Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2021-01-04 Przedszkole Nr 48
TMP s.c. M. Idaszak T. Stochniałek::

opieka serwisowa

wartość: 0 PLN
2020-11-06 Przedszkole Nr 48
Agencja Detektywistyczna i ochrony JOKER Sp. z o.o.:

monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmu, włamania i napadu

wartość: 0 PLN
2020-09-01 Przedszkole Nr 48
SARIA Polska Sp. z o.o., Oddział ReFood w Warszawie:

odbiór i zagospodarowanie "byłej żywności"

wartość: 0 PLN
2020-01-23 Przedszkole Nr 48
Szkolna Sp. z o.o.:

Świadczenie usługi hostingu

wartość: 0 PLN
2017-01-24 Przedszkole Nr 48
ORDO MAREK FRIEBE:

wywóz odpadów kuchennych

wartość: 86,10 PLN
2017-01-13 Przedszkole Nr 48
Szkolnastrona.pl S.C.:

usługa hostingu

wartość: 123,00 PLN
2017-01-02 Przedszkole Nr 48
JCS:

obsługa bhp

wartość: 123,00 PLN
2017-01-01 Przedszkole Nr 48
TMP s.c. M.Idaszak T. Stochniałek:

usługa Administratora Bezpieczeństwa Informacji

wartość: 121,77 PLN
2016-09-01 Przedszkole Nr 48
TMP s.c. M.Idaszak T. Stochniałek:

opieka serwisowa nad sprzętem komputerowym

wartość: 172,20 PLN