Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2024-04-03 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
osoba fizyczna:

Zajęcia pozalekcyjne w ramach programu "Zajecia rozwijające zainteresowania sportowe z gier zespołowych z elementami piłki noznej dla klas I-III"

wartość: 877,50 PLN
2024-04-03 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
osoba fizyczna:

Zajęcia pozalekcyjne w ramach programu "Uczymy się i zdamy go razem"

wartość: 560 PLN
2024-04-03 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
osoba fizyczna:

Zajęcia pozalekcyjne w ramach programu SZTOS "Szkoła dla wszystkich - od tolerancji do integracji"

wartość: 910 PLN
2024-04-03 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
osoba fizyczna:

Zajęcia pozalekcyjne w ramach programu "Ruch to zdrowie"

wartość: 585 PLN
2024-04-03 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
osoba fizyczna:

Zajęcia pozalekcyjne w ramach programu "Zajecia rozwijające zainteresowania sportowe z gier zespołowych z elementami piłki noznej dla klas I-III"

wartość: 877,50 PLN
2024-04-03 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
osoba fizyczna:

Zajęcia pozalekcyjne w ramach programu "Zakodowany świat"

wartość: 1400 PLN
2024-04-03 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
osoba fizyczna:

Zajęcia pozalekcyjne w ramach programu "Ruch to zdrowie"

wartość: 585 PLN
2024-04-02 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
osoba fizyczna:

Zajęcia pozalekcyjne w ramach programu "MPPiRPAiN Przeciwdziałanie narkomanii"

wartość: 560 PLN
2024-04-02 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
osoba fizyczna:

Zajęcia pozalekcyjne w ramach programu "MPPiRPAiN Przeciwdziałanie narkomani"

wartość: 560 PLN
2024-04-02 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
osoba fizyczna:

Zajęcia pozalekcyjne w ramach programu "Na tropie nauki"

wartość: 420 PLN
2024-04-02 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
osoba fizyczna:

Zajęcia pozalekcyjne w ramach programu "Na tropie nauki"

wartość: 420 PLN
2024-04-02 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
osoba fizyczna:

Dozorowanie "Orlika" i nadzorowanie wynajmujacych grup

wartość: 28,10 PLN
2024-02-13 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
osoba fizyczna:

Realizacja zadań Lokalnego Animatora Sportu

wartość: 1400,00 PLN
2024-01-26 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
osoba fizyczna:

Prowadzenie strefy rekreacji dziecięcej

wartość: 900,00 PLN
2024-01-02 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
osoba fizyczna:

Dozorowanie i sprzątanie sali gimnastycznej

wartość: 30,00 PLN
2024-01-02 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
osoba fizyczna:

Organizowanie i kontrolowanie pracy skazanych

wartość: 400,00 PLN
2023-09-21 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
osoba fizyczna:

Zajęcia pozalekcyjne w ramach programu "Na tropie nauki"

wartość: 350 PLN
2023-09-21 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
osoba fizyczna:

Zajęcia pozalekcyjne w ramach programu "Na tropi nauki"

wartość: 350 PLN
2023-09-12 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
osoba fizyczna:

Zajęcia pozalekcyjne w ramach programu " Raz, dwa, trzy ćwicz i Ty".

wartość: 951,90 PLN
2023-09-11 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
osoba fizyczna:

Zajęcia pozalekcyjne w ramach programu MPPiRPA "Przeciwdziałanie alkoholizmowi".

wartość: 1440,00 PLN
2023-09-11 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
osoba fizyczna:

Zajęcia pozalekcyjne w ramach programu MPPiRPA "Przeciwdziałanie alkoholizmowi".

wartość: 1380,00 PLN
2023-09-11 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
osoba fizyczna:

Zajęcia pozalekcyjne w ramach programu MPPiRPA "Przeciwdziałanie alkoholizmowi".

wartość: 1380,00 PLN
2023-09-08 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
osoba fizyczna:

Zajęcia pozalekcyjne w ramach środków z UNICEF jako pomoc nauczyciela w oddziale przedszkolnym.

wartość: 2105,72 PLN
2023-09-08 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
osoba fizyczna:

Zajęcia pozalekcyjne w ramach środków UNICEF jako asysten kulturowy

wartość: 1433,47 PLN
2023-09-06 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
osoba fizyczna:

Zajęcia pozalekcyjne w ramach programu "Zakodowany świata"

wartość: 900,00 PLN
2023-09-06 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
osoba fizyczna:

Zajęcia pozalekcyjne w ramach programu "Sport to zdrowie"

wartość: 1002,00 PLN
2023-09-01 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
osoba fizyczna:

Dozorowanie i sprzątanie sali gimnastycznej

wartość: 30,00 PLN
2023-06-21 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
osoba fizyczna:

Zajęcia pozalekcyjne w ramach prowadzenia strefy rekreacji dziecięcej

wartość: 1002,00 PLN
2023-05-09 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
osoba fizyczna:

Szkoła Otwarta zajęcia pozalekcyjne

wartość: 484,00 PLN
2023-05-05 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
osoba fizyczna:

Zajęcia pozalekcyjne "Na tropie nauki"

wartość: 500,00 PLN
2023-05-05 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
osoba fizyczna:

Zajecia pozalekcyjne  "Na tropie nauki"

wartość: 500,00 PLN
2023-04-24 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
osoba fizyczna:

Zajęcia w ramach Międzykulturowych warsztatów integracyjnych: "Poznajmy się nawzajem".

wartość: 352,90 PLN
2023-04-20 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
osoba fizyczna:

Zajęcia w ramach Międzykulturowych warsztatów integracyjnych: warszaty literacko - teatralne "Literatura lokalna w przekazie uniwersalnym"

wartość: 141,16 PLN
2023-04-20 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
osoba fizyczna:

Zajęcia pozalekcyjne w ramach programu "Zakodowany świat"

wartość: 800,00 PLN
2023-04-14 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
osoba fizyczna:

Zajęcia w ramach Międzykulturowych warsztatów integracyjnych: warszaty muzyczne

wartość: 352,90 PLN
2023-03-13 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
osoba fizyczna:

Zajęcia pozalekcyjne w ramach programu MPPiRPA "Przeciwdziałanie alkoholizmowi"

wartość: 1080,00 PLN
2023-03-13 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
osoba fizyczna:

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach programu MPPiRPA "Przeciwdziałanie alkoholizmowi"

wartość: 720,00 PLN
2023-03-03 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
osoba fizyczna:

Zajęcia w ramach Szkoły Otwartej

wartość: 1210 PLN
2023-03-02 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
osoba fizyczna:

Zajęcia pozalekcyjne w ramch programu "Sport to zdrowie"

wartość: 1002 PLN
2023-03-02 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
osoba fizyczna:

Zajęcia pozalekcyjne w ramach programu "Raz, dwa, trzy ćwiczysz i Ty"

wartość: 1052,10 PLN
2023-01-23 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
osoba fizyczna:

Zajecia pozalekcyjne w ramach strefy rekreacji dziecięcej

wartość: 750,00 PLN
2023-01-18 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
osoba fizyczna:

Realizacja zadań Lokalnego Animatora Sportu na obiekcie "Moje Boisko ORLIK 2012".

wartość: 1400 PLN
2023-01-13 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
osoba fizyczna:

zajęcia dla dzieci na basenie:nauka i doskonalenie pływania

wartość: 1628,49 PLN
2023-01-12 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
osoba fizyczna:

zajęcia dla dzieci na basenie:nauka i doskonalenie pływania

wartość: 1330 PLN
2023-01-02 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
osoba fizyczna:

Dozorowanie i sprzątanie sali gimnastycznej w dniu wynajmu sali.

wartość: 30 PLN
2023-01-02 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
osoba fizyczna:

Organizowanie i kontrolowanie pracy skazanych

wartość: 350 PLN
2022-12-15 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
osoba fizyczna:

Międzykulturowe warsztaty integracyjne "Różnorodność kultur naszą codziennością".

wartość: 141,16 PLN
2022-12-09 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
osoba fizyczna:

Dozorowanie i sprzątanie sali gimnastycznej w dniu wynajmu sali.

wartość: 25,00 PLN
2022-12-09 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
osoba fizyczna:

Wykonanie pracy związanej z ewidencjonowaniem i dystrybucją podręcznikó, ćwiczeń oraz innych materiałów edukacyjnych dla uczniów.

wartość: 285,90 PLN
2022-12-07 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
osoba fizyczna:

Międzykulturowe warsztaty integracyjne - warsztaty kulinarne"Smaki świata"

wartość: 282,32 PLN
2022-11-22 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
osoba fizyczna:

Międzykulturowe warsztaty integracyjne "Tacy różni, a tacy podobni"

wartość: 423,50 PLN
2022-11-21 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
osoba fizyczna:

