Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2022-12-30 Przedszkole Nr 73 "Zielony Gaik"
KORMAX-HOL Dariusz Korytowski:

Dowożenie wraz z zapewnieniem opieki dzieci Pzedszkola nr 73 w Poznaniu do przedszkola oraz odwozenie wraz z zapewnienim opieki dzieciom po skończonych zajeciach przedszkolnych do domu.

wartość: 74304,00 PLN
2022-11-03 Przedszkole Nr 73 "Zielony Gaik"
Biuro Obsługi Inwestycji i Wycen Nieruchomości Insp. Krzysztof Koczorowski:

Nadzór nad realizacją zadania -Wykonanie małej retencji połączonej z rozbiórką betonowego tarasu w Przedskzolu nr 73 w Poznaniu

wartość: 3000,00 PLN
2022-11-03 Przedszkole Nr 73 "Zielony Gaik"
USŁUGI BUDOWLANE Oleksy Wojciech:

Wykonanie małej retencji połączonej z rozbiórką betonowego tarasu - Ietap

wartość: 108830,00 PLN
2022-10-25 Przedszkole Nr 73 "Zielony Gaik"
PPUH MARKER MAGDALENA STUŁÓW:

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki utwardzenia terenu, projektu utwardzenia z desek kompozytowych wraz z projektem małej retencji na terenie Pzredszkola nr 73 w Poznaniu

wartość: 23985,00 PLN
2022-10-10 Przedszkole Nr 73 "Zielony Gaik"
INSTAL-TECH Arkadiusz Betz:

Usuniecie awarii kanalizacji w budynku Pzredszkola nr 73 w Poznaniu

wartość: 8000,00 PLN
2022-09-30 Przedszkole Nr 73 "Zielony Gaik"
KORMAX-HOL Dariusz Korytowski:

Dowożenie wraz z zapewnienim opieki dzieci Przedszkola nr 73 w Poznaniu do przedszkola oraz odwozenie wraz z zapewnieniem opieki dziecopm po skonczonych zajęciach przedszkolnych do domu.

wartość: 65120,00 PLN
2022-05-05 Przedszkole Nr 73 "Zielony Gaik"
FIRMA LEŚNIAK- Paweł Leśniak:

AWARIA Naprawa instalacji Gazowej w Pzredskzolu nr 73 w Poznaniu

wartość: 3690,00 PLN
2022-02-21 Przedszkole Nr 73 "Zielony Gaik"
ZAKŁAD MURARSKI Jan Oleksy:

Wymiana drzwi wewnętrznych

wartość: 18693,85 PLN
2021-12-21 Przedszkole Nr 73 "Zielony Gaik"
ZAKŁAD MURARSKI Jan Oleksy:

Wykonanie prac remontowych odpływu rury pionowej na ścianie południowej budynku Przedszkola nr 73 w Poznaniu

wartość: 3990,00 PLN
2021-12-10 Przedszkole Nr 73 "Zielony Gaik"
ZAKŁAD MURARSKI Jan Oleksy:

Usunięcie skutków awarii zalania w "Ciepliku" w budynku Przedszkola nr 73 w Poznaniu

wartość: 5257,71 PLN
2021-11-29 Przedszkole Nr 73 "Zielony Gaik"
F.W. FAZA:

Wymiana okien piwnicznych

wartość: 5977,80 PLN
2021-11-17 Przedszkole Nr 73 "Zielony Gaik"
ZAKŁAD MURARSKI Jan Oleksy:

Remont sali Sosenek

wartość: 18440,80 PLN
2021-08-31 Przedszkole Nr 73 "Zielony Gaik"
LUKA-TRANSs.c.:

Dowożenie wraz z zapewnieniem opieki dzieci Przedskzola nr 73 w Poznaniu do przedszkola oraz odwozenie wraz z zapewnieniemopieki dzieci po zakończonych zajeciach przedszkolnych do domu.

wartość: 72673,96 PLN
2021-06-24 Przedszkole Nr 73 "Zielony Gaik"
Dawid Szłapka FIRMA OGÓLNOBUDOWLANA:

Termomodernizacja elewacji pln-wschodniej i poł-wschodniej oraz dachu w części wyższej budynku Przedszkola nr 73 na os. Czecha 140 w Poznaniu

wartość: 22650,45 PLN
2021-06-22 Przedszkole Nr 73 "Zielony Gaik"
FIRMA OGÓLNOBUDOWLANA DAW-BUD:

