Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2024-01-02 Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"
DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNO-ARTYSTYCZNA:

PROWADZENIE ZAJĘĆ RYTMICZNO- MUZYCZNYCH DLA DZIECI Z PRZEDSZKOLA NR 6

wartość: 5520 PLN
2024-01-02 Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"
TMP IT GROUP Sp. z o.o.:

opieka serwisowa nad sprzętem komputerowym i oprogramowaniem.

wartość: 3700 PLN
2024-01-01 Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"
ZAKŁAD USŁUGOWO PRODUKCYJNO-HANDLOWY:

KONSERWACJA,NAPRAWY BIEŻĄCE ORAZ REMONTY URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH.

wartość: 1328,40 PLN
2023-12-29 Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"
Cereal:

Wynajem pomieszcze na cele magazynowe

wartość: 10332,00 PLN
2023-12-06 Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"
"Sol-Fa"Budownictwo Sp. z o.o. Ul. Powstańców Wlkp. 15,62-030 Luboń:

remont pomieszczeń

wartość: 30516,26 PLN
2023-11-22 Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"
"Sol-Fa"Budownictwo Sp. z o.o. Ul. Poestańców Wlkp. 15,62-030 Luboń:

Remont pomieszxczeń

wartość: 24999,71 PLN
2023-11-22 Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"
Firma Instalacyjno-Budowlana:

Remont instalacji wodociągowej

wartość: 10000,00 PLN
2023-09-29 Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"
BAMAR Centrum Sportu:

WYNAJEM POMIESZCZEŃ NA CELE EDUKACYJNE

wartość: 3321,00 PLN
2023-09-21 Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"
PPUH MARKER:

wykonanie projektu termorenowacji elewacji budynku

wartość: 53997 PLN
2023-09-01 Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"
DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNO-ARTYSTYCZNA:

ZAJĘCIA RYTMICZNE DLA DZIECI Z PRZEDSZKOLA NR6

wartość: 3480 PLN
2023-06-27 Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"
Firma Instalacyjno-Budowlana:

wykonanie rozdzielenia instalacji hydrantowej od bytowej, montaż zaworu pierwszeństwa oraz antyskażeniowego, wykonanie nowej instalacji przeciw pożarowej wewnętrznej z rur stalowych.

wartość: 60500 PLN
2023-05-19 Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"
GRANBUD Ul. Bystra 47 61-366 Poznan:

wykonanie wymiany nawierzchni chodników, obrzeży wraz z dostawą towaru

wartość: 23468,40 PLN
2023-03-01 Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"
DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNO-ARTYSTYCZNA:

Prowadzenie zajęć rytmiczno-muzycznych dla dzieci uczęszczających do placówki.

wartość: 3480 PLN
2023-01-02 Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"
TMP:

opieka serwisowa sprawowana nad sprzętem i oprogramowaniem  komputerowym.

wartość: 3136,50 PLN
2023-01-01 Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"
ZAKŁAD USŁUGOWO PRODUKCYJNO-HANDLOWY:

KONSERWACJANAPRAW BIEŻĄCYCH,REMONTÓW URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH

wartość: 1180,80 PLN
2022-12-30 Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"
Cereal Partners Poland Pacific Sp. z o.o.:

wynajem pomieszczeń piwnicznych

wartość: 10332,00 PLN
2022-12-07 Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"
OCHRONA JUWENTUS:

OCHRONA MIENIA

wartość: 1121,76 PLN
2022-09-26 Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"
BAMAR CENTRUM SPORTU I REKREACJI:

ZAJĘCIA EDUKACYJNO-TANECZNE Z DZIEĆMI Z PRZEDSZKOLA NR 6

wartość: 3381,00 PLN
2022-09-01 Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"
DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNO-ARTYSTYCZNA:

PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ RYTMICZNO-MUZYCZNYCH DLA DZIECI Z PRZEDSZKOLA NR 6.

wartość: 3510,00 PLN
2022-04-27 Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"
ROBI Sp. z o.o. Sp.k. ul. Malwowa 154 60-185 Poznań / Skórzewo:

Remont podłóg w sali Maki i Bławatki

wartość: 52496,40 PLN
2022-04-19 Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"
BARTEZ Kaczmarek, Prabucki sp.j.:

wykonanie warzywnego poletka

wartość: 23000,00 PLN
2022-04-19 Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"
BARTEZ Kaczmarek, Prabucki sp.j.:

Modwenizacja placu gier i zabaw

wartość: 19750,00 PLN
2022-04-01 Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"
BAMAR CENTRUM SPORTU I REKREACJI:

ZJĘCCIA TANECZNE DLA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA NR 6

wartość: 1107,00 PLN
2022-01-03 Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"
TMP s.c. M. Idaszak T. Stochniałek:

Opieka serwisowa sprawowana nad sprzętem komputerowym i oprogramowaniem komputerowym

wartość: 3186,32 PLN
2022-01-01 Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"
ZAKŁAD USŁUGOWO PRODUKCYJNO-HANDLOWY SC.- JACEK LEPCZYŃSKI, ANNA LEPCZYŃSKA:

konserwacja, naprawy bieżące oraz ewentualne remonty urządzeń dźwigowych

wartość: 1033,20 PLN
2021-12-27 Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"
CEREAL PARTNERS POLAND PACIFIC SP. Z O.O.:

Wynajem pomieszczeń piwnicznych na prowadzenie magazynu.

wartość: 9594 PLN
2021-12-20 Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"
AA STUDIO KOMBIKO BIS SP.Z O.O.:

REMONT BALUSTRADY SCHODÓW WEWNĘTRZNYCH

wartość: 7500,00 PLN
2021-12-09 Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"
Juwentus:

monitoring placówki

wartość: 1121,76 PLN
2021-12-08 Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"
BARTEZ Kaczmarek, Prabucki sp.j.:

Modernizacja placów zabaw

wartość: 25000,00 PLN
2021-11-10 Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"
Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowleno-Transportowe "ANDER 87":

Rozbiórka utwardzenia i wykonanie małej retencji

wartość: 138843,00 PLN
2021-10-12 Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"
"MARKER" Przedsiebiorstwo Projektowo-Usługowo-Handlowe Magdalena Stułów:

Wykonanie projektu rozbiórki betonowego tarasu, projektem nowego tarasu z desek kompozytowych wraz z projektem małej retenci

wartość: 9803,10 PLN
2021-09-01 Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"
DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNO-ARTYSTYCZNA:

PROWADZENIE ZAJĘĆ EDUKACYJNO-ARTYSTYCZNYCH DLA DZIECI W PRZEDSZKOLU NR6

wartość: 6000,00 PLN
2021-09-01 Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"
ELIS:

NAJEM MAT WEJŚCIOWYCH

wartość: 957,9 PLN
2021-08-05 Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"
AA STUDIO KOMBIKO BIS SP. Z O.O.:

REMONT SALI RUMIANKI

wartość: 5000,00 PLN
2021-08-02 Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"
DARBA MARIUSZ BARŁÓG:

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

wartość: 18100,00 PLN
2021-07-07 Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"
AA STUDIO KOMBIKO BIS SP. Z O.O.:

REMONT SCHODÓW WEWNĘTRZNYCH

wartość: 11309,00 PLN
2021-07-07 Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"
AA STUDIO KOMBIKO BIS SP. Z O.O.:

REMONT PODŁOGI SALA RUMIANKI

wartość: 22500,00 PLN
2021-04-06 Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"
AA STUDIO KOMBIKO BIS SP. Z O.O.:

WYMIANA PODŁOGI W SALI KACZEŃCE

wartość: 21499,00 PLN
2021-01-04 Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"
TMP:

OPIEKA SERWISOWA NAD SPRZĘTEM KOMPUTEROWYM I OPRAGRAMOWANIEM.

wartość: 2214,00 PLN
2021-01-01 Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"
ZAKŁAD USŁUGOWO PRODUKCYJNO-HANDLOWY SC.- JACEK LEPCZYŃSKI, ANNA LEPCZYŃSKA:

KONSERWACJA,NAPRAWA BIEŻĄCA, REMONTY WIND

wartość: 1488,00 PLN
2020-12-31 Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"
BHP PPOŻ CONSULDING:

SZEROKO POJĘTA OBSŁUGA BHP

wartość: 1680,00 PLN
2020-12-15 Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"
JUWENTUS:

MONITORING BUDYNKU

wartość: 1121,76 PLN
2020-12-15 Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"
CEREAL PARTNERS POLAND PACIFIC SP. Z O.O.:

WYNAJEM POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH

wartość: 8856,00 PLN
2020-09-21 Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"
PHU DARBA ul. Strzeszyńska 33, Poznań:

prace remontowe-wymiana stolarki okiennej

wartość: 3200 PLN
2020-05-14 Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"
JUWENTUS:

PRZEGLĄDY OKRESOWE

wartość: 1279,20 PLN
2020-03-02 Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"
FHU DARBA:

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

wartość: 36900 PLN
2020-01-02 Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"
BHP-PPOŻ CONSULTING:

Obsługa BHP

wartość: 1680 PLN
2019-12-04 Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"
ORANGE:

USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE I INTERNETOWE

wartość: 3985,20 PLN
2019-01-08 Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"
Zakład Usługowo-Handlowy s.c.:

konserwacja, naprawa bieżaca oraz remont urz ądzeń dzwigowych

wartość: 1659,12 PLN
2019-01-02 Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"
BHP-PPOŻ CONSULTING:

obsługa BHP

wartość: 1680,00 PLN
2018-11-14 Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"
Bartez Spółka jawna Kaczmarek, Prabucki:

wykonanie i zamontowanie urządzeń na placu zabaw (karuzela, domek do zabawek, auto, domek, bujak, huśtawka wagowa)

wartość: 24493,00 PLN
2018-10-29 Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"
"WOJ-TECH" Wojciech Lewin:

warsztaty plastyczno-laboratoryjne dla dzieci

wartość: 5400,00 PLN
2018-10-01 Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"
Inwestor-Ekspert Mariusz Książek:

naprawa instalacji wod-kan

wartość: 9199,99 PLN
2018-07-09 Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"
ELT-SERWIS Waldemar Walkowiak:

naprawa instalacji odgromowej

wartość: 1770,00 PLN
2018-06-08 Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"
BERENDSEN:

najem i serwis mat wejściowych

wartość: 138,50 PLN
2018-04-09 Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"
AP System Alarm P. Adamczak:

montarz kamery

wartość: 1500,00 PLN
2018-01-29 Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"
Usługi Techniczne Kosztorysowanie i nadzór:

nadzór nad pracami inwestorskimi

wartość: 180,00 PLN
2018-01-29 Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"
Firma Budowlana Marbud:

remont bloku kuchennego

wartość: 19820,00 PLN
2018-01-18 Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"
Firma Budowlana Marbud:

remont bloku kuchennego

wartość: 17700,00 PLN
2018-01-18 Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"
Usługi Techniczne Kosztorysowanie i nadzór:

nadzór inwestorski

wartość: 235,00 PLN
2018-01-02 Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"
BHP-PPoż consulting:

nadzór z zakresie PPoż i słuzby bezpieczeństaw i higieny

wartość: 1680,00 PLN
2018-01-01 Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"
ZUP-H:

konserwacja i naprawy bieżace urządzeń dzwigowych

wartość: 1830,24 PLN
2017-09-04 Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"
osoba cywilna:

prowadzenie zajęć rytmicznych

wartość: 9500,00 PLN
2017-09-04 Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"
osoba cywilna:

Zajęcia rytmiki prowadzone z dziećmi raz w tygodniu. 

wartość: 3800,00 PLN
2017-06-27 Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"
Masbud S.C.:

wykonanie nawierzchni brukowej

wartość: 4800,00 PLN
2017-05-15 Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"
Firma Budowlana Marbud:

remont pomieszczenia zmywalni I pietro

wartość: 22955,00 PLN
2017-05-10 Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"
T-Mobile Polska SA:

Telefon komórkowy

wartość: 737,76 PLN
2017-05-02 Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"
TMP.s.c.:

Świadczenie przez zleceniopbiorce usługa ABI

wartość: 121,77 PLN
2017-05-02 Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"
TMP s.c.:

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

wartość: 427,00 PLN
2017-01-05 Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"
BHP-PPOŻ CONSULTING:

SŁUZBA BEZPIECZEŃSTW I HIGIENT PRACY ORAZ NADZÓR NAD PPOŻ

wartość: 1680,00 PLN
2017-01-02 Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"
Zakład Usługowo Produkcyjno-Handlowy s.c.:

Konserwacja dzwigu

wartość: 1830,24 PLN
2017-01-01 Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"
KRAKFIN:

przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji PABS

wartość: 3340,00 PLN
2016-09-05 Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"
osoba cywilna:

zajęcia rytmiczne

wartość: 9500,00 PLN
5a
2015-12-22 Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"
Orange Polska SA:

Telefon stacjinarny, internet. Opłata miesięczna około 230,00

wartość: 230,00 PLN
2013-12-13 Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"
Ochrona JUWENTUS Sp.o.o.:

monitorowanie odebranych sygnałów alarmowych

wartość: 1033,20 PLN
2011-09-01 Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"
TMP s.c.:

opieka serwisowa nad sprzętem komputerowym i oprogramowaniem

wartość: 1476,00 PLN
2011-07-27 Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"
Wolters Kluwer:

Program iPrzedszkole

wartość: 777,36 PLN
2010-02-08 Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"
Wolters Kluwer:

Pakiet VIP

wartość: 1810,72 PLN