Szkoła Otwarta pt. "Różnorodnie równi"

wartość: 468,51 PLN
2022-11-21 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
osoba fizyczna:

Szkoła Otwartapt. "Różnorodnie równi"

wartość: 535,44 PLN
2022-10-03 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
osoba fizyczna:

Zajęcia specjalistyczne logopedyczne

wartość: 1930,50 PLN
2022-10-03 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
osoba fizyczna:

Prowadzenie zajęć specjalistycznych korekcyjno - kompensacyjnych

wartość: 1404 PLN
2022-09-30 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
osoba fizyczna:

Dozorowanie i sprzątacznie sali gimnastycznej w dniu wynajmu sali.

wartość: 25,00 PLN
2022-09-14 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
osoba fizyczna:

Zajęcia specjalistyczne korekcyjno - kompensacyjne.

wartość: 234,00 PLN
2022-09-14 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
osoba fizyczna:

Zajęcia specjalistyczne - logopedtczne

wartość: 351,00 PLN
2022-09-14 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
osoba fizyczna:

Zajęcia pozalecyjne w ramach programu "Szybciej zapamiętuję, więcej pamiętam"

wartość: 1700,00 PLN
2022-09-12 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
osoba fizyczna:

Nauka i doskonalenie pływania dzieci SP 78

wartość: 1199,94 PLN
2022-09-12 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
osoba fizyczna:

Nauka i doskonalenie pływania dzieci SP 78

wartość: 980,00 PLN
2022-09-07 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
osoba fizyczna:

Zajęcia pozalekcyjne w ramach programu "Zakodowany świat"

wartość: 1500,00 PLN
2022-09-07 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
osoba fizyczna:

Zajęcia pozalekcyjne w ramach programu "Zdobywanie nowych umiejętności ruchowych oraz podnoszenie sprawności fizycznej w klasach I_III"

wartość: 1260,05 PLN
2022-09-07 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
osoba fizyczna:

Zajęcia pozalekcyjne w ramach programu "Zajęcia rozwijające zainteresowania sportowe z wykorzystaniem gier zespołowych"

wartość: 1346,95 PLN
2022-09-05 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
osoba fizyczna:

Zajęcia pozalekcyjne w ramach programu z zakresu profilaktyki uzależnień i rozwoju umiejętności społecznych obejmujących problem uzależnienia od alkoholu "Wyjść naprzeciw"

wartość: 1100,00 PLN
2022-09-05 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
osoba fizyczna:

Zajęcia pozalekcyjne w ramach programu z zakresu profilaktyki uzależnień i rozwoju umiejętności społecznych obejmujących problem uzależnienia od alkoholu "Wyjść naprzeciw"

wartość: 1200,00 PLN
2022-09-05 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
osoba fizyczna:

Zajęcia pozalekcyjne w ramach programu z zakresu profilaktyki uzależnień i rozwoju umiejętności społecznych obejmujących problem uzależnienia od alkoholu "Wyjść naprzeciw"

wartość: 1200,00 PLN
2022-09-05 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
osoba fizyczna:

Zajęcia pozalekcyjne w ramach programu z zakresu profilaktyki uzależnień i rozwoju umiejętności społecznych obejmujących problem uzależnienia od alkoholu "Wyjść naprzeciw"

wartość: 1200,00 PLN
2022-06-14 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
osoba fizyczna:

Organizacja i prowadzenie zajęć oraz sprawowanie opoeki na dziećmi podczas półkolonii SP 78

wartość: 1336,50 PLN
2022-06-14 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
osoba fizyczna:

Organizacja i prowadzenie zajęć oraz sprawowanie opieki nad dziećmi jako opiekun poczas półkolonii SP 78

wartość: 1336,50 PLN
2022-06-14 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
osoba fizyczna:

Organizacja, koorgynowanie i nadzorowanie zajęc jako kierownik półkoloni w SP 78

wartość: 1171,00 PLN
2022-06-09 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
osoba fizyczna:

Prowadzenie strefy rekreacji dziecięcej w SP 78

wartość: 429,40 PLN
2022-06-09 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
osoba fizyczna:

Prowadzenie strefy rekreacji dziecięcj w SP 78

wartość: 572,52 PLN
2022-05-12 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
osoba fizyczna:

Nauka i doskonalenie pływania dla dzieci SP78

wartość: 110,00 PLN
2022-05-05 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
osoba fizyczna:

Nauka i doskonalenie pływania dla dzieci SP 78

wartość: 55,00 PLN
2022-04-01 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
osoba fizyczna:

Zajęcia pozalekcyjne w ramach programu z zakresu profilaktyki uzależnień i rozwoju umiejętności społecznych obejmujących problem uzależnienia od alkoholu "Wyjść naprzeciw"

wartość: 800,00 PLN
2022-04-01 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
osoba fizyczna:

Zajęcia pozalekcyjne w ramach programu z zakresu profilaktyki uzależnień i rozwoju umiejętności społecznych obejmujących problem uzależnienia od alkoholu "Wyjść naprzeciw"

wartość: 800,00 PLN
2022-04-01 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
osoba fizyczna:

Zajęcia pozalekcyjne w ramach programu z zakresu profilaktyki uzależnień i rozwoju umiejętności społecznych obejmujących problem uzależnienia od alkoholu "Wyjść naprzeciw"

wartość: 900,00 PLN
2022-03-22 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
osoba fizyczna:

Zajęcias specjalistyczne rozwijające kompetencje emocjonalo-społeczne

wartość: 585,00 PLN
2022-03-21 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
osoba fizyczna:

Zajęcia speccjalistyczne logopedyczne

wartość: 1287,00 PLN
2022-03-21 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
osoba fizyczna:

Zajęcia specjalistyczne rozwijające kompetencje emocjonalo-społeczne

wartość: 585,00 PLN
2022-03-18 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
osoba fizyczna:

Zajęcia specjalistyczne korekcyjno-kompensacyjne

wartość: 643,50 PLN
2022-03-08 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
osoba fizyczna:

Nauka i doskonalenie pływania dzieci SP 78

wartość: 550,00 PLN
2022-03-07 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
osoba fizyczna:

Zajęcia sportowe "Zdobywanie nowych umiejętności ruchowych oraz podnoszenie sprawności fizycznej w klasach I-III"

wartość: 1651,10 PLN
2022-03-07 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
osoba fizyczna:

Zajęcia pozalekcyjne w ramach zajęć sportowych "Zajęcia rozwijające zainteresowania sportowe z wykorzystaniem gier zespołowych"

wartość: 1216,60 PLN
2022-03-07 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
osoba fizyczna:

Nauka i doskonalenie pływania dzieci SP 78

wartość: 550,00 PLN
2022-02-22 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
osoba fizyczna:

Dozorowanie i sprzątanie sali gimnastycznej w dniu wynajmu sali

wartość: 25,00 PLN
2022-01-10 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
osoba fizyczna:

Prowadzenie strefy rekreacji dziecięcej w SP 78

wartość: 750,00 PLN
2022-01-10 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
osoba fizyczna:

Dozorowanie i sprzątanie sali gimnastycznej w dni weekendowe

wartość: 25,00 PLN
2022-01-03 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
osoba fizyczna:

Organizacja i kontyrolowanie pracy skazanych SP 78

wartość: 250,00 PLN
2022-01-03 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
osoba fizyczna:

Realizacja zadań Lokalnego Animatora Sportu na obiekcie "Moje Boisko ORLIK 2012"

wartość: 14400,00 PLN
2021-12-01 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
osoba fizyczna:

Ewidencjonowanie i dystrybucja podręcznikó, ćwiczeń oraz materiałów edukacyjnych dla uczniów SP 78

wartość: 270,00 PLN
2021-11-16 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
osoba fizyczna:

Nauka i doskonalenia pływania dzieci SP78

wartość: 225,00 PLN
2021-10-04 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
osoba fizyczna:

Zajęcia pozalekcyjne w ramach programu "Zakodowany świat"

wartość: 1317,30 PLN
2021-10-01 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
osoba fizyczna:

Zajęcia pozalekcyjne "Szybciej zapamiętuję, więcej pamiętam"

wartość: 1537,00 PLN
2021-10-01 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
osoba fizyczna:

Nauka i doskonalenie pływania dzieci SP 78

wartość: 180,00 PLN
2021-09-09 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
osoba fizyczna:

Zajęcia w ramach programu "Zdobywanie nowych umiejętności ruchowych dla dzieci z klas 1-3"

wartość: 1866,20 PLN
2021-09-09 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
osoba fizyczna:

Nauka i doskonalenie pływania dzieci SP 78

wartość: 135,00 PLN
2021-09-09 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
osoba fizyczna:

Nauka i doskonalenie pływania dzieci SP 78

wartość: 585,00 PLN
2021-09-06 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
osoba fizyczna:

Zajęcia w ramach programu "W zdrowym ciele zdrowy duch"

wartość: 1953,00 PLN