Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2018-07-09 Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"
ELT-SERWIS Waldemar Walkowiak:

naprawa instalacji odgromowej

wartość: 1770,00 PLN
2018-06-08 Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"
BERENDSEN:

najem i serwis mat wejściowych

wartość: 138,50 PLN
2018-04-09 Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"
AP System Alarm P. Adamczak:

montarz kamery

wartość: 1500,00 PLN
2018-01-29 Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"
Usługi Techniczne Kosztorysowanie i nadzór:

nadzór nad pracami inwestorskimi

wartość: 180,00 PLN
2018-01-29 Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"
Firma Budowlana Marbud:

remont bloku kuchennego

wartość: 19820,00 PLN
2018-01-18 Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"
Firma Budowlana Marbud:

remont bloku kuchennego

wartość: 17700,00 PLN
2018-01-18 Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"
Usługi Techniczne Kosztorysowanie i nadzór:

nadzór inwestorski

wartość: 235,00 PLN
2018-01-02 Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"
BHP-PPoż consulting:

nadzór z zakresie PPoż i słuzby bezpieczeństaw i higieny

wartość: 1680,00 PLN
2018-01-01 Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"
ZUP-H:

konserwacja i naprawy bieżace urządzeń dzwigowych

wartość: 1830,24 PLN
2017-09-04 Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"
osoba cywilna:

prowadzenie zajęć rytmicznych

wartość: 9500,00 PLN
2017-09-04 Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"
osoba cywilna:

Zajęcia rytmiki prowadzone z dziećmi raz w tygodniu. 

wartość: 3800,00 PLN
2017-06-27 Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"
Masbud S.C.:

wykonanie nawierzchni brukowej

wartość: 4800,00 PLN
2017-05-15 Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"
Firma Budowlana Marbud:

remont pomieszczenia zmywalni I pietro

wartość: 22955,00 PLN
2017-05-10 Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"
T-Mobile Polska SA:

Telefon komórkowy

wartość: 737,76 PLN
2017-05-02 Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"
TMP.s.c.:

Świadczenie przez zleceniopbiorce usługa ABI

wartość: 121,77 PLN
2017-05-02 Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"
TMP s.c.:

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

wartość: 427,00 PLN
2017-01-05 Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"
BHP-PPOŻ CONSULTING:

SŁUZBA BEZPIECZEŃSTW I HIGIENT PRACY ORAZ NADZÓR NAD PPOŻ

wartość: 1680,00 PLN
2017-01-02 Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"
Zakład Usługowo Produkcyjno-Handlowy s.c.:

Konserwacja dzwigu

wartość: 1830,24 PLN
2017-01-01 Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"
KRAKFIN:

przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji PABS

wartość: 3340,00 PLN
2016-09-05 Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"
osoba cywilna:

zajęcia rytmiczne

wartość: 9500,00 PLN
5a
2015-12-22 Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"
Orange Polska SA:

Telefon stacjinarny, internet. Opłata miesięczna około 230,00

wartość: 230,00 PLN
2013-12-13 Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"
Ochrona JUWENTUS Sp.o.o.:

monitorowanie odebranych sygnałów alarmowych

wartość: 1033,20 PLN
2011-09-01 Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"
TMP s.c.:

opieka serwisowa nad sprzętem komputerowym i oprogramowaniem

wartość: 1476,00 PLN
2011-07-27 Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"
Wolters Kluwer:

Program iPrzedszkole

wartość: 777,36 PLN
2010-02-08 Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"
Wolters Kluwer:

Pakiet VIP

wartość: 1810,72 PLN