Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2020-08-18 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Wizja Net Sp. z o.o.:

utrzymanie dziennika elektronicznego

wartość: 3800 PLN
2020-07-17 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Sebastian Mariusz Szukalski:

położenie wykładziny z tworzyw sztucznych

wartość: 5700 PLN
2020-07-10 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Zakład Ogólnobudowlany Bogdan Dura:

modernizacja, malowanie sal

wartość: 53510,30 PLN
2020-06-30 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Nadzory i kosztorysowanie robót budowlano-instalacyjnych:

modernizacja pomieszczeń-kosztorysowanie i nadzór

wartość: 1650 PLN
2020-05-27 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
SID Dawid Świtalski:

malowanie sali

wartość: 4260 PLN
2020-02-24 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Henry Izabela Stefaniak:

sprzedaż i dostawa środków czystości

wartość: 13707,67 PLN
2020-02-24 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
JTP Grocholewski Datkiewicz s.j.:

dostawa artykułów biurowych

wartość: 10842,57 PLN
2020-01-02 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Posum:

badania RTG pracowników szkoły

wartość: 2000 PLN
2020-01-02 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Prywatny Gabinet Lekarski Irena Kłysz:

badania medycyny pracy dla pracowników szkoły

wartość: 5000 PLN
2020-01-02 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Progress:

obsługa BHP

wartość: 2880 PLN
2020-01-02 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
MA-RO Magdalena Frąckowiak:

konserwacja instalacji elektrycznej

wartość: 6000 PLN
2020-01-02 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
BHP-Bejma:

wynajem mat wejściowych

wartość: 1068 PLN
2020-01-02 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Robican s.c. R. Jastrzębski i Wspólnicy:

dzierżawa kopiarek

wartość: 7000 PLN
2020-01-02 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
PPHU Tel-Poż-System Iskra Sp. z o.o.:

przeglądy, naprawy sprzętu ppoż

wartość: 2000 PLN
2019-12-20 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Garmond Press S.A.:

dostawa prasy i czasopism

wartość: 3543,62 PLN
2019-12-20 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Aquanet:

zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

wartość: 0 PLN
2019-12-13 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Agencja Detektywistyczna i Ochrony Joker Sp. z o.o.:

Monitorowanie sygnału alarmu i napadu

wartość: 651,90 PLN
2019-09-30 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Paulina Bąkowska - usługi dydaktyczne i tłumaczenia:

kurs przygotowujący do egzaminu FCE

wartość: 3400,00 PLN
2019-09-10 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Stowarzyszenie Razem dla Sportu:

najem sali gimnastycznej

wartość: 10500,00 PLN
2019-09-09 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
BHP-BEJMA:

wynajem mat wejściowych

wartość: 445,00 PLN
2019-08-05 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Wizja Net sp. z o.o.:

utrzymanie dziennika elektronicznego

wartość: 3650,00 PLN
2019-07-19 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Concept Trade BHU:

modernizacja boiska i budowa siłowni zewnętrznej

wartość: 5120,00 PLN
2019-07-10 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Biuro Usług Turystycznych Korsarz:

obsługa turystyczna wyjazdu do Dublina

wartość: 61500,00 PLN
2019-06-26 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Concept Trade BHU:

modernizacja boiska i budowa siłowni zewnętrznej

wartość: 188142,62 PLN
2019-04-01 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Progress:

ABI, nadzór nad ochroną danych osobowych

wartość: 1500,00 PLN
2019-03-05 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
JTP Grocholewski, Datkiewicz s.j.:

sprzedaż i dostawa środków czystości

wartość: 17149,63 PLN
2019-03-01 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
JTP Grocholewski, Datkiewicz s.j.:

dostawa artykułów biurowych

wartość: 10869,73 PLN
2019-01-24 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
ZAiKS:

umowa licencyjna

wartość: 179,89 PLN
2019-01-15 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
PPHU Iskra Sp. z o.o.:

przeglądy, naprawy podręcznego sprzętu gaśniczego

wartość: 2000,00 PLN
2019-01-14 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
POSUM Poznań:

badania RTG pracowników szkoły

wartość: 2000,00 PLN
2019-01-02 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Diagnostyka Sp. z o.o.:

usługi laboratoryjne pracowników szkoły

wartość: 2000 PLN
2019-01-02 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Diagnostyka sp. z o.o.:

usługi laboratoryjne pracowników szkoły

wartość: 2000,00 PLN
2019-01-02 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Prywatny Gabinet Lekarski Irena Kłysz:

badania medycyny pracy dla pracowników szkoły

wartość: 5000,00 PLN
2019-01-02 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Progress:

