Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2023-01-02 Przedszkole Nr 22 "Chatka Puchatka"
Biuro Usług Informatyczn0-Rozliczeniowych "PRIMO":

Usługi informatyczne

wartość: 4200,00 PLN
2022-12-31 Przedszkole Nr 22 "Chatka Puchatka"
Centrum Medyczne HCP:

Opieka profilaktyczna pracowników

wartość: 0,00 PLN
2022-12-28 Przedszkole Nr 22 "Chatka Puchatka"
Solig Group Sp. z o.o. Sp.k:

Monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego oraz podejmowanie interwencji w obiekcie

wartość: 900,36 PLN
2022-12-14 Przedszkole Nr 22 "Chatka Puchatka"
Zakład Usług Technicznych Mieczysław Makowski:

Obsługa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej

wartość: 3600,00 PLN
2022-08-15 Przedszkole Nr 22 "Chatka Puchatka"
INWESTOR-EKSPERT Mariusz Książek:

Naprawa instalacji gazowej wymiana taboretów gazowych. Naprawa instalacji kanalizacyjnej deszczowej.

wartość: 13.900 PLN
2022-06-20 Przedszkole Nr 22 "Chatka Puchatka"
INWESTOR-EXPERT Mariusz Książek:

Remont kominów oraz sal dydaktycznych

wartość: 39,500 PLN
2022-01-02 Przedszkole Nr 22 "Chatka Puchatka"
"SUPON" S.A.:

usługi w zakresie przeglądów, konserwacji, legalizacji oraz napraw gaśnic przenośnych i przewoźnych

wartość: 0 PLN
2022-01-02 Przedszkole Nr 22 "Chatka Puchatka"
Biuro Usług Informatyczno-Rozliczeniowych "Primo":

Usługi informatyczne

wartość: 3.600 PLN
2021-12-27 Przedszkole Nr 22 "Chatka Puchatka"
SOLID GROUP Sp. z o.o. Sp..k.:

monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego, podejmowanie interwencji w obiekcie

wartość: 738 PLN
2021-12-21 Przedszkole Nr 22 "Chatka Puchatka"
INWESTOR-EXPERT Mariusz Książek:

wykonanie naprawy instalacji wod.kan.

- usunięcie awarii

wartość: 12889,99 PLN
2021-12-10 Przedszkole Nr 22 "Chatka Puchatka"
Zakład Usług Technicznych:

Obsługa w zakresie bezpieczeństwa i higeny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

wartość: 3000 PLN
2021-11-15 Przedszkole Nr 22 "Chatka Puchatka"
INWESTOR-EXPERT Mariusz Książek:

Wymiana stolarki okiennej oraz remont sanitariatu dziecięcego ogrodowego

wartość: 34.300 PLN
2021-06-11 Przedszkole Nr 22 "Chatka Puchatka"
MARBUD Mariusz Oleksy:

Remont drogi wjazdowej oraz remont pomieszczeń

wartość: 30000,00 PLN
2021-01-02 Przedszkole Nr 22 "Chatka Puchatka"
SUPON S.A.:

Usługi w zakresie przeglądów, konserwacji, legalizacji oraz napraw gaśnic przenośnych, przewoźnych.

wartość: 0 PLN
2020-12-31 Przedszkole Nr 22 "Chatka Puchatka"
SOLID GROUP Sp. z o. o. Sp. k.:

Monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego oraz podejmowanie interwencji w obiekcie.

wartość: 738 PLN
2020-12-10 Przedszkole Nr 22 "Chatka Puchatka"
Zakład Usług Technicznych Mieczysław Makowski:

Obsługa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej.

wartość: 3.000 PLN
2020-11-30 Przedszkole Nr 22 "Chatka Puchatka"
PIAN SPORT s. c.:

Konserwacja urządzeń zabawowych i rekreacyjnych w ogrodzie przedszkola.

wartość: 4760 PLN
2020-11-30 Przedszkole Nr 22 "Chatka Puchatka"
Inwestor-Ekspert:

Prace remontowe podjazdu do przedszkola, remont schodów, oraz naprawa instalacji wod.kan.

wartość: 38,000 PLN
2020-05-27 Przedszkole Nr 22 "Chatka Puchatka"
AA STUDIO COMBIKO:

remont szatni

wartość: 20,000 PLN
2020-02-11 Przedszkole Nr 22 "Chatka Puchatka"
Piansport:

modernizacja ogrodu - labirynt

wartość: 10,000 PLN
2020-01-13 Przedszkole Nr 22 "Chatka Puchatka"
Piansport:

modernizacja ogrodu - kuchnia błotna

wartość: 17,000 PLN
2019-11-27 Przedszkole Nr 22 "Chatka Puchatka"
Inwestor Ekspert:

naprawa instalacji wod.kan.

wartość: 6,200 PLN
2019-10-11 Przedszkole Nr 22 "Chatka Puchatka"
Inewestor Ekspert:

naprawa instalacji cw. cz. co.

wartość: 4,672 PLN
2019-10-10 Przedszkole Nr 22 "Chatka Puchatka"
Eko Las Plus:

wycinka i przycinka drzew na terenie ogrodu przedszkolnego

wartość: 4,790 PLN
2019-07-15 Przedszkole Nr 22 "Chatka Puchatka"
Inwestor Ekspert:

remont pomiszczeń

wartość: 4,000 PLN
2019-07-10 Przedszkole Nr 22 "Chatka Puchatka"
Inwestor Ekspert:

remont pomieszczeń

wartość: 10,000 PLN
2018-06-04 Przedszkole Nr 22 "Chatka Puchatka"
Inwestor Ekspert:

remont pomieszczeń

wartość: 1,400 PLN
2018-05-18 Przedszkole Nr 22 "Chatka Puchatka"
Concept Trade:

wykonanie mini boiska

wartość: 49,251 PLN
2018-01-01 Przedszkole Nr 22 "Chatka Puchatka"
Progman:

Progman

wartość: 0,0 PLN
2018-01-01 Przedszkole Nr 22 "Chatka Puchatka"
ZDM:

ZDM

wartość: 0,0 PLN
2018-01-01 Przedszkole Nr 22 "Chatka Puchatka"
Krakfin:

Krakfin

wartość: 0,0 PLN
2018-01-01 Przedszkole Nr 22 "Chatka Puchatka"
Wolters Kluwer:

Wolters Kluwer

wartość: 0,0 PLN
2018-01-01 Przedszkole Nr 22 "Chatka Puchatka"
Orange:

Orange

wartość: 0,0 PLN
2018-01-01 Przedszkole Nr 22 "Chatka Puchatka"
Supon:

Supon

wartość: 0,0 PLN
2018-01-01 Przedszkole Nr 22 "Chatka Puchatka"
Enea:

Enea

wartość: 0,0 PLN
2018-01-01 Przedszkole Nr 22 "Chatka Puchatka"
PGNiG:

PGNiG

wartość: 0,0 PLN
2018-01-01 Przedszkole Nr 22 "Chatka Puchatka"
Auqnet:

Aquanet

wartość: 0,0 PLN