Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2023-01-02 Przedszkole Nr 54 "Tajemniczy Świat"
Progress:

Kompleksowe usługi w zakresie BHP.

wartość: 170.00 PLN
2022-10-01 Przedszkole Nr 54 "Tajemniczy Świat"
ART. Beata Muraszko:

Zajęcia z rytmiki dla dzieci.

wartość: 1655,00 PLN
2022-08-08 Przedszkole Nr 54 "Tajemniczy Świat"
Darba:

Wymiana ddrzwi wejsciowych od strony kuchni.

wartość: 9417,00 PLN
2022-08-01 Przedszkole Nr 54 "Tajemniczy Świat"
M-Fast:

Modernizacja sufitów w salach dziecięcych , szatni, przedsionku.

wartość: 28198,00 PLN
2022-08-01 Przedszkole Nr 54 "Tajemniczy Świat"
M-FAST:

Remont łazienki przedszkolnej.

wartość: 35138,52 PLN
2022-02-01 Przedszkole Nr 54 "Tajemniczy Świat"
ART. Beata Muraszko:

Zajęcia rytmiczne dlla dzieci z przedszkola.

wartość: 1890 PLN
2022-01-03 Przedszkole Nr 54 "Tajemniczy Świat"
Progress:

Kompleksowa obsługa  w zakresie BHP.

wartość: 196,80 PLN
2021-10-01 Przedszkole Nr 54 "Tajemniczy Świat"
ART. Beata Muraszko:

Zajęcia rytmiczne dla dzieci z przedszkola.

wartość: 1890 PLN
2021-09-06 Przedszkole Nr 54 "Tajemniczy Świat"
Firma WIST:

Montaż rolet okiennych.

wartość: 13500 PLN
2021-07-02 Przedszkole Nr 54 "Tajemniczy Świat"
Nowax Sp.z o.o.:

Cyklinowanie podłogi w sali dziecięcej.

wartość: 8000 PLN
2021-02-04 Przedszkole Nr 54 "Tajemniczy Świat"
NOMIS:

Wykonanie strony internetowej przedszkola.

wartość: 2000 PLN
2021-02-01 Przedszkole Nr 54 "Tajemniczy Świat"
ART. Beata Muraszko:

Zajęcia rytmiczne dla dzieci.

wartość: 1890 PLN
2021-01-21 Przedszkole Nr 54 "Tajemniczy Świat"
Andrema P.W:

Administrator Systemu Informatycznego

wartość: 1500 PLN
2021-01-04 Przedszkole Nr 54 "Tajemniczy Świat"
Firma Progress:

Kompleksowa obsługa w zakresie BHP

wartość: 2361,6 PLN
2020-10-01 Przedszkole Nr 54 "Tajemniczy Świat"
ART. Beata Muraszko:

Zajęcia rytmiczne dla dzieci.

wartość: 2383 PLN
2020-08-03 Przedszkole Nr 54 "Tajemniczy Świat"
Firma Kristal:

Malowanie ścian, sufitu w sali dziecięcej.

wartość: 3676,96 PLN
2020-08-03 Przedszkole Nr 54 "Tajemniczy Świat"
Nowax Sp.z o.o.:

Cyklinowanie sali dziecięcej.

wartość: 3505,50 PLN
2020-07-14 Przedszkole Nr 54 "Tajemniczy Świat"
Remont A.K Niedziałkowscy s.c.:

Remont łazienki dziecięcej

wartość: 8911,79 PLN
2020-05-11 Przedszkole Nr 54 "Tajemniczy Świat"
Nowax Sp.z o.o.:

Cyklinowanie sali przedszkolnej.

wartość: 4674 PLN
2020-01-20 Przedszkole Nr 54 "Tajemniczy Świat"
Andrema P.W:

Administrator systemu informatycznego.

wartość: 3000 PLN
2018-12-07 Przedszkole Nr 54 "Tajemniczy Świat"
Wolters Kluwer Polska Spółka z o.o.:

oprogramowanie w wersji online z linii Progman

wartość: 1074,60 PLN
2018-09-04 Przedszkole Nr 54 "Tajemniczy Świat"
naumobile:

usługa telekomunikacyjna

wartość: 300 PLN
2018-05-30 Przedszkole Nr 54 "Tajemniczy Świat"
CWS boco:

wynajem i serwis maty wejściowej CBS

wartość: 398 PLN
2017-01-02 Przedszkole Nr 54 "Tajemniczy Świat"
Biuro Usług Informatyczno - Rozliczeniowe "Primo":

usługa serwisowa

wartość: 2520 PLN