Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2019-07-22 Przedszkole Nr 47
INWESTOR-EKSPERT Mariusz Książek; ul. Poznańska 24, Głuchowo:

Remont posadzki na terenie Przedszkola nr 47, ul. Senatorska 1

wartość: 13037,93 PLN
2019-05-30 Przedszkole Nr 47
BEN-BUD Benedykt Jakóbczyk; ul. Hiacyntowa 6, Pniewy:

Położenie płytek na parkanie pgrodzenia przedszkola od strony ul. Kasztelańskiej.

wartość: 6000,00 PLN
2017-05-01 Przedszkole Nr 47
SOLID GROUP SP. Z O.O.:

MONITOROWANIE SYGNAŁÓW LOKALNEGO SYSTEMU ALARMOWEGO ORAZ PODEJMOWANIA INTERWENCJI

wartość: 0,00 PLN
2017-01-05 Przedszkole Nr 47
AQUANET:

DOSTARCZANIE WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

wartość: 0,00 PLN
2017-01-01 Przedszkole Nr 47
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "ALKOM":

USŁUGI W ZAKRESIE WYWOZU ODPADÓW KUCHENNYCH I INNYCH PRZETERMINOWANYCH PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH

wartość: 0,00 PLN
2016-11-10 Przedszkole Nr 47
ENEA S.A.:

DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

wartość: 0,00 PLN
2016-11-10 Przedszkole Nr 47
PGNiG SP. Z O.O.:

ZAKUP PALIWA GAZOWEGO ORAZ USŁUGI DYSTRYBUCJI TEGO PALIWA.

wartość: 0,00 PLN
2015-08-25 Przedszkole Nr 47
ORANGE POLSKA S.A.:

USŁUGA TELEKOMUNIKACYJNA

wartość: 0,00 PLN
2015-08-25 Przedszkole Nr 47
ORANGE POLSKA S.A.:

USŁUGI NEOSTRADA-INTERNET

wartość: 0,00 PLN
2012-02-01 Przedszkole Nr 47
ENEA OPERATOR SP. Z O.O.:

USŁUGI DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

wartość: 0,00 PLN