Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2021-01-04 Przedszkole Nr 51
OmniIT Michał Borejsza - Wysocki:

Świadczenie usług informatycznych i serwisowych

wartość: 135,00 PLN
2020-05-20 Przedszkole Nr 51
REN - BUD Ryszard Borowiak ul. Wiedeńska 72 Poznań:

Przedmiotem umowy jest remont korytarza III etap na terenie Przedszkola nr 51.

wartość: 24966,54 PLN
2019-09-09 Przedszkole Nr 51
T- Mobile:

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych

wartość: 30,00 PLN
2019-07-23 Przedszkole Nr 51
Zakład Remontowo - Budowlany Ryszard Borowiak:

Przedmiotem umowy jest remont korytarza w przedszkolu.

wartość: 27705,75 PLN
2019-01-02 Przedszkole Nr 51
Krakfin:

Umowa w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z użytkowaniem systemu "Planowanie i Analiza Budżetu Szkoły -  PABS".

wartość: 0,00 PLN
2018-12-03 Przedszkole Nr 51
Firma Handlowo - usługowa "DARBA" Dariusz Barłóg:

Remont kuchni - wymiana okna w magazynie.

wartość: 3000,00 PLN
2018-06-12 Przedszkole Nr 51
PWL - Styl Paweł Woźniak:

Remont kuchni.

wartość: 20000,00 PLN
2018-03-22 Przedszkole Nr 51
TechSig Michał Lemisiewicz:

Remont sufitu kuchni po zalaniu.

wartość: 5000,00 PLN