Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2019-01-02 Przedszkole Nr 16 "Pszczółki"
Małgorzata Wojtkowiak:

prowadzenie zajęć rytmicznych

wartość: 8592,00 PLN
2018-12-17 Przedszkole Nr 16 "Pszczółki"
Domofon Firma Usługowa Krzysztof Grzybowski:

montaż alarmu w budynku przedszkola

wartość: 1170,00 PLN
2018-10-22 Przedszkole Nr 16 "Pszczółki"
Usługi Ogólnobudowlane Wojciech Oleksy:

zagospodarowanie działki - ogrodzenie, brama, śmietnik

wartość: 23612,49 PLN
2018-10-22 Przedszkole Nr 16 "Pszczółki"
Zakład Murarski Jan Oleksy:

rewitalizacja działki - roboty ziemne i rozbiórki

wartość: 33877,25 PLN
2018-10-15 Przedszkole Nr 16 "Pszczółki"
Usługi Ogólnobudowlane Wojciech Oleksy:

remont pomieszczeń i ogrodu

wartość: 10000,00 PLN
2018-10-01 Przedszkole Nr 16 "Pszczółki"
Instalatorstwo Elektryczne Marcin Wolski:

wykonanie zasilania elektrycznego budynku Przedszkola nr 16 Pszczółki

wartość: 14113,77 PLN
2018-10-01 Przedszkole Nr 16 "Pszczółki"
Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych Bogdan Wehr:

wykonanie prac geodezyjnych w obiekcie Przedszkola nr 16 Pszczółki

wartość: 2420,64 PLN
2018-10-01 Przedszkole Nr 16 "Pszczółki"
Zakład Usług Elektroenergetycznych Jan Szczerkowski:

projektowanie robót elektrycznych w budynku Przedszkola nr 16 Pszczółki

wartość: 3690,00 PLN
2018-02-23 Przedszkole Nr 16 "Pszczółki"
NUUA/ARCHITEKCI/Pracownia Architektury Szymon Gic:

nadzór autorski dla inwestycji polegającej na rozbudowie przedszkola o dodatkowy oddział oraz wykonanie projektu zmiany ogrzewania z ogrzewania elektrycznego na wodne dla inwestycji rozbudowy Przedszkola nr 16

wartość: 7995,00 PLN
2018-02-14 Przedszkole Nr 16 "Pszczółki"
Projektowanie, nadzorowanie i kierowanie budową oraz doradztwo techniczne:

nadzór inwestorski nad rozbudową i przebudową budynku Przedszkola nr 16 Pszczółki

wartość: 11200,00 PLN