Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2021-02-01 Przedszkole Nr 68 "Kolorowy Świat"
DEVELOPE:

Prowadzenie zajęć artystyczno-muzycznych.

wartość: 1260,00 PLN
2021-02-01 Przedszkole Nr 68 "Kolorowy Świat"
Anglosfera:

Prowadzenie zajęc artystyczno-językowych.

wartość: 1260,00 PLN
2021-01-08 Przedszkole Nr 68 "Kolorowy Świat"
Orange Polska:

Świadczenie usług telekomunikacyjnych. Wartość umowy wg cennika.

wartość: 0,00 PLN
2021-01-08 Przedszkole Nr 68 "Kolorowy Świat"
Orange Polska:

Dostęp do Internetu DSL. Wartośc umowy wg cennika

wartość: 0,00 PLN
2021-01-04 Przedszkole Nr 68 "Kolorowy Świat"
TMP sc M.Idaszak, T. Stachniałek:

opieka serwisowa nad sprzętem informatycznym i oprogramowaniem i archiwizacja.

wartość: 2361,60 PLN
2021-01-04 Przedszkole Nr 68 "Kolorowy Świat"
Progress:

Nadzór z zakresu BHP nad pracownikami przedszkola.

wartość: 1992,60 PLN
2020-12-29 Przedszkole Nr 68 "Kolorowy Świat"
AQUANET:

Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. Wartośc umowy wg cennika.

wartość: 0,00 PLN
2020-12-22 Przedszkole Nr 68 "Kolorowy Świat"
Solid Group:

Ochrona obiektu poprzez monitorowanie sygnałów z elektronicznych systemów zabezpieczeń oraz interwencji w przypadku alarmu.

wartość: 738,00 PLN
2020-10-08 Przedszkole Nr 68 "Kolorowy Świat"
Wiesław Wiącek:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego.

wartość: 450,00 PLN
2020-10-08 Przedszkole Nr 68 "Kolorowy Świat"
JARBUD:

Wymiana części ogrodzenia wokół posesji.

wartość: 29174,00 PLN
2020-04-17 Przedszkole Nr 68 "Kolorowy Świat"
Tadeusz Krzyżan:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego.

wartość: 250,00 PLN
2020-04-17 Przedszkole Nr 68 "Kolorowy Świat"
BARTEZ Kaczmarek Prabucki sp. j:

Modernizacja placu gier i zabaw

wartość: 50000,00 PLN
2020-01-02 Przedszkole Nr 68 "Kolorowy Świat"
Orange Polska:

świadczenie usług telekomunikacyjnych. Wartość umowy wg cennika.

wartość: 0,00 PLN
2020-01-02 Przedszkole Nr 68 "Kolorowy Świat"
Orange Polska:

Świadczenie usługi dostępu do Internetu DSL Wartośc umowy wg cennika

wartość: 0,00 PLN
2020-01-02 Przedszkole Nr 68 "Kolorowy Świat"
NZOZ Medycyna Pracy Zdrowie:

Świadczenie usług profilaktycznych tj. badania wstępne , okresowe, kontrolne na rzecz pracowników oraz kandydatów do pracy. Wartośc umowy wg cennika.

wartość: 0,00 PLN
2020-01-02 Przedszkole Nr 68 "Kolorowy Świat"
TMP sc M.Idaszak, T. Stachniałek:

Opieka serwisowa nad sprzętem komputerowym , oprogramowaniem i archiwizacja.

wartość: 2361,60 PLN
2020-01-02 Przedszkole Nr 68 "Kolorowy Świat"
Solid Group:

Ochrona obiektu poprzez monitorowanie sygnałów z elektronicznych systemów zabezpieczeń oraz interwencji w przypadku alarmu

wartość: 738,00 PLN
2020-01-01 Przedszkole Nr 68 "Kolorowy Świat"
Progress:

Nadzór BHP nad pracownikami w przedszkolu.

wartość: 1992,60 PLN
2019-01-09 Przedszkole Nr 68 "Kolorowy Świat"
Aquanet:

Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. Wartość umowy wg. cennika.

wartość: 0,00 PLN
2019-01-02 Przedszkole Nr 68 "Kolorowy Świat"
Progress:

Nadzór BHP i p.poż.  Wartość ceny wg. cennika.

wartość: 0,00 PLN
2019-01-02 Przedszkole Nr 68 "Kolorowy Świat"
TMP s.c. M. Idaszak T. Stochniałek:

Opieka serwisowa nad sprzętem komputerowym, oprogramowaniem i archiwizacja. Wartość umowy wg. cennika.

wartość: 0,00 PLN
2019-01-02 Przedszkole Nr 68 "Kolorowy Świat"
NZOZ Medycyna Pracy - Zdrowie:

Świadczenie usług profilaktycznych tj. badania wstępne, okresowe, kontrolne na rzecz pracowników oraz kandydatów do pracy. Wartość umowy wg. cennika.

wartość: 0,00 PLN
2019-01-02 Przedszkole Nr 68 "Kolorowy Świat"
Orange Polska:

Usługi telekomunikacyjne. Wartość umowy w. cennika.

wartość: 0,00 PLN
2019-01-02 Przedszkole Nr 68 "Kolorowy Świat"
Ordo Poznań Sp. z o.o. Sp. k.:

Wywóz odpadów kuchennych o kodzie 16 03 80 tj.produkty spożywcze lub nieprzydatne do spożycia. Wartość umowy wg. cennika.

wartość: 0,00 PLN
2018-12-10 Przedszkole Nr 68 "Kolorowy Świat"
Solid Group Sp. z o.o. Sp. k.:

Ochrona obiektu poprzez monitorowanie sygnałów z elektronicznych systemów zabezpieczeń oraz interwencji w przypadku alarmu. Wartość umowy wg. cennika.

wartość: 0,00 PLN
2018-01-22 Przedszkole Nr 68 "Kolorowy Świat"
Przedsiębiorstwo Komunalno-Transportowe ORDO POZNAŃ Sp. z o.o.:

Wywóz odpadów o kodzie 16 03 80 - tj. produkty spozywcze przeterminowane lub nie przydatne do spożycia. Wartośc ceny w/g cennika.

wartość: 0,00 PLN
2018-01-04 Przedszkole Nr 68 "Kolorowy Świat"
Progress:

Nadzór BHP i p.poż. Wartośc ceny w/g cennika.

wartość: 0,00 PLN
2018-01-02 Przedszkole Nr 68 "Kolorowy Świat"
Orange Polska:

Usługi telekomunikacyjne. Wartośc w/g cennika.

wartość: 0,00 PLN
2018-01-02 Przedszkole Nr 68 "Kolorowy Świat"
Prywatny Gabinet Lekarski - Jarosław Pach:

Świadczenie usług profilaktycznych; tj. badania wstepne, okresowe, konntrolne na rzecz pracownikóworaz kandydatów do pracy. Wartośc ceny w/g cennika na poszczególne badania.

wartość: 0,00 PLN
2018-01-02 Przedszkole Nr 68 "Kolorowy Świat"
TMP s.c. M. Idaszak T. Stachniałek:

Opieka serwisowa nad sprzętem komputerowym. oprogramowaniem i archiwizacja. Wartośc ceny w/g cennika.

wartość: 0,00 PLN
2017-12-22 Przedszkole Nr 68 "Kolorowy Świat"
AQUANET:

Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. Wartośc umowy w/g cennika.

wartość: 0,00 PLN
2017-12-08 Przedszkole Nr 68 "Kolorowy Świat"
Solid Group Sp. z o.o. Sp. k.:

Ochrona obiektu przez monitorowanie sygnałów z elektronicznych systemów zabezpieczeń oraz interwencji w przypadku alarmu. Wartośc ceny w/g cennika.

wartość: 0,00 PLN
2017-01-04 Przedszkole Nr 68 "Kolorowy Świat"
Progress:

Nadzór BHP i p.poż. Wartość umowy według cennika.

wartość: 0,00 PLN
2017-01-02 Przedszkole Nr 68 "Kolorowy Świat"
TMP s.c. M.Idaszak T. Stochniałek:

Opieka serwisowa nad sprzętem komputerowym, oprogramowaniem i archiwizacja. Wartość umowy według cennika.

wartość: 0,00 PLN
2016-12-22 Przedszkole Nr 68 "Kolorowy Świat"
Solid Group Sp. z o.o. Sp.k.:

Ochrona obiektu poprzez monitorowanie sygnałów z elektronicznych systemów zabezpieczeń oraz interwencji w przypadku alarmu.

wartość: 590,40 PLN
2016-12-21 Przedszkole Nr 68 "Kolorowy Świat"
Aquanet Spółka Akcyjna:

Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. Wartośc umowy według zużycia i obowiązującego cennika.

wartość: 0,00 PLN