Termomodernizacja elewacji budynku Przedszkola nr 73 "Zielony Gaik"

wartość: 254520,00 PLN
2021-04-30 Przedszkole Nr 73 "Zielony Gaik"
AJDIJA Anna Olszewska-Szymanowska:

Prawo zamówień publicznych przy udzieleniu zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji pn termomodernizacja elewacji budynku Przedszkole nr 73 położonego na osiedlu Czecha 140 w Poznaniu

wartość: 3690,00 PLN
2021-03-02 Przedszkole Nr 73 "Zielony Gaik"
Biuro obsługi iNwestycji i Wycen Nieruchomości Krzysztof Koczorowski:

Pełnienie nadzoru budowlanego nad prowadzeniem robót budowlanych wraz z przygotowaniem pełnej dokumentacji.

wartość: 14760,00 PLN
2020-10-23 Przedszkole Nr 73 "Zielony Gaik"
ZAKŁAD MURARSKI Jan Oleksy:

Remont podłogi w sali Borowików

wartość: 12530,00 PLN
2020-10-16 Przedszkole Nr 73 "Zielony Gaik"
USŁUGI BUDOWLANE p. Roman Klimkiewicz:

Naprawa dachu budynku Przedszkola nr 73 "Zielony Gaik"

wartość: 4705.98 PLN
2020-04-20 Przedszkole Nr 73 "Zielony Gaik"
USŁUGI BUDOWLANE Wojciech Oleksy:

Remont elewacji-ściana północna w budynku Przedszkola nr 73

wartość: 75356,81 PLN
2020-04-20 Przedszkole Nr 73 "Zielony Gaik"
USŁUGI BUDOWLANE Roman Klimkiewicz:

Remont elewacji-dachu nad ścianami północnymi budynku Przedszkola nr 73

wartość: 21782,87 PLN
2019-10-16 Przedszkole Nr 73 "Zielony Gaik"
FW FAZA Maria Perz- Pituła:

Wymiana drzwi od pomieszczenia Veolia - cieplik w Przedszkolu nr 73

wartość: 10910,00 PLN
2019-10-09 Przedszkole Nr 73 "Zielony Gaik"
USŁUGI BUDOWLANE Wojciech Oleksy:

Remont w sali Stokrotek w Przedszkolu nr 73

wartość: 8974,00 PLN
2019-09-20 Przedszkole Nr 73 "Zielony Gaik"
osoba fizyczna:

Przeprowadzenie 28 zajęć z rytmiki. 

wartość: 4375 PLN
2019-06-04 Przedszkole Nr 73 "Zielony Gaik"
ZAKŁAD MURARSKI Jan Oleksy:

Remont elewacji ściana szczytowa od ogrodu w Przedszkolu nr 73

wartość: 15567,26 PLN
2019-05-07 Przedszkole Nr 73 "Zielony Gaik"
ZAKŁAD MURARSKI Jan Oleksy:

Remont elewacji budynku Przedszkola nr 73, wymiana drzwi

wartość: 58953,22 PLN
2019-05-06 Przedszkole Nr 73 "Zielony Gaik"
USŁUGI BUDOWLANE Roman Klimkiewicz:

Wykonanie prac remontowo-dekarskich w budynku Przedszkola nr 73

wartość: 13786,00 PLN
2019-01-01 Przedszkole Nr 73 "Zielony Gaik"
osoba fizyczna:

Przeprowadzenie 48 zajęć z rytmiki w ciągu 6-ciu miesięcy. 

wartość: 7290,00 PLN
2018-01-02 Przedszkole Nr 73 "Zielony Gaik"
osoba fizyczna:

Prowadzenie zajęć z rytmiki 

wartość: 7050,00 PLN
2018-01-02 Przedszkole Nr 73 "Zielony Gaik"
"BurchArt" Kinga Burchard:

Prowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci. 

wartość: 3594,42 PLN
2017-09-01 Przedszkole Nr 73 "Zielony Gaik"
osoba fizyczna:

Przeprowadzenie 8 zajęć z rytmiki w ciągu 1-go miesiąca.

wartość: 4700,00 PLN
2017-01-05 Przedszkole Nr 73 "Zielony Gaik"
Jolanta Waligórska:

Prowadzenie zajęć z rytmiki.

wartość: 7050,00 PLN