Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2019-01-08 Przedszkole Nr 43 im. Krasnala Hałabały
RYTMIKA MUZYKA ANNA GĘBOŁYŚ:

PROWADZENIE ZAJĘĆ DODATKOWYCH W ZAKRESIE RYTMIKI

wartość: 895 PLN
1
2019-01-07 Przedszkole Nr 43 im. Krasnala Hałabały
AGNIESZKA HORYZA SZKOŁA JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRAINA BAŚNI:

PROWADZENIE ZAJĘĆ DODATKOWYCH W ZAKRESIE JĘYKA ANGIELSKIEGO

wartość: 895 PLN
1
2019-01-02 Przedszkole Nr 43 im. Krasnala Hałabały
Jan Filas Krakfin:

Powierzenie przetwarzania danych osobowych w związku z użytkowaniem systemu "Planowanie i Analiza Budżetu Szkoły-PABS"

wartość: 0 PLN
2019-01-02 Przedszkole Nr 43 im. Krasnala Hałabały
TMP M. IDASZAK, T. STOCHMIAŁEK:

OPIEKA SERWISOWA

wartość: 0 PLN
2019-01-02 Przedszkole Nr 43 im. Krasnala Hałabały
EDEN SPRINGS SP Z O.O.:

NAJEM URZADZEN I DOSTAWY WODY

wartość: 0 PLN
2019-01-01 Przedszkole Nr 43 im. Krasnala Hałabały
ORANGE POLSKA S.A.:

DOSTĘP DO INTERNETU DSL

wartość: 135,3 PLN
2018-12-31 Przedszkole Nr 43 im. Krasnala Hałabały
OLIMPIA KONWÓJ SP. Z O.O:

OCHRONA MIENIA

wartość: 221,40 PLN
1
2018-12-20 Przedszkole Nr 43 im. Krasnala Hałabały
MULTIMEDIA POLSKA BIZNES S.A.:

USŁUGA TELEKOMUNIKACYJNA

wartość: 0 PLN
2018-12-17 Przedszkole Nr 43 im. Krasnala Hałabały
AQUANET S.A.:

WODA I ŚCIEKI

wartość: 0 PLN
2018-12-14 Przedszkole Nr 43 im. Krasnala Hałabały
PEPE PAŁGAN PIOTR:

KONSERWACJA DŹWIGU

wartość: 147,6 PLN
2018-12-14 Przedszkole Nr 43 im. Krasnala Hałabały
PEPE:

konserwacja urzadzeń dźwigowych

wartość: 147,6 PLN
2018-12-07 Przedszkole Nr 43 im. Krasnala Hałabały
ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH MIECZYSŁAW MAKOWSKI:

USŁUGI W ZAKRESIE BHP

wartość: 220 PLN
1
2018-10-30 Przedszkole Nr 43 im. Krasnala Hałabały
SZKOŁA JĘZYKA ANGIELSKIEGO A.HORYZA:

PROWADZENIE ZAJĘĆ DODATKOWYCH W ZAKRESIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO

wartość: 897,5 PLN
2018-10-30 Przedszkole Nr 43 im. Krasnala Hałabały
ANNA GĘBOŁYŚ:

PROWADZENIE ZAJĘC DODATKOWYCH W ZAKRESIE RYTMIKI

wartość: 897,5 PLN
2018-10-29 Przedszkole Nr 43 im. Krasnala Hałabały
FIRMA BUDOWLANA MARBUT:

WYKONANIE IZOLACJI ŚCIAN PIWNIC ORAZ MODERNIZACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

wartość: 79315 PLN
2018-09-03 Przedszkole Nr 43 im. Krasnala Hałabały
SZKOŁA JĘZYKA ANGIELSKIEGO A.HORYZA:

PROWADZENIE ZAJĘĆ DODATKOWYCH W ZAKRESIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO

wartość: 890 PLN
2018-09-03 Przedszkole Nr 43 im. Krasnala Hałabały
ANNA GĘBOŁYŚ:

PROWADZENIE ZAJĘĆ DODATKOWYCH W ZAKRESIE RYTMIKI

wartość: 890 PLN
2018-09-01 Przedszkole Nr 43 im. Krasnala Hałabały
TMP S.C. M. IDASZAK, T. STOCHMIAŁEK:

WYKONYWANIA ZADAŃ INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

wartość: 232,47 PLN
2018-04-20 Przedszkole Nr 43 im. Krasnala Hałabały
SUN+ AGNIESZKA TUROWSKA:

DOSTAWA I MONTAZ URZADZEN ZABAWOWYCH

wartość: 50000 PLN
2018-01-02 Przedszkole Nr 43 im. Krasnala Hałabały
TMP S.C. M. IDASZAK, T. STOCHMIAŁEK:

USŁUGA ABI

wartość: 121,77 PLN
2018-01-02 Przedszkole Nr 43 im. Krasnala Hałabały
TMP S.C. M. IDASZAK, T. STOCHMIAŁEK:

OPIEKA SERWWISOWA

wartość: 0 PLN
2018-01-01 Przedszkole Nr 43 im. Krasnala Hałabały
ORANGE POLSKA SA:

DOSTĘP DO INTERNETU DSL BEZPIECZNA SIEĆ Z UTM

wartość: 123 PLN
2018-01-01 Przedszkole Nr 43 im. Krasnala Hałabały
EDEN SPRINGS SP Z O.O.:

NAJEM URZADZEŃ I DOSTAWA WODY EDEN

wartość: 0 PLN
2017-12-29 Przedszkole Nr 43 im. Krasnala Hałabały
PEPE:

KONSERWACJA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH

wartość: 147,6 PLN
2017-12-27 Przedszkole Nr 43 im. Krasnala Hałabały
OLIMPIA KONWÓJ SP. Z O.O:

MONITOROWANIE OBIEKTU

wartość: 221,40 PLN
2017-12-12 Przedszkole Nr 43 im. Krasnala Hałabały
ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH MIECZYSŁAW MAKOWSKI:

OBSŁUGA W ZAKRESIE BHP I PPOŻ

wartość: 220 PLN
2017-01-01 Przedszkole Nr 43 im. Krasnala Hałabały
KRAKFIN S.C.:

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W APLIKACJI PABS

wartość: 0 PLN