ABI, nadzór nad ochroną danych osobowych

wartość: 1500,00 PLN
2019-01-02 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Progress:

obsługa BHP

wartość: 2880,00 PLN
2019-01-02 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
MA-RO Magdalena Frąckowiak:

konserwacja instalacji elektrycznej

wartość: 6494,40 PLN
2019-01-02 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Garmond Press S.A.:

dostawa prasy i czasopism

wartość: 3224,87 PLN
2018-12-31 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
BHP-BEJMA:

wynajem mat wejściowych

wartość: 200,00 PLN
2018-12-28 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Robican s.c. R.Jastrzębski i wspólnicy:

dzierżawa kopiarek

wartość: 7000,00 PLN
2018-12-21 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Aquanet:

zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

wartość: 0 PLN
2018-12-03 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Agencja Detektywistyczna i Ochrony JOKER Sp. z o.o.:

Monitorowanie sygnału alarmu i napadu

wartość: 651,90 PLN
2018-10-31 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
BHP-BEJMA:

wynajem mat wejściowych

wartość: 123,00 PLN
2018-10-31 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
EKO-Las-Plus Tomasz Siedlecki:

usunięcie i przycięcie drzew, porządkowanie terenu

wartość: 9396,00 PLN
2018-10-31 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Paulina Bąkowska - usługi dydaktyczne i tłumaczenia:

kurs przygotowujący do egzaminu FCE

wartość: 6000,00 PLN
2018-08-31 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe:

umowa dostępu do sieci akademickiej przez łącze Gigabit Ethernet

wartość: 8856,00 PLN
2018-08-20 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Wizja Net Sp. z o.o.:

utrzymanie dziennika elektronicznego

wartość: 3650,00 PLN
2018-07-27 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
MONREM T.M. Wiciejewski Sp. komandytowa:

modernizacja piłkochwytów na boisku szkolnym

wartość: 4000,00 PLN
2018-07-25 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
QUANDER Przemysław Wojtkowiak:

wykonanie osłon na słupy na boisku do koszykówki i siatkówki

wartość: 2060,25 PLN
2018-07-05 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Biuro Usług Turystycznych Korsarz:

obsługa turystyczna wyjazdu dla pracowników ZSŁ do Sztokholmu

wartość: 55950,00 PLN
2018-07-02 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
"SEBASTIAN" Mariusz Szukalski:

remont podłogi

wartość: 2767,50 PLN
2018-07-02 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
"SEBASTIAN" Mariusz Szukalski:

remont podłogi

wartość: 8518,00 PLN
2018-07-02 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Kompleks-Dach Łukasz Nowakowski:

naprawa dachu budynku sali gimnastycznej

wartość: 2952,00 PLN
2018-06-15 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Zakład Malarsko-Tapeciarski i Roboty Budowlane Jan Jóźwiak:

remont sal dydaktycznych

wartość: 39200,00 PLN
2018-04-06 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Grass Service Anisa Wierzbicka:

czyszczenie nawierzchni boisk z tworzyw sztucznych

wartość: 5400,00 PLN
2018-03-23 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Archives Iwona Jóźwiak:

porządkowanie składnicy akt

wartość: 5166,00 PLN
2018-03-19 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Wolters Kluwer:

umowa licencyjna

wartość: 2553,48 PLN
2018-02-26 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Henry Izabela Stefaniak:

sprzedaż i dostawa środków czystości

wartość: 20890,70 PLN
2018-02-07 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
J.T.P Grocholewski, Datkiewicz s.j.:

dostawa artykułów biurowych

wartość: 11185,68 PLN
2018-01-10 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
POSUM Poznań:

badania RTG pracowników szkoły

wartość: 2000,00 PLN
2018-01-02 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Diagnostyka Sp. z o.o.:

usługi laboratoryjne pracowników szkoły

wartość: 2000,00 PLN
2018-01-02 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Progress:

ABI, nadzór nad ochroną danych osobowych

wartość: 6000,00 PLN
2018-01-02 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Progress:

obsługa BHP

wartość: 2880,00 PLN
2018-01-02 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
MA-RO Magdalena Frąckowiak:

konserwacja instalacji elektrycznej

wartość: 6494,40 PLN
2018-01-01 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Eden Springs Sp. z o.o.:

dostawa wody pitnej

wartość: 2068,50 PLN
2018-01-01 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Getfresh sp. z o.o.:

dostawy wody pitnej

wartość: 2068,50 PLN
2018-01-01 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Getfresh Sp. z o.o.:

dostawa wody pitnej

wartość: 2068,50 PLN
2017-12-27 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Garmond Press S.A.:

dostawa prasy i czasopism

wartość: 3773,84 PLN
2017-12-27 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Robican s.c. R.Jastrzębski i Wspólnicy:

dzierżawa kopiarek

wartość: 7000,00 PLN
2017-12-20 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Agencja Detektywistyczna i Ochrony Joker Sp. z o.o.:

monitorowanie sygnału alarmu i napadu

wartość: 651,90 PLN
2017-09-01 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Biuro Usług Turystycznych Korsarz:

obsługa turystyczna wyjazdu dla pracowników ZSŁ do Wenecji

wartość: 53850,00 PLN
2017-09-01 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Prywatny Gabinet Lekarski Irena Kłysz:

badania medycyny pracy dla pracowników szkoły

wartość: 7000,00 PLN
2017-07-13 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Zakład Blacharsko-Dekarski Ogólnobudowlany Mirosław Nowakowski:

uszczelnienie naświetli dachowych

wartość: 1500,00 PLN
2017-07-07 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Zakład Malarsko-Tapeciarski i Roboty Budowlane Jan Jóźwiak:

remont sal dydaktycznych

wartość: 52999,99 PLN
2017-07-06 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Wielkopolska Fabryka Okien Variant:

wymiana 10 szt. okien z parapetami wewnętrznymi w salach dydaktycznych

wartość: 15690,62 PLN
2017-02-20 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Henry Izabela Stefaniak:

sukcesywna sprzedaż i dostawa środków czystości na potrzeby ZSŁ

wartość: 17934,17 PLN
2017-01-01 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
J.T.P Grocholewski, Datkiewicz:

sukcesywna sprzedaż i dostawa artykułów biurowych

wartość: 9610,22 PLN
2017-01-01 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Garmond Press:

sprzedaż i dostawa prasy oraz czasopism

wartość: 3994,50 PLN
2017-01-01 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
"MA-RO" Magdalena Frąckowiak:

konserwacja instalacji elektrycznych wraz z oświetleniem w ZSŁ

wartość: 5166,00 PLN
2017-01-01 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Robican:

usługa najmu ksera w pomieszczeniach: 110a, sekretariat uczniowski,księgowość

wartość: 8400,00 PLN
2017-01-01 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Getfresh:

dostawa wody pitnej dla pracowników szkoły

wartość: 1800,00 PLN
2017-01-01 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Orange:

usługa abonamentowa na komórki służbowe pracowników szkoły

wartość: 2880,00 PLN
2017-01-01 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Orange:

świadczenie usługi ISDN oraz telefonów stacjonarnych

wartość: 3000,00 PLN
2017-01-01 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Diagnostyka:

badania okresowe pracowników szkoły

wartość: 1500,00 PLN
2017-01-01 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
POSUM:

badania RTG klatki persiowej pracowników szkoły

wartość: 2460,00 PLN
2017-01-01 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Biuro Usług Detektywistyczno-Ochronnych "LEX":

kompleksowa ochrona mienia i obsługa portierni w ZSŁ

wartość: 72324,00 PLN
2016-11-15 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Progress:

obsługa w zakresie BHP

wartość: 2640,00 PLN
2016-09-30 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Matejko Development Sp. z o.o.:

modernizacja boiska na terenie ZSŁ

wartość: 153750,00 PLN
2016-09-01 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Prywatny gabinet Irena Kłysz:

badania profilaktyczne pracowników szkoły prowadzone przez lekarza medycyny pracy

wartość: 7000,00 PLN
2016-09-01 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Wizjanet:

umowa na dziennik elektroniczny

wartość: 3075,00 PLN
2016-06-30 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Zakład Usługowy-Posadzkarski Piotr Szmyt:

wykonanie prac parkieciarskich na sali gimnastycznej

wartość: 11500,00 PLN
2016-06-30 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Zakład Ogólnobudowlany "JUL-MAR" Dariusz Myszyński:

wymiana dwóch pionów centralnego ogrzewania

wartość: 34157,10 PLN
2016-06-27 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Faber Michał Drążewski:

pomalowanie korytarza i sal lekcyjnych oraz sufitu w sali gimnastycznej

wartość: 31001,66 PLN
2016-03-01 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
J.T.P Grocholewski, Datkiewicz:

sukcesywna sprzedaż i dostawa artykułów biurowych

wartość: 9865,92 PLN
2016-02-10 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
J.T.P Grocholewski, Datkiewicz:

sukcesywna sprzedaż i dostawa środków czystości do ZSŁ

wartość: 18585,60 PLN
2016-01-02 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Garmond Press:

sprzedaż i dostawa prasy oraz czasopism

wartość: 3647,41 PLN
2016-01-02 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
MA-RO Magdalena Frąckowiak:

konserwacja instalacji elektrycznych wraz z oświetleniem w ZSŁ

wartość: 5166,00 PLN
2016-01-02 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Dar Natury:

dostawa wody pitnej dla pracowników ZSŁ

wartość: 1560,00 PLN
2016-01-02 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Diagnostyka:

badania diagnostyczne pracowników ZSŁ

wartość: 1500,00 PLN
2016-01-02 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Wolf Służba Ochrony Sp. z o.o.:

kompleksowa ochrona mienia i obsługa portierni ZSŁ oraz monitorowanie i ochrona obiektu w systemie alarmowym

wartość: 42538,32 PLN
2016-01-01 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Digital Solution:

najem ksera do pomieszczeń: sekretariat uczniowski,księgowość,pokój nauczycielski

wartość: 13530,00 PLN