Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2021-09-01 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Madajka Magda:

Prowadzenie BHP w szkole

wartość: 300 PLN
2021-08-20 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.:

Sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami - badania wstępne,okresowe i kontrolne

wartość: 4314,00 PLN
2021-08-02 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Madajka Magda:

Prowadzenie BHP w szkole

wartość: 300 PLN
2021-07-01 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Madajka Magda:

Prowadzenie BHP w szkole

wartość: 300 PLN
2021-06-14 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Veolia Energia Poznań S.A.:

Dostarczanie ciepła

wartość: 180000,00 PLN
2021-06-01 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Madajka Magda:

Prowadzenie BHP w szkole

wartość: 300 PLN
2021-05-19 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Poczta Polska Spółka Akcyjna:

Świadczenie usług powszechnych w obrocie krajowym

wartość: 3600 PLN
2021-05-04 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Madajka Magda:

Prowadzenie BHP w szkole

wartość: 300 PLN
2021-04-12 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Wolters Kluwer Polska Spółka z o.o.:

Przedłużenie licencji na moduły w administracji

wartość: 2106,99 PLN
2021-04-01 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Madajka Magda:

Prowadzenie BHP w szkole

wartość: 300 PLN
2021-03-01 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Madajka Magda:

Prowadzenie BHP w szkole

wartość: 300 PLN
2021-02-01 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Madajka Magda:

Prowadzenie BHP w szkole

wartość: 300 PLN
2021-01-13 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Librus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.:

Użytkowanie rozwiązania Librus Synergia -Dziennik elektroniczny

wartość: 2971,00 PLN
2021-01-04 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
ComRaid s.c:

Sprawowanie nadzoru administracyjnego nad systemem Microsoft 356 wtym Microsoft Teams

wartość: 2400 PLN
2021-01-04 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
ComRaid s.c:

Opieka nad systemem monitoringu wizyjnego

wartość: 3095 PLN
2021-01-04 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
ComRaid s.c:

Opieka nad sprzętem komputerowym oraz oprogramowaniem

wartość: 9594 PLN
2021-01-04 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Madajka Magda:

Prowadzenie BHP w szkole

wartość: 300 PLN
2021-01-01 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
AQUANET Spółka Akcyjna:

Umowa na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych systemem kanalizacji ogólnospławnej

wartość: 14707,68 PLN
2021-01-01 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Veolia Energia Poznań S.A.:

realizacja usługi udostępniania danych telemetrycznych z urządzeń w węźle cieplnym zlokaliowanym w budynkach szkoły

wartość: 38257,92 PLN
2020-12-28 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Agencja Detektywistyczna i Ochrony Joker Sp. z o.o.:

Monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmu,włamania i napadu za pomocą nadajnika GPS-budynek przy ul. Ratajczaka 1a

wartość: 885,60 PLN
2020-12-28 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Agencja Detektywistyczna i Ochrony Joker Sp. z o.o.:

Monitorowaniesygnałów lokalnego systemu alarmu, włamania i napadu za pomocą nadajnika GPS

wartość: 885,60 PLN
2020-10-14 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Veolia Energia Poznań S.a.:

Dostarczanie ciepła

wartość: 167148,33 PLN
2020-10-13 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Aquanet Spółka Akcyjna:

Dostawa wody oraz odprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez spółkę

wartość: 9392,04 PLN
2020-10-12 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Zielińska Agnieszka:

Zwiększenie zakresu wykonywanej pracy związanej z ewidencjonowaniem i dystrybucją podręczników, ćwiczeń oraz innych materiałów edukacyjnych dla uczniów

wartość: 200 PLN
2020-10-12 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Pioterek Jolanta:

Zwiększenie zakresu wykonywanej pracy związanej z ewidencjonowaniem i dystrybucją podręczników,ćwiczeń oraz innych materiałów edukacyjnych dla uczniów.

wartość: 200 PLN
2020-10-01 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Rubach Mirosława:

Prowadzenie BHP w szkole

wartość: 300 PLN
2020-09-04 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Pryzmat Poznań Sp.z o.o.:

