Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2024-01-02 Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego
Prywatny Gabinet Lekarski lek.med. Jarosław Pach:

Dokonywanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników oraz kandydatów na pracowników.

wartość zgodnie z wystawioną fakturą

wartość: 0,00 PLN
2024-01-02 Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego
TMP IT GROUP Spółka z o.o.:

Umowa o świadczeniu usług informatycznych, opieka serwisowa nad sprzętem komuterowym i oprogramowaniem.

wartość zgodnie z wystawioną fakturą

wartość: 0,00 PLN
2023-12-22 Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego
VEOLIA ENERGIA POZNAŃ S.A.:

Świadczenie usług dostaw energi do szkoły

wartość: 8610,00 PLN
2023-12-21 Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego
BIOPROTEN:

Odbiory ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.

wartość zgodnie z wystawioną fakturą

wartość: 0,00 PLN
2023-10-23 Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego
Termy Maltańskie Sp.z o.o.:

Udostępnienie z korzystania (baseny)

Wartość zgodnie z wystawioną fakturą.

wartość: 0,00 PLN
2023-10-09 Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego
Termy Maltańskie Sp.z o.o.:

Udostępnienie części kompleksu (tory pływackie)

wartość zgodnie z wystawioną fakturą

wartość: 0,00 PLN
2021-05-28 Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego
AQUANET S.A.:

Dostawa wody i odprowadzenie ścieków.

wartość: 0,00 PLN