Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2022-06-24 Zespół Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta
Firma Twój Parkiet Adam Nurek ul. Strzeszyńska 219 60-479 Poznań:

Remont parkietu korytarzy:

1.Dokończenie drugiego piętra,

2. pierwsze piętro,

3. parter

wartość: 97566,06 PLN
2020-07-01 Zespół Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta
AMB Parkiety Plus Barbara Kaliska:

remont posadzek w salach lekcyjnych nr 201,204,207,208,212,215,217,218,219,220 w Zespole Szkół Odzieżowych w Poznaniu

wartość: 54343,13 PLN
2019-06-26 Zespół Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta
AMB Parkiety Plus Barbara Kaliska:

remont parkietu dębowego

wartość: 41513,01 PLN
2018-06-26 Zespół Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta
AMB Parkiety Plus Barbara Kaliska:

remont parkietu dębowego na sali gimnastycznej

wartość: 30676,93 PLN
2017-12-08 Zespół Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta
TEKBUD Marian Świętek:

roboty konserwacyjne-malarsko-szpachlarskie oraz posadzkarskie

wartość: 11824,48 PLN
2017-10-31 Zespół Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta
Agencja Detektywistyczna i Ochrony Joker Sp. z o.o.:

monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmu  i podjęcie interwencji przez załogę patrolowo-interwencyjną

wartość: 61,50 PLN
2017-09-01 Zespół Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta
WizjaNet Sp. z o.o.:

utrzymanie  Systemu Dziennika Elektronicznego , udzielenie licencji na użytkowanie systemu, usługi wsparcia technicznego

wartość: 2750,00 PLN
2017-09-01 Zespół Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta
Woda Bonart-Poznań Anita Dyzert:

dostarczanie i instalowanie urządzeń służących do dozowania wody

wartość: 21,01 PLN
2017-08-11 Zespół Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta
Intermex Arkadiusz Wilak:

Naprawa ogrodszenia

wartość: 5695,00 PLN
2017-07-10 Zespół Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta
Firma Budowlano-Remontowa TEKBUD:

roboty konserwacyjno malarskie i poszdzkarskie pomieszczeń szkolnych

wartość: 35837,38 PLN
2017-05-22 Zespół Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowym:

dostęp do sieci internetoewej

wartość: 400,00 PLN
2017-05-22 Zespół Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe:

korzystanie z sieci światłowodowej

wartość: 400,00 PLN
2017-03-13 Zespół Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta
Firma Tekbud Budowlano-remontowa:

roboty szpachlarsko-murarsko-malarskie w pracowni krawieckiej

wartość: 3522,90 PLN
2017-01-01 Zespół Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta
PGNiG Obrót Detaliczny:

dostarczanie paliwa gazowego

wartość: 0,00 PLN
2017-01-01 Zespół Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta
Audytel S.A.:

usługa utrzymania Systemu Zarządzania Energią

wartość: 168 PLN
2016-12-07 Zespół Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta
Joker Sp. z o.o.:

modernizacja monitoringu

wartość: 4500 PLN
2016-12-01 Zespół Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta
Centrum SCD Ewa Wesołowska - Nowak:

pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji

wartość: 300,00 PLN
2016-11-21 Zespół Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta
Jacek Biały:

wynajem sali gimnastycznej

wartość: 480,00 PLN
2016-11-01 Zespół Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta
Agencja Detektywistyczna i Ochrony Joker Sp z o.o.:

monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmu włamania i napadu za pomocą nadajnika GSM/GPRS i podjęcie interwencji

wartość: 49,20 PLN
2016-10-03 Zespół Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta
Ogólnopolski Ośrodek Rozwoju Zawodowego Progres:

wynajem sal lekcyjnych

wartość: 10987,44 PLN
2016-10-03 Zespół Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta
Darsat:

eksploatacja automatu kopiującego

wartość: 221,40 PLN
2016-10-03 Zespół Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta
MARGO Maria Gocałek:

Wynajem pomieszczenia na prowadzenie działalniści gospodarczej gastronomia na potrzeby uczniów i pracowników.

wartość: 500,00 PLN
2016-09-01 Zespół Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta
WizjaNet:

utrzymanie systemu dziennika elektronicznego

wartość: 3075,00 PLN
2016-09-01 Zespół Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta
Aquanet:

odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych od kanalizacji ogólnosplawnej

wartość: 0,00 PLN
2016-07-11 Zespół Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta
Tekbud Firma Remontowo-Budowlana:

usługi budowlane, malowanie i naprawy sal

wartość: 28490,79 PLN
2016-06-21 Zespół Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta
Henryk Przybyłek:

kosztorys inwestorski

wartość: 500,00 PLN
2016-06-01 Zespół Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta
Woda Bonart Poznań:

zakup wody pitnej

wartość: 16,27 PLN
2016-02-26 Zespół Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta
Spółka P 4:

najem terenu stacja nadawcza

wartość: 2214,00 PLN