Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2019-02-01 Przedszkole Nr 45 Zielony Zakątek
JCS AGATA KWAŚNIK, JOANNA ZAWODNA-PIETRZAK S.C. UL. JABŁONIOWA18, ROGIERÓWKO, 62-090 ROKIETNICA:

Z ZAKRESU RODO I IOD

wartość: 0 PLN
2019-01-02 Przedszkole Nr 45 Zielony Zakątek
JCS AGATA KWAŚNIK, JOANNA ZAWODNA-PIETRZAK S.C. UL. JABŁONIOWA18, ROGIERÓWKO, 62-090 ROKIETNICA:

UMOWA Z ZAKRESU BHP

wartość: 0 PLN
2019-01-01 Przedszkole Nr 45 Zielony Zakątek
SOLID GROUP SP. Z O.O. SP. K., WARSZAWA, UL. POSTĘPU 17:

MONITOROWANIE SYGNAŁÓW LOKALNEGOSYSTEMU ALARMOWEGO ORAZ PODEJMOWANIE INTERWENCJI

wartość: 0 PLN
2019-01-01 Przedszkole Nr 45 Zielony Zakątek
ZAKŁAD USŁUGOWO PRODUKCYJNO - HANDLOWY S.C. JACEK LEPCZYŃSKI, ANNA LEPCZYŃSKA, POZNAŃ:

KONSERWACJE, NAPRAWY BIEŻĄCE ORAZ EWENTUALNE REMONTY URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH

wartość: 0 PLN
2018-12-07 Przedszkole Nr 45 Zielony Zakątek
WOLTERS KLUWER POLSKA SPÓŁKA Z O.O.:

UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA W WERSJI ONLINE Z LINII PROGMAN - iPRZEDSZKOLE

wartość: 0 PLN
2018-11-02 Przedszkole Nr 45 Zielony Zakątek
MAŁGORZATA HERKT-PUJSZA UL. ŁUKASZEWICZA 14/5, 60-726 POZNAŃ:

PROWADZENIE ZAJĘĆ RYTMICZNYCH DLA DZIECI

wartość: 0 PLN
2018-09-03 Przedszkole Nr 45 Zielony Zakątek
MAŁGORZATA HERKT-PUJSZA UL. ŁUKASZEWICZA 14/5, 60-726 POZNAŃ:

PROWADZENIE ZAJĘĆ Z RYTMIKI DLA DZIECI

wartość: 0 PLN
2018-08-16 Przedszkole Nr 45 Zielony Zakątek
ENEA OPERATOR:

ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

wartość: 0 PLN
2018-01-02 Przedszkole Nr 45 Zielony Zakątek
BHP-PPOŻ CONSULTING, UL. CHMIELNA 1, DOPIEWIEC:

UMOWA Z ZAKRESU BHP I PPOŻ

wartość: 0 PLN
2018-01-01 Przedszkole Nr 45 Zielony Zakątek
ZAKŁAD USŁUGOWO PRODUKCYJNO - HANDLOWY S.C. JACEK LEPCZYŃSKI, ANNA LEPCZYŃSKA, POZNAŃ:

KONSERWACJE, NAPRAWY BIEŻĄCE ORAZ EWENTUALNE REMONTY URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH

wartość: 0 PLN
2017-12-21 Przedszkole Nr 45 Zielony Zakątek
SOLID GROUP SP. Z O.O. SP. K., WARSZAWA, UL. POSTĘPU 17:

MONITOROWANIE SYGNAŁÓW LOKALNEGO SYSTEMU ALARMOWEGO ORAZ PODEJMOWANIE INTERWENCJI

wartość: 0 PLN
2017-01-01 Przedszkole Nr 45 Zielony Zakątek
KRAFKIN S.C., KRAKÓW, UL. B. GŁOWACKIEGO 10B:

UMOWA DOTYCZĄCA APLIKACJI ,,PABS,,

wartość: 0 PLN