Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2019-03-01 Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. J. J. Śniadeckich
ENEA:

Energia elektryczna

wartość: 101873,51 PLN
2018-07-12 Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. J. J. Śniadeckich
Starówka Sp. z o.o.:

Malowanie oraz wymina paneli podłogowych w pokoju nauczycielskim

wartość: 7990,08 PLN
2018-07-03 Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. J. J. Śniadeckich
P.H.U.P ELBRAM:

Malowanie ciągów komunikacyjnych parteru

wartość: 27610,52 PLN
2018-01-02 Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. J. J. Śniadeckich
Zakład Handlowo - Produkcyjny Masarstwo, Wędlinarstwo Sławomir Kraft:

Sukcesywna dostawa wyrobów mięsnych

wartość: 140923,63 PLN
2018-01-02 Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. J. J. Śniadeckich
Castorama:

Materiały do naprawa oraz warsztatu

wartość: 8767,49 PLN
2018-01-01 Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. J. J. Śniadeckich
Aquanet Poznań:

Woda + ścieki

wartość: 18185,90 PLN
2018-01-01 Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. J. J. Śniadeckich
Makro Cash & Carry:

Srodki czystości, art. biurowe

wartość: 10753,67 PLN
2018-01-01 Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. J. J. Śniadeckich
Veolia Energa Poznań:

Ogrzewanie budynku + ciepła woda

wartość: 187414,24 PLN