Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2019-09-06 Sportowa Szkoła Podstawowa nr 14 im. Władysława Łokietka
Termy Maltańskie:

udostępnienie torów pływackich i sali treningowej

wartość: 58824 PLN
2019-09-01 Sportowa Szkoła Podstawowa nr 14 im. Władysława Łokietka
SOBTECH P.H.U.:

obsługa minitoringu wizyjnego w szkole

wartość: 4428 PLN
2019-09-01 Sportowa Szkoła Podstawowa nr 14 im. Władysława Łokietka
Centrum BHP-Szkolenia i Zaopatrzenie:

obsługa w zakresie służby bezpieczeństwa i higieny pracy

wartość: 3690 PLN
2019-07-15 Sportowa Szkoła Podstawowa nr 14 im. Władysława Łokietka
Usługi Remontowo-Budowlane:

remont łazienek uczniowskich na parterze i na I piętrze

wartość: 60000 PLN
2019-07-01 Sportowa Szkoła Podstawowa nr 14 im. Władysława Łokietka
ALPHA:

doradztwo w zakresie kontroli zarządczej

wartość: 2400 PLN
2019-01-02 Sportowa Szkoła Podstawowa nr 14 im. Władysława Łokietka
COM RAID s.c.:

stała obsługa informatyczna

wartość: 7380 PLN
2019-01-01 Sportowa Szkoła Podstawowa nr 14 im. Władysława Łokietka
EDEN Springs:

pakiet wody pitnej dla szkoły

wartość: 2243 PLN
2018-12-07 Sportowa Szkoła Podstawowa nr 14 im. Władysława Łokietka
ALI-WOJ TRANS:

dowożenie uczniów na treningi pływackie

wartość: 107568,00 PLN
2018-12-03 Sportowa Szkoła Podstawowa nr 14 im. Władysława Łokietka
Instalatorstwo elektryczne Andrzej Łoniewski:

remont i wymiana instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej

wartość: 15465,58 PLN
2018-08-01 Sportowa Szkoła Podstawowa nr 14 im. Władysława Łokietka
Instalatorstwo Elektryczne Andrzej Łoniewski:

wymiana instalacji elektrycznej w łazienkach chłopięcych na parterze i na I piętrze oraz naprawa oświetlenia na korytarzu

wartość: 15000 PLN
2018-07-02 Sportowa Szkoła Podstawowa nr 14 im. Władysława Łokietka
Usługi Remontowo-Budowlane:

remont łazienek uczniowskich  na parterze

wartość: 55654,22 PLN
2016-12-01 Sportowa Szkoła Podstawowa nr 14 im. Władysława Łokietka
Instaltorstwo Elektrycze M. Marciniak:

Naprawa opraw rastrowych

wartość: 4500 PLN
2016-07-25 Sportowa Szkoła Podstawowa nr 14 im. Władysława Łokietka
Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlano-Handlowe:

Malowanie zaplecza  i sceny w auli.

wartość: 5227,59 PLN
2016-07-11 Sportowa Szkoła Podstawowa nr 14 im. Władysława Łokietka
Zakład Usługowy Instalatorstwo Elektyrczne:

Remont instalacji elektryczej

wartość: 52400 PLN
2016-03-21 Sportowa Szkoła Podstawowa nr 14 im. Władysława Łokietka
Berendsen Textile:

wynajem mat wejściowych

wartość: 3006 PLN