Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2019-07-08 Przedszkole Nr 64 im. Bolka i Lolka
ARCHEM Piotr Morszner:

wykonanie prac archiwizacyjnych w składnicy akt Przedszkola nr 64

wartość: 2000,00 PLN
2019-06-07 Przedszkole Nr 64 im. Bolka i Lolka
Andrzej Dłutkowski Biuro Usług Projektowych i Obsługi:

nadzór inwestorski nad prowadzeniem robót budowlanych związanych z remontem i ociepleniem elewacji Przedszkola nr 64

wartość: 2460,00 PLN
2019-06-07 Przedszkole Nr 64 im. Bolka i Lolka
Czesław Przybyła Murarstwo i Posadzkarstwo:

remont i ocieplenie elewacji Przedszkola nr 64

wartość: 147044,24 PLN
2019-05-30 Przedszkole Nr 64 im. Bolka i Lolka
Osoba fizyczna:

weryfikacja dokumentów do zamówienia publicznego

wartość: 738 PLN
1
2019-05-14 Przedszkole Nr 64 im. Bolka i Lolka
Osoba fizyczna:

przygotowanie projektu muralu

wartość: 1500 PLN
2019-05-02 Przedszkole Nr 64 im. Bolka i Lolka
Osoba fizyczna:

prowadzenie ewidencji księgowej wraz ze sprawozdawczością miesięczną i kwartalną

wartość: 4000 PLN
2019-04-01 Przedszkole Nr 64 im. Bolka i Lolka
Osoba fizyczna:

prowadzenie ewidencji księgowej wraz ze sprawozdawczością miesięczną i kwartalną

wartość: 2000 PLN
2019-03-12 Przedszkole Nr 64 im. Bolka i Lolka
Osoba fizyczna:

prowadzenie ewidencji księgowej wraz ze sprawozdawczością miesięczną oraz sporządzenie sprawozdania finansowego za 2018r.

wartość: 4000 PLN
2019-01-04 Przedszkole Nr 64 im. Bolka i Lolka
Osoba fizyczna:

zajęcia rytmiki

wartość: 590,00 PLN
2018-12-07 Przedszkole Nr 64 im. Bolka i Lolka
Wolters Kluwer Polska Spółka z o.o.:

licencja na oprogramowanie iPrzedszkole

wartość: 1074,60 PLN
1
2018-11-21 Przedszkole Nr 64 im. Bolka i Lolka
ZAKŁAD ELEKTRONICZNY PGM:

modernizacja systemu alarmowego

wartość: 2303,49 PLN
1
2018-11-19 Przedszkole Nr 64 im. Bolka i Lolka
PPUH MARKER:

PROJEKT REMONTU ELEWACJI BUDYNKU PRZEDSZKOLA WRAZ Z KOLORYSTYKĄ I KONCEPCJĄ ZADASZENIA TARASU

wartość: 16640 PLN
2018-09-03 Przedszkole Nr 64 im. Bolka i Lolka
Osoba fizyczna:

zajęcia rytmiki

wartość: 590,00 PLN
2018-09-01 Przedszkole Nr 64 im. Bolka i Lolka
VERTICAL:

KONSERWACJA I OBSŁUGA SERWISOWA URZĄDZEŃ/POMIARY

wartość: 110,70 PLN
2018-09-01 Przedszkole Nr 64 im. Bolka i Lolka
Osoba fizyczna:

najem powierzchni

wartość: 202,95 PLN
2018-09-01 Przedszkole Nr 64 im. Bolka i Lolka
TMP:

ochrona danych osobowych

wartość: 232,47 PLN
1
2017-11-30 Przedszkole Nr 64 im. Bolka i Lolka
FB MARBUD:

REMONT DACHU

wartość: 5000 PLN
2017-11-10 Przedszkole Nr 64 im. Bolka i Lolka
FIRMA OGÓLNOBUDOWLANA MK:

REMONT TARASU

wartość: 14000 PLN
2017-11-06 Przedszkole Nr 64 im. Bolka i Lolka
FB MARBUD:

REMONT DACHU

wartość: 29620 PLN
2017-11-06 Przedszkole Nr 64 im. Bolka i Lolka
USŁUGI TECHNICZNE KOSZTORYSOWANIE I NADZÓR:

NADZÓR INWESTORSKI

wartość: 380 PLN
2017-09-28 Przedszkole Nr 64 im. Bolka i Lolka
BARTEZ:

PLAC ZABAW

wartość: 15.000 PLN
2017-09-11 Przedszkole Nr 64 im. Bolka i Lolka
VEOLIA:

Wymiana odcinków rurociągu ciepłowniczego, czujnika, regulatora

wartość: 3070,00 PLN
2017-03-21 Przedszkole Nr 64 im. Bolka i Lolka
Osoba fizyczna:

Zajęcia taneczne

wartość: 70,00 PLN
2017-03-01 Przedszkole Nr 64 im. Bolka i Lolka
Osoba fizyczna:

usługi ABI

wartość: 121,77 PLN
1
2017-01-02 Przedszkole Nr 64 im. Bolka i Lolka
Osoba fizyczna:

Zajęcia rytmiki

wartość: 590,00 PLN
2017-01-01 Przedszkole Nr 64 im. Bolka i Lolka
KRAKFIN:

PABS

wartość: 1 PLN
2016-10-04 Przedszkole Nr 64 im. Bolka i Lolka
Osoba fizyczna:

Zajęcia taneczne

wartość: 70,00 PLN
2016-09-05 Przedszkole Nr 64 im. Bolka i Lolka
Osoba fizyczna:

Zajęcia rytmika

wartość: 590,00 PLN