Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2024-01-02 Przedszkole Nr 71 "Pod Topolą"
TMP s.c. M. Idaszak, T. Stochniałek:

opieka serisowa nad sprzętem komputerowym i oprogramowaniem komputerowym

wartość: 3247,20 PLN
2023-12-31 Przedszkole Nr 71 "Pod Topolą"
Vita MEDICAL Sp. zoo:

świadczenia usług medycznych

wartość: 0 PLN
2023-12-22 Przedszkole Nr 71 "Pod Topolą"
Olimpia Konwój Sp. zoo:

usługa monitorowanie sygnałów alarmowych alramu włamania i napadu

wartość: 1697,40 PLN
2023-12-20 Przedszkole Nr 71 "Pod Topolą"
Ogniochron II M.Geisler:

usługa BHP

wartość: 3000 PLN
2023-12-15 Przedszkole Nr 71 "Pod Topolą"
Rand Sp. z oo:

usługa serwisowa ksero

wartość: 0 PLN
2023-12-08 Przedszkole Nr 71 "Pod Topolą"
Aquanet SA:

dostawa wody i odprowadzanie ścieków

wartość: 0 PLN
2023-12-06 Przedszkole Nr 71 "Pod Topolą"
Wolters Kluwer Polska Sp. z oo:

udzielenie licencji na korzystanie z oprogramowania iPrzedszkole

wartość: 1588,72 PLN
2023-11-27 Przedszkole Nr 71 "Pod Topolą"
Bartez Kaczmarek Prabucki Sp.j:

Remont placu zabaw

wartość: 31990 PLN
2023-06-23 Przedszkole Nr 71 "Pod Topolą"
Starbud Stasiak s.sp.j:

prace remontowe w zakreis einstalacji c.o.

wartość: 15991,32 PLN
2023-05-19 Przedszkole Nr 71 "Pod Topolą"
Szafart a.Wojciechowski:

Prace remontowe sztanie

wartość: 19700 PLN
2023-03-22 Przedszkole Nr 71 "Pod Topolą"
Larob-Bud B. Klimkiewicz:

Prace remontowe w pomieszczenia przedszkola

wartość: 35500 PLN
2023-01-30 Przedszkole Nr 71 "Pod Topolą"
Zakład PUH Pinus M. Olszanowski:

usługa - wycinka drzew

wartość: 4104 PLN
2023-01-15 Przedszkole Nr 71 "Pod Topolą"
Dagma sP. zoo TMP:

eset endopoint antywirus 15 stanowisk

wartość: 583,00 PLN
2023-01-02 Przedszkole Nr 71 "Pod Topolą"
TMP sc M. Idaszak T Stochniałek:

opieka serwisowa  nad sprzętem komputerowym

wartość: 2952 PLN
2022-12-31 Przedszkole Nr 71 "Pod Topolą"
B. Kopaczewski Praktyka Lekarska Poznański Ośrodek Medycyny Pracy Medical:

świadczenia usług medycznych z zakresu badań profilaktycznych pracowników

wartość: 0 PLN
2022-12-28 Przedszkole Nr 71 "Pod Topolą"
Wolters Kluwer Polska Sp. z oo:

licencja na progamy Stołówka + Magazyn, Kadry

wartość: 1031,35 PLN
2022-12-23 Przedszkole Nr 71 "Pod Topolą"
Ogniocgron II:

zadania BHP

wartość: 2640 PLN
2022-12-22 Przedszkole Nr 71 "Pod Topolą"
Rand sp. z oo:

obsługa serwisowa kserokopiarek

wartość: 0 PLN
2022-12-16 Przedszkole Nr 71 "Pod Topolą"
Aquanet sa:

dostawa wody i odprowadzanie ścieków

wartość: 0 PLN
2022-12-07 Przedszkole Nr 71 "Pod Topolą"
Olimpia Konwój sp. z oo:

monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alrmu włamania i napadu

wartość: 1694,74 PLN
2022-11-29 Przedszkole Nr 71 "Pod Topolą"
Castorama Polska Sp. z oo:

dotyczy ramowej współpracy w sprawie sprzedaży z odroczonym terminem płatności - karta Parner

wartość: 0 PLN
2022-11-10 Przedszkole Nr 71 "Pod Topolą"
Wolters Kluwer Polska Sp. z oo:

Licencja na Zlecone, Płace, Przelewy

wartość: 360,01 PLN
2022-11-10 Przedszkole Nr 71 "Pod Topolą"
Wolters Kluwer Polska Sp. z oo:

licencja na korzystanie z pakietu programu iprzedszkole

wartość: 1418,50 PLN
2022-10-26 Przedszkole Nr 71 "Pod Topolą"
Larob-BUD Usługi Ogólnobudowlane B. Klimkiewicz, Buk.:

Modernizacja dachu w przedszkolu

wartość: 17516,00 PLN
2022-09-26 Przedszkole Nr 71 "Pod Topolą"
Usługi Ogólnobudowlane R. Klimkiewicz, Dąbrowa:

Modernizacja dachu w przedszkolu

wartość: 70000,00 PLN
2022-07-12 Przedszkole Nr 71 "Pod Topolą"
Zakład Ogólnobudowlany Specjalność prace elektryczne P. Pietz, Poznań:

Prace remontowe w pomieszczeniach przedszkolnych

wartość: 5000,00 PLN
2022-07-12 Przedszkole Nr 71 "Pod Topolą"
Zakład Ogólnobudowlany, P. Pietz, Poznań:

Prace remontowe sanitariatu i pomieszczeń przedszkolnych

wartość: 15000,00 PLN
2022-06-23 Przedszkole Nr 71 "Pod Topolą"
Zakład Ogólnobudowlany Specjalność prace elektryczne P. Pietz, Poznań:

Prace elektryczne i wod-kan w pomieszczeniach przedszkolnych

wartość: 10000,00 PLN
2022-06-21 Przedszkole Nr 71 "Pod Topolą"
Larob-BUD Usługi Ogólnobudowlane B. Klimkiewicz, Buk.:

Prace remontowe w pomieszczeniach kuchennych

wartość: 17360,00 PLN
2022-05-23 Przedszkole Nr 71 "Pod Topolą"
Larob-BUD Usługi Ogólnobudowlane B. Klimkiewicz, Buk.:

Remont pomieszczeń przedszkolnych.

wartość: 10932,74 PLN
2022-04-04 Przedszkole Nr 71 "Pod Topolą"
Zakład Ogólnobudowlany P. Pietz:

wymiana oświetlenia

wartość: 9067,26 PLN
2022-01-05 Przedszkole Nr 71 "Pod Topolą"
CERTYFIKATY SP z oo serwis pl.mfirma - strona internetowa:

portal internetowy

wartość: 487,08 PLN
2022-01-03 Przedszkole Nr 71 "Pod Topolą"
Rand Sp.z oo:

obsługa serwisowa środowiska druku

wartość: 0 PLN
2022-01-03 Przedszkole Nr 71 "Pod Topolą"
UMP WO:

w zakresie zapewnienia częściowej obsługi administracyjnej i finansowej i przetwarzania danych osobowych

wartość: 1945,00 PLN
2022-01-03 Przedszkole Nr 71 "Pod Topolą"
TMPsc M.Idaszak, T.Stochniałek:

opieka serwisowa nad sprzetem komputerowym

wartość: 3000,00 PLN
2021-12-31 Przedszkole Nr 71 "Pod Topolą"
Bartłomiej Kopaczewski Praktyka Lekarska MEDICAL Poznański Ośrodek Medycyny Pracy:

usługi w zakresie usług medycznych

wartość: 0 PLN
2021-12-31 Przedszkole Nr 71 "Pod Topolą"
OLIMPIA KONWÓJ S.P ZO.O.:

moniorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmu i włamania i napadu

wartość: 1697,40 PLN
2021-12-13 Przedszkole Nr 71 "Pod Topolą"
AQUANET S.A:

woda i odbiór ścieków

wartość: 0 PLN
2021-11-30 Przedszkole Nr 71 "Pod Topolą"
PGNiG:

GAZ

wartość: 0 PLN
2021-11-30 Przedszkole Nr 71 "Pod Topolą"
OGNIOCHRON II:

zakres działań realizowanych w ramach bezpieczeństwa i higieny pracy

wartość: 2400,00 PLN
2021-11-22 Przedszkole Nr 71 "Pod Topolą"
WOLTERS KLUWER POLSKA:

iprzedszkole

wartość: 1350,96 PLN
2021-11-22 Przedszkole Nr 71 "Pod Topolą"
WOLTERS KLUWER POLSKA:

kadry, płace, przelewy, zlecone, wyposażenie, stołówka+magazyn

wartość: 1906,24 PLN
2021-11-15 Przedszkole Nr 71 "Pod Topolą"
ENEA SA:

energia

wartość: 0 PLN
2021-11-08 Przedszkole Nr 71 "Pod Topolą"
Zakład PUH PINUS M. Olszanowski:

wycinka krzewów, formatowanie i odmładzanie - zagospodarowanie zieleni

wartość: 3000,00 PLN
2021-11-08 Przedszkole Nr 71 "Pod Topolą"
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ URZĘDU MIASTA POZNANIA:

gospodarowanie odpadami komunalnymi - śmieci

wartość: 6654,96 PLN
2021-11-01 Przedszkole Nr 71 "Pod Topolą"
Archem Anna Morszner:

usługa archiwizacja

wartość: 3200,00 PLN
2021-10-11 Przedszkole Nr 71 "Pod Topolą"
MWM GROUP Sp. zoo W Tuliszka:

prace naprawcze w pomieszczeniach piwnicznych -kotłownia po zalaniu

wartość: 17000,00 PLN
2021-09-01 Przedszkole Nr 71 "Pod Topolą"
SZAFART A. Wojciechowski:

Usluga wykonania i dostarczenia mebli przedszkolnych i blatów parapetowych

wartość: 16600,04 PLN
2021-08-26 Przedszkole Nr 71 "Pod Topolą"
Firma Handlowo-Usługowa DARBA D. Barłóg:

Dostawa i montaz okien PCV

wartość: 4888,86 PLN
2021-07-19 Przedszkole Nr 71 "Pod Topolą"
MWM GROUP Sp. zoo W Tuliszka:

prace remontowe i odtworzeniowe po zalaniu pomiszcczeń kuchennych

wartość: 8000,00 PLN
2021-07-19 Przedszkole Nr 71 "Pod Topolą"
LAROB-BUD B.Klimkiewicz:

remont ogrodzenia

wartość: 16908,05 PLN
2021-04-19 Przedszkole Nr 71 "Pod Topolą"
CASTORAMA POLSKA Sp. zo.o.:

kupno towarów w sklepach przy zastosowaniu płatności przelewem, z odroczonym terminiem płatności

wartość: 0 PLN
2021-03-29 Przedszkole Nr 71 "Pod Topolą"
SZAFART Artur Wojciechowski:

Wykonanie usługi - mebli kuchennych

wartość: 10200,00 PLN
2021-03-22 Przedszkole Nr 71 "Pod Topolą"
Zakład PUH PINUS M. Olszanowski:

wycinka krzewów, formatowanie i odmładzanie zieleni

wartość: 4500,00 PLN
2021-03-01 Przedszkole Nr 71 "Pod Topolą"
Usługi Ogólnobudowlane R. Klimkiewicz:

remont dachu

wartość: 48778,86 PLN
2021-02-25 Przedszkole Nr 71 "Pod Topolą"
Super Foto M. Szczebiotko:

usługa fotograficzna - film reklamowy

wartość: 1968,00 PLN
2021-02-22 Przedszkole Nr 71 "Pod Topolą"
Zakład PUH PINUS M. Olszanowski:

Usunięcie drzew-topoli

wartość: 4170,00 PLN
2021-02-05 Przedszkole Nr 71 "Pod Topolą"
Zakład Elektroniczny PGM Piotr Łubiński:

wymiana i modernizacja sytemu alrmowego

wartość: 6442,00 PLN
2021-01-07 Przedszkole Nr 71 "Pod Topolą"
CEFERTY sp.z o.o.sp.k:

strona internetowa przedszkola

wartość: 0 PLN
2021-01-05 Przedszkole Nr 71 "Pod Topolą"
AQUANET s.a:

dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

wartość: 0 PLN
2021-01-04 Przedszkole Nr 71 "Pod Topolą"
TMP s.c. M. Idaszak T. Stochniałek:

opieka serwisowa

wartość: 0 PLN
2018-01-01 Przedszkole Nr 71 "Pod Topolą"
telefonia Dialog sp z o.o Netia s.a:

świadczenie usług telekomunikacyjnych

wartość: 2795,76 PLN
2015-09-24 Przedszkole Nr 71 "Pod Topolą"
ORANGE-Telekomunikacja Polska S.A:

Świadczenie usługi  internetowej Neostrada

wartość: 2160,00 PLN