Wynajem urądzeń drukujących 2 szt.

wartość: 3542,40 PLN
2020-09-01 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Paterska-Kozłowska Hanna:

Realizacja programu "Roweromania"

wartość: 614,25 PLN
2020-09-01 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Rubach Mirosława:

Prowadzenie BHP w szkole

wartość: 300 PLN
2020-08-03 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Zdrojewska Beata:

Realizacja zadań w Oddziale Przedszkolnym na zlecenie organu prowadzącego

wartość: 1361,38 PLN
2020-08-03 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Depczyńska Sylwia:

Realizacja zadań w Oddziale Przedszkolnym na zlecenie organu prowadzącego

wartość: 1361,39 PLN
2020-06-01 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Madajka Magdalena:

Prowadzenie BHP w szkole

wartość: 300 PLN
2020-04-21 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.:

Przedłużenie licencji na moduły w administracji

wartość: 1918,80 PLN
2020-04-01 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Meissner Inez:

Realizacja programu "Zajęcia sportowo-rekreacyjne"

wartość: 2457 PLN
2020-04-01 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Baranowska Joanna:

Realizacja programu "Roweromania"

wartość: 614,25 PLN
2020-04-01 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Nowak Agnieszka:

Realizacja programu "Roweromania"

wartość: 1228,50 PLN
2020-04-01 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Wjcik Sonia:

Realizacja programu - ;Wdzięczność ludzi,wielkość świata"

wartość: 769 PLN
2020-04-01 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Stamburska Jolanta:

Realizacja programu -"Wdzięczność ludzi ,wielkość świata"

wartość: 769 PLN
2020-04-01 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Chorążyczewska Dnuta:

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych "Mały chemik"

wartość: 1705 PLN
2020-04-01 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Bździel Beata:

Wielokulturowa szkoła-sztuka prowadzenia dialogu

wartość: 2716 PLN
2020-02-19 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Librus Społka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.:

Aplikacja internetow e-biblio

wartość: 990 PLN
2020-02-19 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Librus Sp z o.o. sp.k.:

Wdrożenie i użytkowanie aplikacji e-BIBLIO

wartość: 990,00 PLN
2020-02-01 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Trafalski Michał:

Specjalista d/s bezpieczeństwa i informacji

wartość: 840 PLN
2020-02-01 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Rubach Mirosława:

Prowadzenie BHP w szkole

wartość: 300 PLN
2020-01-09 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Primex Przemysław Szukała:

Przewóz uczniów na basen AWF

wartość: 5130 PLN
2020-01-02 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
ComRaid s.c.:

Sprawowanie opieki nad systemem komputerowym (w tym peryferiami) oraz oprogramowaniem

wartość: 3095,91 PLN
2020-01-02 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
ComRaid s.c.:

Sprawowanie opieki nad systemem monitoringu wizyjnego

wartość: 9594 PLN
2020-01-02 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Trafalski Michał:

Specjalista d/s bezpieczeństwa i informacji

wartość: 840 PLN
2020-01-02 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Rubach Mirosława:

Prowadzenie BHP w szkole

wartość: 300 PLN
2020-01-02 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Wynajem Kopiarek. com Piotr Buksa:

Udostepnienie urządzenia do wykonywania druku i kopii

wartość: 442,80 PLN
2020-01-01 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Wynajem Kopiarek. com Piotr Buksa:

Udostepnienie urządzenia do wykonywania druku i kopii

wartość: 123,00 PLN
2019-12-31 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Pandera Wanda Zawadzka:

Kompleksowa obsługa na odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

wartość: 180,00 PLN
2019-12-16 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Librus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.:

Librus Synergia e-dziennik

wartość: 2920,00 PLN
2019-12-12 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Agencja Detektywistyczna i Ochrony Joker Sp. z o.o.:

Monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmu, włamania i nadadu za pomocą nadajnika GSM - Budynek przy ul. Ratajczaka 1 a

wartość: 885,60 PLN
2019-12-12 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Agencja Detektywistyczna i Ochrony Joker Sp. z o.o.:

Monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmu włamania i napadu za pomocą nadajnika GSM

wartość: 885,360 PLN
2019-12-05 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Zakład Zagospodarowania Odpadów:

Dzierżawa pojemników do selektywnego zbierania odpadów biodegradowalnych

wartość: 664,20 PLN
2019-11-06 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Krakfin Systemy planowania i zarządzania:

Roczna asysta techniczna aplikacji PABS wraz z hostingiem aplikacji na serwerach

wartość: 2203,00 PLN
2019-11-04 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Veolia Energia Poznań S.A.:

Dostarczanie ciepła

wartość: 159188,89 PLN
2019-10-23 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Swędrowska Małgorzata:

Spotkanie autorskie

wartość: 300,00 PLN
2019-10-01 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
AKMB Sp. z o.o.:

Prowadzenie zajęć z zakresu nauczania i doskonalenia pływania na rzecz dzieci.

wartość: 5900,00 PLN
2019-09-25 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Primex Przemysław Szukała:

Przewóz uczniów Szkoły Podstawowej nr 75 w Poznaniu na basen AWF

wartość: 2970,00 PLN
2019-09-25 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Fundacja na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego:

Program upowszechniania nauki pływania dla dzieci szkół podstawowych z terenu Miasta Poznania.

Finansowany ze środków Wydziału Sportu Urzędu Miasta Poznania oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.

wartość: 0,00 PLN
2019-09-01 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Wynajem kopiarek. com Piotr Buksa:

Udostępnienie urządzenia do wykonywania druku i kopii

wartość: 885,60 PLN
2019-09-01 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Wynajem kopiarek. com Piotr Buksa:

Udostępnienie urządzenia do wykonywania druku i kopii

wartość: 246,00 PLN
2019-06-26 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Gastro - Królscy i Gebru spółka Jawna:

Usługa Cateringowa dla uczestników Półkolonii

wartość: 2860,00 PLN
2019-04-12 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.:

Aktualizacja oprogramowania Progman w administracji

wartość: 3.39480 PLN
2019-01-25 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Aquanet Spółka Akcyjna:

Korzystanie z urządzeń z kanalizacji ogólnospławnej w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych

wartość: 14941 PLN
2019-01-07 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Zakład Zagospodarowania Odpadów sp. z o.o.:

Dzierżawa pojemników do selektywnego zbierania odpadów biodegradowalnych

wartość: 664,20 PLN
2019-01-02 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
ComRaid s.c. Tymon Kaczmarek:

Sprawowanie opieki nad systemem monitoringu wizyjnego

wartość: 3095,91 PLN
2019-01-02 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
ComRaid s.c. Tymon Kaczmarek:

Sprawowanie opieki nad sprzętem komputerowym (w tym peryferiami) oraz oprogramowaniem

wartość: 9594,00 PLN
2018-12-21 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Agencja Detektywistyczna i Ochrony Joker Sp. z o.o:

Usługa doraźnej ochrony fizycznej obiektu - Boiska szkolne ul. Powstańców Wielkopolskich 3

wartość: 442,80 PLN
2018-12-21 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Agencja Detektywistyczna i Ochrony Joker Sp. z o.o:

Monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmu,włamania i napadu za pomocą nadajnika GPRS zainstalowanego w obiekcie przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 3

wartość: 885,60 PLN
2018-12-21 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Agencja Detektywistycza i Ochrony Joker Sp. z o.o.:

Monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmu, włamania i napadu za pomocą nadajnika GPRS zainstalowanego w obiekcie przy ulicy Ratajczaka 1 A

wartość: 885,60 PLN
2018-12-19 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Librus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.:

Librus Synergia  e-dziennik

wartość: 2640,00 PLN
2018-09-18 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
AKMB Sp. z o.o Sierosław:

Prowadzenie zajęć z zakresu nauczania i doskonalenia pływania na rzecz dzieci

wartość: 6.000 PLN
2018-09-01 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Wynajem Kopiarek. com:

