-07-08 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Zakład Ogólnobudowlany Bogdan Dura:

remont sal dydaktycznych

wartość: 37126,25 PLN
2021-07-07 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Aqua Projekt Instoni Ewa Buczkowska:

przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej

wartość: 2000,00 PLN
2021-07-07 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
HENRY Izabela Stefaniak:

sprzedaż i dostawa środków czystości

wartość: 11784,85 PLN
2021-06-08 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
CT Sport sp. z o.o.:

wymiana piłkochwytu

wartość: 8900,00 PLN
2021-06-01 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Prywatny Gabinet Lekarski Irena Kłysz:

badania medcyny pracy dla pracowników szkoły

wartość: 5000,00 PLN
2021-04-27 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
JTP Grocholewski Datkiewicz s.j.:

dostawa artykułów biurowych

wartość: 9557,17 PLN
2021-04-16 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
PRO KLIMA:

wymiana urządzeń klimatyzacyjnych

wartość: 8900,00 PLN
2021-04-01 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Aquanet:

odprowadzanie wód opadowyh

wartość: 000,00 PLN
2021-03-09 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Planowanie przestrzenne KONTRA:

wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego

wartość: 17000,00 PLN
2021-03-08 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Zakład Ogólnobudowlany Bogdan Dura:

remont sal dydaktycznych

wartość: 38217,15 PLN
2021-01-26 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Aqua Projekt Instoni Ewa Buczkowska:

przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej

wartość: 7723,58 PLN
2021-01-15 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
PROGRESS:

obsługa BHP

wartość: 2880,00 PLN
2021-01-04 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
MA-RO Magdalena Frąckowiak:

konserwacja instalacji elektrycznej

wartość: 6000,00 PLN
2021-01-04 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
P.P.H.U. Tel-Poż-System Iskra Sp. z o.o.:

przeglądy, naprawy sprzętu ppoż.

wartość: 2000,00 PLN
2021-01-04 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
BHP-Bejma:

wynajem mat wejściowych

wartość: 1068,00 PLN
2021-01-04 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Robican s.c. R. Jastrzębski i Wspólnicy:

dzierżawa kopiarek

wartość: 7000,00 PLN
2021-01-01 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Veolia Energia Poznań S.A.:

udostępnianie danych telemetrycznych

wartość: 432,00 PLN
2020-12-28 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Aquanet:

zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

wartość: 000,00 PLN
2020-12-23 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Garmond Press S.A.:

dostawa prasy i czasopism

wartość: 3887,31 PLN
2020-12-15 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Agencja Detektywistyczna i Ochrony Joker Sp. z o.o.:

monitorowanie sygnału alarmu i napadu

wartość: 651,90 PLN
2020-08-18 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Wizja Net Sp. z o.o.:

utrzymanie dziennika elektronicznego

wartość: 3800 PLN
2020-07-17 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Sebastian Mariusz Szukalski:

położenie wykładziny z tworzyw sztucznych

wartość: 5700 PLN
2020-07-10 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Zakład Ogólnobudowlany Bogdan Dura:

modernizacja, malowanie sal

wartość: 53510,30 PLN
2020-06-30 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Nadzory i kosztorysowanie robót budowlano-instalacyjnych:

modernizacja pomieszczeń-kosztorysowanie i nadzór

wartość: 1650 PLN
2020-05-27 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
SID Dawid Świtalski:

malowanie sali

wartość: 4260 PLN
2020-02-24 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Henry Izabela Stefaniak:

sprzedaż i dostawa środków czystości

wartość: 13707,67 PLN
2020-02-24 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
JTP Grocholewski Datkiewicz s.j.:

dostawa artykułów biurowych

wartość: 10842,57 PLN
2020-01-02 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Posum:

badania RTG pracowników szkoły

wartość: 2000 PLN
2020-01-02 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Prywatny Gabinet Lekarski Irena Kłysz:

badania medycyny pracy dla pracowników szkoły

wartość: 5000 PLN
2020-01-02 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Progress:

obsługa BHP

wartość: 2880 PLN
2020-01-02 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
MA-RO Magdalena Frąckowiak:

konserwacja instalacji elektrycznej

wartość: 6000 PLN
2020-01-02 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
BHP-Bejma:

wynajem mat wejściowych

wartość: 1068 PLN
2020-01-02 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Robican s.c. R. Jastrzębski i Wspólnicy:

dzierżawa kopiarek

wartość: 7000 PLN
2020-01-02 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
PPHU Tel-Poż-System Iskra Sp. z o.o.:

przeglądy, naprawy sprzętu ppoż

wartość: 2000 PLN
2019-12-20 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Garmond Press S.A.:

dostawa prasy i czasopism

wartość: 3543,62 PLN
2019-12-20 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Aquanet:

zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

wartość: 0 PLN
2019-12-13 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Agencja Detektywistyczna i Ochrony Joker Sp. z o.o.:

Monitorowanie sygnału alarmu i napadu

wartość: 651,90 PLN
2019-09-30 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Paulina Bąkowska - usługi dydaktyczne i tłumaczenia:

kurs przygotowujący do egzaminu FCE

wartość: 3400,00 PLN
2019-09-10 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Stowarzyszenie Razem dla Sportu:

najem sali gimnastycznej

wartość: 10500,00 PLN
2019-09-09 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
BHP-BEJMA:

wynajem mat wejściowych

wartość: 445,00 PLN
2019-08-05 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Wizja Net sp. z o.o.:

utrzymanie dziennika elektronicznego

wartość: 3650,00 PLN
2019-07-19 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Concept Trade BHU:

modernizacja boiska i budowa siłowni zewnętrznej

wartość: 5120,00 PLN
2019-07-10 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Biuro Usług Turystycznych Korsarz:

obsługa turystyczna wyjazdu do Dublina

wartość: 61500,00 PLN
2019-06-26 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Concept Trade BHU:

modernizacja boiska i budowa siłowni zewnętrznej

wartość: 188142,62 PLN
2019-04-01 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Progress:

ABI, nadzór nad ochroną danych osobowych

wartość: 1500,00 PLN
2019-03-05 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
JTP Grocholewski, Datkiewicz s.j.:

sprzedaż i dostawa środków czystości

wartość: 17149,63 PLN
2019-03-01 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
JTP Grocholewski, Datkiewicz s.j.:

dostawa artykułów biurowych

wartość: 10869,73 PLN
2019-01-24 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
ZAiKS:

umowa licencyjna

wartość: 179,89 PLN
2019-01-15 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
PPHU Iskra Sp. z o.o.:

przeglądy, naprawy podręcznego sprzętu gaśniczego

wartość: 2000,00 PLN
2019-01-14 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
POSUM Poznań:

badania RTG pracowników szkoły

wartość: 2000,00 PLN
2019-01-02 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Diagnostyka Sp. z o.o.:

usługi laboratoryjne pracowników szkoły

wartość: 2000 PLN
2019-01-02 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Diagnostyka sp. z o.o.:

usługi laboratoryjne pracowników szkoły

wartość: 2000,00 PLN
2019-01-02 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Prywatny Gabinet Lekarski Irena Kłysz:

badania medycyny pracy dla pracowników szkoły

wartość: 5000,00 PLN
2019-01-02 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Progress:

ABI, nadzór nad ochroną danych osobowych

wartość: 1500,00 PLN
2019-01-02 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Progress:

obsługa BHP

wartość: 2880,00 PLN
2019-01-02 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
MA-RO Magdalena Frąckowiak:

konserwacja instalacji elektrycznej

wartość: 6494,40 PLN
2019-01-02 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Garmond Press S.A.:

dostawa prasy i czasopism

wartość: 3224,87 PLN
2018-12-31 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
BHP-BEJMA:

wynajem mat wejściowych

wartość: 200,00 PLN
2018-12-28 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Robican s.c. R.Jastrzębski i wspólnicy:

dzierżawa kopiarek

wartość: 7000,00 PLN
2018-12-21 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Aquanet:

zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

wartość: 0 PLN
2018-12-03 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Agencja Detektywistyczna i Ochrony JOKER Sp. z o.o.:

Monitorowanie sygnału alarmu i napadu

wartość: 651,90 PLN
2018-10-31 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
BHP-BEJMA:

wynajem mat wejściowych

wartość: 123,00 PLN
2018-10-31 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
EKO-Las-Plus Tomasz Siedlecki:

usunięcie i przycięcie drzew, porządkowanie terenu

wartość: 9396,00 PLN
2018-10-31 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Paulina Bąkowska - usługi dydaktyczne i tłumaczenia:

kurs przygotowujący do egzaminu FCE

wartość: 6000,00 PLN
2018-08-31 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe:

umowa dostępu do sieci akademickiej przez łącze Gigabit Ethernet

wartość: 8856,00 PLN
2018-08-20 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Wizja Net Sp. z o.o.:

utrzymanie dziennika elektronicznego

wartość: 3650,00 PLN
2018-07-27 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
MONREM T.M. Wiciejewski Sp. komandytowa:

modernizacja piłkochwytów na boisku szkolnym

wartość: 4000,00 PLN
2018-07-25 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
QUANDER Przemysław Wojtkowiak:

wykonanie osłon na słupy na boisku do koszykówki i siatkówki

wartość: 2060,25 PLN
2018-07-05 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Biuro Usług Turystycznych Korsarz:

obsługa turystyczna wyjazdu dla pracowników ZSŁ do Sztokholmu

wartość: 55950,00 PLN
2018-07-02 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
"SEBASTIAN" Mariusz Szukalski:

remont podłogi

wartość: 2767,50 PLN
2018-07-02 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
"SEBASTIAN" Mariusz Szukalski:

remont podłogi

wartość: 8518,00 PLN
2018-07-02 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Kompleks-Dach Łukasz Nowakowski:

naprawa dachu budynku sali gimnastycznej

wartość: 2952,00 PLN
2018-06-15 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Zakład Malarsko-Tapeciarski i Roboty Budowlane Jan Jóźwiak:

remont sal dydaktycznych

wartość: 39200,00 PLN
2018-04-06 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Grass Service Anisa Wierzbicka:

czyszczenie nawierzchni boisk z tworzyw sztucznych

wartość: 5400,00 PLN
2018-03-23 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Archives Iwona Jóźwiak:

porządkowanie składnicy akt

wartość: 5166,00 PLN
2018-03-19 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Wolters Kluwer:

umowa licencyjna

wartość: 2553,48 PLN
2018-02-26 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Henry Izabela Stefaniak:

sprzedaż i dostawa środków czystości

wartość: 20890,70 PLN
2018-02-07 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
J.T.P Grocholewski, Datkiewicz s.j.:

dostawa artykułów biurowych

wartość: 11185,68 PLN
2018-01-10 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
POSUM Poznań:

badania RTG pracowników szkoły

wartość: 2000,00 PLN
2018-01-02 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Diagnostyka Sp. z o.o.:

usługi laboratoryjne pracowników szkoły

wartość: 2000,00 PLN
2018-01-02 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Progress:

ABI, nadzór nad ochroną danych osobowych

wartość: 6000,00 PLN
2018-01-02 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Progress:

obsługa BHP

wartość: 2880,00 PLN
2018-01-02 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
MA-RO Magdalena Frąckowiak:

konserwacja instalacji elektrycznej

wartość: 6494,40 PLN
2018-01-01 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Eden Springs Sp. z o.o.:

dostawa wody pitnej

wartość: 2068,50 PLN
2018-01-01 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Getfresh sp. z o.o.:

dostawy wody pitnej

wartość: 2068,50 PLN