Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2020-02-19 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Librus Sp z o.o. sp.k.:

Wdrożenie i użytkowanie aplikacji e-BIBLIO

wartość: 990,00 PLN
2020-01-09 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Primex Przemysław Szukała:

Przewóz uczniów na basen AWF

wartość: 5130 PLN
2020-01-02 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Wynajem Kopiarek. com Piotr Buksa:

Udostepnienie urządzenia do wykonywania druku i kopii

wartość: 442,80 PLN
2020-01-01 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Wynajem Kopiarek. com Piotr Buksa:

Udostepnienie urządzenia do wykonywania druku i kopii

wartość: 123,00 PLN
2019-12-31 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Pandera Wanda Zawadzka:

Kompleksowa obsługa na odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

wartość: 180,00 PLN
2019-12-16 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Librus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.:

Librus Synergia e-dziennik

wartość: 2920,00 PLN
2019-12-05 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Zakład Zagospodarowania Odpadów:

Dzierżawa pojemników do selektywnego zbierania odpadów biodegradowalnych

wartość: 664,20 PLN
2019-11-06 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Krakfin Systemy planowania i zarządzania:

Roczna asysta techniczna aplikacji PABS wraz z hostingiem aplikacji na serwerach

wartość: 2203,00 PLN
2019-11-04 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Veolia Energia Poznań S.A.:

Dostarczanie ciepła

wartość: 159188,89 PLN
2019-10-23 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Swędrowska Małgorzata:

Spotkanie autorskie

wartość: 300,00 PLN
2019-10-01 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
AKMB Sp. z o.o.:

Prowadzenie zajęć z zakresu nauczania i doskonalenia pływania na rzecz dzieci.

wartość: 5900,00 PLN
2019-09-25 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Primex Przemysław Szukała:

Przewóz uczniów Szkoły Podstawowej nr 75 w Poznaniu na basen AWF

wartość: 2970,00 PLN
2019-09-25 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Fundacja na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego:

Program upowszechniania nauki pływania dla dzieci szkół podstawowych z terenu Miasta Poznania.

Finansowany ze środków Wydziału Sportu Urzędu Miasta Poznania oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.

wartość: 0,00 PLN
2019-09-01 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Wynajem kopiarek. com Piotr Buksa:

Udostępnienie urządzenia do wykonywania druku i kopii

wartość: 885,60 PLN
2019-09-01 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Wynajem kopiarek. com Piotr Buksa:

Udostępnienie urządzenia do wykonywania druku i kopii

wartość: 246,00 PLN
2019-06-26 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Gastro - Królscy i Gebru spółka Jawna:

Usługa Cateringowa dla uczestników Półkolonii

wartość: 2860,00 PLN
2019-04-12 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.:

Aktualizacja oprogramowania Progman w administracji

wartość: 3.39480 PLN
2019-01-25 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Aquanet Spółka Akcyjna:

Korzystanie z urządzeń z kanalizacji ogólnospławnej w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych

wartość: 14941 PLN
2019-01-07 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Zakład Zagospodarowania Odpadów sp. z o.o.:

Dzierżawa pojemników do selektywnego zbierania odpadów biodegradowalnych

wartość: 664,20 PLN
2019-01-02 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
ComRaid s.c. Tymon Kaczmarek:

Sprawowanie opieki nad systemem monitoringu wizyjnego

wartość: 3095,91 PLN
2019-01-02 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
ComRaid s.c. Tymon Kaczmarek:

Sprawowanie opieki nad sprzętem komputerowym (w tym peryferiami) oraz oprogramowaniem

wartość: 9594,00 PLN
2018-12-21 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Agencja Detektywistyczna i Ochrony Joker Sp. z o.o:

Usługa doraźnej ochrony fizycznej obiektu - Boiska szkolne ul. Powstańców Wielkopolskich 3

wartość: 442,80 PLN
2018-12-21 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Agencja Detektywistyczna i Ochrony Joker Sp. z o.o:

Monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmu,włamania i napadu za pomocą nadajnika GPRS zainstalowanego w obiekcie przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 3

wartość: 885,60 PLN
2018-12-21 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Agencja Detektywistycza i Ochrony Joker Sp. z o.o.:

Monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmu, włamania i napadu za pomocą nadajnika GPRS zainstalowanego w obiekcie przy ulicy Ratajczaka 1 A

wartość: 885,60 PLN
2018-12-19 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Librus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.:

Librus Synergia  e-dziennik

wartość: 2640,00 PLN
2018-09-18 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
AKMB Sp. z o.o Sierosław:

Prowadzenie zajęć z zakresu nauczania i doskonalenia pływania na rzecz dzieci

wartość: 6.000 PLN
2018-09-01 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Wynajem Kopiarek. com:

Udostępnienie urządzenia do wykonywania druku i kopii

wartość: 2.214 PLN
2018-09-01 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Wynajem Kopiarek. com:

Udostepnienie urządzenia do wykonywania druku i kopii

wartość: 615,00 PLN
2018-09-01 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Veolia Energia Poznan S.A.:

Dostarczanie ciepła

wartość: 157188.89 PLN
2018-06-28 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Gastro-Królscy i Gebru Spółka Jawna:

Wykonanie usług cateringowych dla uczestników Półkolonii w dniach od 02 do 06 lipca 2018 r.

wartość: 2808,00 PLN
2018-04-30 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.:

Nadanie uprawnień do logowania w serwisie LEX Prawo Oświatowe Optimum

wartość: 1180.80 PLN
2018-04-05 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.:

Aktualizacja oprogramowania Progman w administracji

wartość: 3202,92 PLN
2018-02-02 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Librus sp.z o.o.:

Licencja na System SYSTEMA - e-dziennik

wartość: 2812,00 PLN
2018-01-31 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Librus sp.z o.o.:

Licencja na e-Świadectwa Pro SP1-3

wartość: 4800 PLN
2018-01-02 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
ComRaid s.c.:

Sprawowanie przez Zleceniobiorcę opieki nad systemem monitoringu wizyjnego Zleceniodawcy

wartość: 3095,91 PLN
2018-01-02 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
ComRaid s.c.:

Sprawowanie opieki nad sprzętem komputerowym (w tym peryferiami) oraz oprogramowaniemkadrowo-płacowym, księgowym oraz programem Płatnik zainstalowanym na komputerach należących do Zleceniodawcy

wartość: 9594,00 PLN
2018-01-01 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Związek Międzygminny "GOAP":

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

wartość: 28572,12 PLN
2017-12-20 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Zakład Zagospodarowania Odpadów:

Dzierżawa pojemników do selektywnego zbierania odpadów biodegradowalnych

wartość: 664,20 PLN
2017-12-19 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Aquanet Spółka Akcyjna:

Korzystanie z urządzeń kanalizacji ogólnospławnej w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych

wartość: 2607528 PLN
2017-12-01 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
RUBACH MIROSŁAWA:

Prowadzenie służby BHP w Szkole Podstawowej nr 75.

wartość: 300,00 PLN
2017-11-01 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
RUBACH MIROSŁAWA:

Prowadzenie słuzby BHP w Szkole Podstawowej nr 75

wartość: 300,00 PLN
2017-10-01 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
RUBACH MIROSŁAWA:

Prowadzenie służby BHP w Szkole Podstawowej nr 75

wartość: 300,00 PLN
2017-09-01 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Krakfin Spółka Cywilna:

Powierzenie Wykonawcy przetwarzania danych osobowych zawartych w aplikacji PABS zwanych dalej"Arkuszami organizacyjnymi szkół/placówek oświatowych

wartość: 1951,00 PLN
2017-09-01 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Wynajem Kopiarek:

Udostepnienie urzadzenia do wykonywania druków i kopii

wartość: 2.214 PLN
2017-09-01 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Wynajem Kopiarek:

Udostepnienie urządzenia do wykonywania druków i kopii

wartość: 615,00 PLN
2017-09-01 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
RUBACH MIROSŁAWA:

Prowadzenie słuzby BHP w Szkole Podstawowej nr 75

wartość: 300,00 PLN
2017-08-14 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Acer PPHU Łukasz Szafrański:

Wycinka drzew

wartość: 4900 PLN
2017-06-01 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Mirosława Rubach:

Prowdzenie służby BHP

wartość: 300 PLN
2017-05-10 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Aquanet Spółka Akcyjna:

Dostawa wody oraz odprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez spółkę

wartość: 21600 PLN
2017-04-28 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Mirosława Rubach:

Prowadzenie służby BHP

wartość: 300 PLN
2017-04-12 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Wolters Kluwer Polska S.A.:

Umowa aktualizacji oprogramowania Progman w administracji

wartość: 2912,20 PLN
2017-04-01 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Mirosława Rubach:

Prowadzenie służby BHP

wartość: 300 PLN
2017-04-01 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Joanna Kawczyńska:

Realizacja programu  "Przeciwdziałanie narkomanii"

wartość: 1710 PLN
2017-03-28 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Krzysztof Beker:

realizacja zajęć dodatkowych "Matematyka bez podręcznika"

wartość: 351,30 PLN
2017-03-01 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Mirosława Rubach:

Prowadzenie służby BHP

wartość: 300 PLN
2017-02-13 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Renata Drobnik:

realizacja zajęć dodatkowych "Matematyka w praktyce"

wartość: 600 PLN
2017-02-13 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Monika Drgas:

realizacja zajęć dodatkowych " Matematyka bez podręcznika"

wartość: 248,70 PLN
2017-02-13 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Studio Tańca ABZI-FIT DANCE Aneta Ubysz:

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci w oddziałach przedszkolnych

wartość: 1140,00 PLN
2017-01-27 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Mirosława Rubach:

Prowadzenie służby BHP

wartość: 300 PLN
2017-01-02 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
ComRaid s.c:

Sprawowanie przez Zleceniobiorcę opieki nad systemem monitoringu wizyjnego Zleceniodawcy

wartość: 3.095 PLN
2017-01-02 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
ComRaid s.c:

Sprawowanie opieki nad sprzętem komputerowym (w tym peryferiami)oraz oprogramowaniem zainstalowanym na komputerach należących do Zleceniodawcy.

wartość: 9.594 PLN
2017-01-02 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Monitoring Wielkopolski Sp. z o.o.:

Ochrona obiektu poprzez monitorowanie sygnałów z elektronicznych systemów zabezpieczeń oraz interwencji w przypadku alarmu

wartość: 2,214 PLN
2016-12-22 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Nawrocki Group Sp.z o.o.:

Usługa przewozu dzieci i opiekunów na basen

wartość: 4400 PLN
2016-12-14 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
P.P.H.U ROMAR:

Zakup, oraz montaż wykładziny termozgrzewalnej w sali lekcyjnej oraz pomieszczeniu biurowym

wartość: 10.000 PLN
2016-11-24 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Librus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.:

Licencja na system w wariancie SystemaPrzeprowadzenie szkolenia

wartość: 3672 PLN
2016-11-16 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Zakład Usługowy Sans Sebastian Sworek:

Montaż i dostawa mebli

wartość: 6300 PLN
2016-09-22 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Nawrocki Group Sp.z o.o.:

Usługa przewozu dzieci i opiekunów na basen

wartość: 2200 PLN
2016-09-01 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Wynajem Kopiarek.com ul. Mylna 54/14 Poznań 60-858:

Udostępnienie urzadzenia do wykonywania druków/kopii

wartość: 615 PLN
2016-09-01 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Wynajem Kopiarek.com ul. Mylna 54/14 Poznań 60-858:

Udostępnienie urządzenia do wykonywania druków/kopii

wartość: 2214 PLN
2016-04-01 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Joanna Baranowska:

Realizacja programu "Przeciwdziałanie narkomanii"

wartość: 1710 PLN
2016-02-29 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Wolters Kluwer S.A.:

Umowa aktualizacji oprogramowania Progman w administracji

wartość: 2816,60 PLN
2016-02-08 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Fregata Swimming Sp.Z O.O os.Piastowskie 53,61-154 Poznań:

Prowadzenie zajęć z zakresu nauczania i doskonalenia pływania na rzecz dzieci

wartość: 1920 PLN
2016-02-01 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Nawrocki przewozy autokarowe Agata Nawrocka:

Usługa przewozu dzieci i opiekunów  na basen

wartość: 3,240 PLN
2016-01-01 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Monitoring Wielkopolski Sp. z o.o.:

Ochrona obiektu poprzez monitorowanie sygnałów z elektronicznych systemów zabezpieczeń oraz interwencji w przypadku alarmu.

wartość: 2214 PLN
2015-12-30 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Wynajem Kopiarek.com ul. Mylna 54/14 Poznań 60-858:

Udostepnienie urządzenia do wykonywaniawydruków/kopii

wartość: 1328,40 PLN