Udostępnienie urządzenia do wykonywania druku i kopii

wartość: 2.214 PLN
2018-09-01 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Wynajem Kopiarek. com:

Udostepnienie urządzenia do wykonywania druku i kopii

wartość: 615,00 PLN
2018-09-01 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Veolia Energia Poznan S.A.:

Dostarczanie ciepła

wartość: 157188.89 PLN
2018-06-28 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Gastro-Królscy i Gebru Spółka Jawna:

Wykonanie usług cateringowych dla uczestników Półkolonii w dniach od 02 do 06 lipca 2018 r.

wartość: 2808,00 PLN
2018-04-30 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.:

Nadanie uprawnień do logowania w serwisie LEX Prawo Oświatowe Optimum

wartość: 1180.80 PLN
2018-04-05 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.:

Aktualizacja oprogramowania Progman w administracji

wartość: 3202,92 PLN
2018-04-01 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Mirosława Rubach:

Prowadzenie służby BHP w Szkole Podstawowej nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich

wartość: 300,00 PLN
2018-03-01 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Mirosława Rubach:

Prowadzenie służby BHP w szkole Podstawowej nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich

wartość: 300,00 PLN
2018-02-02 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Librus sp.z o.o.:

Licencja na System SYSTEMA - e-dziennik

wartość: 2812,00 PLN
2018-02-01 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Mirosława Rubach:

Prowadzenie służby BHP w Szkole Podstawowej nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich

wartość: 300,00 PLN
2018-01-31 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Librus sp.z o.o.:

Licencja na e-Świadectwa Pro SP1-3

wartość: 4800 PLN
2018-01-02 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
ComRaid s.c.:

Sprawowanie przez Zleceniobiorcę opieki nad systemem monitoringu wizyjnego Zleceniodawcy

wartość: 3095,91 PLN
2018-01-02 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
ComRaid s.c.:

Sprawowanie opieki nad sprzętem komputerowym (w tym peryferiami) oraz oprogramowaniemkadrowo-płacowym, księgowym oraz programem Płatnik zainstalowanym na komputerach należących do Zleceniodawcy

wartość: 9594,00 PLN
2018-01-01 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Związek Międzygminny "GOAP":

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

wartość: 28572,12 PLN
2018-01-01 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Mirosława Rubach:

Prowadzenie służby BHP w Szkole Podstawowej nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich

wartość: 300,00 PLN
2017-12-20 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Zakład Zagospodarowania Odpadów:

Dzierżawa pojemników do selektywnego zbierania odpadów biodegradowalnych

wartość: 664,20 PLN
2017-12-19 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Aquanet Spółka Akcyjna:

Korzystanie z urządzeń kanalizacji ogólnospławnej w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych

wartość: 2607528 PLN
2017-12-01 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
RUBACH MIROSŁAWA:

Prowadzenie służby BHP w Szkole Podstawowej nr 75.

wartość: 300,00 PLN
2017-11-01 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
RUBACH MIROSŁAWA:

Prowadzenie słuzby BHP w Szkole Podstawowej nr 75

wartość: 300,00 PLN
2017-10-01 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
RUBACH MIROSŁAWA:

Prowadzenie służby BHP w Szkole Podstawowej nr 75

wartość: 300,00 PLN
2017-09-01 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Krakfin Spółka Cywilna:

Powierzenie Wykonawcy przetwarzania danych osobowych zawartych w aplikacji PABS zwanych dalej"Arkuszami organizacyjnymi szkół/placówek oświatowych

wartość: 1951,00 PLN
2017-09-01 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Wynajem Kopiarek:

Udostepnienie urzadzenia do wykonywania druków i kopii

wartość: 2.214 PLN
2017-09-01 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Wynajem Kopiarek:

Udostepnienie urządzenia do wykonywania druków i kopii

wartość: 615,00 PLN
2017-09-01 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
RUBACH MIROSŁAWA:

Prowadzenie słuzby BHP w Szkole Podstawowej nr 75

wartość: 300,00 PLN
2017-08-14 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Acer PPHU Łukasz Szafrański:

Wycinka drzew

wartość: 4900 PLN